Dr. Öğr. ÜyesiHülya İnce

  • İlgi Alanları
  • Epilepsi
  • Uyku bozuklukları
  • Bebeklerde gelişim izlemi
  • Konuşma geriliği
  • Algılama geriliği
  • Hareket bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi BD - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
1- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 2010
2- 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. Elektronöromiyografi, Multiple Skleroz, Baş ağrısı, Nöroradyoloji, Hareket Bozuklukları Kredili Oturumlara Katılım Sertifikası, 2010
3- 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. Elektronöromiyografi, Nöromuskuler Hastalıklar, Multiple Skleroz, Baş ağrısı Kredili Oturumlara Katılım Sertifikası, 2009
4- İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası, Akademika, İatanbul 2013.
5- Rahim İçi Araç Uygulama Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 1998

Ödüller
1- 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Poster Bildiri Ödülü, İkincilik Ödülü, 2011 İzmir.
2- Türkiye Klinikleri Birinci Ulusal Pediatri Yarışması, Yarışma Üçüncülük Ödülü, 49. Milli Pediatri Kongresi, 2005 İstanbul.
Makaleler ve Bildiriler
1-Evaluation of Nerve Conduction Studies in Obese Children With Insulin Resistance or Impaired Glucose Tolerance. Ince H, Taşdemir HA, Aydin M, Ozyürek H, Tilki HE. J Child Neurol. 2014 Oct 23. pii: 0883073814550188.
2-Urinary leukotriene E4 and prostaglandin F2a concentrations in children with migraine: a randomized study. Ince H, Aydin ÖF, Alaçam H, Aydin T, Azak E, Özyürek H. Acta Neurol Scand. 2014 Sep;130(3):188-92. doi: 10.1111/ane.12263. Epub 2014 May 15.
3-Tam Düzeltme Ameliyati Yapilan Fallot Tetralojili Hastalarda Ritim Ve Iletim Bozukluklarinin Incelenmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Cilt:23 Sayı:1

Mesleki Üyelikler
1- Milli Pediatri Derneği
2- Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
3- Türk Nöroloji Derneği
4- Samsun Tabip Odası

 

 

Yayımlanmış Olgu Sunumları
1- Çocuklarda sindirim sisteminden nadir kanama nedeni: Piyojenik Granülom. Hülya İnce, Özlem Eroğlu Kayacık, Ayhan Gazi Kalaycı, Sancar Barış. Türk Pediatri Arşivi 2008.
2- Charles Bonnet Syndrome After Herpes Simplex Encephalitis. Ömer Faruk Aydin, Hülya Ince, Haydar Ali Tasdemir, Hamit Özyürek. Pediatric Neurology 2012; 46.
3- Severe Hypothyroidism Caused by Hepatic Hemangioendothelioma in an Infant of a Diabetic Mother. Ayla Güven, Canan Aygun, Hülya Ince, Murat Aydın, F. Güçlü Pınarlı, Kemal Baysal, Sükrü Küçüködük. Horm Res 2005; 63: 86–89.
4- Pyridoxine and pyridostigmine treatment in vincristine-induced neuropathy. Hamit Özyürek, Hande Türker, Mehtap Akbalık, Ayşe Oytun Bayrak, Hülya İnce, Feride Duru. Pediatric Hematology and Oncology, 24: 447–452, 2007.
5- Psödotümör serebride tekrarlayan lomber ponksiyonlar risk midir? Hülya İnce, Hamit Özyürek, Haydar Ali Taşdemir, Ömer Faruk Aydın, Cengiz Kara, Meltem Ceyhan. Turkısh Journal of Pediatric Disease. 2013; 2: 96-98.
Sözel Bildiriler
1- Çocukluk Çağında Pandemik İnfluenza Enfeksiyonunda (H1N1) Nörolojik Komplikasyonlar. Hülya İnce, Hamit Özyürek, Ömer Faruk Aydın, Haydar Ali Taşdemir, Nurşen Belet, Gülnar şensoy. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2010.
2- İnsülin Direnci Veya Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Çocuklarda Sinir İletim Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir, Hacer Erdem Tilki, Murat Aydın. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2011.
