Op. Dr. Hüseyin Çakmak

  • Uzmanlık Alanları: Akciğerin tümörlerinin cerrahi tedavisi, Plevral hastalıklar, Göğüs duvarı tümörleri, Toraks travmaları, Pulmoner nodüller
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı - Uzmanlık

Deneyim
1984-1991 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1992-1993 : Konya Akşehir Merkez Sağlık Ocağı (Mecburi Hizmet)
1993-1998 : Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi)
1998-2010 : Ankara Onkoloji Hastanesi (Uzman) 2010-2012: Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi (Uzman)
2012-2014: Ankara Onkoloji Hastanesi (Uzman)
Eylül 2014-Aralık 2014 Özel Ankara Güven Hastanesi(Uzman)
 
Kurs ve Sertifikalar
Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Eğitim Merkezi. VATS Masterclass 27-28 Haziran 2011
Türk Toraks Derneği . Trakeobronkoplastiler Kursu 1-2 Ekim 2009
Ankara Onkoloji EAH. Araştırıcı Eğitim Programı 18-19 Nisan 2009
ESTS-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2nd General Thoracic Surgery Course 15-17 Haziran 2006
Türk Toraks Radyolojisi Derneği. 11. yıllık bilimsel toplantısı. 2-4 Haziran 2006
Toraks Derneği. Volüm küçültme cerrahisi kursu. 9-13 Nisan 1997
Toraks Derneği. Video torakoskopi kursu.9-12 Nisan 1995

 

Araştırma ve Yayınlar:

ULUSLARARASI YAYINLAR

·                    A10. Karasu S,  TokatA.O,  Cetinkanat C.G,  Karakaya J., Cakmak H.,  Aydın E., Ulkü Yazıcı Ü.,  Gülhan E. “Benefits from apical chest tube drainage in pneumothorax.”   The Tohoku Journal of Experimental Medicine 01/2012; 226(2):145-50.

·                    A9. Cakmak H., Tokat A.O., Karasu S., Özkan M. “Giant mediastinal parathyroid adenoma.”  Tuberkuloz ve toraks. 2011; 59(3):263-5.

·                     A8. Aslan S., Akıncı M., Çetin B., Cakmak H.,  Pirhan Y., Çetin A. “Postoperative changes related to intraoperative blood transfusions.” Bratislavske lekarske listy 01/2011; 112(10):575-8

·                    A7. Cakmak H., Bayram F.Cengiz. “A giant intrathoracic and extrathoracic dumbbell-shaped lipoma” Image. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2010:37;735.

·                    A6. Cakmak H.,Çetin B., Akıncı M.,Aslan S., Özdilekcan Ç. “ Giant tumor of the pleura” Case report.Ind.J.Thorac Cardiovasc Surg.2009;25:136-138.

·                     A5. Tuncel G., Özalp G., Canoler Ö., Cakmak H.,Ergeneci A., Kadıoğulları N. “ Anterior spinal artery syndrome after thoracic surgery” Case report. JCPSP. 2005;15(12):819-20

·                    A4. Songür N., Kuru B., Kalkan F., Özdilekcan Ç., Cakmak H.,Hızel N. “ Serum interleukın-6 levels correlate with malnutrition and survival in patients with advanced NSCLC. Tumori. 2004;90:196-200.

·                     A3. Dikmen E., Kara M., Dikmen G., Cakmak H., Doğan P. “Detection of telomerase activity in bronchial lavage as an adjunct to cytological diagnosis in lung cancer” European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2003;23:194-200.

·                    A2. Turgut AT., Koşar U., Ergeneci A., Cakmak H. “ Dermatofibrosarcoma protuberans metastatic to lung without local recurrence”.  Case report .Tanı Girisim Radyol. 2003 Jun;9(2):195-8. Turkish

·                    A1. Dikmen E., Kara M., Çakmak H., Orhan D., Heper A.O., Güngör A. “ Succesfull tracheal transplantation with fresh allografts in a rabbit model.” Surgery today 2002;32:493-97.

 

ULUSAL YAYINLAR

·                    B12.  Özdilekcan Ç., Turanlı S., Songür N., Çakmak H. “Farklı Sistem Tümörlerini Takiben Gelişen İkinci Primer Akciğer Kanserlerinin Analizi” Acta OncologicaTurcica 2014 .DOI: Baskıda

·                    B11. Çakmak H., Tokat A.O., Arda K., Dilek G.B. “ Özefageal Foregut Duplikasyon Kisti: Olgu Sunumu Journal of Clinical and Analytical Medicine  2013.1675 DOI:10.4328

·                    B10. Çakmak H., Tokat A.O., Karasu S. “. A Rare Localization of Desmoplastic Fibroblastoma: Chest Wall” Case report.  Journal of Clinical and Analytical Medicine  2013 4(4):318-320

·                    B9. Karasu S., Tokat A.O., Kısacık E., Çakmak H., Karakaya J., Aydın E., Gülhan E., Kaya S. “Spontaneous Pneumothorax : Analysis of  260 patients. “  J Clin Anal Med 2012;3(2): 174-7

·                    B8. Tokat A.O., Karasu S., Özkan M., Çakmak H., Tokat S., Uzun H.A., Karakaya J. “ Sternum fraktürleri : 55 olgunun retrospektif analizi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2012;65(2):125-28.

