Dr. Öğr. ÜyesiHüseyin Arpağ

  • İlgi Alanları
  • Koah
  • Astım
  • Pulmoner embolizm
  • Akciğer hastalıkları
  • Sigara bırakma
  • Akciğer kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
Dicle Üniversitesi Tıp Fakultesi /İstanbul Süreyya Paşa Göğüs Hast. ve Göğüs Cer. Eğitim Araştırma Hastanesi -Uzmanlık
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakultesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı – Yardımcı Doçent

Tez : AKUT HİPERKAPNİK SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE  NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON YANITI SONRASINDA GERİ  DÖNÜŞÜMLÜ  RESPİRATUAR ASİDOZLU HASTALARIN ANALİZİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-E):


A1. .Evaluation of pulmonary hydatid cyst cases. Arinc S, Kosif A, Ertugrul M, Arpag H, Alpay L, Unal O, Devran O, Atasalihi A. Int J Surg. 2009 Jun;7(3):192-5. doi: 10.1016/j.ijsu.2008.11.003. Epub 2008 Dec 3

A2. Analysis of Young and Elderly Advanced Stage Nonsmall-Cell Lung Carcinoma Cases

Sibel Arinc, MD, Ferah Ece, MD, Muyesser Ertugrul, MD, Nuray Erdal, MD,

Ozlem Oruc, MD, Nilgun Hatabay, MD, Derya Derince, MD, Huseyin Arpag, MD,Masuk Taylan, MD, and Armagan Hazar, MD, Southern Medical Journal • Volume 102, Number 10, October 2009

A3. Pharmacokinetics and serum concentrations of antimycobacterial drugs in adult Turkish patients. Babalık A, Ulus IH, Bakirci N, Kuyucu T, Arpag H, Dagyildiz L, Carpaner E.Int J Tuberc Lung Dis. 2013 Nov;17(11):1442-7. doi:10.5588/ijtld.12.0771

A4. Plasma concentrations of isoniazid and rifampin are decreased in adult pulmonary tuberculosis patients with diabetes mellitus.Babalik A, Ulus IH, Bakirci N, Kuyucu T, Arpag H, Dagyildizi L, Capaner E.Sureyyapasa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Antimicrob Agents Chemother. 2013 Nov;57(11):5740-2. doi: 10.1128/AAC.01345-13. Epub 2013 Aug 26

A5. Approach to Pneumothorax in Emergency Department, Mahmut TOKUR, Mehmet ERGİN, Mustafa DEMİRÖZ, Muhammed SAYAN, Hüseyin ARPAĞ, Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2015; 23(3): 98-107

A6. Can We Predict the Perioperative Pulmonary Complications Before Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Original Research, Nurhan Atilla, Huseyin Arpag,  Fulsen Bozkus, Hasan Kahraman, Emrah Cengiz, Ertan Bulbuloglu,Semi Atilla, Obes Surg. 2017 Jan 10. doi: 10.1007/s11695-016-2522-4.

A7. Protective Effects of Alpha-Lipoic Acid on Methotrexate-Induced Oxidative Lung Injury in Rats, Huseyin Arpag MD, Mehmet Gül MD, Yusuf Aydemir MD, Nurhan Atilla MD, Birgül Yiğitcan MD, Tugrul Cakir MD, Cemal Polat MD, Özer Sehirli MD &

Muhammet Sayan MD, J Invest Surg. 2017 Mar 24:1-7. doi:10.1080/08941939.2017.1296513

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. E1666. Unilateral Massive Transudative Pleuraleffusion. Ipek Ozmen, Emine Aksoy, Nilufer Aykac, Tulin Sevim, Guliz Atac, Kadriye Terzioglu, Huseyin Arpag, Kemal Tahaoglu.PulmonaryDisease,SureyyapasaTrainingandResearhHospitalforChestDiseaseandThoracic Surgery,Istanbul,Turkey, ERS Congress, octaber 2008- Berlin

B2. P2684. Analysis of epidemiological differences and occupations risk of lung cancer cases between 1995-2008 years in Turkey, Sibel Arınç, Müyesser Ertuğrul, Nuray Erdal,Özlem Oruç, Nilgün Hatabay, Hüseyin Arpag , Armağan Hazar, ERS Congress september 2009-Viyana

