Prof. Dr.Hüseyin Altınyollar

  • İlgi Alanları
  • Kanser cerrahisi
  • Meme cerrahisi
  • Tiroid cerrahisi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Sindirim sistemi cerrahisi
  • Fıtık cerrahisi
  • Anorektal cerrahi
  • Yumuşak doku tümörleri

Eğitim Ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık,1990)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği (Askerlik)
Ankara Onkoloji Hastanesi (Başasistan Ve Doçent; 1990-2009)

Deneyim
Kayseri Tomarza Alakuşak Sağlık Ocağı (Devlet Hizmeti)
Ankara Kavaklıdere Bayındır Hastanesi (Cerrahi Onkoloji Uzmanlığı; 2009-2023)

Ödüller
-Xı.  Ulusal Kanser Kongresi Ünal Erdoğan Araştırma Ödülü: Erken Evre Malign Melanomada İntraoperatif Lenfatik Haritalama.1995 Antalya
-Iv. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Prof. Dr. Hüsnü Göksel Poster Ödülü: Erken Evre Meme Kanserinde Lenfatik Haritalama Ve Sentinal Lenfadenektomi. 1997 İzmir

Mesleki Üyelikler
Ulusal Cerrahi Derneği
Ankara Cerrahi Derneği
Ankara Meme Hastalıkları Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Z.Ferahköşe, H.Altınyollar, B.B.Menteş. “Effect of systemic gastric acid stimulation and intragastric pH changes on synchronous antral gastrin and somatostatin release in anesthetized, nonatropinized duodenal ulcer patients and controls.” Digestive Disease and Sciences 39,10:2143-2148 (1994)

 A2. E.Eroğlu, U.Berberoğlu, H.Altınyollar and E.Ünal. “intra-arterial chemotherapy for locally advanced and recurrent breast cancer.” Regional Cancer Treatment 7:121-123 (1994).

A3. H.Altınyollar, N.Kapucuoğlu, I.Pak, U.Berberoğlu. “Lymphatic mapping and sentinel lymhadenectomy in early stage breast carcinoma.” Journal of Experimental Clinic Cancer Reserch. 19,2:141-144 (2000).

A4. H.Altınyollar, H.Bulut, U.Berberoğlu. “Is suprahyoid dissection a diagnostic operation in lower lip carcinoma?” Journal of Experimental Clinic Cancer Reserch. 21,1:29-30 (2002).

A5. H.Altınyollar, U.Berberoğlu and O.Çelen. “Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in squamous cell carcinoma of the lower lip.” Europian Journal of Surgical Oncology.  28:72-74 (2002).

A6. H.Altınyollar, G.Dingil and U.Berberoğlu. “Detection of infraclavicular lymph node metastases using ultrasonography in breast cancer.” J Surg Oncol 15;92(4): 299-30 (2005).

A7. H.Altınyollar, M.Boyabatlı and U.Berberoğlu. “Detection of infraclavicular lymph node metastases using ultrasonography in breast cancer.” Tromb Res 117(4): 463-67 (2006).                   

A8. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gulben and F.Irkin. “The correlation of extranodal invasion with other prognostic parameters in lymph node positive breast cancer.” J Surg Oncol 1;95(7):567-71 (2007)

A9. Gülben K. Berberoğlu U, Cengiz A, Altınyollar H. “Prognostic  factors affecting locoregional recurrence in patients with stage IIIB noninflammatory breast cancer.”

World J Surg. 2007 Sep; 31(9):1724-30

A10. Gulben K, Berberoğlu U, Altınyollar H, Kınaş V, Turanlı S. “Sentinel lymph node status affects long-term survival in patients with intermediate-thickness melanoma.”  J Cancer Res Ther. Apr-Jun; 12 (2): 840-4. (2016)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. E.Eroğlu, U.Berberoğlu, H.Altınyollar and E.Önal. “İntraarterial chemotherapy for locally advanced and recurrent breast cancer.” VI. International Conference on Regional Cancer Treatment (July 12-14, 1993 Wiesbaden- Poster)

B2. E.Eroğlu, U.Berberoğlu, H.Altınyollar. “İntraarterial chemotherapy and immunotherapy for primary and metastatic tumours of the liver.” XXIX World Congress of The International College of Surgeons (November 13-16, 1994 London- Poster).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. Z.Ferahköşe, A.Engin, H.Altınyollar, B.Menteş. “Kolorektal cerrahide preoperatif antibiyotik proflaksisi.” Ulusal Cerrahi Dergisi. 6(3):52-56 (1990).

