• İlgi Alanları: Katarakt Cerrahisi, Lazer Tedavileri, Okuloplastik Cerrahiler, Sarı Nokta Hastalığı, Retina Hastalıkları, Diyabetik Retinopati Tedavisi, İntravitreal Enjeksiyon

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi – Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
1-Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Bezmialem Vakıf Üniveristesi)
2- Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre -2015
3- Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre -2016

Mesleki Üyelikler
1-Türk Oftalmoloji Derneği
2-Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği