Doç. Dr.Hüseyin Melek

 • İlgi Alanları
 • Minimal invaziv
 • Akciğer kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
1993 - 1999 - Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi    
2001 - 2007  - Göğüs Cerrahisi Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Tıpta Uzmanlık

Deneyim
2001 - 2007Araştırma Görevlisi Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH    
2007 - 2009Uzm. Doktor Bingöl Devlet Hastanesi    
2009 - Uzm. Doktor    Yedikule Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH    
2010 - Tabip Asteğmen Gülhane Askeri Tıp Fakültesi    
2010 - 2013Uzman Doktor Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD    
2013 - 2014Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD    
2014 - Doçent Doktor Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD    
2019 - Doçent Doktor Leuven University, Department of Thoracic Surgery, Lung Transplantation Center    
2020 - Doçent Doktor VM Medical Park Bursa Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
Pektus Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Kursu, GATA, 1, 22-23 Mayıs 2003, Ankara
Postoperatif Komplikasyonlar ve Tedavileri Kursu, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan 2004 Belek, Antalya
2nd General Thoracic Surgery Course, June 15-17, 2006, Bursa
İleri Seviye Biyoistatistik Kursu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 31 Mart – 1 Nisan 2007 İstanbul
Toraks Cerrahisinde Enfeksiyon Hastalıkları Kursu, Türk Toraks Derneği, 10. Yıllık Kongresi, 25 Nisan 2007, Kemer, Antalya
Solunum Fonksiyon Testleri Yorumu Kursu, Türk Toraks Derneği, 11. Yıllık Kongresi, 23 Nisan 2008, Belek, Antalya
Pektus Deformitesinde Cerrahi Tedavi Kursu, GATA ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 19-20 Mart 2010, Ankara
How to Write an Article, Türk Toraks Derneği ve ERS Ortak Kurs, 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
VATS Lobektomi Kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, 24-25 Şubat 2011, İstanbul
Postgraduate Course, ESTS, 20th European Conference on General Thoracic Surgery 10 June 2012, Essen, Germany
Göğüs Cerrahisi Akademisi, Farklı Bir Bakış ile Yeniden VATS Kursu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 10 Mayıs 2013, İstanbul
Göğüs Cerrahisi Mesleki Gelişim Kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi ve Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu, 18 Mayıs 2013, Bursa
VATS Master Class, Covidien European Training Centre, June 24th – 25th 2013, Elancourt, France
Akciğer Kanserinde Non-invaziv Evreleme Kursu, SOLUNUM 2013” , 2 Ekim 2013, Çeşme, İzmir
Robotik Cerrahi Kursu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 1 Kasım 2013, Amerikan Hastanesi, İstanbul
Uygulamalı Toraks Cerrahisi Anatomi Kursu, TGCD, AÜ Tıp Fakültesi, Ankara, 13-14 Aralık 2013
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 23 Aralık 2013, Bursa
Novel Techniques in Esophageal and Tracheal Surgery, STS 50th Annual meeting, 25-29 January 2014, Florida, USA
Postgraduate Course ESTS, 21th European Conference on General Thoracic Surgery, 2014, Copenhagen, Denmark
Postgraduate Course ESTS, 22th European Conference on General Thoracic Surgery, 2015, Lisbon, Portugal
Postgraduate Course ESTS, 23th European Conference on General Thoracic Surgery, 2018, Ljubljana, Slovenya
TUSAD 2018. Göğüs Cerrahisinde Videotorakoskopi (VATS) Uygulamaları ve Püf Noktalar 2018
CASE Eğitim Merkezi, Mart 27-28, 2018
Postgraduate Course ESTS, 24th European Conference on General Thoracic Surgery, 2019, Dublin, İrlanda
Akciğer Nakli Eğitimi- Leuven University-Belgium, 2019

Mesleki Üyelikler
European Society of Thoracic Surgeons (ESTS-Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği)
European Association for Cardio Thoracic Surgery (EACTS)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC- Dünya Akciğer Kanseri Derneği)
Chest Wall Interest Grup (CWİG- Uluslararası Göğüs Duvarı Derneği)
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)
Türk Akciğer Kanseri Derneği
Akciğer Kanserleri Derneği
Türk Tabipler Birliği

Ödüller
Travel Award: H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer ve ark. The validity of TNM clasification after induction treatment in patients with nsclc: pulmonary resection with or without induction treatment.  18th World Conference on Lung Cancer (2017). 
Travel Award: G. Çetinkaya, H. Melek, B. Özkan ve ark.  Pulmonary resection after curative intent chemoradiation for NSCLC. 18th World Conference on Lung Cancer (2017). 
En iyi poster ödülü: H. Melek, A. Demir, AS Bayram ve ark. Neoadjuvan Tedavi Sonrası Downstage (T0-2N0) Olan KHDAK’li Hastalarda Kemoterapiye Karşı Kemoradyoterapi. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya (2014).
Poster Ödülü: E.D. Çetinoğlu, A.G. Dilektaşlı, H. Melek ve ark. Komplike Parapnömonik Efüzyon ve Ampiyemde İntraplevral Streptokinaz Tedavisi. 16. Toraks Yıllık Kongresi, Antalya, (2013).
En İyi Sözlü Bildiri Ödülü: C. Gebitekin, A. Toker, H. Melek ve ark. Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi İle Patolojik Downstage (T0N0-T1-2N0) Olduğu Tespit Edilen Hastalarda Beklenilmeyen Oldukça İyi Sağkalım. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Kapadokya, (2013).
En İyi Poster Ödülü: A. Gürses, A. Çelikten, M. Metin, A. Sayar, H. Melek ve ark. Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Bronkoplevral Fistüllere Yaklaşım”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, (2009).
Kongre Özel Ödülü: H. Melek, E. Torun, İ. Baluken ve ark. Küçük Bir Doğu Anadolu İli Olan Bingöl De İlk Defa Yapılan Transtorasik İğne Biyopsisi İle Akciğer Kanseri Tanısının Konulması Ve Cerrahi Tedavisi.  4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, (2008).
En İyi Sözlü Bildiri Ödülü: H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir ve ark. Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi Entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü”. 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, (2007).

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Melek H, Çetinkaya G, Özer E, Yentürk E, Sevinç TE, Bayram AS, Gebitekin C. Pathological complete response after neoadjuvant/induction treatment: where is its place in the lung cancer staging system? Eur J Cardiothorac Surg. 2019 Sep 1;56(3):604-611. doi: 10.1093/ejcts/ezz044. (2019).

A2. H. Melek, U. Aydınlı, C. Gebitekin. En bloc vertebra resections and lung cancer. Shanghai Chest, 10.21037/shc.2019.03.06. 2019.3.24 (2019).

A3. H. Melek, C. Gebitekin. VATS Extended Rezeksiyonlar. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi.2019.7;3:107.(2019).

A4. A. Turna, H. Melek, HV. Kara, B. Kılıç, E. Erşen, K. Kaynak. “Validity of the updated european society of thoracic surgeons staging guideline in lung cancer patients”  The journal of thoracic and cardiovascular surgery, doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.09.090 (2018)

A5. A. Ahmet, H. Melek, U. Yalcınkaya, AS. Bayram. Primary Pleural Liposarcoma: A Case Report. Respiratory Case Reports. 2018;7(2) :79-81. (2018).

A6. AS. Bayram, H. Melek, FN Coşkun. A Case of Grass Inflorescence Aspiration: A Novel Route from the Mouth to the Chest Wall. Report. Respiratory Case Reports. 2017;6(3) :132. (2017).

A7. M. Biçer, B. Özdemir, İ.İ. Kan, H. Melek, A.S. Bayram.  “Pericardiopleural window creation with a small anterior thoracotomy” Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery, 25(2), 199-202. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.11929. (2017).

A8. AS. Bayram, MM. Erol, H. Melek, MA. Colak, T. Kermenli, C. Gebitekin. The success of surgery in the first 24 hours in patients with esophageal perforation. Eurasian J Med. 47(1):41-7(2015).

A9. MM. Erol, H. Salcı, H. Melek, T. İlhan, N. Özfiliz, AS. Bayram, C. Gebitekin. Can Thoracic Sympathetic Nerve Damage Be Reversed? Thorac Cardiovasc Surg.63(8):720-2(2015).

A10. H. Melek, G. Çetinkaya, M.M. Erol, F.N. Kaya, A.S. Bayram. “Cricothyroidotomy performed by Seldinger method in the management postoperative sputum retention and atelectasis after lung resection”. Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery.23(1):178-181(2015).

A11. A. Köse, D. Kostak, E. Aramagan, A. Durak, NS. Seçkin, SS. Dönmez, H. Melek. Tracheobronchial foreign body aspiration: dental prosthesis. Case Rep Pulmonol.2014;2014:465856. doi: 10.1155//465856. Epub 2014 Aug 4 (2014).

A12. H. Melek, M.M. Erol, A.S. Bayram, G. Çetinkaya, T. Evrensel, S. Sarıhan, E.Ü. Akyıldız, C. Gebitekin. “Pneumonectomy after neoadjuvant treatment” Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery.22(4):777-784(2014).

A13. A.S. Bayram, M. Köprücüoğlu, H. Melek, M.M. Erol, C. Gebitekin. “Video Thoracoscopic Laser Ablation in The Treatment Of Primary Spontaneous Pneumothorax”. Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery.22(3):577-582. Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8463 (2014).

A14. M.M. Erol, A. Ural, A.S. Bayram, H. Melek, C. Tekinbaş, C. Gebitekin. “Descending necrotizing mediastinitis: increased mortality due to delayed presentation”. Turk J Med Sci;42:1437-42, Doi: 10.3906/sag-1203-103 (2012).

A15. M. Metin, N. Citak, A. Sayar, A. Pekçolaklar, H. Melek, A. Kök, A. Gurses. “The role of extended cervical mediastinoscopy in staging of non-small cell lung cancer of the left lung and a comparison with integrated positron emission tomography and computed tomography: does integrated positron emission tomography and computed tomography reduce the need for invasive procedures?”. J Thorac Oncol;6:1713-19, Doi: 10.1097/JTO.0b013e318225914e (2011).

