Prof. Dr.İkbal Kaygusuz

  • İlgi Alanları
  • Kısırlık
  • Tüp bebek
  • Aşılama
  • Gebelik takibi
  • Endoskopik cerrahiler

Eğitim ve Uzmanlık
2000 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2007 – Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık
2015- Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi- Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi
2021 - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıbbi Genetik Doktora
2021 - Kadın Hastalıkları ve Doğum - Profesör

Deneyim
2008 - 2009 - Kulu Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
2009 - 2011 - Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman Doktor
2011 - 2015 - Turgut Özal Üniversitesi Yardımcı Doçent
2015 - 2016 - Turgut Özal Üniversitesi Doçent
2017 - 2020 – Etlik Lokman Hekim Hastanesi
2020-             Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi

Kurs ve Sertifikalar
Erken Gebelik Sonografisi, HÜTF, 10 Nisan 2003, Ankara
Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları 6 AÜTF, 5- 8 Kasım 2004, Ankara
T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Anne Sütü ve Emzirme’ konusunda hizmet içi eğitim, 16-18 Mayıs 2005, Ankara
7. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi “Ovulasyon İndüksiyonu ve IUI Kursu”. 16 Mayıs 2007, Antalya
Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 26-28 Mart 2008, Konya
Biyoistatistik Kursu. 15 Şubat- 12 Nisan 2010
TJOD Tıbbi Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik Kursu. Nisan 2010, Ankara
XI. Deney Hayvanları Uygulama Ve Etik Kursu, 2-10 Mayıs 2012, Ankara
USG Kursu, 27 Mayıs 2012, Ankara
TMFTP Derneği XI. Ulusal kongresi Obstetrik Dopler USG kursu, 31 Ekim 2018
TMFTP Derneği Fetal Santral Sinir Sistemi Ultrasonografi Kursu 24 Şubat 2019, Ankara
Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 17-19 Nisan 2019, Ankara
Royal College of Obstetricians & Gynaecologists , Quality Improvement and Safety in second Stage course, 2019
GyneFiX uygulama Serifikasyonu

Mesleki Üyelikler
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
Anti Aging ve Estetik Tıp Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği

Ödüller
1. 1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, Kongresinde Poster Sunumu Kategorisinde Üçüncülük Ödülü (İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, İ.Kaygusuz, Laparoscopic single-port Burch colposuspension with an extraperitoneal approach and standard instruments for stress urinary incontinence: Early results from a series of 15 patients.)
2. 10. Ulusal Androloji Kongresi’ nde Prof.Dr. Alpay Kellami "erkek üreme sağlığı" konusunda en iyi bildiri ödülü (M.E.Yıldırım, A.Koç, İ.Kaygusuz, H.Badem, Ö.F.Karataş, E.Çimentepe, D.Ünal, Azospermik hastalarda FSH değerlerinin çocuk sahibi olma oranları üzerine etkisi)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. İ.Kaygusuz, N.Ö.Turhan, C.İ.Duvan, C.Koca, M.Aydın, "Effect of genistein therapy on plasma levels of asymmetric dimethylarginine in healthy postmenopausal women: a randomized, placebo-controlled study", Fertility and Sterility, "94", 764-766, Temmuz-2010.

A2. İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, A.Derbent, S.Simavlı, H.Kafalı, "Effect of the Macroplastique Implantation System for stress urinary incontinence in women with or without a history of an anti-incontinence operation", International Urogynecology Journal, "22", 743-749, Haziran-2011.

A3. Ö.Onur, İ.İ.Gümüş, A.Derbent, İ.Kaygusuz, S.Simavlı, E.Ürün, M.Yıldırım, K.Gök, H.Çakırbay, "Impact of home-based exercise on quality of life of women with primary dysmenorrhoea", South African Journal Of Obstetrics And Gynaecology, "18", 15-18, Ocak-2012.

A4. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, H.U.Yuvacı, B.Kasapoğlu, A.Çarlıoğlu, "Does hormone replacement therapy have beneficial effects on renal functions in menopausal women?", Archives of Gynecology and Obstetrics, "285", 1643-1646, Haziran-2012.

