Prof. Dr.İbrahim Ertuğrul

  • İlgi Alanları
  • ERCP
  • Karaciğer nakli
  • Gastroskopi
  • Endoskopik cerrahiler
  • Karaciğer biyopsisi
  • Karaciğer hastalıkları
  • Safra yolu hastalıkları
  • Reflü

Eğitim ve Uzmanlık
1990 - 1996 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
1996 - 2001 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı
2003 - 2006 Ankara Yüksel İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanlığı
2010 İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Doçentliği

Mesleki Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
Gastrointestinal Endoskopi Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Metastasis of hepatocellular carcinoma into the right atrium. Clin J Oncol Nurs. 2011 Jun;15(3):243-4.
2. Peripheral arthritis in the course of inflammatory bowel diseases. Dig Dis Sci. 2011 Jan;56(1):183-7.
3. Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis due to essential thrombocytosis. Platelets. 2010;21(2):144-6.
4. Paraneoplastic cholestasis in prostate carcinoma: A case report and review of the literature.  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5):1756-9
5. Mucinous carcinoma of the rectum in a boy presenting with bloody diarrhea. Clin Colorectal Cancer. 2009 Jul;8(3):169-71.
6. Primary sclerosing cholangitis in Turkish patients: characteristic features and prognosis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009 Jun;8(3):312-5.
7. Risk factors for endoscopic retrograde cholangiopancreatography-related cholangitis: a prospective study. Turk J Gastroenterol. 2009 Jun;20(2):116-21.
8. Mucocutaneous manifestations in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis, Apr;15(4), 546-50 (2009).
9. Adult Segmental Hirschsprung Disease, South Med J, Feb;102(2), 184-5 (2009).
10. Thrombosis of the portal venous system: a prospective study, J Clin Gastroenterol, Aug;42(7), 835-8 (2008).
11. Gastric necrosis due to rapidly growing pancreatic pseudocyst, Am J Gastroenterol, Nov;103(11), 2949-51 (2008).
12. Eosinophilic colitis as an unusual cause of severe bloody diarrhea, Turk J Gastroenterol, Mar;19(1), 54-6 (2008).
13. Churg-Strauss syndrome associated with acalculous cholecystitis and liver involvement, Acta Gastroenterol Belg,  Jul-Sep;71(3), 330-2 (2008).
14. An atypical initial presentation of Crohn's disease,” Turk J Gastroenterol, Dec;19(4), 292-3 (2008).
15.Serum angiotensin converting enzyme levels in pancreatic diseases, Hepatogastroenterology, Sep-Oct;55(86-87), 1814-7 (2008).
16. Intermittent versus continuous pantoprazole infusion in peptic ulcer bleeding: a prospective randomized study, Digestion, 78(1), 39-43 (2008).
17. Isolated left pulmonary artery agenesis, Anadolu Kardiyol Derg, Aug;8(4), 308-10 (2008).
18. Migration of biliary plastic stents: experience of a tertiary center, Surg Endosc, 23(4), 769-75 (2009).
19. Detection of an aortoenteric fistula in a patient with intermittent bleeding, Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol, Apr;5(4), 226-30 (2008).
20. Total colectomy for all colorectal carcinoma cases or follow-up indefinitely?, Dig Dis Sci, Jun;52(6), 1398-9 (2007).
21. Conscious sedation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography: midazolam or midazolam plus meperidine?,” Eur J Gastroenterol Hepatol, Nov;19(11), 1002-6 (2007).
22. Ileo-ileal invagination caused by lymphoma, Chin Med J (Engl), Jun 20;120(12), 1119-20 (2007).
23. Inferior thyroid artery embolization for downhill varices caused by a goiter, Gastrointest Endosc, Mar;65(3), 543-5 (2007).
24. An unusual complication of endoscopic retrograde cholangiopancreatography, Dig Dis Sci, Jun;51(6), 1167-8 (2006).
25.  Foreign body in the common bile duct for 15 years, Gastrointest Endosc, Jan;63(1), 156 (2006).
26. PSOAS abscess: an atypical initial presentation of Crohn's disease, Dig Liver Dis, May;38(5), 357-8 (2006).
27. Ulcer in the basis of Zenker's diverticulum mimicking esophageal malignancy, J Natl Med Assoc, Jul;98(7), 1177-80 (2006).
28. Effects of esophageal varice eradication on portal hypertensive gastropathy and fundal varices: a retrospective and comparative study, Dig Dis Sci, Jan;51(1), 27-30 (2006).
29. A gastric fistula with a pancreatic mucinous tumor, Dig Dis Sci, Dec;50(12), 2211-3 (2005).
30. Recurrent pancreatitis in a patient with autosomal-dominant polycystic kidney disease, Pancreatology, 6(1-2), 160-2 (2006).
31. Crohn's and Behçet's disease association presenting with superior vena cava thrombosis. Dig Dis Sci, Sep;50(9), 1698-701 (2005).
32. An unusual cause of acalculous cholecystitis during pregnancy: hepatitis A virus, Dig Dis Sci, Aug;50(8), 1532 (2005).
33. Report of 24 left-sided portal hypertension cases: a single-center prospective cohort study, Dig Dis Sci, May;50(5), 976-82 (2005).
34. Treatment of bronchobiliary fistula due to an infected hydatid cyst by a nonsurgical approach, Dig Dis Sci, Oct;49(10), 1595-7 (2004).
35. Intestinal obstruction in celiac disease: case report, Dig Dis Sci, Sep;49(9), 1485-8 (2004).
36. Obstructive jaundice in a patient with multiple myeloma, J Gastroenterol Hepatol, Jul;19(7), 837-8 (2004).
37. Relationship between insulin-like growth factor 1 and bone mineral density in men aged over 65 years, Med Princ Pract, Oct-Dec;12(4), 231-6 (2003).


Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

1.Aberrant pankreas: presenting as a gastric submucosal lesion, Europan EGEUS Congress, Istanbul, 2013.
2. Perceived quality of life in active and remitting inflammatory bowel disease patients: A Turkish cross-sectional study, Falk Symposium 154th, Inflammatory Bowel Disease-Diagnostic and Strategies, Moscow, 2006.
3. The utility of serum MMP-3 in degree of activity in inflammatory bowel diseases, Falk Symposium 154th, Inflammatory Bowel Disease-Diagnostic and Strategies, Moscow, 2006.
4. The value of serum TGF-beta1 in degree of activity in inflammatory bowel diseases, Falk Symposium 159th, Achievements in Research and Clinical Practice, Istanbul, 2007.
5. Subclinic left ventricular sistolic dysfunctionin patients with ulcerative colitis: Findings on pulsed tissue doppler echocardiography, Falk Symposium 164th, Intestinal Disorders, Budapest, 2008.
6.  An atypical initial presentation of Crohn’s disease: A case report, Falk Symposium 164th, Intestinal Disorders, Budapest, 2008.
7. A very rare cause of chronic constipation in an adult patient, Falk Symposium 164th, Intestinal Disorders, Budapest, 2008.
8. Relationship between disease activity and mean platelet volume in inflammatory bowel diseases, Falk Symposium 164th, Intestinal Disorders, Budapest, 2008.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Oksitosin ile doğum indüksiyonunu izleyen miyokard infarktüsü vakası, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62:4, 441-5 (1999).
2. Sistemik amiloidoz ve gastrointestinal sistem: 4 olgu nedeniyle. (Systemic amyloidosis and the gastrointestinal system: Report of 4 cases), Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 5(1), 60-64 (2006).
3. Kolanjiokarsinom, Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi (International Journal of Hematology and Oncology), 3(17), 173-183, (2007).
4. Reflü özofajit ile Helikobakter pilori ve gastrit ilişkisi, Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 6 (3), 115-119 (2007).
5. “İnflamatuvar barsak hastalıklarında ortalama trombosit hacmi ölçümünün hastalık aktivitesi ile ilişkisi”, Yeni Tıp Dergisi, 24(1), 43-6 (2007).
6. “Kronik hepatit C’li olgularda geçirilmiş HBV enfeksiyonunun biyokimyasal ve histolojik etkileri”, Yeni Tıp Dergisi, 24(2), 90-3 (2007).
7. “İnflamatuvar barsak hastalıkları aktivitesi ile serum neopterin düzeyi arasındaki ilişki (Relationship between serum neopterin levels and inflammatory bowel diseases activity)”, Akademik Gastroenteroloji, 6(2), 56-61 (2007).
8. “Pankolektomi sonrası gelişen piyoderma gangrenosum (A case of pyoderma gangrenosum occured after pancolectomy)”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Dermatoloji, 18,  (2008).
9.  “Endoskopik olarak tanımlanan gastrit ile histolojik bulgular arasındaki ilişki (The relation between endoscopically diagnosed gastritis and its histologic findings)”, Akademik Gastroenteroloji.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. “Benign Özofagus Darlıklarında Uzun Süreli Tedavi Sonuçlarımız”, 21. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 124, Antalya, 2004.
2. “Gastrit ve Helicobacter Pylori Enfeksiyonunda Gastroskopik Özellikler ile Histolojik Bulguların İlişkisi”, 21. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 143, Antalya, 2004.
3. “Gastroözofageal Reflü Hastalığının Helicobacter Pylori ve Gastrit Tipleri ile İlişkisi (Ön Sonuçlar)”, 21. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 146, Antalya, 2004.
