Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı

  • İlgi Alanları: Uykuda Solunum Bozuklukları, Kronik Solunum Yetmezliği, Astım, Bronşit, Bronkoskopi, İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık:
İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Merkezi, Ankara
 

Üyelikler:
Türkiye Solunum Araştırmaları  Derneği
Uyku Derneği
Türk Toraks Derneği
Akciğer Sağlığı Yoğun Bakım Derneği
Türk tabipler Odası
ERS(Avrupa Solunum Derneği)
ATS(Amerikan Toraks Derneği)
 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A-        BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLAR

 

1) Science Citation Index (SCI), SCI Expanded, (Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts&Humanities Citation Index (AHCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahil)

 

1.1 Lakadamyali Hu., Lakadamyali Ha., Ergun T. Thorax CT findings in symptomatic hemodialysis patients.  Transplantation Proceedings 2008; 40:71-76.

1.2 Lakadamyali Hu., Doğan T. Türkiye’de bir turizm yöresinde boğulma olgularının irdelenmesi.  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28:143-148.

1.3 Erdogan H., Erdogan A., Lakadamyali Hu., Yilmaz A., Arslan H. Travel-associated Legionnaires disease: clinical features of 17 cases and a review of the literature. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2010; 68:297–303.

1.4 Cicek D., Lakadamyali Hu., Yagbasan B.D, Muderrisoglu H. Obstructive sleep apnea and its association with left ventricular function and aortic root parameters in newly diagnosed, untreated patients: A prospective randomized study. J Int Med Res 2011; 39(6):2228-38.

1.5 Cicek D., Lakadamyali Hu., Gokay S., Sapmaz I., Muderrisoglu H. Effect of obstructive sleep apnea on heart rate, heart rate recovery, and QTc and p-wave dispersion in newly diagnosed untreated patients. Am J Med Sci 2012;344(3): 180-5. DOI:10.1097/MAJ.0b013e318239a67f.

1.6 Guven SF, Ciftci B, Lakadamyali H, Ciftci TU.

The high dependency of supine position in obstructive sleep apnea.

Saudi Med J 2013;34(2):147-52.

 

1.7 Cicek D, Balcioğlu AS, Lakadamyali H, Müderrisoğlu H.

Effects of three month nasal continuous positive airway pressure treatment on electrocardiographic, echocardiographic and overnight polysomnographic parameters in newly diagnosed moderate/severe obstructive sleep apnea patients.

Int Heart J 2015;56(1):94-9.DOI: 10.1536/ihj.14-085.

 

1.8 Aynur Y Avcı, Suat Avcı, Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Ufuk Can. Association between hypoxia parameters with white matter hyperintensity and silent cerebral infarcts on brain magnetic resonance images in patients with obstructive sleep apnea. Journal of Neurological Sciences 2016; 33 (3): 459-472.

1.9 Yilmaz Avci A, Avci S, Lakadamyali H, Can U.

Hypoxia and inflammation indicate significant differences in the severity of obstructive sleep apnea within similar apnea-hypopnea index groups.

Sleep Breath 2017 Mar 7. doi:10.1007/s11325-017-1486-5.

 

1.10 Kıvanc T, Kulaksızoglu S, Lakadamyalı H, Eyuboglu F.

Importance of laboratory parameters in patients with obstructive sleep apnea and their relationship with cardiovascular diseases.

J Clin Lab Anal 2017 Mar 27. doi: 10.1002/jcla.22199.

 

1.11 Avci S, Lakadamyali H, Lakadamyali H, Aydin E, Tekindal MA. Relationships among retropalatal airway, pharyngeal length, and craniofacial structures determined by magnetic resonance imaging in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath. 2018 May 5. doi: 10.1007/s11325-018-1667-x. [Epub ahead of print]

2) SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka

takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar

 

2.1 Hüseyin Lakadamyalı, Haluk Erdoğan, Hatice Lakadamyalı, Şule Akçay, Özgür Özyılkan. Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Olguda Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillozis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27:142-145.

2.2 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı, Levent Oğuzkurt. Alchohol ablation therapy of an atypically located symptomatic bronchogenic cyst: a case report. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30(6):1274-1276.

2.3 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyali, Huseyin Lakadamyali, Amir Mukaddem.  Acute spinal cord compression from an extraosseous vertebral hemangioma with hemorhhagic components: A case report. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2007; 30:602-606.

2.4 Ergun Tarkan, Lakadamyali Hatice, Lakadamyali Huseyin, Gokay Ertan.  Myositis ossificans in the right inferior thoracic wall as an unusual cause of lower thoracic-upper abdominal pain: report of a case. Surg Today 2008; 38(10):962-4.

2.5 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Olcay Eldem. Adult polysplenic syndrome accompanied by aberrant right subclavian artery and hemangioma in a cleft spleen: A case report. Ann Vasc Surg 2008; 22(4):579-581.

2.6 Ergun Tarkan, Lakadamyali Hatice, Lakadamyali Hüseyin, Eldem Olcay. A case of high-output heart failure secondary to bilateral multiple pulmonary arterio-venous malformations treated with Amplatzer vascular plug. Anadolu Kardiyol Derg 2009; 9(5):E17-8.

2.7 Lisa Wolfe, Hüseyin Lakadamyali, Gökhan M. Mutlu. Joubert Syndrome associated with severe Central Sleep Apnea. J Clin Sleep Med 2010; 6(4):384-88.

 

3) Institute for Scientific Information (ISI) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan tam metin makaleler (derleme dahil)

 

3.1 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Seref Özkara. Factors Influencing Sputum Smear and Culture Positivity in the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis: How Many Specimens do We Need for Diagnosis? J Clin Anal Med 2011; 2(1):25-28.

 

3.2 Feride Sapmaz, Hüseyin Lakadamyalı, Özgür Katrancıoğlu, Yeşim Yıldırım, İsa Döngel.  Malignant Mesothelioma: Clinical, Pathological and Radiological Findings. J Clin Anal Med 2012; 3(1):51-5.

3.3 Lakadamyalı H, Guven SF, Ciftci B, Eyüboğlu FÖ. Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve polisomnografik bulgular. Tuberk Toraks 2012; 60(1): 13-19.

3.4 Hüseyin Lakadamyalı. Uykuda Solunum Bozukluklarında Polisomnografik Özellikler. Solunum 2013; 15 (Supplement 2): 68-74 • DOI: 10.5152/solunum.2013.038

 

3.5 Tülay Kıvanç, Hüseyin Lakadamyalı. The Evaluation and Management of Sleep Disordered Breathing During Perioperative Period. J Clin Anal Med 2015;6(1): 126-30. DOI: 10.4328/JCAM.1953.

 

3.6 Avcı S, Lakadamyalı H, Büyüklü F, Kansu L, Eyüpoğlu FÖ, Öğüş E.  The relationship between passive rhinomanometry measurements in sitting and supine position and obstructive sleep apnea syndrome. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2016;26(1):12-8. doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.48457.

 

3.7 Avcı S, Avcı AY, Lakadamyalı H, Aydın E. Hypoxia parameters, physical variables, and severity of obstructive sleep apnea. ENT Updates 2016;6(2): 55–63. doi:10.2399/jmu.2016002003.

3.8 Avcı S, Lakadamyalı H, Büyüklü F, Kansu L. Effect of obesity on upper airway physical examination in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2017;27(2):65-7. doi:10.5606/kbbihtisas.2017.98105.

 

4) Institute for Scientific Information (ISI) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar

 

4.1 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı, Suat Avcı. A giant retropharyngeal lipoma showing no change in clinical presentation and size within a two-year follow-up: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008; 18(6):374-6.

4.2 Hüseyin Lakadamyalı, Berna D. Yağbasan, Tülay Kıvanç. Recurrent pneumonia caused by the aspiration a quad dental prothesis, late diagnosed and treated with rigid broncoscopy. Respir Case Rep 2016; 5(1):22-24.

4.3 Tülay Kıvanç, Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı.

A 81 year-old women hydatid cyst related pulmonary embolism.

Respir Case Rep 2016; 5(2):85-88.

 

 

5) İstinye Üniversitesi bilimsel dergilerinde yayınlanan tam metin makaleler (derleme dahil)

 

 

6) İstinye Üniversitesi bilimsel dergilerinde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar

 

 

7) Yukarıda belirtilmeyen diğer yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde

yayınlanan tam metinli makaleler (derleme dahil)

 

7.1 Sibel Alpar, Hüseyin Lakadamyalı, Güzin Gürsoy, Tülay Baştuğ, Bahar Kurt. 138 Bronşektazi Olgusunun Retrospektif Olarak İrdelenmesi. Solunum 2002; 4:396-401.

7.2 Jale Yağız, Neslihan Mutluay, M. Bahadır Berktaş, Tarkan Özdemir, Hüseyin Lakadamyalı, Türkan Eryılmaz, Mine Berkoğlu. Plevra sıvılarının eksüda transüda ayırımında alfa-2 makroglobulin ve C- Reaktif Protein değerinin “Light” kriterleri ve albumin gradienti ile karşılaştırılması. Solunum Hastalıkları 2003; 14:109-116. 

7.3 Haluk Erdoğan, Hüseyin Lakadamyalı, Aynur Yılmaz, Aşkın Erdoğan, Tolga Doğan, Funda Ergin, Hande Arslan, Hatice Lakadamyalı. Dört Olgu Nedeniyle Seyahatle İlişkili Lejyoner Hastalığı. Flora, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 2004; 9:214-220.

7.4 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı. Klinik Güncelleme: Sarkoidoz. MN Dahili Tıp Bilimleri 2006; 1:62-66.

7.5 Hüseyin Lakadamyalı, Sibel Alpar, Hatice Lakadamyalı, Hakan Ertürk, Bahar Kurt. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yüksek Rezolüsyonlu Toraks BT Bulguları ile Solunum Fonksiyon Testleri Arasındaki Korelasyon. Toraks Dergisi 2006; 7(1):17-22.

7.6 Bülent Çiftçi, Hüseyin Lakadamyalı, Deniz Köksal, Aydın Yılmaz. Bakmak ve Görmek; Uykuda Solunum Bozukluğu - Hekim Farkındalığı. Solunum Hastalıkları 2008; 19:95-98.

7.7 Hüseyin Lakadamyalı, Selma Fırat Güven, Bülent Çiftçi, Berna Devrim Yağbasan, Füsun Ö. Eyüboğlu. Cinsiyet farklılığının Obstrüktif Uyku Apnesine etkisi: Polisomnografik verilerin analizi. Klinik Tıp Solunum Aktüel 2011; 2(1):27-32.

8) Yukarıda belirtilmeyen diğer yurtiçi veya yurtdışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar

8.1 Hüseyin Lakadamyalı, Nazire Uçar. Sekonder Sjögren Sendromlu Olguda Akciğer Tutulumu. Akciğer Arşivi 2001; 3:122-125.

8.2 Nazire Uçar, Hüseyin Lakadamyalı, Funda Demirağ, Sibel Alpar, Bahar Kurt. A Rare Case of Epithelial Type Malignant Mesothelioma Associated with Axillary Lyph Node Metastasis and Tuberculous Lymphadenitis. Turkish Respiratory Journal 2003; 4:160-163.

8.3 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Şeref Özkara, Metin Ünsal. Bilateral Simetrik Göğüs Duvarı Tutulumu Gösteren Ollier Hastalığı. Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10:19-21.