3- Ratlarda Anne Yoksunluğu Sendromuna Zenginleştirilmiş Çevrenin Etkisi. Serap Ata, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Haydar Ali Taşdemir, Hamit Özyürek. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2011.
4- İnsülin Direnci Veya Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Çocuklarda Sinir İletim Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Hülya İnce, Hacer Erdem Tilki, Haydar Ali Taşdemir, Murat Aydın. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi, 2011.
5- Involuntary movements associated with vitamin B12 deficiency. Haydar Ali Taşdemir, Ömer Faruk Aydın, Hamit Özyürek, Hülya İnce. 8th Congress of the European Paediatric Neurology Society, 2009.
6- Rhythm and Conduction Disturbance in Operated Tetralogy of Fallot Patients. Hülya İnce, Nazlıhan Günal, Pelin Hacıömeroğlu, Kemal Baysal, Metin Sungur. 3rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 2007.
7- Nonepileptik Paroksismal Olayların Çok Yönlü İncelenmesi. Haydar Ali Taşdemir, Hülya İnce, Hatice Mutlu Albayrak, Hamit Özyürek, Ömer Faruk Aydın. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2013.
8- Migrenli Çocuklarda İdrar Lökotrien E4 Ve Prostoglandin F2A Düzeyleri. Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Hasan Alaçam, Turgay Aydın, Emine Azak, Hamit Özyürek. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013.
9- A Study of Infantile and Early Childhood Period Non-Epileptic Paroxysmal Events with Video, Video-EEG Monitoring and Determination of Semiologic Features. Haydar Ali Taşdemir, Hamit Özyürek, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın. The 16th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Uluslararası organizasyon.
Poster Bildirileri
1- Jüvenil Behçet Hastalığında Çok Nadir Birliktelik: Psödotümör Serebri Sonrası Renal Ven Trombozu. Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Hamit Özyürek, Hülya Nalçacıoğlu, Haydar Ali Taşdemir. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2011.
2- Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Retrobulber Nörit. Ömer Faruk Aydın, Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir, Hamit Özyürek. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2011.
3- The effect of envorimental enrichment on the physical and psychomotor developments of rats subjected to maternal deprivation. Serap Ata, Hamit Özyürek, Fatih Turna, Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir, Ömer Faruk Aydın. 9th Congress of the European Paediatric Neurology Society, 2011.
4- Retrobulber neuritis after herpes simplex encephalitis. Ömer Faruk Aydın, Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir, Hamit Özyürek. 9th Congress of the European Paediatric Neurology Society, 2011.
5- Our Experience in Pseudotumor Cerebri. Hamit Özyürek, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Haydar Ali Taşdemir. 11th International Child Neurology Congress, 2010.
6- Clinical and Electrophysiological Documentation of 14 children with Hyperekplexia. Hamit Özyürek, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Haydar Ali Taşdemir. 11th International Child Neurology Congress, 2010.
7- Psödotümör Serebri'de Tekrarlayan Lomber Ponksiyon Risk Midir? Hülya İnce, Hamit Özyürek, Haydar Ali Taşdemir, Ömer Faruk Aydın, Cengiz Kara. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2012.
8- Unilateral Spinal Kord Basısı ve Beyin Sapı Paralizisinde Nadir Tanı: Granülositik Sarkom. Hülya İnce, Hamit Özyürek, Ömer Faruk Aydın, Tunç Fışgın, Meltem Ceyhan, Haydar Ali Taşdemir. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2012.
9- Psödotümör Serebri'de Klinik Deneyimimiz. Hülya İnce, Hamit Özyürek, Ömer Faruk Aydın, Haydar Ali Taşdemir. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2012.
10- Joubert Sendromu ve Bilateral Sensörinöral işitme kaybı birlikteliği. Serap Ata, Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2012.
11- Travma Sonrası Akut Tetrapleji ile Başvuran Fulminan Guillain- Barre Sendromu Olgusu: Hülya İnce, İlknur Çelik, Ömer Faruk Aydın, Hamit Özyürek, Haydar Ali Taşdemir. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2012.
12- Addison Hastalığının Etiyolojisinde X'e Bağlı Adrenolökodistrofinin Önemi. Ahmet Uçaktürk, Cengiz Kara, Figen Işıklar, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Murat Aydın. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 2010.
13- CO Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Kore. Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Bilge Sever, Hamit Özyürek, Haydar Ali Taşdemir. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2009.
14- İnfantil Spazmlı 71 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi. Muhammet Akgün, Haydar Ali Taşdemir, Hülya İnce. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2009.
15- Vitamin B12 Eksikliği ile Birlikte Görülen İstemsiz Hareketler. Hülya İnce, Hamit Özyürek, Haydar Ali Taşdemir, Ömer Faruk Aydın. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2009.
16- Guillain- Barre Sendromu: Epstein- Barr virüs ve olası Coxsackievirüs Tip B birlikteliği. Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın, Hamit Özyürek, Mahmut Taşdemir, Nazik Aşılıoğlu, Haydar Ali Taşdemir. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2009.
17- Schider's Hastalığı Tedavisiz İzlenebilir mi?. Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir, Mahmut Taşdemir, Metin sungur, Adnan Dağçınar. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2009.
18- Tedaviye Dirençli Epileptik Nöbetleri Olan Multiple Skleroz Olgusu. Neslihan Akdemir, Hülya İnce, Kürşat Akpınar, Murat Terzi, Hande Türker. 45. Ulusal Nöroloji kongresi, 2009.
19- Ani İşitme Kaybı: Posterior İnferior Serebellar Arter İnfarktı mı?. Neslihan Akdemir, Hülya İnce, Ersegül Demir, Didem Er, Hande Türker. 45. Ulusal Nöroloji kongresi, 2009.
21- Serebral Tuz Kaybı: 3 Olgu Sunumu. Dilek Kasım Yücel, Hamit Özyürek, Hülya İnce, Tolga Özgen, Ömer Faruk Aydın, Haydar Ali Taşdemir. 10. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2008.
22- Valproik Asit Kullanımının Serebral Kan Akımı Üzerine Etkisi. Hamit Özyürek, Koray İlker Bayrak, Özlem Eroğlu Kayacık, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın. 10. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2008.
23- Severe diffuse cerebral atrophy in an infant with vitamin B12 deficiency. Hamit Özyürek, Hülya İnce, Meltem Ceyhan, Ömer Faruk Aydın. 7th Congress of the European Paediatric Neurology Society, 2007.
24- Fallot Tetralojisi ile Birlikte Konjenital Hidrosefali Saptanan İki Olgunun Sunumu. Hülya İnce, Pelin Hacıömeroğlu, Nazlı Günal, Kemal Baysal, Adnan Dağçınar. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2007.
25- Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metranol Zehirlenmesi. Hülya İnce, Özlem Eroğlu Kayacık, Özlem Gülümser, Metin Sungur. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2007.
26- Süt Çocukluğunun Megaloblastik Anemisi: 12 Olgunun Analizi. Hülya İnce, Hamit Özyürek, Feride Duru, Ayhan Gazi Kalaycı. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2007.
27- Piyojenik Granülom: Nadir Rastlanan Gastrointestinal Kanama Nedeni. Hülya İnce, Özlem Eroğlu Kayacık, Ayhan Gazi Kalaycı, Arzu Yıldırım, Sancar Barış. 42. Türk Pediatri Kongresi, 2006.
28- Dördüncü Ventrikül Yerleşimli Gangliositoma: Serebellar Epilepsi. Haydar Ali Taşdemir, Adnan Dağçınar, Özlem Eroğlu Kayacık, Hülya İnce, Engin Uzunosmanoğlu. 8. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2006.
29- Hemolitik Üremik sendrom: Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliğinin sık karşılaşılan bir nedeni, onbir olgunun sunumu. Özlem Eroğlu Kayacık, Hülya İnce, Engin Uzunosmanoğlu, Kenan Bek, Ozan Özkaya. 50. Milli Pediatri Kongresi, 2006.
30- Vinkristin Nöropatisi: Bilateral Pitoz Gelişen Bir Olgu Sunumu. Hülya İnce, Mehtap Akbalık, Hamit Özyürek, Feride Duru. 50. Milli Pediatri Kongresi, 2006.