C2. S.F.Çamlıbel, U.Berberoğlu, H.Altınyollar, M.Altınok. “Metakron bir multipl primer malign tümör olgusu.” Acta Oncologica Turcica 23(1-2):170-173 (1990).

C3. U.Berberoğlu, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, R.Çetin. “Cerrahi onkolojide yenilikler.” Acta Oncologica Turcica. 23(1-2):192-209 (1990).

C4. U.Berberoğlu, R.Çetin, S.Çamlıbel, H.Altınyollar. “Medüller tiroid karsinomalarında tanı ve tedavi.” Acta Oncologica Turcica 23(1-2):210-215 (1990).  

C5. M.Bülbül, H.Altınyollar, M.Kaya, Y.Peker, İ.Küçükali. “Nörofibromatoziste meme karsinoması(Bir vaka nedeniyle).” Karadeniz Tıp Dergisi 5(1):40-41 (1992). 

C6. R.Çetin, U.Berberoğlu, H.Altınyollar, S.Sancaktar, G.Dingil. “Meme kanserinin değerlendirilmesinde aksiller ultrasonografinin yeri.” Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 3:109-111 (1993).

C7. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, R.Çetin, F.S.Çamlıbel. “Meme kanserli hastalarda gecikmiş tip deri duyarlılığı ve serum immunglobulin düzeyleri.” Ulusal Cerrahi Dergisi 9(1):61-64 (1993).

C8. A.Özlük, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde over metastazı.” Acta Oncologica Turcica 27(1-2):48-49 (1994).

C9. A.Eroğlu, H.Altınyollar, S.Oral, U.Berberoğlu. “Erkek meme kanseri ve ailesel eğilim(Olgu sunumu)”. Acta Oncologica Turcica 27(3-4):87-88 (1994).

C10. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, O.Çelen, A.Özlük. “Meme kanserinde kemik metastazı ile visseral organ tutulumu arasındaki ilişki.” Türk Onkoloji Dergisi 9(3-4):36-37 (1994).

C11. H.Altınyollar, S.Sancaktar, N.Kapucuoğlu, U.Berberoğlu. “Erken evre malign melanomada intraoperatif lenfatik haritalama.” Türk Onkoloji Dergisi 10(4):30-33 (1995).

C12. A.Özlük, H.Altınyollar, F.Saraçoğlu, U.Berberoğlu. “Gastrointestinal malignitelerde serum tümör belirleyicisi: CA 242.” Acta Oncologica Turcica 29(1-2):19-21 (1996).

C13. H.Altınyollar, K.Gülben, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. “İnce barsağın malign tümörleri.” Acta Oncologica Turcica 30(1-4):36-37 (1997)

C14. H.Altınyollar, T.Dalgıç, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. “Benign meme hastalıkları ile meme kanseri birlikteliği.” Acta Oncologica Turcica 30(1-4):55-57 (1997)

C15. O.Çelen,E.Yıldırım, K.Gülben, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Hepatosellüler karsinomlu olgularda tedavi yöntemleri: 83 olgunun retrospektif değirlendirilmesi.” Acta Oncologica Turcica 31(1-4):63-65 (1998).

C16. E.Yıldırım, O.Çelen, T.Dalgıç, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu.Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde intraarteriyel kemoterapi. Ulusal Cerrahi Dergisi 14(4):277-283 (1998).

C17. O.Çelen, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Baş boyun malign melanomlarında yüzeyel parotidektomi ve preaurikuler lenf nodu disseksiyonu.” Acta Oncologica Turcica 32(1-4):42-44 (1999).

C18. H.Altınyollar, K.Gülben, T.Kızıltepe, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde mammografik bulguların klinikopatolojik özelliklerle korelasyonu.” Acta Oncologica Turcica 37(1-2):27-30 (2004).