8.4 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, H. Olcay Eldem, Aşkın Erdoğan, Şule Akçay, Füsun Ö. Eyüboğlu. Pulmoner arteriovenöz malformasyonlar: İzole anomali ve Herediter Hemorajik Telenjektazi. Toraks Dergisi 2006; 7(3):204-208.

B- KONGRE-SEMPOZYUM VE BENZERİ TOPLANTI SUNUMLARI

 

9) Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metni SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında yayınlanmış bildiriler

 

10) Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI

kapsamındaki dergi özel veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında yayınlanmış bildiriler

10.1 S. M. Alpar, A. S. Turgut, H. Lakadamyali, F. Demirağ, B. Kurt. Endobronchial primary pulmonary non-Hodgkin lymphoma development in a patient with Rheumatoid arthritis. 11th European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, Eur Respir J 2001; 18:supp.33, 398s.

10.2 S. Alpar, H. Lakadamyali, T. Bastug, G. Gursoy, B. Kurt. Predisposing factors patients with bronchiectasis. 11th European Respiratory Society Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, Eur Respir J 2001; 18:suppl.33, 439s

10.3 H. Lakadamyali, S. Alpar, Ha. Lakadamyali, H. Ertürk, B. Kurt.                   Correlation of high resolution computed tomography findings and pulmonary function tests, arterial blood gas, diffusing capacity measurements in chronic obstructive pulmonary disease. 12th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, Eur Respir J 2002; 20:suppl.38, 600s .

10.4 T. Ozdemir, N. Basay, B. Berktas, H. Lakadamyali, M Berkoglu. Delays in the diagnosis and treatment of lung cancer. 12th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, Eur Respir J 2002; 20:suppl.38, 436s

10.5 A. Yilmaz, Hu. Lakadamyali, H. Erdoğan, Ha. Lakadamyali, M. Kilinc, U. Can. Legionella Pneumonia Presenting with Neurological Manifestations: A Case Report. 13th European Neurological Society (ENS) Congress, İstanbul, Turkey, May 14-18, Journal of Neurology 2003; 250:suppl.2, 167.

10.6 H. Lakadamyalı, H. Erdoğan, H. Akkaya, F. Ö. Eyüboğlu. Chronic Necrotizing Pulmonary Aspergillosis Associating to Small Cell Lung Cancer: A Case Study. 17th Asia Pasific Congress on Disease of the Chest, İstanbul, Turkey, August 29 – September 1, Chest 2003; suppl.120s.

10.7 H. Lakadamyali, H. Erdoğan, T. Doğan, F. Ö. Eyüboğlu. Four Cases of Legionella Pneumonia. 17th Asia Pasific Congress on Disease of the Chest, İstanbul, Turkey, August 29 – September 1, Chest 2003; suppl.158s.

10.8 Huseyin Lakadamyali, Tolga Dogan, H. Olcay Eldem, Hatice K. Lakadamyali. Two Cases of Non-Cardiogenic Pulmonary Edema. European Respiratory Society 14th Annual Congress, Glascow, Scotland, September 4-8, Eur Respir J 2004; 24:suppl.48, 278s.

10.9 H. Erdogan, H. Lakadamyali, A. Yilmaz, A. Erdogan, H. Arslan. Seven Cases of Travel-Associated Legionnaires’ Disease in Turkey. 20th Annual Meeting European Working Group for Legionella Infections, ISTISAN Congressi, Rome, Italy, May 16-17, ISTISAN 2005; 20                                                   

10.10 Huseyin Lakadamyali, H. Olcay Eldem, Hatice Lakadamyali, Askin Erdogan, Sule Akçay, Fusun O. Eyuboglu. Pulmonary arteriovenous malformations: Isolated anomaly and Hereditary Hemorrhagic Telengiectasia. 15th European Respiratory Society Annual Congress, Copenhag, Denmark, September 17-21, Eur Respir J 2005; 26: suppl.49, 316s

10.11 Huseyin Lakadamyali, Hatice Lakadamyali, Tarkan Ergun, Orhan Eren. A rare cause of pulmonary nodules: Takayasu Syndrome. 16th European Respiratory Society Annual Congress, Lausanne, Switzerland, September 01-06, Eur Respir J 2006; 28:suppl.50, 381s

10.12 Huseyin Lakadamyali, Hatice Lakadamyali, Tarkan Ergun. Hemoptysis Due to Voluntary Diaphragmatic Contraction in Breath-Hold Diver. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, Eur Respir J 2007; 30:suppl.51, 559s.

10.13 Hatice Lakadamyali, Huseyin Lakadamyali, Tarkan Ergun. A rare manifestation of Behçet Disease with pulmonary nodules: A case report. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, Eur Respir J 2007; 30:suppl. 51, 567s.

10.14 Huseyin Lakadamyali, Hatice Lakadamyali, Tarkan Ergun. A Rare Cause of Acute Right Upper Quadrant Pain: Intercostal Myositis Ossificans. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, Eur Respir J 2007; 30:suppl. 51, 566s.

10.15 Huseyin Lakadamyali, Hatice Lakadamyali, Tarkan Ergun. A Rare Cause of Bilateral Pleural Effusion: Tuberculous Spondylodiscitis. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, Eur Respir J 2007; 30:suppl.51, 661s.

10.16 Hatice Lakadamyali, Tarkan Ergun, Huseyin Lakadamyali. Complete Sternal Defect Accompanied by Cervicofacial Haemangioma, Pectus Excavatum, and Right Aortic Arc: A Case Report. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, Eur Respir J 2007; 30:suppl.51, 566s

10.17 Huseyin Lakadamyali, Hatice Lakadamyali, Tolga Dogan. Pulmonary aspiration of a four-unit temporary bridge during a dental treatment procedure with late onset diagnosis: A Case Report. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, Eur Respir J 2007; 30:suppl.51, 462s

10.18 Tarkan Ergun, Hatice Lakadamyali, Hüseyin Lakadamyali. Intercostal Pulmonary Herniation Diagnosed Basing on Inspiratory and Expiratory CT Imaging: Case presentation and literature review. 14th European Society of Musculoskletal Radiology Annual Meeting. 1-2 Haziran 2007. İzmir, TURKEY. Skeletal Radiology 2007; 36:561-4.