A16. M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, A. Turna, D. Sansar, H. Melek, S.I. Dincer, A. Gurses. “Extent of lung resection in non-small lung cancer with interlobar lymph node involvement”. Ann Thorac Cardiovasc Surg;17:229-35, (2011).

A17. H. Melek, B. Medetoğlu, A. Demir, V. Kara, S.İ. Dinçer. “Mortality and morbidity after surgical treatment in elderly patients with non-small cell lung cancer: the role of age”. Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery;19:586-92, Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.091 (2011).

A18. H. Melek, K. Kavaklı, M.Z. Günlüoğlu. “Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediastinal lenf nodu evrelemesinde pozitron emisyon tomografisinin yeri”. Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery;19:480-81, Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.073 (2011).

A19. MZ. Günlüoğlu, H. Melek, A. Demir, B. Medetoğlu, HV. Kara, S.İ. Dinçer. “The accuracy and cost of mediastinal staging strategies for non-small cell lung cancer”. Turkısh Journal of Thoracıc And Cardıovascular Surgery;19:397-404, Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.051 (2011).

A20. MZ. Gunluoglu, H. Melek, B. Medetoglu, A. Demir,  HV. Kara, S.I. Dincer, “The Validity Of Preoperative Lymph Node Staging Guidelines Of ESTS In Non-Small Cell Lung Cancer Patients”. Eur J Cardiothorac Surg;40:287-90, Doi: 10.1016/j.ejcts.2010.11.030 (2011).

A21. B. Medetoğlu, MZ. Gunluoglu, A. Demir, H. Melek, N. Büyükpınarbaşılı, N.Fener, Sİ. Dinçer. “Tumor angiogenesis in predicting the survival of patients with stage I lung cancer”. J Thorac Cardiovasc Surg;140:996-1000, Doi: 10.1016/j.jtcvs.2010.07.002  (2010).

A22. A. Çelikten, H. Melek, N. Çitak, M. Metin, A. Sayar, N. Ürer, A. Gürses. “Minimally Invasive Excision Of Multiple Cystic Lymphangioma Of The Mediastinum: A case report”. Thorac cardiovasc Surg;58:494-502, Doi: 10.1055/s-0030-1250103 (2010).

A23. MZ. Gunluoglu, L. Cansever, A. Demir, C. Kocaturk, H. Melek, S.I. Dincer, M.A. Bedirhan. “Diagnosis and treatment of spontaneous pneumomediastinum”. Thorac Cardiovasc Surg;57:229-31, Doi: 10.1055/s-2008-1039059 (2009).

A24. H. Akin, MZ. Gunluoglu, HV. Kara, H. Melek, S.I. Dincer. “Mediastinal Ectopic Parathyroid Adenoma: Report of Two Cases Successfully Treated by VATS Approach”. Thorac Cardiovasc Surg;56:60-64, Doi: 10.1055/s-2006-924622 (2008).

A25. H. Melek, MZ. Gunluoglu, A. Demir, H. Akin, A. Olcmen, S.I. Dincer. “Role of positron emission tomography in mediastinal lymphatic staging of non-small cell lung cancer”. Eur J Cardiothorac Surg;33:294-99, Doi: 10.1016/j.ejcts.2007.11.019 (2008).

A26. H. Esme, M. Cemek, M. Sezer, H. Saglam, A. Demir, H. Melek, M. Unlu. “High levels of oxidative stress in patients with advanced lung cancer”. Respirology;13:112-16, Doi: 10.1111/j.1440-1843.2007.01212 (2008).

A27. A. Demir, M.Z. Gunluoglu, D. Sansar, H. Melek, S.I. Dincer. “Staging and resection of lung cancer with minimal invasion of the adjacent lobe”. Eur J Cardiothorac Surg;32: 855-858, Doi: 10.1016/j.ejcts.2007.09.017 (2007).

A28. H. Akin, A. Ölçmen, H. Melek, B. Medetoglu, S.I. Dincer. “Hydatid Disease Of The Ribs Mimicking Pancoast Tumor: Report Of Two Cases”. Thorac Cardiovasc Surg;55:525-27, Doi: 10.1055/s-2006-924503 (2007).

A29. A. Demir, H. Akin, A. Olcmen, H. Melek, SI. Dincer. “Lobar torsion after pulmonary resection; report of two cases”. Ann Thorac Cardiovasc Surg;12; 63-65, (2006).

A30. SI. Dinçer, A. Demir, H. Akın, M.Z. Günlüoğlu, M. Metin, H. Melek, A. Gürses. “Is routine mediastinoscopy indicated for patients with T1 non-small cell lung cancer?”. Indian J Chest Dis Allied;48: 249-52, (2006).

A31. SI. Dincer, A. Demir, H. Akin, H. Melek, S. Altin. “A giant endobronchial inflammatory polyp”. Ann Thorac Surg;80:2353-56, Doi: 10.1016/j.athoracsur.2004.07.038 (2005).

A32. A. Olcmen, G. Olgac, A. Demir, M. Ilhan, H. Melek, S.I. Dincer. “Spontaneous pneumomediastinum A report of five cases”. I.J. Thoracic CVS;21:226–28, (2005).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. H. Melek, A.S. Bayram, G. Çetinkaya, E. Özer, TE. Sevinç, G. Gedikoğlu, C. Gebitekin. Death After Discharge Within One Year of Lung Resections for Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC). 27th European Conference on General Thoracic Surgery. 9 – 12 June 2019, Dublin, Ireland (2019).

B2. TE. Sevinç, H. Melek, E. Yentürk, G. Çetinkaya, E. Özer, A.S. Bayram, C. Gebitekin. Prediction of response to neoadjuvant chemotherapy by pre-treatment positron emission tomography/computed tomography (PET/CT)? 27th European Conference on General Thoracic Surgery. 9 – 12 June 2019, Dublin, Ireland (2019).

B3. TE. Sevinç,  G. Gedikoğlu,  H. Melek,  AS. Bayram,  C. Gebitekin. Mind over Body: How Does a Person’s Psyche Affect Their Sweating. 13th International Symposium on Sympathetic Surgery, 10-12 October, 2019, Pisa-Italy (2019).

B4. G. Çetinkaya, H. Melek, TE. Sevinç, AS. Bayram, C. Gebitekin. Is intercostal nerve reconstruction at R1 level better than at R2 level for compensatory hyperhidrosis treatment. 13th International Symposium on Sympathetic Surgery, 10-12 October, 2019, Pisa-Italy (2019).

B5. H. Melek, T. Sevinç, G. Çetinkaya, A. Bayram, A. Deligönül, E. Çubukçu. Comparison of the 7th and 8th Edition of TNM Staging for NSCLC in Patients Undergoing Pulmonary Resection After Neoadjuvant/Induction Treatment. Journal of Thoracic Oncology 14 (10), S548. World Conference on Lung Cancer September 7-10, 2019. Barcelona, Spain (2019).

B6. A Turna, H Melek, I Sarbay, H Kara, C Gebitekin, K Kaynak. The Importance of Lymphatic and Vascular Invasion in Stage 1 Non-Small Cell Lung Cancer and Definition of a Totally Curable Tumors. Journal of Thoracic Oncology 14 (10), S624. World Conference on Lung Cancer September 7-10, 2019. Barcelona, Spain (2019).

B7. A. Turna, H. Melek, M. Agkoç, C. Gebitekin, H. Turna, F. Dinçbaş, S. Erturan. Is Salvage Lung Resection Necessary After Definitive Chemoradiation Therapy for Stage IIIA (N2) Non-Small Cell Lung Cancer? Journal of Thoracic Oncology 14 (10), S1104-S1105. World Conference on Lung Cancer September 7-10, 2019. Barcelona, Spain (2019).

B8. H. Melek, G. Çetinkaya, T. Sevinç, A. Deligönül, E. Özer, E. Çubukçu, et al. Finding a Place for Pathological Near Complete Response Patients Following Neoadjuvant/Induction Therapy in the TNM Staging. Journal of Thoracic Oncology 14 (10), S826. World Conference on Lung Cancer September 7-10, 2019. Barcelona, Spain (2019).

B9. H. Melek, B. Özkan, H. Kara, E. Kaba, A. Bayram, M. Ülker, et al. VATS Lobectomy and Chest Wall Resection for NSCLC. Journal of Thoracic Oncology 14 (10), S909. World Conference on Lung Cancer September 7-10, 2019. Barcelona, Spain (2019).

B10. G. Çetinkaya, N. Çıtak, B. Özkan, H. Melek, F. Amirov, et al. Outcome After Lung Resection for Primary Lung Carcinomas/Metastasis in Patients with Performed Total Laryngectomy for Laryngeal Carcinoma. Journal of Thoracic Oncology 13 (10), S603. IASLC 19th World Conference on Lung Cancer. 23-26 September, Toronto, Canada (2018).

B11. H Melek, G Çetinkaya, AS Bayram, EU Akyildiz, E Yenturk, E Ozer, et al. Adenosquamous Carcinoma of the Lung: Comparison of Surgical Outcomes with Squamous Cell and Adenocarcinoma. Journal of Thoracic Oncology 13 (10), S844-S845. IASLC 19th World Conference on Lung Cancer. 23-26 September, 2018. Toronto, Canada (2018).

B12. A. Turna, H. Melek, H. Kara, B. Kilic, K. Kaynak. Standard Mediastinoscopy Versus Video-Assisted Mediastinoscopic Lymphadectomy in Clinical N1 Non-Small Cell Lung Cancer. Journal of Thoracic Oncology 13 (10), S848. IASLC 19th World Conference on Lung Cancer. 23-26 September, 2018. Toronto, Canada (2018).

