Dr. Öğr. ÜyesiHülya İnce

  • İlgi Alanları
  • Epilepsi
  • Uyku bozuklukları
  • Bebeklerde gelişim izlemi
  • Konuşma geriliği
  • Algılama geriliği
  • Hareket bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi BD - Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
1- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 2010
2- 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. Elektronöromiyografi, Multiple Skleroz, Baş ağrısı, Nöroradyoloji, Hareket Bozuklukları Kredili Oturumlara Katılım Sertifikası, 2010
3- 45. Ulusal Nöroloji Kongresi. Elektronöromiyografi, Nöromuskuler Hastalıklar, Multiple Skleroz, Baş ağrısı Kredili Oturumlara Katılım Sertifikası, 2009
4- İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası, Akademika, İatanbul 2013.
5- Rahim İçi Araç Uygulama Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 1998

Ödüller
1- 15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Poster Bildiri Ödülü, İkincilik Ödülü, 2011 İzmir.
2- Türkiye Klinikleri Birinci Ulusal Pediatri Yarışması, Yarışma Üçüncülük Ödülü, 49. Milli Pediatri Kongresi, 2005 İstanbul.
Makaleler ve Bildiriler
1-Evaluation of Nerve Conduction Studies in Obese Children With Insulin Resistance or Impaired Glucose Tolerance. Ince H, Taşdemir HA, Aydin M, Ozyürek H, Tilki HE. J Child Neurol. 2014 Oct 23. pii: 0883073814550188.
2-Urinary leukotriene E4 and prostaglandin F2a concentrations in children with migraine: a randomized study. Ince H, Aydin ÖF, Alaçam H, Aydin T, Azak E, Özyürek H. Acta Neurol Scand. 2014 Sep;130(3):188-92. doi: 10.1111/ane.12263. Epub 2014 May 15.
3-Tam Düzeltme Ameliyati Yapilan Fallot Tetralojili Hastalarda Ritim Ve Iletim Bozukluklarinin Incelenmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Cilt:23 Sayı:1

Mesleki Üyelikler
1- Milli Pediatri Derneği
2- Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
3- Türk Nöroloji Derneği
4- Samsun Tabip Odası