10.19 Huseyin Lakadamyalı, Tülay Kıvanç, Berna D. Yağbasan. Importance of Red cell distribution width for evaluation of responce to positive airway pressure therapy in patients with obstructive apnea syndrome. American Thoracic Society Annual Congress 2016; Am J CC Med 2016(supp); A2520.

10.20 Aynur Y Avcı, Suat Avcı, Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Ufuk Can. Association between hypoxia parameters with white matter hyperintensity and silent cerebral infarcts on brain magnetic resonance images in patients with obstructive sleep apnea. Journal of Neurological Sciences 2016; 33 (3): 459-472.

 

11) Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metni SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanmış, bildiriler (sözlü veya poster )

 

 

12) Ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni yayınlanmış bildiriler (sözlü veya poster )

 

 

12.1 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Pervane Şeber, O. Eldem. Disfaji ve dispneye yol açan aberran sağ subklavian arterin ve yarık şekilli dalakta hemanjiomun eşlik ettiği erişkin polispleni sendromu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2006, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.2 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı, Suat Avcı. Disfaji ve dispneye yol açan dev retrofarengial lipom. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2006, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.3 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı, Pervane Şeber. Morgagni hernisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2006, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.4 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı, Levent Oğuzkurt. Atipik yerleşimli semptomatik bronkojenik kistin alkol ablasyon tedavisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2006, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.5 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı. Multipl pulmoner ve hepatik arteriovenöz malformasyonlara bağlı yüksek debili kalp yetmezliğine neden olan Osler Rendu Weber Sendromu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.6 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı. Bilateral plevral effüzyonun nadir nedeni: Tüberküloz spondilodiskitis. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.7 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı. Sigaranın bırakılmasını takiben radyolojik ve klinik bulgularında tam düzelme izlenen pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

12.8 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı. Servikofasiyal hemanjiom, pectus excavatum ve sağ aortik arkın eşlik ettiği komplet sternal defekt: Olgu sunumu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi Ekim 2007, Antalya, Türkiye. (Elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmıştır)

13) Uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanmış bildiriler (sözlü veya poster)

 

13.1 Sibel Alpar, Bahar Ulubaş, Hüseyin Lakadamyalı, Bahar Kurt. Malign Mezotelyomalı bir olguda Horner Sendromu. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi. 6-9 Kasım 2000, Kemer – Antalya.

13.2 Sibel Alpar, Hüseyin Lakadamyalı, Güzin Gürsoy, Tülay Baştuğ, Bahar Kurt. Bronşektazi Tanısı Alan 138 Olgunun İrdelenmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs – 2 Haziran 2001, İzmir.

13.3 Sibel Alpar, Hüseyin Lakadamyalı, Tülay Baştuğ, Güzin Gürsoy, Bahar Kurt. Bronşektazili Olgularda Predispozan Faktörler. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs – 2 Haziran 2001, İzmir.

13.4 Nazire Uçar, Hüseyin Lakadamyalı, Funda Demirağ, Sibel Alpar, Bahar Kurt. Aksiller Lenf Nodu Metastazı ile Tanı Konulan Malign Mezotelyoma. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs – 2 Haziran 2001, İzmir.

13.5 Sibel Alpar, Ayşe Turgut, Hüseyin Lakadamyalı, Bahar Kurt. Romatoid Artritli Hastada Endobroşiyal Primer Pulmoner Hodgkin Dışı Lenfoma Gelişimi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs – 2 Haziran 2001, İzmir.

13.6 Sibel Alpar, Hüseyin Lakadamyalı, Nazire Uçar, Bahar Kurt. Sekonder Sjögrenli Sendromlu Olguda Akciğer Tutulumu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs – 2 Haziran 2001, İzmir.

13.7 Tarkan Özdemir, Nihal Başay, Bahadır Berktaş, Hüseyin Lakadamyalı, Mine Berkoğlu. Akciğer kanserli hastalarda tanı ve tedavi gecikmesi. . Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, 24-27 Nisan 2002.

13.8 Sibel Alpar, Nazire Uçar, A. Sibet Turgut, Tuba Kıratlı, Hüseyin Lakadamyalı, B. Kurt. Akciğer kanserli olgularda akciğer dışı metastazların değerlendirilmesi. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, 24-27 Nisan 2002.

13.9 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Sibel Alpar, Hakan Ertürk, Bahar Kurt. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında solunum fonksiyon testleri, diffüzyon kapasitesi, arter kan gazı incelemeleri ile yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları arasındaki korelasyon. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, 24-27 Nisan 2002.

13.10 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Şeref Özkara, Metin Ünsal. Bir olgu nedeniyle: Ollier Hastalığı. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Antalya, 24-27 Nisan 2002.

13.11 Haluk Erdoğan, Hüseyin Lakadamyalı, Aşkın Erdoğan, Tolga Doğan, Funda Ergin.  Bir olgu nedeniyle Lejyonella Pnömonisi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kemer – Antalya, 30 Eylül – 5 Ekim 2002. 

13.12 Gökhan Asal, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Erkan Yıldırım, Ali Uzar, Zekiye Aydoğdu. Rinolityazise sekonder gelişen bronkolitiyazis. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-8 Kasım 2002, Göynük-Antalya.

13.13 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Önder Gebedek, Umut Özyer, Hampar Akkaya, Füsun Ö. Eyüboğlu. Spontan rezolüsyon gösteren mediastinal inflamatuvar psödotümör. Toraks Derneği, 6. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan 2003, Belek – Antalya.