B13. E. Ozer, G. Çetinkaya, A. Deligonul, H. Melek, T. Sevinç, E. Kurt, AS Bayram, et al. Does the Change in Body Mass Index During Induction Chemo/Chemoradiotherapy Affect the Outcome of Surgery in Locally Advanced NSCLC? Journal of Thoracic Oncology 13 (10), S861. IASLC 19th World Conference on Lung Cancer. 23-26 September, 2018. Toronto, Canada (2018).

B14. G. Çetinkaya, H. Melek, T. Sevinç, E. Özer, E. Yenturk, A.S. Bayram, C. Gebitekin. Is the new ‘kuntz nerve’ savior for compensatory hyperhidrosis? 26th European Conference on General Thoracic Surgery. 27 – 30 May 2018, Ljubljana, Slovenia (2018).

B15. H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yenturk, T. Sevinç, A.S. Bayram, C. Gebitekin. Pathological complete response (ypt0n0) after induction treatment: where is ypt0n0’s place in the TNM classification? 26th European Conference on General Thoracic Surgery. 27 – 30 May 2018, Ljubljana, Slovenia. (2018).

B16. H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, T. Evrensel, AS Bayram, C. Gebitekin. “The validity of tnm clasification after induction treatment in patients with nsclc: pulmonary resection with or without induction treatment”.  IASCLC, 18th world conference on lung cancer, Doi: 10.1016/j.jtho.2017.09.615 (2017).

B17. G. Çetinkaya, H. Melek, B. Özkan, E. Özer, S. Sarıhan, E. Yentürk, T. Sevinç, AS. Bayram, A. Toker, C. Gebitekin.  Pulmonary resection after curative intent chemoradiation for nsclc. IASCLC, 18th world conference on lung cancer Doi: 10.1016/j.jtho.2017.09.1388 (2017).

B18. C. Gebitekin, A. Toker, H. Melek, G. Çetinkaya, , B. Özkan, E. Özer, S. Sarıhan, E. Yentürk, T. Sevinç, AS. Bayram, “Pneumonectomy after induction /neoadjuvant treatment for nsclc: morbidity, mortality and long term survival” IASCLC, 18th world conference on lung cancer Doi: 10.1016/j.jtho.2017.09.1853 (2017).

B19. H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, T. Sevinç, AS Bayram, C. Gebitekin. “Segmentectomy vs lobectomy for NSCLC located at the left upper lobe of the lung.  EACTS (2017).

B20. H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin. “Surgical management of thoracic outlet syndrome vıa transaxillary approach: 20 years of single center experience”CWİG (2017).

B21. C.Gebitekin, H. Melek, G. Çetinkaya, M.M. Erol, A.S. Bayram, “Intercostal to ıntercostal nerve reconstruction surgery for severe compensatory hyperhidrosis: the “Gebitekin Technique””.  STS 53th Annual Meeting. (2017).

B22. C. Gebitekin, H. Melek, M.M. Erol, G. Çetinkaya, A.S. Bayram. “Preoperatıve Accuracy Of Surgıcal Decısıon And Extent Of Resectıon In Patıents Undergoıng Lung Resectıon For Nsclc” The 24th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS) (2016).

B23. C Gebitekin, H. Melek, M.M. Erol, G. Çetinkaya, A.S. Bayram. “Intercostal Nerve Reconstructıon For Severe Compensatory Hyperhıdrosıs After Endoscopıc Thoracıc Sympathectomy: The Gebıtekın Technıque” The 24th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS) (2016).

B24. C Gebitekin, H. Melek, G. Çetinkaya, M.M. Erol, A.S. Bayram. “Inductıon Therapy Followed By Surgery In The Treatment Of NSCLC; Morbıdıty, Mortalıty And Long-Term Survıval - Sıngle Center Experıence” The 24th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS) (2016).

B25. H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, T. Sevinç, AS Bayram, C. Gebitekin. “Surgery for Complete/Near Complete Response after induction treatment in patients with NSCLC: An exceptionally favorable long term survival.  EACTS (özet bildiri/sözlü sunum) (2016).

B26. H Melek, HV Kara, A Demir, MM Erol, AS Bayram, A Turna, A Toker, C Gebitekin. “Does pathologıcal stagıng followıng neoadjuvant therapy (yptnm) reflect the realıty?” IASCLC, 17th world conference on lung cancer Vienna (2016).

B27. H Melek, HV Kara, A Demir, G. Çetinkaya, A Turna, AS Bayram, MM Erol, A Toker, K Kaynak, C Gebitekin. “Does PET/CT Suvmax Value Correlate Wıth Long Term Survıval In Patıents Wıth Surgıcally Treated Stage I Non-Small Cell Lung Cancer”. IASCLC, 17th world conference on lung cancer Vienna (2016).

B28. H Melek, A Demir, G. Çetinkaya, B Özkan, S Sarıhan, MM Erol, AS Bayram, A Toker, C Gebitekin. “Tımıng of surgery after ınductıon Chemoradıatıon therapy for locally advanced NSCLC” IASCLC, 17th world conference on lung cancer Vienna (2016).

B29. H. Melek, A.S. Bayram, M.M. Erol, G. Cetinkaya, C Gebitekin. ”Ideal Posıtıon Of Sıngle Chest Draın After Lobectomy-Segmentectomy?” 23rd European Conference on General Thoracic Surgery Lisbon Congress Center, Lisbon, Portugal, (2015).

B30. H. Melek, A.S. Bayram, M.M. Erol, G. Cetinkaya, Cengiz Gebitekin. ”How accurate ıs the preoperatıve resectıon plan compared to ıntraoperatıve decısıon? Analysıs of 600 pulmonary resectıons”. 23rd European Conference on General Thoracic Surgery Lisbon Congress Center, Lisbon, Portugal, P-184, S-264 (2015).

B31. H. Melek, A.S. Bayram, M.M. Erol, G. Cetinkaya, Cengiz Gebitekin. ”Is sıngle chest tube approprıate for patıents undergoıng lobectomy after neoadjuvant treatment?” 23rd European Conference on General Thoracic Surgery Lisbon Congress Center, Lisbon, Portugal, P-243, S-344 (2015).

B32. H. Melek, S. Sumer, G. Cetinkaya, S. Colakoglu, M.M. Erol, M. Bidin, E. Gungor, A.S. Bayram, C. Gebitekin.”Management Of Postoperatıve Pulmonary Complıcatıons: The Role Of Experıenced Nurse”. 23rd European Conference on General Thoracic Surgery Lisbon Congress Center, Lisbon, Portugal, N-318, S 435 (2015).

B33. C. Gebitekin, A. Toker, W. Weder, A. S. Bayram, B. Özkan, I. Opitz, H. Melek, S. Collaud, A. Demir.”Does Neoadjuvant Chemoradiation Followed by Pneumonectomy Provide Better Long-term Survival in Patients with NSCLC?” STS 95th Annual Meeting. Washington State Convention Center Seattle, WA, USA, P30 (2015).

B34. A. Deligonul, O. Taskapilioglu, H. Melek, A. Bekar, G. Cetinkaya, S. Sarıhan, A. S. Bayram, C. Gebitekin, T. Evrensel. ”The Survival Effect of Resection of Cranial Metastatic Lesions in Patients with Lung Cancer.” 16th World Conference on Lung Cancer. Colorado-USA P2.01-035 533-534 (2015).

B35. H. Melek, A. Demir, G. Çetinkaya, AS Bayram, B Özkan, G. Çetinkaya, M. Kapdağlı, MM Erol, S Sarıhan, A Toker, C Gebitekin. Neoadjuvant Chemoradıatıon Vs Chemotherapy Followed By Surgery For NSCLC: Downstagıng From Stage IIIa to Stage. 22nd European Conference on General Thoracic Surgery. Copenhagen – Denmark, 15 – 18 June 2014 (2014).

B36. G. Çetinkaya, S. Sümer, H. Melek, S. Çolakoğlu, M.M. Erol, A.S. Bayram, C. Gebitekin. ”Nurses’ Knowledge Level About Managıng Chest Tube-Draınage System” 22nd European Conference on General Thoracic Surgery. Copenhagen – Denmark, 15 – 18 June 2014 (2014).

B37. M.M. Erol, H. Melek, A.S. Bayram, T. Kermenli, F. Coskun, E. Akyildiz, C. Gebitekin. “Diagnostic value of cervical mediastinoscopy: Report of 506 cases”. ERS Congress–Barcelona, P453, (2013).

B38. E.D. Çetinoglu, A.G. Dilektasli, H. Melek, F. Coskun, A. Ursavas, E. Ege. “İntrapleural streptokinase treatment of complicated parapneumonic effusions and empyemas”. ERS Congress – Barcelona, P2213, (2013).

B39. A.S. Bayram, H. Melek, M.M. Erol, F. Coskun, E.Ü. Akyildiz, C. Gebitekin. “Diagnostic value of video-assisted thoracoscopic lung biopsy on diagnosis of diffuse parenchymal lung disseas”. ERS Congress – Barcelona, P3803, (2013).

B40. M.M. Erol, H. Salci, S. Peker,  H. Melek, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Can sympathetic nerve damage be reversed?”. 27th Annual Meeting Of The European Association For Cardio-Thoracic Surgery, Austria, S87, (2013).

B41. H. Melek, M.M. Erol, A.S. Bayram, T. Evrensel, S. Saruhan, E. Akyıldız, C. Gebitekin. “Neoadjuvant treatment followed by surgery in patients with N2 NSCLC: is complete response a better sign of long term survival?”. Chicago Multidisciplinary symposium in thoracic oncology, Chicago, P165, (2012).

B42. M.Z. Gunluoglu, H. Melek, A. Turna, B. Medetoglu, H.V. Kara, A. Demir,  S.I. Dincer. “Is There a Need for Invasive Mediastinal Staging in Centrally Located Non-small Cell Lung Cancer?”. Chest, P664A-doi.10.1378, (2010).

B43. H. Melek, D. Atakul, O. Özlücan, M. Gürbüzel, E. Torun. “Hemangioma Of The Latissimus Dorsi Muscle, A Very Rare Chest Wall Tumor”. ERS Congress, Barcelona, P2751, (2010).

B44. M. Metin, N. Citak, A. Sayar, A. Pekcolaklar, H. Melek, A. Kok, A. Gurses. “The role of extended cervical mediastinoscopy in the staging of left bronchogenic carcinoma and comparison wıth integrated positron emission tomography and computer tomography; does integrated positron emission tomography and computer tomography reduce in the invasive staging?”. 18th European Conference on General Thoracic Surgery, Spain, S79, Valladolid- Spain, (2010).

B45. MZ. Gunluoglu, H. Melek, B. Medetoglu, A. Demir,  H.V. Kara, S.I. Dincer. “The Validity Of Preoperative Lymph Node Staging Guidelines Of ESTS In Non-Small Cell Lung Cancer Patients”. 18th European Conference on General Thoracic Surgery, S47, Valladolid- Spain, (2010).

B46. HV. Kara, B. Medetoglu,  H. Melek, M.Z. Gunluoglu, A. Demir, S.I. Dinçer. “Synchronous Bilateral Primary Spontaneous Pneumothorax”. CHEST 2009 congress, San Diego, USA, s131, (2009).

B47. HV. Kara, MZ. Gunluoglu, A. Demir, B. Medetoglu, H. Melek, A. Ölçmen, S.I. Dinçer. “Is There a Need for Antibiotic Usage Following Chest Tube Insertion in Primary Spontaneous Pneumothorax?”. CHEST 2009 congress, San Diego, USA. s132, (2009).

B48. HV.Kara, MZ. Gunluoglu, A. Demir, B. Medetoglu, H. Melek, A. Olçmen, S.İ. Dinçer. “Effect of subaortic-paraaortic lymph node involvement in resected lung cancer of left upper lobe”. 18th world congress World society of cardio-thoracic Surgeons, Kos island, S916, (2008).

B49. H. Melek, MZ. Günlüoğlu, A. Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, S.İ. Dinçer. “The accuracy and cost of positron emission tomography in Mediastinal staging of non-small cell lung cancer”. 18th world congress World society of cardio-thoracic Surgeons, Kos island, S918, (2008).

B50. MZ. Gunluoglu, H. Melek, A. Demir, H.V. Kara, B. Medetoglu, S.İ. Dinçer. “Accuracy of The PET acording to mediastinal lymph node stations in mediastinal staging of non-small cell lung cancer”. 18th world congress World society of cardio-thoracic Surgeons, Kos island, S925, (2008).

B51. H. Melek, MZ. Gunluoglu, A. Demir, B. Medetoglu, HV. Kara, E. Çetinkaya, S.İ. Dinçer. “Causes of false positive result of FDG-PET in mediastinal staging of lung cancer”. The 16th European Conference on General Thoracic Surgery, Bologna, P187, (2008).

B52. H. Melek, MZ. Gunluoglu, A. Demir, HV. Kara, B. Medetoglu, S.İ. Dinçer. “İnfluence of the age on accuracy of FDG-PET in mediastinal staging of non-small cell lung cancer”. The 16th European Conference on General Thoracic Surgery, Bologna, P124, (2008).

B53. A. Demir, MZ. Gunluoglu, D. Sansar, H. Melek, SI. Dincer. “How Should Be Staged And Resected A NSCLC With Small Invasion Of An Adjacent Lobe?”. The 15th European Conference on General Thoracic Surgery, Leuven, P118, (2007).

B54. H. Melek, MZ. Gunluoglu, A. Demir, HV. Kara, B. Medetoglu, Sİ. Dinçer. “Cut-off value of PET to detect mediastinal lymphatic metastasis of NSCLC; new suggestions”. The 15th European Conference on General Thoracic Surgery, Leuven, S23, (2007).

B55. H. Melek, MZ. Gunluoglu, A. Demir, H. Akın, A. Olcmen, SI. Dincer. “Role of positron emission tomography in mediastinal lymphatic staging of non-small cell lung cancer”. The 15th European Conference on General Thoracic Surgery, Leuven, P106, (2007).

B56. A. Ölçmen, G. Olgaç, A. Demir, M. İlhan, H. Melek, SI Dinçer. “Spontaneous Pneumomediastinum: Repot of 4 cases”. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, P380,  (2003).

B57. SI. Dinçer, A. Demir, H. Akın, MZ. Günlüoğlu, M. Metin, H. Melek, A. Gürses. “Is it necessary to perform mediastinoscopy in T1 non-small cell carcinoma?” 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, İstanbul, S67,  (2003).

 

C. Yazılan kitaplar veya kitap bölümleri:

C1. Melek H, Gebitekin C. Myastenia Graviste Timektomi Medikal Tedaviye Kıyasla Faydalı mıdır? D. Koray, Ö. Berker, Ö. Berkant, editörler. Timus Hastalıkları ve Tedavisi. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti; 2019.p82-93.(2019).

C2. Melek H, Gebitekin C. Trakeoozofageal Fistuller. Ercan S, editor. Trakea Cerrahisi. Ankara: Turkiye Klinikleri; 2018. p.35-44.(2018).

C3. MM. Erol, H. Melek. Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri, editör; M. Yüksel Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap, S. Nobel Kitap evi,  ısbn:978-605-335-122-1, (2015).

C4. A.S. Bayram, H. Melek, Timusun tümörleri, editörler; İ.Ökten, H.Ş. Kavukçu, Göğüs Cerrahisi S.1675, İstanbul Tıp Kitap Evi, (2013).

C5. H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, S.İ. Dinçer, KHDAK’li yaşlı olgularda cerrahi yaklaşım, Editör;  Orhan Yücel, Akciğer Hastalıkları ve tedavisi, S.65-71, Ankara, Derman Tıbbi Yayıncılık, (2013)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. H. Melek, C. Gebitekin. Traeözofagial Fistüller.  Turkiye Klinikleri Thoracic Surgery - Special Topics, 8(1), 174-180. (Derleme makale) (2018)

D2. H. Melek, C. Gebitekin. Rezeksiyon sonrası nüks veya metastaz saptanan akciğer kanseri hastalarının yönetimi.  Türkiye klinikleri journal of thorasic surgery special topics, 8(1), 174-180. (Derleme makale) (2017)

D3. A. Sayar, F. Öz Atalay, E.Ü. Akyıldız, H. Melek, S. Coşkun, Ö. Avcı.  Pulmoner hamartomlar: 30 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi.  Uludağ üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 42(1), 19-22. (2016).

D4. M.M. Erol, H. Melek, A.S. Bayram, E.Ü. Akyıldız, C. Gebitekin. “Gastrointestinal Stromal Tumor of the Esophagus: Report of a Case”. J Clin Anal Med. DOI: 10.4328/JCAM.1276, (2016).

D5. H. Melek, E. Torun, M. Gürbüzel, O.O. Şentürk, M. Girgin. “A Giant Lipoma Mimicking Malignancy at Thoracotomy Incision”.  J Clin Anal Med;4:418-19, (2013).

D6. M.M. Erol, H. Melek, N.K. Girgin, A.S. Bayram. “Rijit Bronkoskopiyle Sıcak Serum Fizyolojik Uygulaması”. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi;10:125-27, (2012).

D7. H. Melek, C. Gebitekin, “Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları”. J Thor Surg-Special Topics;4:35-42, (2011).

D8. E. Torun, H. Melek. “Gezici iğne: Çengelli iğnenin fark edilmeden özofagus ve bronşlar arasındaki yolculuğu”. İzmir göğüs Hastanesi Dergisi;25:183-6, (2011).

D9. H. Melek, D. Atakul, O. Özlücan, M. Gürbüzel, E. Torun, B. Medetoğlu. “Musculus latissimus dorsi içerisinde hemanjiom,  çok nadir göğüs duvarı tümörü”. J.Clin. Anal. Med;2:49-51, (2011).

D10. H. Melek, İ. Baluken, E. Torun, M.E. Kaplan, N. Cengiz, R. Arslan, M. Gürbüzel. “Bingöl’de Yeni Kurulan Göğüs Cerrahisi Kliniğindeki 550 Günün Değerlendirilmesi ve İlk Kez Yapılan Akciğer Kanseri Tanısı ile Cerrahi Tedavisi”. Solunum Dergisi;12: 112–18, (2010).

D11. A. Demir, S.E. Demir, M.Z. Gunluoglu, H. Melek, Z.N. Ulukol, S.İ. Dincer. “Acute radial nerve paralysis related to use of automatically cycled blood pressure cuff during thoracic surgery”. Haseki Tıp Dergisi;48:110-12, (2010).

D12. H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, H. Akın, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Ölçmen,  S.I. Dinçer “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nin Mediastinal evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)’nin rolü”. Tüberküloz ve Toraks Dergisi;56:56-63, (2008).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

H. Melek, G. Çetinkaya, TE. Sevinç, A. Deligönül, E. Özer, E. Çubukçu, AS. Bayram, T. Evrensel, C. Gebitekin. Neoadjuvan/İndüksiyon Tedavisi sonrası Patolojik Tama yakın yanıt Tespit edilen Hastaların evreleme sistemindeki yeri. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Seçilmiş sözel bildiri. Antalya (2019).

 

H. Melek, B. Özkan, HV Kara, E. Kaba, AS. Bayram, M. Ülker, E. Erşen, A. Turna, A. Toker, C. Gebitekin. Akciğer kanseri için minimal invaziv cerrahi ile lobektomi ve göğüs duvarı rezeksiyonu, 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya (2019).

 

A. Turna, H. Melek, C. Gebitekin, ZH. Turna, F. Dinçbaş, S. Erturan, E. Çetinkaya, G. Aydın, AS. Bayram, K. Kaynak. Evre IIIa (N2) Küçük Hücreli dışı akciğer kanserli Hastalarda definitif kemoradyoterapi sonrasında uygulanan kurtarıcı cerrahi gerekli mi? iki merkezli çalışma. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya (2019).

