Op. Dr.Hüseyin Samet Koca

  • İlgi Alanları
  • Rinoplasti
  • Fasial estetik uygulamalar
  • Tiroit cerrahisi
  • Paratiroid
  • Botoks
  • Dolgu
  • Baş dönmesi
  • Bademcik cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
2006 - 2012 - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012 - 2017 - Başkent Üniversitesi KBB Kliniği

Deneyim
2017 - 2018 - Varto Devlet Hastanesi / Muş   
2018-2020 - Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi          

Kurs ve Sertifikalar
13. Türk Rinoloji Kongresi Rinoplasti kursu, Antalya, 2017.
Temel ve ileri Otoloji Diseksiyon sertifikası, Ankara KBB Diseksiyon Günleri, 12 Mayıs 2018.
Endoskopik sinüs cerrahisi kursu, Rhinodays taze kadavra diseksiyon kursu, Ankara, 26-28 Ekim 2018.
Video vertigo kursu, 17. Videokonferanslar, Adana, 22-24 Mart 2019.
Rinoplasti, medikal ve cerrahi yüz estetiği uygulamaları kursu, USEAD kadavra diseksiyon günleri, Ankara, 16-17 Mart 2019.
Başkent I. Otoloji-odyoloji sempozyumu, Ankara, 6-7 Haziran 2014.
Başkent II. Otoloji-odyoloji sempozyumu, Ankara, 5-6 Haziran 2015.
12. Başkent kulak burun boğaz günleri “rinoplasti”, Adana, 21 Kasım 2015.
12. Türk rinolojive 4. Ulusal otoloji nörotoloji kongresi, Antalya, 21-24 Nisan 2016.
Tıp eğitiminde öğretim üyesi-öğrenci el ele: reakreditasyon çalıştayı, Ankara, 11 Şubat 2017
Başkent Üniversitesi Tinnitus sempozyumu, Ankara, 8-9 Nisan 2017.
13. Türk rinoloji, 5. Ulusal otoloji nörotoloji, 1. Ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, 4-7 Mayıs 2017.
40. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2018.
5. Multidisipliner tiroid kanseri sempozyumu, Ankara, 11-12 Ocak 2019.
Face minima, yüz estetiğinde minimal invazif girişimler, Ankara, 9-10 Mart 2019.
17. Videokonferanslar, Adana, 22-24 Mart 2019.
15. Türk rinoloji, 7. Ulusal otoloji nörotoloji, 3. Ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, 4-7 Nisan 2019.
6. Multidisipliner tiroid kanseri sempozyumu, Ankara, 17-18 Ocak 2020.
EUFOREA Masterclass Rhinitis ‘From Theory to Implantation &Execution’ webinar education series 21st - 23rd September 2020. 3 European CME credits.

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Ankara Tabib Odası

AYazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

A1. Hüseyin Samet Koca. Periferik Vestibüler Hastalıklar. (2019). Müderris T, Muz S.E, Gökçen Kesici G, İslamoğlu Y. (Ed.). Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim içinde (285-295). Ankara; Akademisyen Yayınevi.

B. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

B1. Hüseyin Samet Koca. Periferik Vestibüler Hastalıklar. (2019). Müderris T, Muz S.E, Gökçen Kesici G, İslamoğlu Y. (Ed.). Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim içinde (285-295). Ankara; Akademisyen Yayınevi.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Işılay Öz, Fatma Helvacıoğlu, Samet Koca, Seda Türkoğlu Babakurban. Ratlarda Topikal Dekspantenolün Travmatik Kulak Zarı Perforasyonunda Miringoskleroz Üzerine Etkisi. KBB ve BBC Dergisi 2018;26(3):75-80.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sözlü Bildiriler

D1. Arzu Or Koca, Hüseyin Samet Koca, Gülçin Şimşek, Mustafa Altay. Tanınız nedir? SS-27. 3.Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri, İzmir, 2020.

D2. Arzu Or Koca, Hüseyin Samet Koca, Cüneyd Anıl. Hiperinsülineminin Koklear Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2019.

D3. Hüseyin Samet Koca, Sabuhi Jafarov, Levent Naci Özlüoğlu. Hasta Anamnezi ve Vestibüler Testlerin Vestibüler Migren ile Meniere Hastalığı Ayrımındaki Rolü. OSS-04. 15. Türk Rinoloji, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2019.

D4. Sabuhi Jafarov, Hüseyin Samet Koca, Evren Hızal, Levent Naci Özlüoğlu. Periferik Vestibüler Sistem Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Video Baş İtme Testi nin(VHIT) Duyarlılığı. SB-05. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2017.

D5. Evren Hızal, Hüseyin Samet Koca, Sabuhi Jafarov, Hatice Seyra Erbek, Levent Naci Özlüoğlu. Tekrarlanan Baş Hareketleri Arasında Geçen Sürenin vHIT Ölçümleri Üzerindeki Etkisi. SS-2062. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.