13.14 Hüseyin Lakadamyalı, Haluk Erdoğan, Tolga Doğan, Hatice Lakadamyalı, Füsun Ö. Eyüboğlu. Dört olgu nedeniyle Legionella pnömonisi. Toraks Derneği, 6. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan 2003, Belek – Antalya.

13.15 Hüseyin Lakadamyalı, Tolga Doğan, H. Olcay Eldem, Hatice K. Lakadamyalı. İki olgu nedeniyle non-kardiyojenik pulmoner ödem. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan – 1 Mayıs 2004, Antalya.

13.16 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Fatih Boyvat, Şule Akçay, Füsun Ö. Eyüboğlu, Özgür Özyılkan. Malign  mezotelyomanın neden olduğu vena cava superior sendromu tedavisinde endovasküler protez uygulaması. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan – 1 Mayıs 2005 Kemer, ANTALYA.

13.17 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, H. Olcay Eldem, Aşkın Erdoğan, Şule Akçay, Füsun Ö. Eyüboğlu. İki olgu nedeniyle Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonlar: İzole Anomali ve Herediter Hemorajik Telenjektazi. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan – 1 Mayıs 2005 Kemer, ANTALYA.

13.18 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, H. O. Eldem, Ö. Gebedek, Ö. Özyılkan. Malign plevral mezotelyomaya eşlik eden vena cava superior sendromu: olgu sunumu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005 Aksu – Antalya.

13.19 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı. Hidrokarbon aspirasyonuna bağlı gelişen pnömonitis. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, Aksu – Antalya.

13.20 Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Hüseyin Çelik, Levent Dinçer. Uzun dönem hemodiyaliz hastalarında toraks BT bulguları. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 27. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, Aksu – Antalya.

13.21 Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Pervane Şeber. Üç olgu nedeniyle ateş yiyenlerin pnömonisi: Radyolojik bulgular. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Aksu – Antalya.

13.22 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice K. Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Serbest dalış yapan yüzücüde istemli diyafragma kontraksiyonuna bağlı gelişen hemoptizi. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya.

13.23 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice K. Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Akciğerde nodülle seyreden Behçet Hastalığı: Olgu sunumu. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya.

13.24 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Semptomatik hemodiyaliz hastalarında toraks BT bulguları. Türkiye Organ Nakli Derneği 9. Kongresi 4-6 Temmuz 2007, Ankara.

13.25 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı. Göğüs duvarı kitlesinin nadir bir nedeni: Elastofibroma dorsi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya.

13.26 Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün,  Hüseyin Lakadamyalı. Plevral effüzyonun nadir sebeplerinden: iki olgu nedeniyle Over Hiperstimülasyon Sendromu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya.

13.27 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Şeref Özkara. Akciğer tüberkülozlu olgularda balgam mikroskopi - kültür pozitifliğini etkileyen faktörler: Tanı için kaç mikroskopi? TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2008, Bodrum, İzmir.

13.28 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Plevral Effüzyonun Nadir Sebeplerinden: İki Olgu Nedeniyle Over Hiperstimülasyon Sendromu. TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2008, Bodrum, İzmir.

13.29 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Bir Olgu Nedeniyle: Elastofibroma Dorsi. TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2008, Bodrum, İzmir.

13.30 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Bir Olgu Nedeniyle Spontan Pnömomediastinum. TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2008, Bodrum, İzmir.

13.31 Feride Sapmaz, Hüseyin Lakadamyalı, Pervaneh Şeber. Plevral effüzyonlu olgularımıza yaklaşım. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010. Gloria Golf Resort, Antalya.

13.32 Feride Sapmaz, Hüseyin Lakadamyalı, Aşkın Erdoğan, Yavuz Uluca, Cevahir Haberal. Asitsiz Karaciğer Sirozlu Hastada Hepatik Hidrotoraks. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010. Gloria Golf Resort, Antalya.

13.33 Hüseyin Lakadamyalı, Selma Fırat Güven, Bülent Çiftçi, Füsun Ö. Eyüboğlu. REM ilişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu: Antropometrik ve Polisomnografik Bulgular. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13- 17 Nisan 2011, Side - Antalya. Türk Toraks Dergisi 2011; 12(2):SS43.

13.34 Hüseyin Lakadamyalı, Selma Fırat Güven, Bülent Çiftçi, Berna Devrim Yağbasan, Füsun Ö. Eyüboğlu. Cinsiyet farklılığının Obstrüktif Uyku Apne Sendromuna etkisi: Polisomnografik verilerin analizi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13- 17 Nisan 2011, Side - Antalya. Türk Toraks Dergisi 2011; 12(2):P183.

13.35 Tülay Kıvanç, Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Akciğerde kist hidatik embolisi saptanan 81 yaşındaki kadın olgu. Türk Toraks Derneği (TTD) 16. Yıllık Kongresi, 03 - 07 Nisan 2013 Antalya.

 

13.36 Berna Devrim Yağbasan, Hüseyin Lakadamyalı, Ali Rıza Meral. Solunum yetmezliği ile seyreden pandemik Influenza A (H1N1) olgu sunumu – Pandemic influenza A (H1N1) with respiratory failure case report. Türk Toraks Derneği (TTD) 16. Yıllık Kongresi, 03 - 07 Nisan 2013 Antalya.

13.37 Hüseyin Lakadamyalı, Leyla Kansu, Hatice Lakadamyalı. Olgu sunumu: Obstrüktif akciğer hastalıklarını taklit eden santral havayolu obstrüksiyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 36. Ulusal Kongresi (SOLUNUM 2014) 15 - 19 Ekim 2014, Çeşme – İzmir.

 

13.38 Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı.. Olgu sunumu: Lady Windermere Sendromu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 36. Ulusal Kongresi (SOLUNUM 2014) 15 - 19 Ekim 2014, Çeşme – İzmir.

