Op. Dr.Hülya Toklucu

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Normal doğum
  • Sezaryen
  • Genital estetik
  • Laparoskopi
  • Cinsel terapi

Eğitim ve Uzmanlık
2002 - 2009 - Yeditepe Üniversitesi
2014 - 2018 - Erzincan Üniversitesi

Deneyim
2009 - 2010 - Pratisyen Hekim - Sultançiftliği Sağlık Ocağı    
2010 - 2011 - Aile Hekimi - Ümraniye 1 Nolu Asm    
2011 - 2012 - Pratisyen Hekim - Çekmeköy Toplum Sağlığı Merkezi    
2012 - 2013 - Aile Hekimi - Ümraniye 19 Nolu Asm    
2013 - 2014 - Pratisyen Hekim - Çekmeköy Toplum Sağlığı Merkezi    
2014 - 2019 - Asistan Dr. - Erzincan Üniversitesi Mengücekgazi Eğitim Araştırma Hastanesi    
2019 - 2020 - Uzman Dr. Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kurs ve Sertifikalar
2019 - Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi Ekim
Eylül 2018 - Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
2010 - Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Temel Eğitimi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
 

A1    Hormonotherapy in the Management of Recurrent Ovarian Cancer
Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan, Ümit Naykı, Cenk Naykı,Paşa Uluğ, Nahit Ata, Hülya Toklucu
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS)
e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 15, Issue 9 Ver. XI (September). 2016), PP 74-77
DOI: 10.9790/0853-1509117477

A2    Tetralogy of Fallot Complicated With Preeclampsia After Three Cardiac Operations
Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan, Ümit Naykı, Cenk Naykı,Paşa Uluğ, Nahit Ata, Hülya Toklucu
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS)
e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 15, Issue 9 Ver. XI (September). 2016), PP 64-66
DOI: 10.9790/0853-1509116466
A3    Outcomes of the Patients Diagnosed Incidentally Appendicitis During Cesarean
Mehmet Kulhan, Nur Gözde Kulhan, Ümit Naykı, Cenk Naykı,Paşa Uluğ, Nahit Ata, Hülya Toklucu
Ginekol Pol. 

B.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1    Planlı ve Plansız Hariçte Doğum: Hastane Doğumlarıyla karşılaştıran Retrospektif Bir Çalışma
Nur Gözde Kulhan1 Mehmet Kulhan1 Dr.Ümit Naykı1 Cenk Naykı1 Paşa Uluğ1 Hülya Toklucu1
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

B2    ERZİNCAN İLİNDEKİ ADÖLESAN GEBELİKLER
Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları
Mehmet Kulhan1 Dr.Ümit Naykı1 Nur Gözde Kulhan1 Cenk Naykı1 Paşa Uluğ1 Hülya Toklucu1
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi


B3    Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Gebelik: Olgu Sunumu

Mehmet KULHAN, , Nur Gözde KULHAN, , Ümit NAYKI, Cenk NAYKI, Paşa ULUĞ, Hülya TOKLUCU
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst
doi: 10.5336/gynobstet.2015-48434
B4    İnfertilite (Derleme)
Hülya TOKLUCU, Mehmet KULHAN, Nur Gözde KULHAN,
Klinik Tıp Bilimleri Dergisi Mart 2016 Cilt4 Sayı 3