4. “Peptik Ülser Kanamalarında Endoskopik Hemostatik Tedavinin Etkinliği (Ön Sonuçlar)”, 21. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 87,  Antalya, 2004.
5. “Barret Özofaguslu Olgularımızın Klinik, Endoskopik ve Histopatolojik Özellikleri”, 21. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 128, Antalya, 2004.
6. “Koroziv ve Peptik Özofajitlere Bağlı Gelişen Striktürlerin Uzun Dönem Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması”, 22. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 122, Malatya, 2005.
7. “İnflamatuvar Barsak Hastalığında Periferik Artropati”, 22. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,  134,  Malatya, 2005.
8. “Gluten Enteropatili Hastalarımızda Antikorlar ile Hastalık Süresi ve Histopatolojik Derecesi arasındaki İlişki”, 22. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 135, Malatya, 2005.
9. “Kolestazın nadir görülen bir sebebi: Malign melanoma olgusu”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 154, İstanbul, 2006.
10. “İnflamatuvar barsak hastalıkları aktivitesi ile serum neopterin düzeyi arasındaki ilişki”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 2006.
11. “ERCP sonrası kolanjitte risk faktörleri”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 160, İstanbul, 2006.
12.  “HBV ve HCV ile koinfekte hastaların özellikleri”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 207, İstanbul, 2006.
13.“Akut pankreatit etyolojisi (Tek merkez sonuçları)”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 160, İstanbul, 2006.
14. “ERCP sonrası hastane içi mortalite sebepleri”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 160, İstanbul, 2006.
15. “Naive kronik B hepatitinde pegylated interferon alfa 2a: Ön sonuçlar”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 199, İstanbul, 2006.
16. “Endoskopik bant ligasyonu sırasında adaptör kırılması”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 227, İstanbul, 2006.
17. “Pilordan II. Kıtaya prolabe olan büyük mide polibi: vaka sunumu”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi,166, İstanbul, 2006.
18. “KCFT normal anti HCV (+) olgularımızın uzun dönem takibi”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 207, İstanbul, 2006.
19. “Çift Balonlu Enteroskopi: TYİH Deneyimi”, 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 81, İstanbul, 2006.
20. “Pankreas hastalıklarında serum anjiotensin konverting enzimi”, 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 391, Antalya, 2007.
21. “Tip 2 diyabet mevcut kronik obstrüktif akciğer hastalarında P dalga dispersiyonunun önemi”, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 219,  Antalya, 2007.
22. “Diyabetik hastalarda hiperbarik oksijen tedavisi öncesi ve sonrasındaki ortalama trombosit hacmi değerlerinin karşılaştırılması”, 43. Ulusal Diyabet Kongresi, 57,  Antalya, 2007.
23. “Dieulafoy lezyonuna bağlı üst GİS kanamasında endoskopik klips tedavisinin etkinliği”, 25. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 124,  Adana, 2008.
24. “Asit mayisinin benign-malign ayırımında c reaktif proteinin değeri”, 5. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 82,  Antalya, 2008.

Kitap Bölümü

Ertuğrul İ. ve E. Altıparmak, “Primer sklerozan kolanjit ve rekürren piyojenik kolanjit”, Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji, ed. N.Tözün, H. Şimşek, H. Özkan, İ. Şimşek, A. Gören, Vol.13, 269-272, MN Medikal & Nobel, İstanbul, 2008.


Prof. Dr. İbrahim Ertuğrul Videoları