Doç. Dr.HÜSEYİN GÖKSÜLÜK

  • İlgi Alanları
  • Ekokardiyografi
  • Koroner anjiyografi
  • Kalp kateterizasyonu
  • Perkütan koroner girişim
  • Elektrofizyolojik çalışma
  • Radyofrekans kateter ablasyonu
  • Kalp pili
  • Karotid arter

Eğitim ve Uzmanlık
1994 - 2001 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2002 - 2007, Ankara - Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ABD

Deneyim
2008 - 2009 (Mecburi Hizmet) - Kilis Devlet Hastanesi
2009 - 2010 - Özel Kıbrıs Medikent Hastanesi
2011 - 2012 - Özel Eskişehir Sakarya Hastanesi
2013 - 2018 - Medikalpark Gaziantep Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ABD
2018 - Doç.Dr: Ankara Üniversitesi Kardiyoloji ABD
2019 - 2020 - İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medikalpark Hastanesi,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=goksuluk+h&sort=date&size=50