B3. P3333. Comparison of moxifloksasin and ofloxasin in treatment of multidrug resistant pulmonary tuberkulosis , Hüseyin Arpag, Murat Yalçınsoy, Emine Nilgün Ordu, Tülin Kuyucu, Sevinç Bilgin, Esen Akkaya, Mualla Partal,O.Kaya Köksalan, ERS Congress september 2012- Viyana

B4. P3326. Evulation of characteristics and treatment results of patients treated as multidrug resistant tuberculosis, Murat Yalçınsoy, Hüseyin Arpag, Tülin Kuyucu, Ateş Baran, Mualla Partal, O.Kaya Köksalan,Esen Akkaya, ERS Congress september 2012-Viyana

B5. Serum and Pleural NTproBNP Levels In Patients withCongestive Heart Failure and Its Contribution to Diagnosis,  Huseyin Arpag, Tulin Kuyucu, Emine Nilgun Ordu, Can Yucel Karabay, Aytekin Oguz, Banu Mesci, Osman Kostek, Isık Kulaksız,  Cardiovascular Therapeutics © 2012 Blackwell Publishing Ltd Cardiovascular Therapeutics 30, Suppl. 1 (2012) 1–90 (abstract)

B6. The noninvasive ventilation results of critical stable hypercapnic patients in an intensive care unit, Özlem Yazicioglu Moçin, Hüseyin Arpag, Zuhal Karakurt, Nalan Adigüzel, Merih Kalamanoglu Balci, Cuneyt Saltürk, Gökay Güngör, ERS Congress September 2012

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Geç Dönemde Warfarine Bağlı Gelişen Cilt Nekrozu: Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu, KILIC Talat, KAYA Ömer, GÜLBAŞ Gazi, ERKUT Mehmet Ali, ARPAG Hüseyin, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,( ISSN: 1300-1744) DOI No:10.7247/jtomc.2013.1471

D2. A case of dental prosthesis aspiration in a patient with tracheostomy, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Ilim Irmak, Ahmet Beyaz, Respir Case Rep. RCR-54938 | DOI: 10.5505/respircase.2016.54938

   

 D3. Septik Pulmoner Emboli Olgu Sunumu, Bozkuş Fulsen, Nursel Dikmen, Nurhan Atilla,

   Hüseyin Arpağ,Hasan Kahraman, Journal Of Contenporary Medicine, 2015-12-082

 D4. Nadir Görülen Bir Trakeabronsiyal Anomali: Trakeal Bronkus

        A Rare Case of Tracheobronchial Anomaly:Tracheal Bronchus,Fulsen BOZKUS, Nurhan ATILLA,

      Hüseyin ARPAG, Hasan KAHRAMAN,KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2016

D5.  Sarcoidosis A Six Year Experience, Nurhan Atilla, Hasan Kahraman, Fulsen Bozkuş, Hüseyin Arpağ

Journal Of Chest Disease And Critical Care ,Mart 2016

D6. Factors Affecting Survival in Operated Patients with Early and Local Advanced-Stage (IA-IIIA)

Non-Small Cell Lung Cancer,Mahsuk Taylan, Sibel Arınç, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Mehmet Sinan Bodur,

Selahattin Öztaş, Mevlut Karataş, ilim IRMAK, Huseyin Arpag, Armağan Hazar,

Journal of Clinical and Experimental Investigations , Nisan,2016

D7. Post traumatic pseudocyst : a rare case , Nurhan Atilla, Betül Kızıldağ, Hüseyin arpağ,

Mustafa şevki demiröz, ksü tıp fakultesi dergisi,Nisan,2016

D8. The Effect of Working in a Smoke-Free Workplace on Use of Smoking and Smokeless Tobacco

Hasan Kahraman, Mustafa Haki Sucaklı, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Fulsen Bozkuş, Nurhan Köksal,

Turk Thorac J 2016; 17(ESCI)

D9 . . Chest wall deformities and coincidence of additional anomalies, screening results of the 25.000 Turkish

children with the review of the literature. Tokur M, Demiröz ŞM, Sayan M, Tokur N, Arpağ H

 Curr Thorac Surg 2016;1(1):21-27.

