Prof. Dr.Hüseyin Okutan

  • İlgi Alanları
  • Bypass
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Anevrizma
  • Periferik damar hastalığı
  • Varis
  • Venöz sistem hastalıkları
  • Aort genişlemesi
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Kalp ve Damar Cerrahisi - Uzmanlık
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Profesörlük

Mesleki Üyelikler
1. European Society of Cardiology
2. Working Group On Cardiovascular Surgery Of The European Society Of Cardiology WG-25 (Kardiyovasküler cerrahi alt çalışma grubu üyeliği)
3. The European Society for Cardiovascular Surgery
4. The European Association for Cardiothoracic Surgery
5. The European Association of Vascular Surgical Trainees
6. Türk Tabipler Birliği
7. Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
8. Pediatrik Kardiyoloji Derneği
9. Türk Kardiyoloji Derneği
10. Vasküler Cerrahi Derneği
11. Toraks Derneği
12. Fleboloji Derneği

Ödüller
1-Isparta Yüksek Öğretin Vakfı Başkanlığı Teşvik Ödülü (21/10/2002 No: 574)
2- II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi "Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyon Modelinde Renal Hasara Gadolinyum Klorürün Etkisi" 20 Eylül- 24 Eylül 2006,Bodrum. Mansiyon ödülü (Heart Surgery Forum 2006;9:Sup 1:S3)