Op. Dr.Hüseyin Nevzat Topçu

  • İlgi Alanları
  • Spor yaralanmaları
  • Eklemlerin kapalı cerrahi tedavileri
  • Omuz kas yırtıkları
  • Diz bağ yaralanmaları
  • Menisküs yırtıkları
  • Diz protezi
  • Kalça protezi
  • Kemik eklem yaralanmaları

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2006 Tıp Eğitimi : Atatürk Üniveritesi Tıp Fakültesi
2008 - 2014  Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Deneyim
2014 - 2015 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2015 - 2017 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2017 - 2020 VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi
2020 - 2021 Özel Yüzyıl Hastanesi Pendik

Eğitici Olarak katılınan kurslar
Gazi Ayak bileği Artroskopisi Kursu 6-7 Mart  Kadavra eğitimcisi
Gazi Omuz Artroskopisi Kursu 9-11 Ocak 2020   Eğitimci
Gazi Omuz Artroskopisi Kursu 4-6   Ocak 2019  , Kadavra eğitiminde ve temel tekniklerde eğitimci
Gazi Omuz Arkroskopisi Ve Artroplastisi Kursu Kadavra Eğitmenliği 2018

Kurs ve Sertifikalar
TOTBID Temel Travma Kursu
AO Temel Travma  Kursu
AO İleri Travma Kursu

Kalça Diz Artroplastisi Derneği Temel ve İleri Artroplasti kursu

Mesleki Üyelikler
TOTBİD
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

•    Comparing Transtibial and Anteromedial Drilling Techniques for Single-bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Erhan Sukur, Akman YE, Senel Ahmet, Unkar EA, Hüseyin Nevzat Topçu, Ozturkmen Y. Open Orthop J. 2016 Sep 30;10:481-489

•    Osteochondroma of the talus.Şahap Atik, Baran Sarıkaya, Cemalettin Kunat, Ramin Muradi, Bahadır Ocaktan,Hüseyin Nevzat Topçu. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi, 2010;21(2):116-117.
•    Osteoid Osteoma at the Proximal Diaphysis of the Fifth Metatarsal. Şahap Atik, Baran Sarıkaya, Cemalettin Kunat, Ramin Muradi, Bahadır Ocaktan, Hüseyin Nevzat Topçu journal of American Podiatric Medical Association 107 (4), 342-346
•    Surgical treatment of bilateral femoral stress fractures related with long-term alendronate  therapy.U Kanatlı, MB Ataoğlu, M Özer, HN Topçu, M Çetinkaya
EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY 28 (1), 55-58
•    Displaced Acromion Fracture: A rare injury, case report. Özgür Çiçekli, Hüseyin Nevzat Topçu   International Journal of Surgery Case Reports
•    The effect of N-acetylcysteine on mechanical fatigue resistance of antibiotic-loaded bone cementE Sukur, A Akar, HN Topcu, O Cicekli, A Kochai, M Turker Journal of orthopaedic surgery and research 13 (1), 132
•    The evaluation of the relation among age, amputation levels and the revisions
E Şükür, AÇ Uyar, U Özdemir, HB Gökçen, Ö Çiçekli, HN Topçu Medeniyet Medical Journal 33 (1), 10-16
•    Non Traumatic Fracture of Pedunculated Osteochondroma: Conservative Management of a Rare Case. Senel A, Sukur E, Topcu HN. J Clin Diagn Res. 2017 Sep;11(9):RD03-RD04. doi: 10.7860/JCDR/2017/29379
•    Comparison of suprapatellar and infrapatellar tibial nailing: more anatomic entry point and fracture reduction via the suprapatellar approachÖ Çiçekli, HN Topçu, A Kochai, E Şükür, M Türker Int J Clin Exp Med 12 (1), 804-811
•    Vacuum-assisted closure versus moist dressings in the treatment of diabetic wound ulcers after partial foot amputation: A retrospective analysis in 65 patients
E Sukur, A Akar, AÇ Uyar, O Cicekli, A Kochai, M Turker, HN Topcu Journal of Orthopaedic Surgery 26 (3), 2309499018799769


Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.


Omuz Artroskopisi Kitabı, Dr. Ulunay Kanatlı (Temel Teknikler Bölümü), 2014.
Omuz Artroskopisi Kitabı, Dr. Ulunay Kanatlı (El Aletleri Bölümü), 2015.
  Omuz Artroskopisi Kitabı, Dr. Ulunay Kanatlı (El Aletleri Bölümü), 2017
Ayak Bileği Artroskopisi, , Dr. Ulunay Kanatlı (Giriş),2017
Ortopedi ve Travmatoloji’de  Komplikasyonlar (Bunion Cerrahi Tedavisi Komplikasyonları)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Beşinci Metatars Proksimal Diyafizde Osteoid Osteoma.    Şahap Atik, Baran Sarıkaya, Cemalettin Kunat, Ramin Muradi, Bahadır Ocaktan, Hüseyin Nevzat Topçu.                                                                                                                              
2. Uzun Dönem Bifosfonat Kullanımı İle İlişkili Bilateral Femur Stres Kırığının Cerrahi Tedavisi. Şahap Atik, Baran Sarıkaya, Cemalettin Kunat, Ramin Muradi, Bahadır Ocaktan, Hüseyin Nevzat Topçu.                                                                                          
3. Travmatik Distal Triceps Tendon Rüptürü. Hüseyin Nevzat Topçu, Mustafa Özer, Muhammet Baybars Ataoğlu,                                                                                                                               
4. Distal Radius Kırıklarında kilitli plak ve K-teli ile kombine eksternal fiksatör tedavilerinin karşılaştırılması. Özgür Çiçekli, Ahmet Çağrı Uyar, Ertunç Öksüzoğlu, Hüseyin Nevzat Topçu, Mustafa Uysal.
5. Yürüme Çağındaki Çocuklarda Pelvik Osteotomiler. Özgür Çiçekli, Hasan Atbinici, Hüseyin Nevzat Topçu, Abdullah Halı, Mehmet Erdem .
6.Unikondiler Diz Protezinin Nadir Bir Komplikasyonu: Posterior Polietilen Çıkığı Alaaddin Kochai, Mehmet Türker, Burak Bayır, Eren Uyan, , Mustafa Uysal .
7. N-asetil sistein ilave edilmiş antibiyotikli kemik çimentosunun biyomekanik dayanımı: Gentamisin, vankomisin ve teikoplanin ile biyomekanik çalışma. Erhan Şükür, Abdulhalim Akar, Hüseyin Nevzat Topçu, Alauddin Kochai, Mehmet Türker, Özgür Çiçekli
8. Suprapatellar girişli tibia intramedüller çivi uygulaması. Özgür Çiçekli, Ali Murat Başak, Hüseyin Nevzat Topçu, Alauddin Kochai, Mehmet Türker
9. Revizyon kalça artroplastisinde asetabular cup içine sementli polietilen kullanımı uygun bir seçenekmidir? Özgür Çiçekli, Hüseyin Nevzat Topçu, Alauddin Kochai, Mehmet Türker
10. Total diz artroplastisinde yeni bir revizyon nedeni: Anterior kilitleme mekanizması yetmezliği. Özgür Çiçekli, Hüseyin Nevzat Topçu, Alauddin Kochai, Mehmet Türker