D10.  Urinothorax: An unusual Cause of Pleural Effusion, Muhammet Sayan, Mahmut Tokur,

Hüseyin Arpağ, Şevki Mustafa Demiröz , Respir Case Rep. 2017

D11. A Case of Pulmonary Alveolar Microlithiasis Diagnosed by Transbronchial Biopsy, Case Report, 

Hüseyin Arpağ , Muhammet Sayan, Nurhan Atilla, Fulsen Bozkuş, Abdulkadir Yasir Bahar, Hasan Kahraman,

 Mahmut Tokur, DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2017.17015(ESCI

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. EP-068 Mounier Kuhn Sendromu- Bir olgu nedeniyle

Leyla Bostan, Emine Aksoy Albayrak, Tülin Sevim, Hüseyin Arpağ, Tülay Törün,TülinKuyucu,Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tüsad  31. Solunum kogresi solunum 2009

E2. EP-305 Endobronşiyal Hamartom - Bir Olgu Nedeniyle, Hüseyin Arpağ, Emine Aksoy Albayrak, Leyla Bostan, Tülin Sevim, Ferda Aksoy, Kürşat Özvaran, Tülin KuyucuSüreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TÜSAD  31. Solunum kogresi solunum 2009

E3. Ms002 Türkiyede 1995-2008 Yılları Arasında Akciğer Kanserli Olguların Epidemiyolojik Değişikliklerin Ve Mesleki Risklerin Analizi Sibel Arınç , Müyesser Ertuğrul , Nuray Erdal , Özlem Oruç , Ferah Ece , Nilgün Hatabay , Hüseyin Arpağ , Armağan Hazar, Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongre, Antalya, 2009

E4. Pulmoner emboli tanısında 4 klinik skorlama yönteminin klinik tanı değerinin karşılaştırılması, Leyla Bostan, Tülin Kuyucu, Tülin Sevim, Tülay Törün, Emine Aksoy Albayrak, Hüseyin Arpağ, TÜSAD 32.SOLUNUM KONGRESİ 2010

E5. EP-006 Akciğerin Pleomorfik Karsinomu - olgu sunumu

Tülin Kuyucu, Lale Dağyıldızı, Dilek Ernam, Dildar Duman, Emine Nilgün Ordu,

Hüseyin Arpağ, Ayşe Alp Ersev,Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ SOLUNUM 2011

E6. EP-007 Cilt Metastazı ile Ortaya Çıkan Akciğer Kanseri - 2 Olgu Sunumu

Tülin Kuyucu, Lale Dağyıldızı, Dilek Ernam, Dildar Duman, Abdullah Kansu, Hüseyin

Arpağ, Ferda Aksoy,Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ – SOLUNUM 2011

E 7. EP-267  Yönetimi Zor İki Pulmoner Emboli Olgusu
Tülin Kuyucu, Dilek Ernam, Dildar Duman, Lale Dağyıldızı, Hüseyin Arpağ, Emine Nilgün Ordu, Abdullah Kansu, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ – SOLUNUM 2011

E8. S12 Kritik, stabil hiperkarbik hastaların YBÜ’ deki noninvaziv mekanik ventilasyon sonuçları  , Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Hüseyin Arpağ, Zuhal Karakurt, Nalan Adıgüzel, Merih Balcı, Cüneyt Saltürk, Gökay Güngör, 8.dahili ve cerrahi yoğun bakım kongresi, 16-20 kasım 2011 (SÖZLÜ SUNUM )


E9. Non-invaziv modu bulunan yoğun bakım ventilatörleri: NİV’de daha mı başarılı?

(sözlü sunum ), Nalan Adıgüzel, Zuhal Karakurt, Gökay Güngör, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Merih Kalamanoğlu Balcı, Eylem Acartürk, Hüseyin Arpağ, Adnan Yılmaz, Türk Toraks Derneği 2011, ANTALYA

E10.[P079] Çok İlaça Dirençli Tüberküloz Tedavisinde Linezolid yan etkisi: Optik Nörit

Tülin Kuyucu, Hüseyin Arpağ, Abdullah Kansu, Emine Nilgün Ordu, Dilek Ernam, Tomris Şengör, Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya

E11. P472 Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon yanıtı sonrasında geri dönüşümlü respiratuar asidoz,Hüseyin Arpağ, Zuhal Karakurt, Tülin Kuyucu, Cüneyt Saltürk, Gökay Güngör, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Merih Kalamanoğlu Balcı, Emine Nilgün Ordu, Nalan Adıgüzel,
Türk Toraks Derneği 15.yıllık kongre, 2012

