• İlgi Alanları: Ateşli hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Akut gastroenteritler, Viral hepatitler, Hastane enfeksiyonları, Erişkin aşılama, Brusellozis

Eğitim ve Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji - Uzmanlık

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji - Yardımcı Doçent

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji - Doçent

 

Mesleki Üyelikler

KLİMİK (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları) Derneği

EKMUD (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık) Derneği

Türk Tabipler Birliği (İstanbul Tabip Odası)

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Hastane Enfeksiyonları Derneği

Araştırma ve Yayınlar