31- Akciğerin Konjenital Kistik Malformasyonuna Bağlı Pnömotoraks. Seçil Conkar, Hülya İnce, Mahir İğde, Engin Uzunosmanoğlu, Recep Sancak, Burak Tander. 50. Milli Pediatri Kongresi, 2006.
32- Karma Aşıya Sekonder Kistik Lökomalazi Olur mu? Şefika Yılmaz, Yunus Yılmaz, Hülya İnce, Haydar Ali Taşdemir. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2006.
33- Piridoksin Bağımlılığı Olan Bir Olgunun Serebral Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. Hülya İnce, Şefika Yılmaz, Metin Karayel, Haydar Ali Taşdemir, Lütfi İncesu. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2006.
34- 2000'li Yıllarda Exchange Transfüzyon Nedenleri ve Komplikasyonları. Canan Aygün, Hülya İnce, Bilge Tanyeri, Şükrü Küçüködük. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 2005. 35- Diyabetik Anne Bebeğinde Hemanjioendotelyomanın Neden Olduğu Ağır Hipotiroidi. Ayla Güven, Canan Aygün, Hülya İnce, Murat Aydın, F. Güçlü Pınarlı, Kemal Baysal, Şükrü Küçüködük. 9. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 2004.
36- Kollajen Tip VII Eksikliği Gösteren Bir Distrofik Epidermolizis Bülloza Olgusu. Gönül Oğur, Nurşen Belet, A. Volz, Hülya İnce, Mehtap Uyar, Tülin Öztaş, L. Bruckner- Tuderman. 48. Milli Pediatri Kongresi, 2004.
37- Tüberküloz Menenjiti ve Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu. Mehmet Totan, Hülya İnce, Şükrü Küçüködük. 39. Türk Pediatri Kongresi, 2003.
38- Post-Travmatik Menenjit: Olgu Sunumu. Mehmet Totan, Hülya İnce, Şükrü Küçüködük. 39. Türk Pediatri Kongresi, 2003.
39- Ventriküler İnversiyonla Birlikte Olan Akciğer Hipoplazisi: Olgu Sunumu. Mehmet Totan, Gülcan Yıldız, Hülya İnce, Kemal Baysal, Şükrü Küçüködük. 40. Türk Pediatri Kongresi, 2004.
40- İnsülin Direnci Veya Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Çocuklarda Sinir İletim Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Hülya İnce, Hacer Erdem Tilki, Seyit Ahmet Uçaktürk, Figen Işıklar, Haydar Ali Taşdemir, Murat Aydın. 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 2011.
41- Nadir Bir Klinik Tablo; Hemiserebellit. Hülya İnce, İsmail İşlek, Ömer Faruk Aydın. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2013.
42- Gebeliğinde Rutin Multivitamin Desteği Alan İki Annenin Bebeğinde Nörolojik Etkilenmeye Yol Açan B12 Eksikliği. Ebru Yılmaz Keskin, Hülya İnce, Sümeyra Başaran. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2013.
Araştırma Projeleri
1- İnsülin Direnci Veya Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Çocuklarda Sinir İletim Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Yürütücü: Hamit Özyürek, Araştırıcı: Hülya İnce, Murat Aydın, Hacer Erdem Tilki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi 2010.
2- Anne Yoksunluğunda Zenginleştirilmiş Çevrenin Yavru Sıçanların Motor ve Davranış Gelişimi Üzerine Etkisi. Yürütücü: Hamit Özyürek, Araştırıcı: Serap Ata, Hülya İnce, Ömer Faruk Aydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Araştırma Projesi 2010.
3- Çocukluk çağında migren atağında ve ataklar arasında otonom sinir sistemi fonksiyonları. Yürütücü: Ömer Faruk Aydın, Araştırıcı: Hülya İnce, Emine Azak, Metin Sungur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi 2011.
4- Migrenli çocuklarda idrar Lökotrien-E4 ve Prostoglandin F2a düzeyi. Yürütücü: Ömer Faruk Aydın, Araştırıcı: Hülya İnce, Hamit Özyürek, Hasan Alaçam. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi 2011.
5- Migrenli çocuklarda plazma Orexin A ve Orexin B düzeylerinin prospektif ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Yürütücü: Ömer Faruk Aydın, Araştırıcı: Hülya İnce, Hasan Alaçam. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi 2012.