 

G. Çetinkaya, H. Melek, Y. Seyrek, TE. Sevinç, L. Cansever, AS. Bayram2, C. Gebitekin. Katamenial pnömotoraks: 8 olgunun analizi, 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya (2019).

 

H. Melek, TE. Sevinç, G. Çetinkaya, AS. Bayram, A. Deligönül, E. Çubukçu, T. Evrensel, S. Sarıhan, C. Gebitekin. Akciğer kanseri TNM evreleme sisteminin 7. Ve 8. Baskısının neoadjuvan/indüksiyon tedavisi sonrası cerrahi uygulanan hastalarda karşılaştırılması - tek merkez 449 vakanın analizi, 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya (2019).

 

G. Çetinkaya, H. Melek, ÖA. Güçlü, AS. Bayram, C. Gebitekin. Türkiye'de Kadın Göğüs Cerrahlarının İş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya (2019).

 

C. Gebitekin, E. Özer, TE. Sevinç, H. Melek, AS. Bayram. Pediatrik hastada total subglottik darlığın cerrahi tedavisi: olgu sunumu. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. Antalya (2019).

 

H. Melek, AS. Bayram, A. Deligönül, E. Süleymanov, C. Gebitekin. Klinik erken evre akciğer kanserli hastalarda beklenilmeyen n2 insidansı. Pet bt’nin rolü. 41. Ulusal Solunum Kongresi, Bodrum (2019).

 

H. Melek, E. Özer, E. Yentürk, TE. Sevinç, AS. Bayram, C. Gebitekin. Karsinoid Tümörlerde Çeyrek Asırlık Deneyim Sonuçları. 41. Ulusal Solunum Kongresi, Bodrum (2019).

 

E. Suleymanov,         H. Melek, E. Özer, E. Yentürk, AS. Bayram, C. Gebitekin. Oldukça Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Bilateral Senkron Tipik Karsinoid Tümör. 41. Ulusal Solunum Kongresi, Bodrum (2019).

 

H. Melek, HV. Kara, G. Çetinkaya, E. Erşen, E. Özer, TE. Sevinç, AS. Bayram, A. Turna, C. Gebitekin. Tamamlama Lobektomi: Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi İçin Endikasyonları, Komplikasyonları Ve Sonuçları, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (2019)

 

H. Melek, AS. Bayram, G. Çetinkaya, E. Özer, TE. Sevinç, G. Gedikoğlu, C. Gebitekin. Akciğer Kanseri Tedavisi için Yapılan Küratif Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Erken Ölüm Nedenleri. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (2019).

 

H. Melek, C. Çınar, AS. Bayram, E. Özer, IŞ. Sağnak, C. Gebitekin. Trakeotomiye Bağlı Trakeoinnominate Arter Fistülü Tedavisi için Endovasküler Stent Uygulamasının Nadir Bir Komplikasyonu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (2019).

 

H. Melek, E. Özer, E. Yentürk, TE. Sevinç, E. Süleymanov, G. Gedikoğlu, AS. Bayram, C. Gebitekin, E. Kazak. Desendan Nekrotızan Medıastınıtte Prognostık Faktörler. Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, (2019)

 

H. Melek, E. Yentürk, E. Süleymanoğlu, AS. Bayram, C. Gebitekin. Vıdeo Yardımlı Torakoskopık Cerrahı (Vats) Ile Lobektomı Ve Göğüs Duvarı Rezeksıyonu. Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, (2019)

 

H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk,  TE. Sevinç, AS. Bayram, C. Gebitekin. Neoadjuvan/İndüksiyon Tedavisi Sonrası Videotorakoskopik Lobektomi. TAKD. 8. Akciğer kanseri kongresi, Bodrum (2018).

 

E. Özer, H. Melek, TE. Sevinç, E. Yentürk,  G. Çetinkaya, AS. Bayram, C. Gebitekin. Akciğer Kanserinde İndüksiyon Tedavisi Öncesi PET BT’de Tümör Sudmaks Değeri İle Kemosensitivite İlişkisi TAKD. 8. Akciğer kanseri kongresi, Bodrum (2018).

 

A. Turna, H. Melek, HV. Kara, B. Kılıç, K. Kaynak. 1Cn1 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinoskopi -Videoyardımlı Mediastinoskopik Lenfadenektomi Karşılaştırması, TAKD. 8. Akciğer kanseri kongresi, Bodrum (2018).

 

E. Özer, H. Melek, TE. Sevinç, E. Yentürk,  AS. Bayram, C. Gebitekin. Özofagus Dev Leyomiyom Tedavisinde Videotorakoskopik Yaklaşım, TAKD. 8. Akciğer kanseri kongresi, Bodrum (2018).

 

C. Gebitekin, A. Toker, H. Melek, B. Özkan, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, TE Sevinç, AS. Bayram. Neoadjuvan Tedavi Sonrası Pnömonektomi Güvenli mi? Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (2018).

 

G. Çetinkaya, H. Melek, E. Özer, E. Yentürk, TE. Sevinç, AS. Bayram, C. Gebitekin. İndüksiyon Tedavisi Sonrası Patolojik Tam Yanıtın (ypT0N0) Akciğer Kanserinin TNM Evrelemesindeki Yeri Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (2018).

 

S. Sarıhan, AS. Bayram, H. Melek, C. Gebitekin. Trakea Tümörlü Olgularımız Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (2018).

G. Çetinkaya, H. Melek, E. Özer, E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin. “Torasık outlet tedavısınde transaksıller yaklaşım sonuçları, yapılan cerrahiye değiyor mu?”.  9. göğüs cerrahisi kongresi (sözlü sunum)(2017).

A. Turna, M. İşcan, H. Melek, H.V. Kara, E. Ezel, B. Kılıç, K. Kaynak. “Akciğer kanseri cerrahisinde tamamlayıcı lobektomiler: iki merkezli çalışma”  9. ulusal göğüs cerrahisi kongresi (sözlü sunum)(2017).

H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin. “Torasık outlet tedavısınde transaksıller yaklaşım tek merkez 20 yıllık deneyım”.  9. göğüs cerrahisi kongresi (sözlü sunum)(2017).

H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin, Şiddetli kompansatuar hıperhıdrozıs tedavısınde ınterkostal sınır rekonstrüksıyonu“gebıtekın teknığı”.  9. göğüs cerrahisi kongresi (sözlü sunum)(2017).

AS Bayram, E. Özer, G. Çetinkaya, H. Melek, E. Yentürk, C. Gebitekin. “Göğüs cerrahisinde sıcak kemoterapi uygulamaları, endikasyonları ve sonuçları”.  20. yıl Toraks kongresi (sözlü sunum)(2017)

AS Bayram, G. Çetinkaya, H. Melek, E. Özer,  E. Yentürk, C. Gebitekin. “Tos tedavisinde transaksiller yaklaşımın cerrahi sonuçları”.  20.yıl Toraks kongresi (sözlü sunum)(2017)

G. Çetinkaya, H. Melek, B. Özkan, E. Özer, S. Sarıhan, E. Yentürk, T. Sevinç, AS. Bayram, A. Toker, C. Gebitekin. “İndüksiyon yüksek doz radyasyon kemo-radyoterapi tedavisi sonrası cerrahinin klinik sonuçları” UASK 2017 (sözlü sunum)(2017).

H. Melek, E. Özer, G. Çetinkaya, E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin. Sekestrasyon ve bronşektazi birlikteliğinde parankim koruyucu cerrahi, olgu sunumu.  UASK 2017 (poster)(2017)

H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, , E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin. “İndüksiyon Tedavisi Sonrası Patolojik Evrelemenin (ypTNM) Geçerliliği: İndüksiyon Tedavisi Olmayan Evre ile Kıyaslama”. UASK 2017 (sözlü sunum)(2017).

H. Melek, G. Çetinkaya, E. Özer, , E. Yentürk, AS Bayram, C. Gebitekin Sol Akciğer Üst Lob Yerleşimli Erken Evre Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Üst Divizyonektomi ve Lingulektominin Yeri. UASK 2017 (sözlü sunum)(2017).

MM. Erol, İİ Kan, H. Melek, AS. Bayram, I Şenkaya, C Gebitekin. “Göğüs Cerrahisinde Extrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Uygulamaları” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

T Kermenli, H. Melek, MM Erol, C Gebitekin. “Nadir Bir Deneyim: KHDAK’inde ECMO sonrası Akciğer Rezeksiyonu” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

T Kermenli, MM Erol, H. Melek, AS. Bayram.”Mediastinal Castleman Olgularımız” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

T Kermenli, H. Melek, MM Erol, AS. Bayram, C Gebitekin. KHDAK’de Neoadjuvan Tedavi Sonrası Tam Yanıt Alınan Hastalarda Sağkalım Sonuçları UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

H. Melek, HV Kara, A Demir, AS. Bayram, A Turna, B. Özkan, MM Erol, G. Çetinkaya, A. Toker, C. Gebitekin. “İndüksiyon Tedavisi Sonrası Yapılan Patolojik Yeniden Evreleme (ypTNM) Gerçekleri Yansıtıyor Mu?” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

H. Melek, A Demir, HV Kara, G. Çetinkaya, B. Özkan, MM Erol, AS. Bayram, A Turna, A. Toker, C. Gebitekin. “İndüksiyon Tedavisi Sonrası Histopatolojik Tam Yanıt Saptanan Hastalarda Nüks Ve Sağkalım Risk Devam Ediyor Mu?” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

A Turna, H Melek, HV Kara, E Erşen, AS Bayram, MM Erol, C Gebitekin, K Kaynak. “Opere Edilen Akciğer Kanserli Septageneryan ve Oktageneryanlarda Sağkalım ve Komplikasyonları Belirleyen Faktörler: İki Merkezli Çalışma” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

H Melek, AS Bayram, MM Erol, G Çetinkaya, C Gebitekin. “Akciğer kanseri nedeniyle cerrahi tedavi planlanan hastalarda rezeksiyon büyüklüğünü operasyon öncesinde ne kadar tahmin edebiliriz?” UASK 2016 (sözlü sunum)(2016).