A5. İ.İ.Gümüş, A.Kargılı, İ.Kaygusuz, A.Derbent, F.Karakurt, B.Kasapoğlu, "The association between serum asymmetric dimethyl arginine levels and a history of gestational diabetes among healthy women", Blood Coagulation & Fibrinolysis, "23", 391-395, Temmuz-2012.

A6. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, S.Yılmaz, S.Simavlı, S.Uysal, A.U.Derbent, E.Gözdemir, H.Kafalı, "Serum levels of visfatin and possıble interaction wıth iron parameters in gestational diabetes mellitus", Gynecologic and Obstetric Investigation, "75", 203-209, Nisan-2013.

A7. E.Gözdemir, İ.Kaygusuz, H.Kafalı, "Is hepcidin a new cardiovascular risk marker in polycystic ovary syndrome?", Gynecologic and Obstetric Investigation, "75", 196-202, Nisan-2013.

A8. İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, İ.Kaygusuz, "Laparoscopic single-port Burch colposuspension with an extraperitoneal approach and standard instruments for stress urinary incontinence: Early results from a series of 15 patients", Minimally İnvasive Therapy & Allied Technologies, "22", 116-121, Nisan-2013.

A9. İ.İ.Gümüş, A.Kargılı, F.Karakurt, B.Kasapoğlu, A.Derbent, İ.Kaygusuz, C. Koca, S. Sevgili, "Levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in gestational diabetes mellitus", Gynecological Endocrinology, "29", 327-330, Nisan-2013.

A10. A.U.Derbent, S.A.Simavlı, İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, S.Yılmaz, M.Yıldırım, S.Uysal, "Serum hepcidin is associated with parameters of glucose metabolism in women with gestational diabetes mellitus", Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, "26", 1112-1115, Temmuz-2013.

A11. İ.Kaygusuz, Ö.F.Karataş, H.Kafalı, E.Çimentepe, D.Ünal, "Is polycystic ovarian syndrome a risk factor for urolithiasis? ", Urolithiasis, "41", 361-362, Ağustos-2013.

A12. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, M.Yıldırım, H.Erdamar, A.Uysal, S.A.Simavlı, A.Ayyıldız, M.R.Yiğitoğlu, "Association Between Maternal Ghrelin Levels and Hyperemesis Gravidarum", Turkish Journal Of Medıcal Scıences, "43", 790-794, Eylül-2013.

A13. F.Karakurt, A.Çarlıoğlu, İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, B.Uz, D.Akdeniz, "Effect of ethinyl estradiol-cyproterone acetate treatment on asymmetric dimethyl-arginine levels in women with polycystic ovary syndrome", Archives of Gynecology and Obstetrics, "289", 135-140, Ocak-2014.

A14. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, İ.Gümüş, B.Usluoğulları, M.Yıldırım, H.Kafalı, "Effect of music therapy during vaginal delivery on postpartum pain relief and mental health", Journal of Affective Disorders, "156", 194-199, Mart-2014.

A15. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, T.Kınay, S.Çukur, "The Role of Gel Application in Decreasing Pain During Speculum Examination and Its Effects on Papanicolaou Smear Results", Archives of Gynecology and Obstetrics, "289", 809-815, Nisan-2014.

A16. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, E.Sarıfakıoğlu, A.Eser, B.Bozkurt, H.Kafalı, "Autoimmune Progesterone Dermatitis", Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, "53", 420-422, Eylül-2014.

A17. İ.Kaygusuz, A.Eser, İ.İ.Gümüş, A.Köşüş, S.Yenidunya, M.Namuslu, H.Kafalı, "Effect of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Antibody During Early Fetal Development in Rats", The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, "53", 420-422, Eylül-2014.

A18. İ.Kaygusuz, S.A.Simavlı, A.Eser, İ.İ.Gümüş, S.Yüksel, Z.C.İ.Duvan, H.Kafalı, "Effects of Oral Hormone Replacement Therapy On Mean Platelet Volume in Postmenopausal Women", Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, "44",980-984pp., Ekim-2014.

A19. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, H.Kafalı, "Effect of bupivacaine-soaked spongostan in cesarean section wound on postoperative maternal health", Archives of Gynecology and Obstetrics, "290", 249-256, Ağustos-2014.

A20. A. Çarlıoğlu, İ.Kaygusuz, F.Karakurt, İ.İ.Gümüş, A.Uysal, B.Kasapoğlu, F.Armutcu, S.Uysal, E.A.Keskin, C.Koca, "The Platelet Actıvatıng Factor Acetyl Hydrolase, Oxıdızed Low Densıty Lıpoproteın, Paraoxonase 1 And Arılesterase Levels In Treated And Untreated Patıents Wıth Polycystıc Ovary Syndrome", Archives of Gynecology and Obstetrics , "290", 929-935, Ekim-2014.

A21. N.Turhan, S.Simavlı, İ.Kaygusuz, B. Kasap, "Totally inverted cervix due to a huge prolapsed cervical myoma simulating chronic non-puerperal uterine inversion", International Journal of Surgery Case Reports, "5", 513-515, Mayıs-2014.

A22. U.Sarı, İ.Kaygusuz, H.Kafalı, "Is Pentraxın 3 A New Cardıovascular Rısk Marker In Polycystıc Ovary Syndrome? ", Gynecologic and Obstetric Investigation, "78", 173-178, Mayıs-2014.

A23. S.Simavlı, İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, M.Yıldırım, B.Usluoğulları, H.Kafalı, " Effect of music on labor pain relief, anxiety level and postpartum analgesic requirement: A randomized controlled clinical trial", Gynecologic and Obstetric Investigation, "78", 244-250, Eylül-2014.

A24. B.Usluoğulları, İ.İ.Gümüş, E.Gündüz, İ.Kaygusuz, S.Simavlı, M.Acar, M.Öznur, M.Gündüz, H.Kafalı "The Role of Human Dectin-1 Y238X Gene Mutation in Recurrent Vulvovaginal Candidiasis infections", Molecular Biology Reports, "41", 6763-6768, Ekim-2014.

A25. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, T.Kınay, A.A.Baylan, H.Kafalı, "Bupivacaine-soaked absorbable gelatin sponges in caesarean section wounds: effect on 4 postoperative pain, analgesic requirement and haemodynamic profile’, International Journal of Obstetric Anesthesia, "23", 302-308, Ekim-2014.

A26. M.E.Yıldırım, A.Koç, İ.Kaygusuz, H.Badem, Ö.F.Karataş, E.Çimentepe, D.Ünal, "The Association between Serum Follicle-Stimulating Hormone Levels and the Success of Microdissection Testicular Sperm Extraction in Patients with Azoospermia", Urology Journal, "11", 1825-1828, Eylül-2014.

A27. B.Usluoğulları, İ.Kaygusuz, S.Simavlı, A.Eser, İ.İ.Gümüş, "Effects Of Cesarean Sectıon on Mean Platelet Volume", Platelets, "26", 657-660, Kasım-2015.

A28. M.Yıldırım, S.A.Simavlı, A.U.Derbent, İ.Kaygusuz, S.Uysal, "Is There Any Relationship between Plasma Pentraxin 3 Levels and Gestational Diabetes Mellitus", Gynecologic and Obstetric Investigation, "80(4)", 223-227, Aralık-2015.

A29. H.I.Aydin, A.Eser, İ.Kaygusuz, S.Yıldırım, T.Celik, S.Gunduz, S.Kalman, "Adipokine, adropin and endothelin-1 levels in intrauterine growth restricted neonates and their mothers", Journal of Perinatal Medicine, 1;44(6):669-76, Ağustos-2016.

A30.   A.Eser, İ.İ.Gümüş, H.Erdamar, İ.Kaygusuz, M.Yıldırım, B.Usluoğulları, M.D.Erdolu, S.A.Simavlı, R.Yiğitoğlu, N.Ö.Turhan, "Levels of thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor and platelet-activating factor in recurrent pregnancy loss patients", Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 55(1):60-3, Şubat-2016.