 

13.39 Suat Avcı, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Erdinç Aydın. Obstrüktif uyku apnelilerde ve horlayanlarda vertikal palatal şekil paternleri ve kraniofasiyal ölçümlerin üç boyutlu manyetik rezonans yöntemiyle karşılaştırılması. 30. Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Belek – Antalya.

13.40 Ebru Torun, Hüseyin Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı. Göğüs duvarı kitlesinin nadir bir nedeni: üç olgu eşliğinde elastofibroma dorsi. [PS-042]. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK 2018, 14-18 Mart 2018, Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Belek – Antalya.

 

13.41 Ebru Torun, Taner Ege, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün, Hüseyin Lakadamyalı, Murat Dağlı. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Kemik Metastazını Taklit Eden Brown Tümör. [PS-217] Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK 2018, 14-18 Mart 2018, Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Belek – Antalya.

13.42 Ebru Torun, Hüseyin Lakadamyalı, Hatice Lakadamyalı, Tarkan Ergün. Ülseratif Kolit tanılı hastada sülfasalazine bağlı interstisyel pnömoni: Nadir bir olgu. [PS-313] Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi - UASK 2018, 14-18 Mart 2018, Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Belek – Antalya.

 

C-TELİF YA DA TERCÜME KİTAP VE BENZERİ

 

14) Uluslararası bir yabancı bir dilde yayınlanmış kitap

15) Uluslararası yabancı bir dilde yayınlanmış kitapta bölüm

15.1 Hüseyin Lakadamyali, Gokhan M. Mutlu. Cardiac and cardiovascular assesment of sleep. Encyclopedia of Sleep, ed. Kushida K, chapter 13. Elsevier 2013, Pages: 33-37. (doi:10.1016/B978-0-12-378610-4.00133-9).

 

16) Türkçe telif kitap (araştırma, ders kitabı)

 

17) Türkçe telif kitapta (araştırma, ders kitabı) bölüm

 

17.1 Hüseyin Lakadamyalı, Gökhan M. Mutlu. Mekanik ventilasyona bağlı komplikasyonlar. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, ed. Prof. Dr. Haydar A. ŞAHİNOĞLU, 53. bölüm, 3. baskı, 638-654, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011.

18) Türkçe el-cep kitabı

 

18.1 Oğuz Köktürk, Duygu Özol, Asiye Kanbay, Handan İ. Köseoğlu, Hüseyin Lakadamyalı, Şebnem Yosunkaya. Uykuda görülen solunum bozuklukları, horlama ve uyku apnesi. www.solunum.org.tr- online ve hard copy basım.

19) Yabancı ders kitabı çevirisi/bölüm çevirisi

 

20) Yabancı ders kitabı çevirisi/bölüm çevirisi

 

21) Kitap ve Kitapta bölüm değerlendirme yazısı

D- ATIFLAR

 

22) Uluslararası Atıf indekslerinde belirtilen ve periyodiklerdeki atıflar

 

22.1 Huseyin Lakadamyali, Hatice Lakadamyali, Tarkan Ergun.  Thorax CT findings in symptomatic hemodialysis patients. Transplantation Proceedings 2008; 40:71-76.

Atıf sayısı: 2

 

22.2 Hüseyin Lakadamyalı, Tolga Doğan. Türkiye’de bir turizm yöresinde boğulma olgularınını irdelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28:143-148.

Atıf sayısı: 3

22.3 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyali, Huseyin Lakadamyali, Amir Mukaddem.  Acute spinal cord compression from an extraosseous vertebral hemangioma with hemorhhagic components: A case report. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2007; 30:602-606.

Atıf sayısı: 3

22.4 Lakadamyali Ha., Ergün T., Lakadamyali Hu., Oğuzkurt L. Alchohol ablation therapy of an atypically located symptomatic bronchogenic cyst: a case report. Cardiovasc Intervent Radiol 2007; 30(6):1274-1276.

Alıntılanma sayısı: 5

22.5 Ergun Tarkan, Lakadamyali Hatice, Lakadamyali Huseyin, Gokay Ertan.  Myositis ossificans in the right inferior thoracic wall as an unusual cause of lower thoracic-upper abdominal pain: report of a case.  Surg Today 2008; 38(10):962-4.

Atıf sayısı: 2

22.6 Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Hüseyin Lakadamyalı, Olcay Eldem. Adult polysplenic syndrome accompanied by aberrant right subclavian artery and hemangioma in a cleft spleen: A case report. Ann Vasc Surg 2008; 22(4):579-581.

Atıf sayısı: 2

22.7 Erdogan H., Erdogan A., Lakadamyali Hu., Yilmaz A., Arslan H. Travel-associated Legionnaires disease: clinical features of 17 cases and a review of the literature. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2010; 68:297–303.

Atıf sayısı: 7

22.8 Lisa Wolfe, Hüseyin Lakadamyali, Gökhan M. Mutlu Joubert Syndrome associated with severe Central Sleep Apnea. J Clin Sleep Med 2010; 6(4):384-88.

 

Atıf sayısı: 12

 

22.9 Cicek D., Lakadamyali Hu., Yagbasan B.D, Muderrisoglu H. Obstructive sleep apnea and its association with left ventricular function and aortic root parameters in newly diagnosed, untreated patients: A prospective randomized study. J Int Med Res 2011; 39(6):2228-38.

Atıf sayısı: 3

22.10 Cicek D., Lakadamyali Hu., Gokay S., Sapmaz I., Muderrisoglu H. Effect of obstructive sleep apnea on heart rate, heart rate recovery, and QTc and P-wave dispersion in newly diagnosed untreated patients. Am J Med Sci. 2012;344(3): 180-5. DOI:10.1097/MAJ.0b013e318239a67f.

Atıf sayısı: 15

22.11 Guven SF, Ciftci B, Lakadamyali H, Ciftci TU.

The high dependency of supine position in obstructive sleep apnea.

