Dr. Öğr. Üyesiİbrahim Halil Ural

  • İlgi Alanları
  • Omurga ağrıları
  • Romatolojik hastalıklar
  • Spor yaralanmaları
  • Vertigo
  • Çene eklemi hastalıkları
  • Manuel terapi
  • İnme tedavisi
  • Erkek cinsel fonksiyon bozuklukları tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
1993-1999 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2000-2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı uzmanlık eğitimi

Deneyim
2020 - …: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2015 - 2020: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2008 -2021: Medical Park Fatih Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehablitasyon Kliniği
2007 - 2008: Elazığ Asker Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği
2005 - 2007: Bayrampaşa Engelliler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
2000 - 2005: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Mesleki Üyelikler
1. Türk Tabipleri Birliği
2. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
3. İstanbul Tabip Odası Üyesi,
4.Pediyatrik Rehabiltasyon Derneği

Ödüller
1 - Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, p38, Antalya, 2008 (EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ). Demir A, M.Z. Gunluoğlu, N. Dağoğlu, A.Turna, Y. Dizdar, K. Kaynak, Ş. Dilege, N.M. Molinas, D. Yilmazbayhan, S.İ.Dinçer, A.Gürses “Göğüs duvarı primitif nöroektodermel tümörlerin tedavisinde cerrahinin yeri ve prognozu”.
2 - Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 109, Marmaris, 2007 (EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ) Melek, H., M. Günlüoğlu, A. Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer, “Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü”.
3 - Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 92, Antalya, 2006. (EN İYİ TARTIŞMALI POSTER ÖDÜLÜ)Fazlıoğlu, M., C. Kocatürk, Y. Sönmezoğlu, A.G. Cevik, A. Demir, N. Ürer, A.Turna, S.İ. Dinçer M.A. Bedirhan ve A. Gürses, “Göğüs Duvarı invazyonu olan KHDAK DA İnvazyon derinliği ile rezeksiyon tipinin sağkalıma etkisi”.
4 - Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, TP , Çeşme, 2006. (EN İYİ TARTIŞMALI POSTER ÖDÜLÜ).Günlüoğlu, M.Z., A. Demir, H. Akın, D. Sansar, H.V. Kara, A. Ölçmen ve  S.İ. Dinçer, “Sol üst lob küçük hücre dışı akciğer kanserinde Mediastinal lenfatik metastaz paterni”.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Cakmak A., Yucel B., Ozyalcin SN., Bayraktar B., Ural HI., Duruoz MT., Genc A. : The frequency and associated factors of low back pain among a younger population in Turkey. Spine, 29(14):1567-1572 (2004).

Guldiken Y., Orhan KS., Demirel T., Ural HI., Yucel EA., Deger K.: Assessment of shoulder impairment after functional neck dissection: Long term results. Ausis Nasus Larynx, 32: 387-391(2005). 

Orhan KS, Güldiken Y, Ural HI, Cakmak A.: Elongated styloid process (Eagle's syndrome): literature review and a case report]. Agri. 17(2):23-5 (2005). Review.

Ural HI., Esmailzadeh S., Bayraktar B., Çakmak A. Okul çocuklarında sırt çantası taşıma ile postür arasındaki ilişki. Türkiye FizikseTıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 50(5): 21-24(2004).

Pektekin P, Alptekin HK, Ural HI, Alkan M, Boraci H.: A Focus Group Research on the Use of Wearable Health Technologies in Rehabilitation. Journal of Mobile Computing & Application, 4(1): 47-54(2017).

Ural HI, Alptekin K, Ketenci A, Solakoglu S, Alpak H, Ozyalcin S. Fibroblast Transplantation Results to the Degenerated Rabbit Lumbar Intervertebral Discs. The Open Orthopaedics Journal, 11: 404-416 (2017).

Aykan S, Temiz MZ, Duymaz T, Ural HI, Colakerol A, Muslumanoglu AY, Semercioz A. Effects of the Three-Dimensional Vision System on Surgical Performance, Muscular Fatigue, and Pain During Urologic Laparoscopic Tasks: Results of Objective Assessments and a Mini Questionnaire Survey. Journal Of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 0: 1-7 (2018)

Duymaz T, Karabay O, Ural HI.: The Effect of Chest Physiotherapy After Bariatric Surgery on Pulmonary Functions, Functional Capacity, and Quality of Life. Obesity Surgery. 2019 () 1-6.

Ural IH, Tunc N, Alptekin HK.: The effectiveness of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) on patients with rotator cuff syndrome. J Orthop Trauma Surg Rel Res. 14(3) 2019.


Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.  

Diracoglu D., Karan A., Aksoy C., Ural HI, Issever H. “An investigation of symptoms, findings and risk factors of temporormandibular joint disorders in healthy adolescents” Annual European Congress of Rheumatology EULAR, Stockholm, 2002.