A31.   Ö.Sürgit, İ.İ.Gümüş, M.Ö.Kılıç, İ.Kaygusuz, "Combined procedure of cesarean delivery and preperitoneal mesh repair for inguinal hernia: An initial experience", Asian Journal of Surgery, S1015-9584(16)00006-3, Mart-2016.

A32.   S.Erpolat, A.Eser, İ.Kaygusuz, H.Balcı, A.Köşüş, N.Köşüş, "Nail alterations during pregnancy: a clinical study", International Journal of Dermatology, 55(10):1172-5, Ekim-2016.

A33.   A.Eser, S Erpolat, İ.Kaygusuz, H.Balcı, A.Köşüş, "Investigation of Demodex folliculorum frequency in patients with polycystic ovary syndrome", Anais Brasileiros De Dermatologia, 92(6):807-810, Kasım-Aralık 2017.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. N.Ö.Turhan, C.İ.Duvan, İ.Kaygusuz, H.Çelik, H.Yuvacı, H.Kafalı, "Does the ultrasonographic measurement of cervical lenght at 20-24 weeks in nulliparous women predict post-term pregnancy?", VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 42-43, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2007.

B2. C.İ.Duvan, E.Kılıç, İ.Kaygusuz, Z.Kamalak, N.Ö.Turhan, "Etonogestrel contraceptive implant (Implanon): Analysis of patient compliance and adverse effects", VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 132-132, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2007.

B3. İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, İ.Kaygusuz, "Laparoscopic single-port Burch colposuspension with an extraperitoneal approach and standard instruments for stress urinary incontinence: Early results from a series of 15 patients", 1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 67-67, Antalya, Türkiye, Nisan, 2013 (Poster Sunumu Kategorisinde Üçüncülük Ödülü).

B4. İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, A.U.Derbent, S.A.Simavlı, İ.Kaygusuz, "Combined Laparoscopic Procedures in Gynecological Patients with Multiple Pathologic Conditions", 1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy, 66-66, Antalya, Türkiye, Nisan, 2013.

B5. İ.Kaygusuz, H.Köşger, A.Eser, M.E.Yıldırım, E.Çimentepe, İ.İ.Gümüş, Ö.F.Karataş, H.Kafalı, "The Effect of Pregnancy on Sexual Functions of Turkish Women", 21. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, 12-12, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014.

B6. A.Eser, İ.Kaygusuz, S.Simavlı, İ.İ.Gümüş, S.Uysal, H.Kafalı, "Effects of Gestational Diabetes on Total Oxidant And Antioxidant Status", X. Turkish German Gynecology Congress, 542-542, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014.

 

B7. A.Eser, O.Özcan, S.Aldemir, İ.Kaygusuz, S.Yıldırım, M.Yıldırım, N.Ö.Turhan, "The Effects of Medical Hypnosis on Healing Process of Nausea and Vomiting Of Pregnancy; a Randomized Case-Control Prospective Study", X. Turkish German Gynecology Congress, 543-544, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014.

 

B8. A.Eser, S.Erpolat, İ.Kaygusuz, H.Balcı, A.Köşüş, "Investigation of demodex mites frequency in patients with polycystic ovary syndrome", 24th EADV Congress, 55-55, 2015.

 

 

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

  1. İ.Kaygusuz, A.Köşüş, H.Kafalı, ‘Overview of Gynecologic Cancers’, in Noninvasive Molecular Markers İn Gynecologic Cancers, Editörs: Debmalya Barh & Mehmet Gunduz, Publisher: CRC Press/Taylor & Francis, 2015.

 

  1. İ.Kaygusuz,’Doğum Kontrol Yöntemleri ve Cinsel Yaşam’ Cinsel Sağlık ve Genital Estetik El Kitabı, Editör: Süleyman Eserdağ, baskıda

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. N.Ö.Turhan, İ.Kaygusuz, A.Pekel, "HIV pozitif çiftlerde yardımcı üreme teknikleri", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, "17", 117-125, 2007.

D2. İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, S.Simavlı, İ.Kaygusuz, "Minimally Invasive Approach for Combined Cholecystectomy and Total Hysterectomy with LigaSure", Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, "16", 59-61, 2010.

D3. Ö.S.Balçık, İ.İ.Gümüş, Z.Kamalak, H.Çipil, İ.Kaygusuz, A.Koşar, "Safety of Imatinib During Pregnancy: Report of two cases and Review of Literature", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, "20", 387-391, 2010.

D4. C.İ.Duvan, E.Gözdemir, İ.Kaygusuz, Z.Kamalak, N.Ö.Turhan, "Etonogestrel contraceptive implant (Implanon): Analyze of patient compliance and adverse effects in the breastfeeding period.", Journal of the Turkish German Gynecological Association, "11", 141-144, 2010.

D5. İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, S.Simavlı, İ.Kaygusuz, N.Ö.Turhan, "Laparoscopic Combined Surgical Procedures For Multipl Pathologies: Our Initial Experiences", Yeni Tıp Dergisi, "27", 43-46, 2010.

D6. N.Ö.Turhan, C.İ.Duvan, İ.Kaygusuz, Z.Kamalak, E.Kılıç, "Gebelik Başındaki Düşük Maternal Vücut Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlar Üzerine Etkisi", Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, "7", 1010-1013, 2010.

D7. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, A.Ersoy, A.Köşüş, S.Simavlı, H.Kafalı, N.Ö.Turhan, "An Unusual Side Effect of Etonogestrel Implant: Facial Paralysis", Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, "17", 180-182, 2011.

D8. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, Ö.Onur, H.U.Yuvacı, E.Sarıfakıoğlu, "Can Pregabaline Be An Alternative Treatment For Vulvodynia?", Yeni Tıp Dergisi, "29", 58-60, 2012.

D9. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, S.Çukur, F.Aksel, "Abnormal Cervical Cytology Risk Factors in the Western Black Sea Region and the Importance of Health Insurance", Türk Patoloji Dergisi, "30", 11-17, 2014.

D10. E.Gözdemir, İ.Kaygusuz, M.E.Şengul, F.Suluova, "Impalpable Implanon", Turgut Özal Tıp Merkezi Tıp Dergisi, "21", 89-90, 2014.

D11. H.Köşger, İ.Kaygusuz, "Hiperemezis Gravidarum’a Güncel Yaklaşımlar", Yeni Tıp Dergisi, "31", 159-162,  2014.

D12. İ.Kaygusuz, A.Eser, İ.İ.Güşüş, İ.Kırbaş, K.Akın, H.Haltaş, H.Kafalı, "Ovarian Fibroma as a Possible Cause of Fever of Unknown Origin", Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, "21", 49-51pp., 2015.

D13. H.Köşger, İ.Kaygusuz, D.Karcaaltıncaba, O.Gelişen, "Annenin tiroid otoantikor poziftifliğinin intrauterin fetal ölüm üzerine etkisi", Turgut Özal Tıp Merkezi Tıp Dergisi , "21", 259-263, 2014.

D14. İ.Kaygusuz, H.Yuvacı, İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, A.Köktener, "Epiploic Appendagitis After Laparoscopic Total Hysterectomy Suggested An Ureter Injury", Yeni Tıp Dergisi, "31", 279-281, 2014.

D15. H.Balcı, A. Köşüş, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, A.Eser, A.A.Bal, "Jinekolojik Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu Uygulamaları", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, "25", 187-194, 2015.

D16. İ.Kaygusuz, A. Köşüş, N.Köşüş, M.Duran, "Uzun Kemiklerin Tahmini Fetal Ağırlık Üzerine Etkisi", Turgut Özal Tıp Merkezi Tıp Dergisi, "21", 270-273, 2014.

D17. E.Gözdemir, İ.Kaygusuz, "Gebelikte Tetanoz Aşısı", Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, "6", 159-167, 2014.

D18. İ.Kaygusuz, A. Eser, E.Gözdemir, S.Simavlı, H.Köşger, S.gündüz, "Prepubertal Vajinitlere Yaklaşım", Gaziosman Paşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, "6", 80-90, 2014.

D19.  İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, A.Uysal, S.Simavli, A.Eser, İ.Kaygusuz, " Minimally Invasive Approaches for Combined Gynecologic Surgeries: Our three years Clinical Experiences” , Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, "21", 97-101, 2015.

D20. A.Eser, A. Köşüş, S.Yıldırım, İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, D.Hızlı, C.İ. Duvan, H.Kafalı, "Bakrı Balloon Applıcatıon In Postpartum Haemorrhage: Our 6-Year Experıence”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , "25", 237-244, 2015.

D21. A.Eser, İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, A. Köşüş, N.Köşüş, "Sleep Abnormalities in Pregnancy", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , "25", 250-257, 2015.

D22. İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, N.Akgün, İ.Kaygusuz, D.Hızlı, "Laparoscopic Sacrocolpopexy or Sacrohysteropexy with or Without Burch Colposuspension: The Results of 36 Patients in Our Clinic”, Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, "21", 144-149, 2015.

D23. A.Eser, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, A. Köşüş, İ.İ.Gümüş, " Amylase İn Obstetrics And Gynecology", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , "26(2)", 109-13, 2016.

D24.  A.Eser, N Gürbüz, İ.Kaygusuz, M.Canbal, A.Köşüş, N.Köşüş, "A Current Method in Gynecological Cancer Prediction: Micronucleus” , Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , "26(3)",152-9 2016.

D25.   A.Eser, İ.Kaygusuz, M.N.Kalem, M.Canbal, " The Effects of Body Mass Index on Fertility, Pregnancy and Delivery”, Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, "13(4)",170-5 2016.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. C.İ.Duvan, N.Ö.Turhan, İ.Kaygusuz, H.Çelik, S.Yenidunya, "Sıvı bazlı (Thin-prep) sitoloji sonuçlarının reteospektif analizi", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı 88, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2006.

E2. N.Ö.Turhan, C.İ.Duvan, İ.Kaygusuz, Z.H.Kamalak, E.Kılıç, "Gebelik başındaki maternal kilonun perinatal sonuçlar üzerine etkisi", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi konferansı 177-178, Bursa, Türkiye, Ocak, 2007.

E3. C.İ.Duvan, N.Ö.Turhan, H.Kafalı, H.Uslu, E.Kılıç, İ.Kaygusuz, "Cerrahi uygulanan adneksiyel kitlelerde Ca 125 ve Ultrasonografinin tanı değeri" ", 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi konferansı 44-45, Bursa, Türkiye, Ocak, 2007.

E4. İ.İ.Gümüş, A.Kargılı, İ.Kaygusuz, A.Derbent, F.Karakurt, B.Kasapoğlu, S.Uysal, "Association between elevated Asymmetric Dimethyl Arginine and previous gestational diabetes in healty women" 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 153-153, İstanbul, Türkiye, Eylül, 2010.

E5. İ.İ.Gümüş, A.Kargılı, F.Karakurt, B.Kasapoğlu, A.Derbent, İ.Kaygusuz, C.Koca, S.Sevgili, "Levels of Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor in Gestational Diabetes Mellitus", 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi Konferansı 154-154, İstanbul, Türkiye, Eylül, 2010.

E6. İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, A.Derbent, S.Simavlı, H.Kafalı, "Effect of the Macroplastique Implantation System for stress urinary incontinence in women with or without a history of an anti-incontinence operation", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 173-173, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2011.

E7. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, C.İ.Duvan, H.Kafalı, "İntraabdominal rahim içi araç ile birlikte gözlenen gebelik; Vaka sunumu", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 79-80, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2012.

E8. A.U.Derbent, S.A.Simavlı, İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, S.Yılmaz, M.Yıldırım, S.Uysal, "Serum Hepcidin değerlerinin gestasyonel diyebetli hastalarda glukoz parametreleri ile ilişkisi", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 80-81, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2012.

E9. İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, S.Yılmaz, S.Simavlı, S.Uysal, A.U.Derbent, E.Gözdemir, H.Kafalı, "Serum levels of visfatin and possıble interaction wıth iron parameters in gestational diabetes mellitus", Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi 83-83, İstanbul, Türkiye, Ekim, 2012.