C19. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gülben, O.Çelen. “Meme kanserinin infraklavikular metastazlarının prognostik parametreler ile korelasyonu.” Gazi Tıp Dergisi 18(1):18-21 (2007)

C20. BK. Arıbaş, E. Başkan, H.Altınyollar, U. Ungül, A. Cengiz, HF Erdil.   “Gastrosplenic fistula due to splenic large cell lymphoma diagnosed by percutaneous drainage bepore surgical treatment.” Turk J Gastroenterol  Mar;19(1):69-70 (2008)

C21. M. Yiğit, K. Gülben, E. Başkan, H. Altınyollar, U. Berberoğlu, Ş.Ayva. “Deneysel akut pankreatitte pentoksifilinin serum tümör nekrozis faktör-alfa üzerine etkileri.” Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak Derg 10,1; 6-12 (2008)

C22. K. Gülben, H. Mersin, H. Altınyollar, E. Başkan, M. Akbaba. “Differansiye tiroid kanserlerli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi.” Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak Derg 10,1; 27-31 (2008)

C23. İrkin F, Gülben K, Berberoğlu U, Altınyollar H, Acun G, Güney Y, Küçükpilakçı B. ”The results of 21-year experience of treating anal squamous cell carcinomas. Ulusal Cerrahi Dergisi Mar; 30(1):14-7 (2014)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, R.Çetin, F.S.Çamlıbel. “Meme kanserli hastalarda hücresel ve humoral immünitenin değerlendirilmesi.” Ulusal Cerrahi Kongresi’92 (14-18 Mayıs 1992 İstanbul, Sözlü Bildiri)

D2. Z.Ferahköşe, H.Altınyollar, B.B.Menteş. “Duodenal ülserli hastalarda lokal ve sistemik uyarımına karşı somatostatin ve gastrin cevapları.” Ulusal Cerrahi Kongresi’92 (14-18 Mayıs 1992 İstanbul, Sözlü Bildiri)

D3. E.Eroğlu, U.Berberoğlu, H.Altınyollar. “Evre III B ve lokal rekürrensli meme kanserinde intraarterial kemoterapi.” X. Ulusal Kanser Kongresi (3-7 Mayıs 1993 İstanbul, Sözlü Bildiri)

D4. S.Çamlıbel, U.Berberoğlu, M.Çamlıbel, H.Altınyollar, S.Sancaktar. “Lokal olarak ilerlemiş meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi.” X. Ulusal Kanser Kongresi (3-7 Mayıs 1993 İstanbul, Sözlü Bildiri)

D5. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, O.Çelen, A.Özlük. “Meme kanserinde kemik metastazı ile visseral organ tutulumu arasındaki ilişki.” X. Ulusal Kanser Kongresi (3-7 Mayıs 1993 İstanbul, Sözlü Bildiri)

D6. A.Özlük, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde over metastazı.” Ulusal Meme Hastalıkları Kkongresi (17-18 Kasım 1994 İstanbul, Poster)

D7. E.Eroğlu, E.Yıldırım, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Erkek meme kanseri: 22 yıllık deneyim.” Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (17-18 Kasım 1994 İstanbul, Sözlü Bildiri)

D8. O.Çelen, E.Yıldırım, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “İnflamatuar meme karsinomu.”

2. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (19-21 Ekim 1995 İstanbul, Poster)

D9. S.E.Keleş, Y.Öğünç, H.Altınyollar, E.Erdem, U.Berberoğlu. “Operabl meme kanserinde lokoregional rekürrense etkili faktörler.” XI. Ulusal Kanser Kongresi (28 Mayıs-2 Haziran 1995 Antalya, Poster)

D10. H.Altınyollar, S.Sancaktar, N.Kapucuoğlu, U.Berberoğlu. “Erken evre malign melanomada intraoperatif lenfatik haritalama.” XI. Ulusal Kanser Kongresi (28 Mayıs-2 Haziran 1995 Antalya, Poster)

D11. A.Özlük, H.Altınyollar, F.Saraçoğlu, U.Berberoğlu. “Gastrointestinal malignitelerde serum tümör belirleyicisi: CA 242.” Ulusal Cerrahi Kongresi’96 (15-19 Mayıs 1996 Antalya, Poster)

D12. H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Premenapozal, lenf nodu pozitif meme kanserli hastalarda adjuvan CEF ve CMF protokollerinin karşılaştırılması.” IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (5-9 Mart 1997 İzmir, Poster)

D13. H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Erken evre meme kanserinde lenfatik haritalama ve sentinal lenfadenektomi.” IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (5-9 Mart 1997 İzmir, Poster)

D14. O.Çelen, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Baş boyun malign melanomlarında süperfisial parotidektomi ve preaurikuler lenf nodu disseksiyonu.” XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26 Nisan 1997 Antalya, Poster)