E 12. P482 Kritik, stabil hiperkarbik hastaların yoğun bakım ünitesindeki noninvaziv mekanik ventilasyon sonuçları, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Hüseyin Arpağ, Zuhal Karakurt, Nalan Adıgüzel, Merih Kalamanoğlu Balcı, Cüneyt Saltürk, Gökay Güngör,Torax Derneği 15.yıllık kongre, 2012

E13. P114  Çok ilaca dirençli akciğer tüberküloz tedavisinde moxifloksasin ve ofloksasin’in karşılaştırılması, Hüseyin Arpağ, Murat Yalçınsoy, Emine Nilgün Ordu, Tülin Kuyucu, Sevinç Bilgin, Esen Akkaya, Mualla Partal, Kaya KöksalanTorax Derneği 15.yıllık kongre, 2012

E14. SS048 Çok ilaca dirençli tüberküloz tanısı ile tedavi edilen hastaların özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi (SÖZLÜ SUNUM)

Murat Yalçınsoy, Hüseyin Arpağ, Tülin Kuyucu, Ateş Baran, Mualla Partal, Kaya Köksalan, Esen Akkaya,Torax Derneği 15.yıllık kongre, 2012

E15. SS184 Tüberküloz İlaçlarının Farmakokinetik Değerlendirilmesi

Aylin Babalık, İsmail Hakkı Ulus, Nadi Bakırcı, Tülin Kuyucu, Hüseyin Arpağ, Lale Dağyıldızı,Torax Derneği 15.yıllık kongre, 2012 (SÖZLÜ SUNUM)

E16. P502 Tüberküloz İlaçlarının Kan Düzeyleri ve Düzeyi Etkileyen Faktörler

Aylin Babalık, İsmail Hakkı Ulus, Nadi Bakırcı, Tülin Kuyucu, Hüseyin Arpağ, Lale Dağyıldızı,Torax Derneği 15.yıllık kongre, 2012

E17. PS-186 Yetişkin Yaşta Ülseratif Kolitle Seyreden Yaygın

Değişken İmmün Yetmezlik Olgusu, Mehmet Ali Erdoğan, Yahya Atayan, Yasir Furkan Çağın, Murat Aladağ, Melih Karıncaoğlu, Murat Harputluoğlu, Yüksel Seçkin, Yavuz Yarar, Hüseyin Arpağ, Nurhan Şahin, 30. GASTROENTEROLOJİ HAFTASI ,2013 ANTALYA

E18.P489  Poland sendromu, Hüseyin Arpağ, Şevki Mustafa Demiröz, Duygu Metin, Talat Kılıç ,Türk Toraks Derneği 16.yıllık kongresi, 2013

E19. P056  Warfarine Bağlı Geç Dönemde Gelişen Cilt Nekrozu: Olgu Sunumu

Talat Kılıç, Ömer Kaya, Hüseyin Arpağ, Mehmet Ali Erkurt

Türk torax derneği 16.yıllık kongresi, 2013

E20. EP130  KOAH Tanılı Hastada Eşlik Eden Mounier Kuhn Sendromu, Emine Nilgün Ordu, Özge Ünal Bayraktar, Tülin Kuyucu, Evin Makas, Hüseyin Arpağ, TÜSAD 35.YILLIK KONGRESİ,2013

E21. Tuberkuloz nedeni ile yapılan en uzun sağ kalımlı sol pnomönektomi, Ş. Mustafa Demiröz, Mehmet Özgel, Ali Şener, Erdal Kaysoydu, Hüseyin Arpağ, 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Nisan 2013, Antalya

E22. EP-022 Öksürük Şikayetiyle Gelen Özefagusta Leyomyom Olgusu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Fulsen Bozkuş, Ahmet Beyaz, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E23. EP-088 KOAH Hastasında Sol Alt Lob Atelektazisine Neden Olan Aort Anevrizması: Olgu Sunumu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Hasan Kahraman, Şemi Atilla, Ahmet Fazıl Görgel, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E24. EP-093 Akciğerde Eş Zamanlı Kistik Lezyonları Olan Hemoptizi İle Gelen Behçet Hastalığı Olgusu, Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Şemi Atilla, Hüseyin Arpağ, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E25. Septik Pulmoner Emboli, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Fulsen Bozkuş, Fazıl Ahmet Görgel, Hasan Kahraman, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E26. EP-105 Pulmoner ve Kardiyak Tutulumla Gelen Behçet Olgusu

Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Hüseyin Arpağ, Betül Kızıldağ, Şemi Atilla TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E27. EP-124 KOAH Hastasında İnsidental Saptanan Diffüz Trakeobronşiyal Kalsifikasyon, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Hasan Kahraman, Fulsen Bozkuş TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E28. EP-131 Post Travmatik Pseudokist: Nadir Görülen Bir Olgu, Nurhan Atilla, Betül Kızıldağ, Hüseyin Arpağ, Mustafa Şevki Demiröz, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E29. EP-338 Romatoid Artrit Hastasında Sağ Aortik Ark ve Azygos Lob Birlikteliği: Olgu Sunumu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Gözde Yıldırım Çetin, Şemi Atilla, Fulsen Bozkuş, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E30. EP-343 Sağ Aortik Ark Aberran Sol Subklavian Arter: Olgu Sunumu

Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Fulsen Bozkuş TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2014

E31. OS21 [Tüberküloz]  TNF-Alfa İnhibitörleri Ve ÇİD-TB , Tülin Yılmaz Kuyucu, Emine Nur Koç, Abdullah Kansu, Hüseyin Arpağ, Aylin Babalık TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ,2015 , ANTALYA

E32. EPS001 [Akciğer Patolojisi] Nadir görülen bir trakeobronşiyal anomali 'Trakeal Bronkus' , Fulsen Bozkuş, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Hasan Kahraman, TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ,2015 , ANTALYA

E33. EPS206 [KOAH] Relationship between serum telomerase levels and acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, Fulsen Bozkuş, Selma Güler, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Seçil Şimşek, Anıl Samur, TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ,2015 , ANTALYA

E34. A case of dental prosthesis aspiration in patient with tracheostomy

Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, İlim Irmak, Ahmet Beyaz, TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ,2015 , ANTALYA

E35. A case of tuberculous lymphadenitis accompanied by tracheal bronchus

Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Fulsen Bozkuş, İlim Irmak,TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18.YILLIK KONGRESİ,2015 , ANTALAYA

E36. EKOS uyguladığımız masif pulmoner emboli olgusu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Erdinç Eroğlu, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E37. Majör cerrahi sonrası fibrinolitik ve ekos uygulanan masif emboli olgusu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Erdinç Eroğlu, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E38. Mounier kuhn sendromu: Nadir görülen olgu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Betül Kızıldağ, Şemi Atilla, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E39. Akciğerde kaviter lezyonla başvuran AIDS olgusu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Nurettin Kuzhan, Şemi Atilla ,TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E40. Round pnomöni: üç olgunun değerlendirilmesi, İlim Irmak, Dilek Ernam, Fatma Akyıl, Pınar Atagün Güney, Erhan Oğur, Hüseyin Arpağ, Mahşuk Taylan, Makbule Özlem Abakay, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E41. Lupus Hastasında Akciğer Ödemini Taklit Eden Akciğer Ödemi Olgusu, Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Hüseyin Arpağ, , TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E42. Alveoler Hemoraji İle Prezente Olan Behçet Olgusunda Steroid Eşliğinde Plazmaferez Uygulaması, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Betül Kızıldağ, Fulsen Bozkuş, Tüsad 36.Yıllık Kongresi ,2015

E43. Proteinüri İle Prezente Olan Behçet Olgusu, Nurhan Atilla , Hüseyin Arpağ, Gözde Yıldırım Çetin, Hasan Kahraman, Şemi Atilla, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E44. Akciğer Kanserini Taklit Eden Lokalize Organize Pnomöni Olgusu, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, TÜSAD 36.YILLIK KONGRESİ ,2015

E45. PS162 Masif pulmoner tromboembolili bir vakada Yarı Doz Trombolitik Deneyimi, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Fulsen Bozkuş, Hasan Kahraman, Ahmet Beyaz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ABD, UASK 2016, ANTALYA

E46. PS240 Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu, Fulsen Bozkus, Nursel Dikmen, Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Hasan Kahraman, UASK 2016, ANTALYA