Saudi Med J 2013;34(2):147-52.

 

Atıf sayısı: 3

22.12 Cicek D, Balcioğlu AS, Lakadamyali H, Müderrisoğlu H.

Effects of three month nasal continuous positive airway pressure treatment on electrocardiographic, echocardiographic and overnight polysomnographic parameters in newly diagnosed moderate/severe obstructive sleep apnea patients.

Int Heart J 2015;56(1):94-9.DOI: 10.1536/ihj.14-085.

 

Atıf sayısı: 3

22.13 Tülay Kıvanç, Hüseyin Lakadamyalı.

The Evaluation and Management of Sleep Disordered Breathing During Perioperative Period. J Clin Anal Med 2015;6(1): 126-30. DOI: 10.4328/JCAM.1953.

 

Atıf sayısı: 1

22.14 Yilmaz Avci A, Avci S, Lakadamyali H, Can U.

Hypoxia and inflammation indicate significant differences in the severity of obstructive sleep apnea within similar apnea-hypopnea index groups. Sleep Breath 2017 Mar 7. doi:10.1007/s11325-017-1486-5.

 

Atıf sayısı: 1

 

23) Uluslararası Atıf indekslerinde belirtilen ve “textbook” ya da referans kitaplarında yer alın atıflar

 

24) Atıf indekslerinde belirtilen ve ulusal dergi ve kitaplarda yer alan atıflar

24.1 Effect of obstructive sleep apnea on heart rate, heart rate recovery and QTc and P-wave dispersion in newly diagnosed untreated patients

D Çiçek, S Gökay, H Lakadamyali, I Sapmaz, H Muderrisoglu

The American journal of the medical sciences 344 (3), 180-185

27

2012

24.2 Joubert syndrome associated with severe central sleep apnea

L Wolfe

Journal of Clinical Sleep Medicine 6 (04), 384-388

20

2010

24.3 Thorax CT findings in symptomatic hemodialysis patients

H Lakadamyali, T Ergun

Transplantation proceedings 40 (1), 71-76

15

2008

24.4 A giant retropharyngeal lipoma showing no change in clinical presentation and size within a two-year follow-up: a case report

H Lakadamyali, T Ergun, S Avci

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi: KBB= Journal of ear, nose, and throat 18 …

12

2008

24.5 Effects of three month nasal continuous positive airway pressure treatment on electrocardiographic, echocardiographic and overnight polysomnographic parameters...

D Cicek, AS Balcioğlu, H Lakadamyali, H Müderrisoğlu

International heart journal 56 (1), 94-99

10

2015

24.6 Investigation of drowning cases in a tourism region of Turkey.

H Lakadamyalı, T Doğan

Türkiye Klinikleri tıp Bilimleri Dergisi 28 (2), 143-148

10

2008

24.7 Acute spinal cord compression from an extraosseous vertebral hemangioma with hemorrhagic components: a case report

T Ergun, H Lakadamyali, H Lakadamyali, A Mukaddem

Journal of manipulative and physiological therapeutics 30 (8), 602-606

8

2007

24.8 Obstructive sleep apnoea and its association with left ventricular function and aortic root parameters in newly diagnosed, untreated patients: a prospective study

D Cicek, H Lakadamyali, BD Yağbasan, I Sapmaz, H Müderrisoğlu

Journal of International Medical Research 39 (6), 2228-2238

7

2011

24.9 Alcohol ablation therapy of an atypically located symptomatic bronchogenic cyst: a case report

H Lakadamyali, T Ergun, H Lakadamyali, L Oguzkurt

Cardiovascular and interventional radiology 30 (6), 1274-1276

7

2007

24.10 Hypoxia and inflammation indicate significant differences in the severity of obstructive sleep apnea within similar apnea-hypopnea index groups

AY Avci, S Avci, H Lakadamyali, U Can

Sleep and Breathing 21 (3), 703-711

5

2017

24.11 The high dependency of supine position in obstructive sleep apnea.

SF Guven, B Ciftci, H Lakadamyali, TU Ciftci

Saudi Medical Journal 34 (2), 147-152

5

2013

24.12 Myositis ossificans in the right inferior thoracic wall as an unusual cause of lower thoracic-upper abdominal pain: report of a case

T Ergun, H Lakadamyali, H Lakadamyali, E Gokay

Surgery today 38 (10), 962-964

5

2008

24.13 Adult polysplenic syndrome accompanied by aberrant right subclavian artery and hemangioma in a cleft spleen: a case report

T Ergun, H Lakadamyali, H Lakadamyali, O Eldem

Annals of vascular surgery 22 (4), 579-581

5

2008

24. 14 Importance of laboratory parameters in patients with obstructive sleep apnea and their relationship with cardiovascular diseases

T Kıvanc, S Kulaksızoglu, H Lakadamyalı, F Eyuboglu

Journal of clinical laboratory analysis 32 (1), e22199

4

2018

24.15 The Evaluation and Management of Sleep Disordered Breathing During Perioperative Period

H Lakadamyali

Journal of Clinical and Analytical Medicine 6 (97), 126-130

3

2014

24.16 Rapid eye movement related obstructive sleep apnea syndrome: antropometric and polysomnographic findings

H Lakadamyalı, SG Fırat, B Çiftçi, FE Öner

Tuberkuloz ve toraks 60 (1), 13-19

3

2012

24.17 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki korelasyon

H Lakadamyalı, S Alpar, H Lakadamyalı, H Ertürk, B Kurt

Türk Toraks Dergisi 7 (1), 17-22

3

2006

24.18 Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular

F Sapmaz, H Lakadamyalı, Ö Katrancıoğlu, Y Yıldırım, İ Döngel

J Clin Anal Med 3 (1), 51-5

1

2012

24.19 Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apnesendromu: Antropometrik ve polisomnografik bulgular

H Lakadamyalı, S Fıratgüven, B Çiftçi, FÖ Eyüboğlu

Tuberk Toraks Derg 60 (1), 13-9

1

2012

24.20 Factors Influencing Sputum Smear and Culture Positivity in the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis&58; How Many Specimens Do We Need for Diagnosis&63

H Lakadamyali

Journal of Clinical and Analytical Medicine 2 (31), 25-28

1

2011

24.21 A case of high-output heart failure secondary to bilateral multiple pulmonary arterio-venous malformations treated with Amplatzer vascular plug/Amplatzer vasküler ti...

