Prof. Dr. Hüseyin Okutan

  • Uzmanlık Alanları: Yetişkin kalp cerrahisi, Koroner by-pass, Kalp kapak onarımları, Anevrizma ameliyatları, Periferik damar hastalıkları, Varis, Venosistem hastalıkları, Çocuk kalp damar cerrahisi, Aort Disksiyonu
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kalp ve Damar Cerrahisi - Uzmanlık
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Profesörlük
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. European Society of Cardiology
2. Working Group On Cardiovascular Surgery Of The European Society Of Cardiology WG-25 (Kardiyovasküler cerrahi alt çalışma grubu üyeliği)
3. The European Society for Cardiovascular Surgery
4. The European Association for Cardiothoracic Surgery
5. The European Association of Vascular Surgical Trainees
6. Türk Tabipler Birliği
7. Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
8. Pediatrik Kardiyoloji Derneği
9. Türk Kardiyoloji Derneği
10. Vasküler Cerrahi Derneği
11. Toraks Derneği
12. Fleboloji Derneği
 
Ödüller
1-Isparta Yüksek Öğretin Vakfı Başkanlığı Teşvik Ödülü (21/10/2002 No: 574)
2- II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi "Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyon Modelinde Renal Hasara Gadolinyum Klorürün Etkisi" 20 Eylül- 24 Eylül 2006,Bodrum. Mansiyon ödülü (Heart Surgery Forum 2006;9:Sup 1:S3)