H Melek, A Demir, G Çetinkaya, B Özkan, S Sarıhan, MM Erol, AS Bayram, A Toker, C Gebitekin. “Lokal ileri evre akciğer kanserli hastalarda kemoradyoterapi sonrasında cerrahi. Ne zaman?” VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (sözlü sunum)(2016).

G Çetinkaya, B Özkan, E Özer, H Melek, MM Erol1, AS Bayram, A Toker, C Gebitekin. “Lokal ileri evre akciğer karsinomlu yaşlı Hastalarda indüksiyon tedavisi sonrası Cerrahi” VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (sözlü sunum)(2016).

HV Kara, Ş Batur, E Erşen, B Kılıç, H Melek, K Kaynak, A Turna. “Cerrahi Yapılan Akciğer Sarkomatoid Karsinom Olgularının Tedavi Sonuçları Sarkomatoid Olmayanlara Göre Daha Kötüdür” VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (sözlü sunum)(2016).

H Melek, HV Kara, A Demir, G Çetinkaya, A Turna, AS Bayram, MM Erol, A Toker, K Kaynak, C Gebitekin. “Küçük hücreli dışı akciğer kanserli Hastalarda pozitron emisyon Tomografisinin prognostik değeri” VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (sözlü sunum)(2016).

E Özer, G Çetinkaya, A Deligönül, H Melek, MM Erol, E Kurt, AS Bayram, T Evrensel, C Gebitekin. “İndüksiyon Tedavi Sürecinde Vücut Kitle İndeksi Değişiminin Cerrahi Sonuçlara Etkisi” VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (sözlü sunum)(2016).

G Çetinkaya, A Deligönül, H Melek, E Kurt, MM Erol, AS Bayram, T Evrensel, C Gebitekin. “Cerrahi Uygulanan Lokal İleri Evre Akciğer Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Tedavi Sürecinde Vücut Kitle İndeksi Değişiminin Morbidite, Mortalite, Uzun dönem Yaşam ve Patolojik Tam Yanıt Üzerine Etkileri” TÜSAD 38. Ulusal kongresi, Çeşme (2016)

A Turna, H Melek, HV Kara, B Kılıç, E Erşen, K Kaynak. “Küçük hücreli dışı akciğer kanseri cerrahi öncesi lenf nodu evrelemesinde, güncellenmiş Avrupa Göğüs Cerrahisi Uzmanları Derneği (ESTS) kılavuzunun geçerliliği” TÜSAD 38. Ulusal kongresi, Çeşme (2016)

H Melek, G Çetinkaya, AS Bayram, MM Erol, C Gebitekin. “Çocukluk çağında çok nadir görülen, trakeayı tama yakın tıkayarak perforasyona yol açan mukoepidermoid karsinom olgusu” TÜSAD 38. Ulusal kongresi, Çeşme (2016)

A. Deligönül, H. Melek, Ö. Taşkapılıoğlu, G. Çetinkaya, A. S. Bayram, T. Evrensel, S. Sarıhan, A. Bekar, Cengiz Gebitekin. “Senkron Beyin Metastazı Olan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi” 18. Yıllık toraks kongresi, Antalya, SS011 (1-5 Nisan 2015)

H. Melek, A. Demir, A. S. Bayram, B. Özkan, G. Çetinkaya, S. Duman, A. Deligönül, T. Evrensel, S. Sarıhan, A. Toker, C. Gebitekin.  “Neoadjuvan Tedavi Sonrası Akciğer Rezeksiyonu, Morbidite, Mortalite ve Sağ Kalım, 519 Hastanın Analizi”. Ulusal akciğer kanserleri kongresi, Antalya, Seçilmiş bildiriler (12-15 Mart 2015).

H. Melek, F. Şen, G. Çetinkaya, M. M. Erol, A. Deligönül, T. Evrensel, E. Ü. Akyıldız,  A. S. Bayram, C. Gebitekin. “Neoadjuvan Tedaviye Patolojik Tam Yanıtın Preoperatif Saptanmasında PET’in Rolü”. Ulusal akciğer kanserleri kongresi, Antalya (12-15 mart 2015)

H. Melek, G. Çetinkaya, A. Deligönül, E. Kurt, M. M. Erol1, A. S. Bayram, S. Sarıhan, T. Evrensel, C. Gebitekin.  Neoadjuvan Tedavi Sonrası Akciğer Rezeksiyonu Uygulanmış ve Histopatolojik Olarak Downstage (t1 2n0) Olduğu Gösterilmiş Hastalarda Patolojik Evre (yp) Gerçek Evreyi Yansıtıyor mu? TÜSAD 37. ulusal kongresi, Çeşme, SS-089, S104 (17-21 Ekim 2015).

A. Deligönül, Ö. Taşkapılıoğlu, H. Melek, A. Bekar, G. Çetinkaya, S. Sarıhan, A. S. Bayram,C. Gebitekin, T. Evrensel Kranial Metastazlı Akciğer Kanserli Olgularda Metastazektominin Sağ Kalıma Etkisi, TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, Çeşme,TP-049, S184 (17-21 Ekim 2015).

H. Melek, G. Çetinkaya, A. S. Bayram, C. Gebitekin Katamenial Pnömotorakslı Olgularda Plevral Abrazyon ve Diyafragma Onarımı, TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, Çeşme, OK-05, S791  (17-21 Ekim 2015).

H Melek, AS Bayram, MM Erol, G Çetinkaya, C Gebitekin. “Preoperatif değerlendirme ile akciğer rezeksiyon şeklini Ne kadar doğru tahmin edebiliriz?  600 anatomik akciğer rezeksiyonunun analizi.” 8. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya (2015)

A Deligönül, H Melek, ÇÖ Demirtaş, G Çetinkaya, Ö Kanat, MM Erol, E Kurt, AS Bayram, T Evrensel, C Gebitekin. “Malign Plevral Efüzyon Tedavisinde Küçük Çaplı Kateter Uygulamasının Etkinliği” TÜSAD 36. Ulusal Kongresi, Çeşme, (2014).

H Melek, A Deligönül, G Çetinkaya, MM Erol, AS Bayram, C Gebitekin “Neoadjuvan Tedavi Sonrası Solunum Fonksiyonları Kısıtlı Yaşlı Hastada Cerrahi Tedavi; Videotorakoskopik Sağ Apikoposterior (S1-2) Segmentektomi” TÜSAD 36. Ulusal Kongresi, Çeşme, (2014).

MM Erol, T Kermenli, H Melek, AS Bayram, F Şen, EÜ Akyıldız, C Gebitekin. “Karsinoid Tümörler Nüks Eder Mi?” 17. Yıllık toraks kongresi, Antalya, (2014).

MM Erol, MA Çolak, H Melek, AS Bayram, C Gebitekin. “Mediastinal Kitlelere Kombine İnsizyonlarla Yaklaşım” 17. Yıllık toraks kongresi, Antalya, (2014).

C. Gebitekin, A. Toker, H. Melek, S. Erus, A.S. Bayram, B. Özkan, T. Evrensel, S. Sarıhan, E.Ü. Akyıldız. “Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi ile Patolojik Downstage (T0N0-T1-2N0) Olduğu Tespit Edilen Hastalarda Beklenilmeyen Oldukça İyi Sağ kalım”. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Kapadokya, S2, (2013).

H. Melek, G. Çetinkaya, M.M. Erol, F.N. Kaya, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Postoperatif Sekresyon Retansiyonu Ve Atelektazi Tedavisinde Mini-Trach II® Portex Seldinger Kit Kullanımı Ve Etkinliği”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S31, (2013).

H. Melek, G. Çetinkaya, M.M. Erol, T. Evrensel, S. Sarıhan, E.Ü. Akyıldız, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Cerrahi tedavi Uygulanmış Evre 3A (patolojik N2) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda sağkalım ve prognostik faktörler”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S60, (2013).

M.M. Erol, H. Melek, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi İle Uygulanan 18 Akciğer Rezeksiyonlu Olgunun Değerlendirilmesi: Bir Göğüs Cerrahisi Kliniğinin İlk Deneyimi”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P95, (2013).

A.S. Bayram, H. Melek, M.M. Erol, G. Çetinkaya, M.A. Çolak, T. Kermenli. “Ağızdan Göğüs Duvarına Pisi Pisi Otunun Yolu – Alışılmamış Bir Olgu”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P189, (2013).

İ. Yavaşçaoğlu, H. Melek, G. Çetinkaya, F. Şen, H. Vuruşkan, M.M. Erol, Y. Kordan, E.Ü. Akyıldız, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Akciğer Kanserli Hastalarda Böbrek Üstü Bezi Metastazının Saptanmasında PET’in Rolü”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S56, (2013).

A.G. Dilektaşlı, Ö. Aslantekin, E.D. Çetinoğlu, H. Melek, A. Ursavaş, E. Ege. “Az Görülen Bir Ampiyem Nedeni: Plevral Aspergilloz, Bir Olgu Nedeniyle”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P259, (2013).

H. Melek, F. Şen, G. Çetinkaya, M.M. Erol, T. Evrensel, E.Ü. Akyıldız, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Akciğer Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Tedaviye Patolojik Tam Yanıtın Preoperatif Saptanmasında Pet’in Rolü”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S55, (2013).

H. Melek, A.S. Bayram, M.M. Erol, C. Gebitekin. “Post-pnömonektomi zigomikozis ampiyemi: ilk olgu sunumu”. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, P186, (2013).

H. Melek, T. Kermenli, G. Çetinkaya, M.M. Erol, A.S. Bayram. “Hemofili A nedeniyle masif spontan hemopnömotoraks; çok nadir bir olgu sunumu”. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, P134, (2013).

H. Melek, B. Medetoğlu, G. Çetinkaya, T. Kermenli, M.M. Erol, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Primer Spontan Pnömotorakslı Hastalarda Pnömotoraks Alanı Hasaplamada Yeni Bir Yöntem Ve Prognostik Değeri”. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, P306, (2013).