E47. Tüberküloz Menenjitli Hastada Saptanan Miliyer Tüberküloz Olgusu

Nuretdin Kuzhan, Hasan Uçmak, Sümeyra Alkış Koçtürk, Selma Ateş, Hüseyin Arpağ,

Betül Kızıldağ, Nurhan Atilla, Ömer Faruk Kökoğlu, 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ -2016

E48. [EP-102] Diffüz Trakeobronşial Stenoza Yol Açan Relaps Polikondrit Olgusu

Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Gözde Yıldırım Çetin, Fulsen Bozkuş, Hasan Kahraman, Betül Kızıldağ, Mahmut Tokur , TÜSAD 2016 38.SOLUNUM KONGRESİ,  İZMİR

E49. [EP-108] Pnömokonyoza Bağlı Gelişen Deskuamatif İnterstisyel Pnomöni

Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Muhammet Sayan, Ahmet Beyaz, Fatih Alper Uğuz,

 TÜSAD 2016 38.SOLUNUM KONGRESİ,  İZMİR

E50. [EP-062] Astım Ve Deskuamatif İnterstisiel Pnomöni Birlikteliği, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Muhammet Sayan, Ahmet Beyaz, Fatih Alper Uğuz, TÜSAD 2016 38.SOLUNUM KONGRESİ,  İZMİR

E51. [SS-029] Protective Effects of Alpha-Lipoic Acid on Methotrexate-Induced Oxidative Lung Injury in Rats, Hüseyin Arpağ, Mehmet Gül, Yusuf Aydemir, Nurhan Atilla, Birgül Yiğitcan, Tuğrul Çakır, Cemal Polat, Ahmet Ozan Şehirli, Muhammet Sayan , TÜSAD 2016 38.SOLUNUM KONGRESİ,  İZMİR (SÖZLÜ SUNUM )

E52. [OK-57] Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni; Özefagoplevral Fistüllü Olgu, Hüseyin Arpağ, Nurhan Atilla, Muhammet Sayan, Fulsen Bozkuş, Hasan Kahraman, Nursel Yurttutan, Arif Emre , TÜSAD 2016 38.SOLUNUM KONGRESİ,  İZMİR

E53. PS105.Transbronşial Biyopsi İle Tanı Koyduğumuz Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazis Olgusu, Hüseyin Arpağ, Muhammet Sayan, Nurhan Atilla, Fulsen Bozkuş,

Hasan Kahraman, Abdulkadir Yasir Bahar, Mahmut Tokur, UASK 2017, ANTALYA

E54. PS114. Crohn Hastalığı Nedeni İle İnflüksimab Kullanan Hastada, İnflukimaba Bağlı Gelişen Hipersensivite Pnomominisi, Hüseyin Arpağ, Muhammet Sayan, Nurhan Atilla, Fulsen Bozkuş, Hasan Kahraman, Abdulkadir Yasir Bahar, Şemi Atilla, Mahmut Tokur,UASK 2017, ANTALYASK

2017

F. Diğer Yayınlar:

ÇALIŞTAY RAPORU (YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMINDA GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU, MAYIS 2015, ANKARA)

G. Projeleri:

G1. Projenin Adı: KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ OLUP LİGHT KRİTERLERİNE GÖRE EKSUDA VASIFLI PLEVRAL EFÜZYONLARDA SERUM VE PLEVRA NT-PROBNP’NİN TANIYA KATKISI.

Proje Yürütücüsü: DR.HÜSEYİN ARPAĞ

G2. Projenin Adı: TUBERKULOZ İLAÇLARININ FARMAKOKİNETİK ETKİNLİKLERİ VE TUBERKULOZ İLAÇLARININ KAN DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Proje Yürütücüsü: DR.AYLİN BABALIK

Yardımcı araştırıcı: HÜSEYİN ARPAĞ

G3. TURKCAP ÇALIŞMASI -2016

 Yardımcı Araştırıcı: HÜSEYİN ARPAĞ

G4. İMVİCAP ÇALIŞMASI-2016

Yardımcı Araştırıcı: HÜSEYİN ARPAĞ

H. Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar:

H1. TÜRK TORAX RADYOLOJİSİ DERNEĞİ 13. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, 2009, ANKARA

H2. TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 31. ULUSAL KONGRESİ, 2009, İZMİR