·                    B7.  Tokat AO, Karasu S, Özkan M, Çakmak H. Simultane Bilateral Primer Spontan Pnömotoraks: 3 Olgunun Sunumu. Turkiye Klinikleri Arch Lung; 12(2): 76-79 (2011)

·                    B6. Yılmaz K.B., Doğan L., Akıncı M., Çakmak H., Karaman N., Özaslan C., Atalay C., Kulaçoğlu H. “ Retrosternal guatr olgularında tiroid kanseri” Acta Oncologica Turcica 2010;43:8-12.

·                    B5. Tokat A.O., Karasu S., Özkan M., Kısacık E., Çakmak H. “ Sekonder spontan pnömotoraks: Etyoloji ve tedavi yöntemleri.”  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2010;63(4):111-13.

·                    B4. Çetin B., Çakmak H., Aslan S., Akıncı M., Çetin A. “ Meme kanserinde palyatif transmediastinal interskapulotorasik amputasyon” Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi. 2007;15(3):256-59.

·                    B3. Turgut A.T., Koşar U, Ergeneci A., Çakmak H.; “ Lokal rekürens bulunmaksızın akciğer metastazı gösteren dermatofibrosarkoma protüberans”  Diagnostic and Interventional Radiology (Tanısal ve Girişimsel Radyoloji) - 2003 9(2):195-198

·                    B2. Şen S., Kutlay H., Çakmak H., Dikmen E., Kavukçu Ş., Ekinci C.” Ender pulmoner bir interstisiel patoloji: Pulmoner lenfanjiomiyomatozis olgusu” Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001;49(1):137-141.

·                    B1. Güngör A., Çakmak H., Dikmen E., Ökten İ., İçöz V.,Yavuzer Ş.” Videotorakoskopi 20 olgunun analizi” Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 1994;42(4):291-94.

 

 

ULUSAL  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

·                    C6. Özdilekcan Ç., Turanlı S., Songür N., Çakmak H., Ok U., Dinç M., Güneş F. “ Farklı sistem tümörlerine sekonder gelişen ikinci primer akciğer kanserlerinin analizi” Tartışmalı Poster. Toraks Derneği 13. Yıllık kongresi.  Mayıs 2010.

·                    C5. Çiledağ N., Gümüşdağ P.D., Çakmak H., Arda K., Aktaş E. “ Primer göğüs duvarı tümörleri”. Serbest bildiri. 30. Ulusal radyoloji kongresi. Kasım 2009.

·                    C4. Canbay S., Çakmak H., Uçkun Ö.,” Üst torakal omurlara anterolateral yaklaşım: Olgu sunumu”. e-poster Türk Nöroşirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi. Nisan 2008.

·                    C3. Çetin B., Çakmak H., Aslan S., Çetin R., Akıncı M., Yücekule N., Çetin A.“ Meme kanserinde palyatif transmediastinal interskapulotorasik amputasyon” Poster bildiri. 8.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Eylül 2005.

·                    C2. Çakmak H., Songür N., Ergeneci A., Balcı D. “Karsinoid tümörlere cerrahi yaklaşım” Poster bildiri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi. Nisan 2002.

·                    C1. Dikmen E., Kara M., Dikmen G., Çakmak H., Doğan P. “ Akciğer kanseri tanısında bronkoalveoler lavaj sıvısı telomeraz aktivitesi tayininin etkinliği” Poster bildiri. Türk klinik biyokimya derneği klinik biyokimya ve kanser sempozyumu. Eylül 2002.

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

·                     D1. Çakmak H. “Videotorakoskopik cerrahi uygulamaları ve sonuçları” Videotorakoskopik Cerrahi. Ege Üniversitesi ayın kitabı. 2001;89:41-61.

·                    D2. Çakmak H. “Pnömonektomi” Mastery of Cardiothoracic Surgery 2.Baskı Kısım 1 bölüm 6 (çeviri) Sayfa : 53-64

 

Katıldığı Kurslar:

·                    Gazi Üniversitesi Laparoskopik Cerrahi Eğitim Merkezi. VATS Masterclass 27-28 Haziran 2011

·                    Türk Toraks Derneği . Trakeobronkoplastiler Kursu 1-2 Ekim 2009

·                    Ankara Onkoloji EAH. Araştırıcı Eğitim Programı 18-19 Nisan 2009

·                    ESTS-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2nd General Thoracic Surgery Course 15-17 Haziran 2006

·                    Türk Toraks Radyolojisi Derneği. 11. yıllık bilimsel toplantısı. 2-4 Haziran 2006

·                    Toraks Derneği. Volüm küçültme cerrahisi kursu. 9-13 Nisan 1997

·                    Toraks Derneği. Video torakoskopi kursu.9-12 Nisan 1995