M.M. Erol, H. Melek, A.S. Bayram, F. Coşkun, C. Gebitekin. “Kartagener sendromunda bronşektazi cerrahisi”. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, P193, (2013).

M.M. Erol, H. Melek, A.S. Bayram, C. Gebitekin. “Spontan diyafragma rüptürü: bir olgu sunumu”. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, P328, (2013).

M.M. Erol, H. Melek, F. Şen, A.S. Bayram, E. Akyıldız, S.I. Dinçer, C. Gebitekin. “Küçük hücre dışı akciğer kanseri olgularında aorta-pulmoner(5-6) lenf nodlarına metastazın değerlendirilmesinde PET-CT’nin güvenilirliliği”. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, S42, (2013).

N.K. Girgin, R. İşçimen, F. Kahveci, H. Akalın, A. Sayar, A. Ursavaş, I. Şenkaya, S. Büyükkale, H. Melek, E. Ovalı. “ILA-ECMO Stem Cell Application in The Intensive Care Process Of A Case For Lung Transplantation Made Problematic By Pulmonary Fibrosiz: Case Report”. 19. Uluslararası Yoğun Bakım Sempozyumu, İstanbul, P109, (2013).

E.D. Çetinoğlu, A.G. Dilektaşlı, H. Melek, G Özgün, E. Durmuş, A. Ursavaş, E. Ege. “Plevral Aspergillozis olgusu”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P175, (2012).

A.G. Dilektaşlı, N.A. Acet, E.D. Çetinoğlu, H. Melek, A. Ursavaş, F. Coşkun, E. Ege. “Kistik fibrozisli bir hastada ralstonia pickettii’ye bağlı Nekrotizan Pnömoni: Bir olgu nedeniyle”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P126, (2012).

M.M. Erol, H. Melek, A.S. Bayram, E.Ü. Akyıldız, S. Saruhan, T. Evrensel, T. Kermenli, C. Gebitekin. “Timomalarda küratif cerrahinin önemi”.  Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, S159, (2012).

H. Melek, E. Torun, M. Girgin, M.H. Şahan, M. Gürbüzel. “Bronkojenik kist içerisine yerleşmiş aspergillom, nadir görülen birliktelik”. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, P432, (2012).

H. Melek,  M.A. Çolak, M.M. Erol, A.S. Bayram. “Akciğer kanseri ve brucelloz: Karıştırılabilen ve nadir görülen birliktelik”. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, P140, (2012).

A.S. Bayram, M.M. Erol, H. Melek, T. Kermenli, E.Ü. Akyıldız. F. Çoşkun, C. Gebitekin. “Mediasten tümör ve kistlerinde cerrahi”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S25, (2011).

H. Melek,  A.S. Bayram, T. Kermenli, C. Gebitekin. “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu yaşlı hastalarda neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi tedavi”. 6.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bodrum, S4, (2011).

A.S. Bayram, H. Melek, F. Coşkun, M. Aygün, C. Gebitekin. “Akciğer Rezeksiyonu Yapılmış Yaşlı Hastalarda Rezeksiyon Büyüklüğünün Mortalite Ve Morbidite Üzerine Etkisi”. Türk toraks derneği 14. Yıllık kongresi,  Antalya, S47, (2011).

A.S. Bayram, H. Melek, M.A. Çolak, T. Kermenli, C. Gebitekin. “Senkron Akciğer Tümörüne Bağlı Alışılmamış Bilobektomi Yapılmış Bir Olgu”. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık kongresi, Antalya, P147, (2011).

A.S. Bayram, M. Biçer, B. Özdemir, H. Melek, C. Gebitekin. “Küçük Anterior Torakotomi ile Perikardiyoplevral Pencere Açılmasının Perikardiyal Efüzyonun Tanı ve Drenajındaki Etkinliği”. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık kongresi, Antalya. P118, (2011).

H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Rezeke Edilmiş Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisinde Bildirilen Florodeoksiglukoz Tutulum Düzeyinin Prognoza Etkisi”. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık kongresi, Antalya. S152, (2011).

H. Çaylak, O. Yücel, H. Işık, S. Çubuk, E. Sapmaz, K. Kavaklı, S. Selçuk, H. Melek, S. Gürkök, O. Genç, “İatrojenik Pnömotorakslar: Nedenleri ve Tedavi Yaklaşımı”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Solunum Kongresi, Antalya, P73, (2010).

H. Melek, İ. Baluken, E. Torun, M.E. Kaplan, N. Cengiz, R. Arslan, M. Gürbüzel. “Bingöl’de Yeni Kurulan Göğüs Cerrahisi Kliniğinde 550 Gün’ün Değerlendirilmesi”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Solunum Kongresi, Antalya, P56, (2010).

H. Melek, E. Torun, M. Gürbüzel, O.O. Sentürk. “Malign Hastalığı Taklit Eden Torakotomi İnsizyonunda Yerleşimli Dev Lipom Olgusu”. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, (2010).

A. Kök, N. Çıtak, A. Pekçolaklar, A. Sayar, M. Metin, A. Çelikten, H. Melek, A. Gürses. “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Ekstended Servikal Mediastinoskopinin Yeri: Seçilmiş Hasta Grubuyla Etkinliği Arttırılabilir mi?”. Türk toraks derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, S, (2010).

A. Sayar, A. Kök, H. Melek, N. Çıtak, A. Çelikten, M. Metin, A. Turna, N. Fener, A. Gürses. “Primer Spontan Total Pnömotorakslı Hastalarda Cerrahi Tedavi Gereksinimi”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P271, (2009).

A. Gürses, A. Çelikten, M. Metin, A. Sayar, H. Melek, N. Çıtak, A. Kök. “Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Oluşan Bronkoplevral Fistüllere Yaklaşım”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P265, (2009).

H. Melek, A. Kök, M. Metin, A. Sayar, N. Çıtak, A. Turna, A. Gürses. “PET / BT ile yapılan mediastinal evrelemede deneyimin doğruluk üzerine etkisi”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S4, (2009).

A. Sayar, N. Çıtak, M. Metin, A. Pekçolaklar, A. Kök, H. Melek, A. Turna, A. Gürses. “T4 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) cerrahi tedavi uygulanan olgularda sağkalım ve prognostik faktörler: 21 olgunun analizi”.  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, P131, (2009).

N. Çıtak, M. Metin, H. Melek, A.Sayar, A. Çelikten, A. Turna, A. Gürses. “Küçük hücre dışı akciğer kanserinde standart servikal mediastinoskopi ile ulaşılamayan mediastinal lenf nodu istasyonlarına (istasyon 5, 6, 8, 9) metastazı belirlemede PET-BT’nin rolü”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Solunum Kongresi, Çeşme, S2, (2009).

H.V. Kara, M.Z. Gunluoglu, H. Melek, A. Demir, B. Medetoğlu, S.İ. Dincer. “Orofarengeal Alan Kanseri Ve Akciğer Kanseri Birlikteliği”. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık kongresi, Antalya, P170, (2009).

E. Torun, H. Melek, O.O. Şenturk, F. Kacmaz. “Akciğer grafisinde bulgu veren tirbişon özafagus olgusu”. Türk toraks derneği 12. Yıllık kongresi, Antalya, P57, (2009).

H.V. Kara, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Posterior Mediastinal Yerleşimli Ganglionöroma; Nadir Bir Olgu Takdimi”. 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, P8, (2008).

H.V. Kara, A. Demir, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, S.İ. Dinçer “Plevranın Soliter Fibröz Tümörü; Seyrek Görülen 2 Olgu takdimi”. 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Antalya, P15, (2008).

H. Melek, İ. Baluken, M. Girgin, R. Arslan, M.E. Kaplan, E. Torun, A. Hekimoğlu. “Toraks Yerleşimli Dev Fibrolipom Olgusu, Nadir Bir Vaka”. 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi,  Antalya, P20, (2008).

H. Melek, E. Torun, İ. Baluken, M. Girgin, R. Arslan, M.E. Kaplan. “Küçük Bir Doğu Anadolu İli Olan Bingöl’de İlk Defa Yapılan Transtorasik İğne Biyopsisi İle Akciğer Kanseri Tanısının Konulması Ve Cerrahi Tedavisi”. 4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi,  Antalya, P25, (2008).

M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, H.V. Kara, G. Çamsarı, E. Çetinkaya, S.İ. Dinçer. “FDG-PET Operabl Akciğer Kanseri‘nin Mediastinal Evrelemesinde Mediastinoskopi İhtiyacını Azaltabilir mi?”. Toraks 11.yıllık kongresi, Antalya, P97, (2008).

H.V. Kara, H. Melek, B. Medetoğlu, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, S.İ Dinçer. “Hemotoraks vakalarında tüp torakostominin etkinliği ve tedavi ediciliği”. Uluslararası 3. Ambulans rallisi ve acil sağlık hizmetleri kongresi, Ankara, P293, (2007).

H. Melek, M. Günlüoğlu, A. Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer. “Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü”. 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, S8, (2007).

M.Z. Günlüoğlu, B. Medetoğlu, H. Melek, A. Demir, H.V. Kara, S.İ. Dinçer. “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine eşlik eden pulmoner nodüllü hastara yaklaşımda pozitron emisyon tomografisinin yeri”. 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, P16, (2007).

H.V. Kara, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, H. Akın, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer. “Pulmoner metastazlara yaklaşım”. 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, P5, (2007).

H.V. Kara, A. Demir, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, B. Medetoğlu, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer. “Malign mezotelyomada seçilmiş hasta grubunda plöropnömonektomi sonuçları”. 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, P4, (2007).

H.V. Kara, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, H. Melek, B.Medetoğlu, H. Akın, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer. “Klinik olarak opere edilebilir KHDAK hastalarında rutin mediastinoskopinin gerekliliği”. 3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Marmaris, P1, (2007).

H. Melek,  M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, A. Ölçmen, B. Medetoğlu, H.V. Kara, S.İ. Dinçer. “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Radyolojik N2 Hastalarda Mediastinal Evrelemede Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, S24, (2007).