Kesiktas N., Ural I., Eskiyurt N.  “The use of bracing for elderly patients with knee ostearthritis” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya, 2004.

Cakmak A., Ural HI. “The frequency and associated factors of low back pain among a younger population in Turkey” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya, 2004.

Ural HI., Cakmak A., Muslumanoglu L., Ozcan E. “The long term outcome of the back school in patients with chronic mechanical low back pain” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya, 2004.

Ural HI., Cakmak A. ”Fibroblast transplantation results to the degenerated rabbit lumbar intervertebral discs” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya, 2004.

Ural HI., Aki S., Eskiyurt N. “Affect of alendronate 70 mg per week at postmenopausal women after 2 years” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya, 2004.

Ural HI., Aki S., Eskiyurt N. “Affect of risedronate 70 mg per week at postmenopausal women after 2 years” 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Antalya, 2004.

Yazılan Ulusal/Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
Ural HI, Ünal M. Spor Yaralanmalarında Biyolojik Tedavi Yaklaşımları. Ünal M editör. Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2018. s.549-556. 

Ural HI, Köseoğlu A. Pelvis, Kalça ve Kasık Sakatlıkları ve Rehabilitasyonu. Ünal M editör. Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2018. s.289-298. 
Vertigoya Olgular Eşliğinde Multidisipliner Bakış. Ural HI, Alptekin HK editörler. Vertigoya Olgular Eşliğinde Multidisipliner Bakış.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi (2019)
Ural HI, Vertigo Rehabilitasyonu. Olgularla Vertigoya Multidisipliner Bakış. Ural HI, Alptekin HK editörler. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi 2019. S.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Ural İH, Alptekin K. “Shock wave treatment, practice changing from past to the future - Şok dalga tedavisi, geçmişten geleceğe değişen uygulama alanları”. Medeniyet Medical Journal 30(4):175-181, 2015

Alptekin K, Ural İH, Toprak M. “Scoliosis Ethiopathonenesis: Changing Paradigms Through
The Evidence”. Maltepe Medical Journal 8(2):1-5, 2016.

Ural Hİ, Alptekin HK, Balcı LA. Isolated Superior Gluteal Nerve Mononeuropathy in Patient with Rheumatoid Arthritis. JAREM 7: 152-7, 2017.

Öztürk D, Çimen AO, Ural İH. Correlation Between Relative Handgrip Strength Index as well as Chronotropic Response Index and Heart Rate Recovery Index. Koşuyolu Heart J 2020;23(2):128-133

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 

Karan A., Erdamar B., Ellialtıoğlu A., Ural Hİ., Dıraçoğlu D., Uluğ T., Aksoy C. “Vertigonun ihmal edilen bir nedeni ve vertigolu hastaya yeni bir bakış açısı: Miyofasyal ağrı sendromu”  Kapadokya vertigo sempozyumu, S:30, Nevşehir, 2002.

Yalıman A., Eskiyurt N., Karan A., Vural M., Çeşme F., Ural Hİ., Aydın R. “İnme ünitemize kayıtlı olgularımızın özellikleri ve fonksiyonel durum sonuçları” 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, S:96, Antalya, 2003.

Çakmak A., Müslümanoğlu L., Ural Hİ., Aydın R. “Diyabetik olan ve olmayan adezif kapsülitli hastaların özellikleri” 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, S:157, Antalya, 2003.

Ural Hİ., Bölükbaş N., Dıraçoğlu D., Eskiyurt N. “Raloksifen kullanımının postmenopozal hastalarda bir yıllık etkinliği” 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, S:88, Bodrum, 2005.

Dıraçoğlu D., Ural Hİ., Bölükbaş N., Akı S., Eskiyurt N. “Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda Kalsitonin kullanımı: Bir yıllık sonuçlar” 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, S:88, Bodrum, 2005.

Diğer Yayınlar 

Çakmak A., Ural Hİ., Esmailzadeh S. “Okul çocuklarında sırt çantası taşıma ile bel ağrısı arasındaki ilişki” Doktor, 23(4): 87-88 

Karan A., Ural Hİ. “ Kapalı ve açık kinetik egzersizleri” Hipokrat, Özel sayı: 9-11 
Aksoy C., Karan A., Dıraçoğlu D., Ural Hİ. “Vertigolu hastanın egzersiz rehberi” İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 2004.
Ural Hİ  “Temporopmandibular Bozukluklarda Fizik Tedavinin Yeri”, Diş Hekimliğinde Temporomandibular Eklem Hastalarına Yaklaşım, ed. Yalçın S, ve Aktas İ. s:147-164. Vestiyer Yayın Grubu. İstanbul. 2015.