H3. TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 31. ULUSAL KONGRESİ, 2010, ANTALYA

H4. TÜRK TORAKS DERNEĞİ 13. YILLIK KONGRESİ, 2010, İSTANBUL

H5. PULMONER VASKULER HASTALIKLAR SEMPOZYOMU, 2010, İSTANBUL

H6. TÜRK TORAKS DERNEĞİ 14. YILLIK KONGRESİ, 2011, ANTALYA

H7.1.ULUSAL GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYOMU,2011, İSTANBUL

H8. TÜRK TORAKS DERNEĞİ 16. YILLIK KONGRESİ, 2013, ANTALYA

H9. THE 58th İNTERNATIONAL RESPIRATORY CONVENTION AND EXHIBITION,

AARC (American Association for Respiratory Care )  CONGRESS, 2012-NEW ORLEANS

H10. ERS CONGRESS 2013-BARCELONA

H11.LABORATUVARDAN KLİNİĞE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ SEMPOZYUMU, KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER DERNEĞİ 2015, KAHRAMANMARAŞ

H12. 1. ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, 2016, ANTALYA

H13. HAVAYOLU YÖNETİMİ, DOYABA XV.BÖLGESEL TOPLANTISI, 2016, KAHRAMANMARAŞ

H14. TÜSAD 2016 38.SOLUNUM KONGRESİ,  İZMİR

H15. İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİDE SON GELİŞMELER, ASYOD, 2016, İSTANBUL

H16. GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİOPATİK PULMONER FİBROZİS, ASYOD, 2017, ADANA

H17. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PULMONER HİPERTANSİYON KONSEYİ ,2017, ANKARA

H18. 3.ADHAD BAHAR OKULU, ADHAD, NİSAN 2017, İSTANBUL

I. Katıldığı Kurslar:

I1.TÜBERKULOZ TANI VE TEDAVİ KURSU, TTD 11.YILLIK KONGRESİ,2008 , ANTALYA

I2. ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR, KİMERA ,2008, İSTANBUL

I3. İNTERVENTİONAL BRONCOSCOPY COURSE: FROM DİAGNOSİS TO TREATMENT, TÜSAD-EAB, 2010, ANTALYA

I4.OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA SON GELİŞMELER KURSU,TÜSAD-TKBB, 2010 , KIBRIS

I5. 5.TEMEL YOĞUN BAKIM EĞİTİM TOPLANTISI, DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ, 2010, İSTANBUL

I6. 9. KIŞ OKULU , TTD, 2010, ANTALYA

I7.YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DAHİLİ SORUNLAR KURSU, TTD 13. YILLIK KONGRESİ, 2010, ANTALYA

I8. TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKMA TEDAVİ KURSU, TTD 15. YILLIK KONGRESİ. 2012, ANTALYA

I9.İLERİ NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON KURSU , TTD 16. YILLIK KONGRESİ,

2013, ANTALYA

I10. DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI KURSU,TTD 14. YILLIK KONGRESİ.2011, ANTALYA

I11.KIŞ OKULU,TTD 2011, İSTANBUL 

I12.TÜSAD AKADEMİ KAMPI 2013, MARDİN

I13. DENEY HAYVANLARI KULLANIM KURSU , 2014, KAHRAMANMARAŞ

I14. UYKU BOZUKLUKLARI VE POLİSOMNOGRAFİ KURSU, UYKUDER 2014, GAZİANTEP

I15. TORASİK ULTRASONOGRAFİ VE EBUS KURSU, ASYOD 2014, DİYARBAKIR

I16. TANISAL VE TERAPÖTİK BRONKOSKOPİ KURSU, ASYOD 2015, KAHRAMANMARAŞ (KURS SEKRETERİ VE EĞİTİMCİ OLARAK)

I17. YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMINDA GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU, MAYIS 2015, ANKARA

I18. İLERİ GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ TOPLANTISI, ASYOD 2015, ANKARA

I19. TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKMA KURSU, ASYOD 2016, ANTALYA

J. TIPTA UZMANLIK TEZİ 

AKUT HİPERKAPNİK SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON YANITI SONRASINDA GERİ DÖNÜŞÜMLÜ RESPİRATUAR ASİDOZLU HASTALARIN ANALİZİ