H.V. Kara, H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, B. Medetoğlu, S.İ. Dinçer. “Malign Plevral Efüzyonlarda Torakostomi Tüpü Yoluyla Talk Plörodesis Uygulanmasının Etkinliği”.  Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P329 , (2007).

S.İ. Dinçer, H. Akın, G. Özkan, H.V. Kara, H. Melek, A. Gür, G. Çamsarı. “Lobektomi İle Çıkarılan Dev Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon: Nadir Bir Vaka Sunumu”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P123, (2007).

H.V. Kara, B. Medetoğlu, M.Z. Günlüoğlu, H. Melek, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Amfizeme Sekonder Pnömotoraks Hastalarında Tedavi Ve Nüksün Önlenmesinde Tüp Torakostomi Yoluyla Yapılan Talk Plörodesis Etkinliği”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P124, (2007).

M.Z. Günlüoğlu, H.V. Kara, H. Melek, B. Medetoğlu, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer. “Elastofibroma Dorsi: Nadir Görülen Üç Vaka Takdimi”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P167, (2007).

A. Ölçmen, H.V. Kara, H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Spontan pnömomediastinum; Yedi vaka takdimi”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P73, (2007).

H. Akın, D. Yılmazbayhan, D. Bakan, A. Gür, H. Melek, S.İ. Dinçer, G. Çamsarı. “Bilateral Multiple Pulmoner Hamartoma; Çok Nadir Görülen Bir Vaka”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P144, (2007).

H. Melek, B. Medetoğlu, M.Z. Günlüoğlu, H. Akın, A. Ölçmen, H.V. Kara, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Tanısal Amaçla Yapılan Mediastinoskopi’nin Etkinliği”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P194, (2007).

H.V. Kara, M.Z. Günlüoğlu, B. Medetoğlu, H. Melek, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Tüp Torakostominin Süresine Göre Başarı Oranı”. Toraks 10.yıllık kongresi, Antalya, P297, (2007).

A. Turna, A. Pekçolaklar, A. Demir, H. Melek, N. Büyükpınarbaşılı, S.İ. Dinçer, M. Metin, A. Sayar, A. Gürses. “Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri: Cerrahi Tedavinin Sonuçları ve Özelliği Olan Alt gruplar”. IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, S28, (2007).

H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, S.İ. Dinçer. “Mediastinal Metastaz Açısından Negatif PET, Akciğer Kanserli Hastalarda Mediastinoskopi İhtiyacını Ortadan Kaldırabilir mi?” IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, S26, (2007).

H.V.Kara, H. Melek, A. Demir, S.İ. Dinçer. “Torakoskopik Yöntemle Eksize Edilen Torasik Ganglionörom Olgusu”. IV. Türk Göğüs cerrahisi kongresi, Antalya, P63, (2007).

A. Turna, A. Pekçolaklar, H. Melek, A. Demir, N. Büyükpınarbaşılı, A. Sayar, S.İ. Dinçer, A. Gürses. “Küçük hücreli Akciğer Kanserinde tedavi: Seçilmiş olgularda Cerrahi önerilebilir mi?”. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 28. Ulusal Solunum Kongresi, Antalya, P102, (2006).

A. Turna, A. Pekçolaklar, A. Demir, H. Melek, N. Büyükpınarbaşılı, A. Sayar, S.İ. Dinçer, A.Gürses. “Akciğerin Nöroendokrin Tümörleri: Heterojen bir grupta sağ kalımlar”.  2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Çeşme, S5, (2006).

H. Melek, M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, H. Akın, A. Ölçmen, B. Medetoğlu, S.İ. Dinçer. “KHDAK Mediastinal Lenfatik Metastaz Göstermede PET’in Toraks BT’ye üstünlüğü”. 2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Çeşme, S3, (2006).

M.Z. Günlüoğlu, A. Demir, H. V. Kara, H. Melek, S.İ. Dinçer. “Torasik primitif nöroektodermal tümörlü iki hastada cerrahinin sonuçları”. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, P179, (2006).

H. Akın, A. Ölçmen, H. Melek, B.Medetoğlu, S.İ. Dinçer. “Kot Yerleşimli Nadir iki hidatik kist olgusu”. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, P178, (2006).

A. Ölçmen, A. Demir, H. Melek, S.İ. Dinçer. “Diyafragmatik Fenestrasyonları ile Birlikte Seyreden Katemeniyal Pnömotoraks”. 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, P131, (2005).

 

F. Davetli konuşmalar:

F1. ETS sonrası kompanzatuar hiperhidrozis tedavisinde interkostal sinir rekonstrüksiyonu-10. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya (2019).

F2. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimlerde Görev Alan Öğretim Üyelerinin Cerrahi Staj Öğrencileri ile İlgili Değerlendirme ve Beklentileri, 1. Cerrahi Çalıştayı Bursa (2019).

F3. VATS ekstended Rezeksiyonlar, Ulusal akciğer sağlığı kongresi, UASK (2019).

F4. Mediastinoskopi vs EBUS, Ulusal akciğer sağlığı kongresi (2018)

F5. Kemoterapi/Radyoterapi Sonrası Akciğer Kanseri RezeksiyonlarıGöğüs Cerrahisi Kursu,  Acıbadem Üniversitesi, (2018)

F6. İASCL kongresi 2017, Ulusal akciğer sağlığı kongresi (2018)

F7. Sempatektomi ve Refleks Terleme, TUSAD, (2018)

F8. Göğüs hastalıklarında aciller yabancı cisim aspirasyonları Toraks kongresi (2018)

F9. Nöroendokrin tümörlerde Cerrahi, Ulusal akciğer sağlığı kongresi (2016)

F10. Süperior sulcus tümörlerinde cerrahi, Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde uzlaşı sempozyumu, çeşme İzmir (2015)

G. Kongre ve Sempozyumlar:

 1. ESTS-10th European conference on general thoracic surgery, October 2002 Istanbul, Turkey
 2. 17th Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, September 2003 Istanbul, Turkey
 3. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 28 Nisan-1 Mayıs 2004 Belek, Antalya
 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, 18 Mart 2005
 5. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Kemer, Antalya
 6. Türk Toraks Radyoloji Derneği, Toraks Radyoloji sempozyumu, 2-4 haziran 2006, Ankara, 2006
 7. AKAD II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 22-25 Haziran 2006, Çeşme, İzmir
 8. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Kemer, Antalya
 9. IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya
 10. ESTS-15th European Conference on General Thoracic Surgery, 3-6 June 2007, Leuven, Belgium
 11. AKAD, 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2007, Marmaris, Muğla
 12. Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu, 15-17 Kasım 2007, İstanbul, Türkiye
 13. Türk Toraks Derneği, 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Belek, Antalya
 14. AKAD, 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 19-22 Haziran 2008, Beldibi, Antalya
 15. Türk Toraks Derneği, 12. Yıllık Kongresi, 8-12 Nisan 2009, Kemer, Antalya
 16. Türk Toraks Derneği, 13. Yıllık Kongresi 5-9 Mayıs 2010, İstanbul
 17. Türk Toraks Derneği, 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Side-Antalya
 18. VI. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs 2011, Antalya
 19. AKAD, VI. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Bodrum, Muğla
 20. Türk Toraks Derneği, 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Side-Antalya
 21. Balıkesir Bahar Sempozyumu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 08.06.2013, Balıkesir
 22. ESTS, 20th European Conference on General Thoracic Surgery, 10-13 June 2012, Essen, Germany
 23. AKAD VE TAKD, Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 14-17 Mart 2013, Kapadokya, Nevşehir
 24. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi – “SOLUNUM 2013” , 2-6 Ekim 2013, Çeşme, İzmir
 25. STS 50th Annual meeting, 25-29 January 2014, Florida, USA
 26. ESTS, 21th European Conference on General Thoracic Surgery, 2014, Copenhagen, Denmark
 27. 6. Ulusal Akciğer kanseri kongresi Antalya, 8-11 Mayıs 2014
 28. TÜSAD 36. Ulusal Kongresi – “SOLUNUM 2014” , 2014, Çeşme, İzmir
 29. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, 13 - 16 Mart 2014, Antalya
 30. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, 12 - 15 Mart 2015, Antalya
 31. ESTS, 22th European Conference on General Thoracic Surgery, 2015, Lisbon, Portugal
 32. Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde uzlaşı sempozyumu, çeşme izmir (22-24 mayıs 2015)
 33. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi – “SOLUNUM 2015” , 17-21 Ekim 2015, Çeşme, İzmir
 34. Türk Toraks Derneği, 18. Yıllık Kongresi, Nisan 2015, Antalya
 35. Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS),Tayvan (2016)
 36. IASCLC, 17th world conference on lung cancer Vienna (2016)
 37. 30th EACTS Annual Meeting, Barcelona, 2016
 38. VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,24-27 Kasım 2016, Antalya
 39. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi – “SOLUNUM 2016” , 15-17 Ekim 2016, Çeşme, İzmir
 40. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 16-20 Mart 2016, Antalya
 41. IASCLC, 18th world conference on lung cancer 15-18 Ekim 2016, Japan
 42. Chest Wall İnterest Group, Florence, İtaly, 2017
 43. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Antalya
 44. STS 53th Annual meeting, 21-25 January 2017, Texas, USA
 45. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Antalya
 46. Türk Toraks Derneği, 21. Yıllık Kongresi, Nisan 2018, Antalya
 47. TAKD 2018, Bodrum
 48. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, UASK 2018, Antalya, Mart 2018,
 49. 23th European Conference on General Thoracic Surgery, Ljubljana, Slovenya, 2018
 50. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, UASK 2019, 13-17 Mart 2019, Antalya
 51. 10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Antalya
 52. IASCLC, 20th world conference on lung cancer 7-10 Eylül 2019, Barselona, Spain
 53. 24th European Conference on General Thoracic Surgery, 2019, Dublin, İrlanda