D15.  H. Altınyollar, E. Özalp, U. Berberoğlu. “Erken evre meme kanserinde lenfatik haritalama ve sentinel lenfadenektomi.” XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26 Nisan 1997 Antalya, Poster)

D16. H. Altınyollar, U. Berberoğlu. “Premenapozal, lenf nodu pozitif meme kanserli hastalarda adjuvan CEF ve CMF protokollerinin karşılaştırılması.” XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26 Nisan 1997 Antalya, Poster)

D17. A.Özlük, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Yumuşak doku sarkomlarında prognostik faktörlerin analizi.” XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26 Nisan 1997 Antalya, Poster)

D18. E.Yıldırım, O.Çelen, T.Dalgıç, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. “Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde intraarteriyel kemoterapi.” Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi (1-4 Kasım 1997 İzmir Sözel Bildiri)

D19. O.Çelen, E.Yıldırım, K.Gülben, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. “Hepatosellüler karsinomlu 83 olguda tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi.” Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi (1-4 Kasım 1997 İzmir Sözel Bildiri)

D20. H.Altınyollar, K.Gülben, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. “İnce barsağın malign tümörleri.” Ulusal Cerrahi Kongresi'98 (6-10 Mayıs 1998 İzmir, Poster)

D21. H.Altınyollar, Dr. N.Kapucuoğlu, I.Pak, U.Berberoğlu.” Erken evre meme kanserinde lenfatik haritalama ve sentinel lenfadenektomi.” V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (7-10 Nisan 1999 İstanbul, Poster)

D22. B.K.Arıbaş, A.Saray, H.Altınyollar. “Rektum adenokarsinomunun meme metastazı olgusu.” V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (7-10 Nisan 1999 İstanbul, Poster)

D23. H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Alt dudak kanserinde lenfatik haritalama ve sentinel lenf nodu biyopsisi.” I. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi (26-28 Ekim 2000 Antalya, Sözlü Bildiri)

D24. H.Altınyollar, N.Kapucuoğlu, I.Pak, U.Berberoğlu. “Erken evre meme kanserinde lenfatik haritalama ve sentinal lenfadenektomi.” XIII. Ulusal Kanser Kongresi (27 Nisan-1 Mayıs 2000 Antalya, Sözlü Bildiri)

D25. H.Altınyollar, İ.Kahraman, U.Berberoğlu. “Meme kanserinin aksiller metastazlarında ekstranodal invazyonun önemi.” Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 (15-19 Mayıs 2002 Antalya, Sözlü Bildiri)

D26. H.Altınyollar, G.Dingil, U.Berberoğlu. “Evre III-C meme kanserinde infraklavikuler ultrasonografinin yeri.” VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (16-19 Ekim 2003 Antalya, Sözlü Bildiri)

D27. H.Altınyollar, K.Gülben, T.T.Kızıltepe, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde mammografik bulguların klinikopatolojik özelliklerle korelasyonu.” VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (16-19 Ekim 2003 Antalya, Poster)

D28. H.Altınyollar, O.Çelen, M.B.Altundağ, B.Kaya,. ”Postoperatif erken dönemde tek doz radyoterapi uygulanan keloid olgusu. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (21-25 Nisan 2004 Antalya, Poster)

D29. H.Altınyollar, M.Boyabatlı, U.Berberoğlu. “Akut mesenter iskemide D-dimer’ in önemi.” Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 (26-30 Mayıs 2004 Antalya, Poster)

D30. H.Altınyollar, G.Dingil, U.Berberoğlu. “Meme kanserinde infraklavikuler lenf nodu metastazlarının belirlenmesinde ultrasonografinin önemi.” VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (21-24 Eylül 2005 İstanbul, Poster)

D31. H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Meme kanserinin aksiller metastazlarında ekstranodal invazyonun diğer prognostik parametreler ile korelasyonu.” VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (21-24 Eylül 2005 İstanbul, Poster)

D32. H.Altınyollar, U.Berberoğlu. “Meme kanserinin infraklavikular metastazlarının prognostik parametreler ile korelasyonu.” Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 (24-28 Mayıs 2006 Antalya, Sözlü Bildiri)

D33. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gülben, O.Çelen, H.Mersin, G.Vural. “Deri melanomlarında bölgesel lenf nodu metastazlarının belirlenmesinde preoperatif lenfosintigrafi ve sentinel lenf nodu biyopsisi.” XIII. Ulusal Kanser Kongresi (21-26 Nisan 2009 Antalya, Sözlü Bildiri)