T Ergun, H Lakadamyali, H Lakadamyali, O Eldem

Anadulu Kardiyoloji Dergisi: AKD 9 (5), E17

1

2009

24.22 Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis associated to small cell lung cancer: Original image

H Lakadamyali, H ERDOĞAN, H Lakadamyali, Ş AKÇAY, O Oezyilkan

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 27 (1), 142

1

2007

24.23 Pulmonary Arteriovenous Malformations: Isolated Anomaly and Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia

H Lakadamyalı, H Lakadamyalı, HO Eldem, A Erdoğan, Ş Akçay, ...

Turkish Respiratory Journal 7 (3), 204-8

1

2006

24.24 Plevral sıvıların eksüda transüda ayrımında α-2 makroglobulin ve C-reaktif protein değerinin “light” kriterleri ve albumin gradienti ile karşılaştırılması

J YAĞIZ, Nİ MUTLUAY, MB BERKTAŞ, T ÖZDEMİR, H LAKADAMYALI, ...

Solunum Hastalıkları 14, 109-116

1

2003

24.25 A rare case of epithelial type malignant mesothelioma associated with axillary lymph node metastasis and tuberculous lymphadenitis

N Uçar, H Lakadamyalı, F Demirag, S Alpar, B Kurt

Turk Resp J 4, 160-3

1

2003

 

E- EDİTÖRLÜK-HAKEMLİK

25) SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörler / yayın kurulu üyeliği

26) Institute for Scientific Information (ISI) tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör yardımcılığı

27) Ulusal dergilerde editörlük

28) Ulusal dergilerde editör yardımcılığı yayın kurul üyeliği

29) Yabancı dilde yazılmış kitaplarda editörlük

30) Türkçe yazılmış kitaplarda editörlük

F-TEZ, TEZ DANIŞMANLIĞI VE PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ

31) Sonuçlanmış yüksek lisans tezi danışmanlığı

32) Sonuçlanmış doktora tezi danışmanlığı

33) Sonuçlanmış tıpta uzmanlık tezi danışmanlığı

34) Sonuçlanmış yüksek lisans tezi yardımcı danışmanlığı

35) Sonuçlanmış doktora tezi yardımcı danışmanlığı

36) Sonuçlanmış tıpta uzmanlık tezi yardımcı danışmanlığı

37) Sonuçlanmış uluslararası kuruluşlarca destekli proje yürütücülüğü

38) Sonuçlanmış uluslararası kuruluşlarca destekli proje yürütücü yardımcısı-araştırma yardımcısı

39) Sonuçlanmış TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarca desteklenmiş proje yürütücülüğü

40) Sonuçlanmış TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarca desteklenmiş proje yürütücü yardımcılığı / araştırma yardımcısı

41) Üniversite fonları ve derneklerce desteklenmiş proje yürütücüsü

41.1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (KA06/127): Etilen oksitle muz olgunlaştırma işleminde çalışan işçilerin solunum fonksiyon değişiklikleri

41.2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (KA14/28): KOAH ve astımlı yetişkinlerde tedaviye uyumun değerlendirildiği temsili, gözlemsel, çok merkezli, çapraz kesitsel çalışma (ADCARE)

42) Üniversite fonları, derneklerce ve benzeri kuruluşlarca desteklenmiş proje yürütücü yardımcılığı / yardımcı araştırıcı

42.1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (KA11/155): Yumuşak damak tonus ve direncinin poliklinik koşullarında objektif ölçümü.

42.2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (KA15/179): Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda kognitif profil ve beyin morfolojisinde değişiklikler.

42.3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (KA15/244): Üç boyutlu magnetik rezonans yöntemiyle obstrüktif uyku apneli hastaların solunum yolu ve çevresindeki dokuların şekil ve boyutlarının obstrüktif uyku apnesi olmayan hastalar ile karşılaştırılması.

42.4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (KA17/36): Obstrüktif uyku apnesi veya basit horlaması olan erkeklerde manyetik rezonans yöntemi ile retropalatal havayolu boyutları, farengeal uzunluk ve kraniyofasiyal yapıların değerlendirilmesi.

 

G-BİLİMSEL BULUŞ PATENTLERİ

43) Bilimsel buluşa uluslararası patent

44) Bilimsel buluşa ulusal patent

H-ÖDÜLLER ( yayın teşvik ödülleri hariç) VE DİĞER HİZMETLER

45) Uluslararası ödüller

46) Ulusal ödüller

47) Üniversite ödülleri

48) 1-3 ay süreli uluslararası araştırma bursu

49) Üç aydan uzun süreli uluslararası araştırma bursu

50) Bir yıldan uzun süreli uluslararası araştırma bursu

51) Uluslararası Kongre Başkanlığı

52) Ulusal Kongre Başkanlığı
 

I. EĞİTİME KATKI

53) Ders verilen her yarıyıl için 1 puan

53.1 2008 – 2009/2

53.2 2009 – 2010/2

53.3 2010 – 2011/2

53.4 2011 – 2012/ 2

53.5 2012 – 2013/ 2

53.6 2013 – 2014/ 2

53.7 2014 – 2015/ 2

53.8 2015 – 2016/ 2

53.9 2016 – 2017/ 2

53.10 2017 – 2018/ 2

TOPLAM: 20