E10. M.E.Yıldırım, A.Koç, İ.Kaygusuz, H.Badem, Ö.F.Karataş, E.Çimentepe, D.Ünal, "Azospermik hastalarda FSH değerlerinin çocuk sahibi olma oranları üzerine etkisi", 10. Ulusal Androloji Kongresi, 40-40, Muğla, Türkiye, Mayıs, Haziran, 2013 (Prof Dr. Alpay Kellami "erkek üreme sağlığı" konusunda en iyi bildiri ödülü).

E11. M.E.Yıldırım, H.Badem, İ.Kaygusuz, M.Caviş, Ö.F.Karataş, E.Çimentepe, D.Ünal, "Klinifelter sendromlu hastalarda üremeye yardımcı tekniklerden faydalanmak gerekli mi?", 10. Ulusal Androloji Kongresi, 73-73, Muğla, Türkiye, Mayıs, Haziran, 2013.

E12. İ.Kaygusuz, E.Gözdemir, A.Eser, B.Akçal, H.Balcı, G.Karataş, S.Çiftçi, A.Köşüş, "Birinci ve ikinci trimester tarama testleri plasental kalınlık ve lokalizasyondan etkileniyor mu? ", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 9-9, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E13. H.Köşger, İ.Kaygusuz, D.Karcaaltıncaba, O.Gelişen, "Annenin tiroid otoantikor poziftifliğinin intrauterin fetal ölüm üzerine etkisi", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 16-16, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E14. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, M.Yıldırım, İ.İ.Gümüş, A.Eser, H.Erdamar, A.Ayyıldız, "Açıklanamayan erken hafta tekrarlayan gebelik kayıplarında serum total oksidatif stres ve antioksidant kapasite düzeyi", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 22-22, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E15. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, T.Kınay, A.A.Baylan, H.Kafalı, Sezaryan kesi hattına subkutan olarak bupivacaine emdirilmiş spongostan uygulamasının postoperatif ağrı, analjezik ihtiyacı ve hemodinamik parametreler üzerine etkisi; randomize kontrollü çalışma", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 23-23, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E16. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, H.Kafalı, "Sezaryan insizyon alanına suprafasial olarak bupivacaine emdirilmiş spongostan uygulamasının postoperatif anne sağlığına etkisi", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 24-24, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E17. B.Usluoğulları, İ.Kaygusuz, S.Simavlı, A.Eser, İ.İ.Gümüş, H.Kafalı, Sezaryen ile doğumun ortalama trombosit hacmi üzerine etkisi", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 25-25, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E18. S.Simavlı, İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, M.Yıldırım, B.Usluoğulları, H.Kafalı, "Müziğin doğum ağrısı, anksiyete, maternal-fetal-neonatal parametreler ve postpartum analjezik kullanımına etkisi.", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 26-26, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E19. İ.Kaygusuz, S.Simavlı, A.Eser, İ.İ.Gümüş, S.Yüksel, C.İ.Duvan, H.Kafalı, "Postmenopozal Kadınlarda Oral Hormon Replasman Tedavisinin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisi", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 28-28, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E20. U.Sarı, İ.Kaygusuz, H.Kafalı, "Polikistik Over Sendromunda Pentraksin 3 Yeni Bir Kardiyovasküler Risk Belirteci midir?", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 29-29, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E21. İ.Kaygusuz, B.Akçal, H.Balcı, A.Köşüş, G.Karataş, A.Eser, İ.İ.Gümüş, H.Kafalı, "Plasental Kalınlık ve Yerleşim Yeri: Fetal Distres için bir Belirteç midir? ", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 31-31, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E22. İ.Kaygusuz, A.Eser, İ.İ.Gümüş, İ.Kırbas, K.Akın, H.Haltaş, H.Kafalı, "Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Overyan Fibrom.", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 32-32, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E23. A.Kargılı, İ.Kaygusuz, F.Karakurt, İ.İ.Gümüş, A.Uysal, B.Kasapoğlu, F.Armutcu, S.Uysal, E.A.Keskin, C.Koca, "Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda Tedavinin Platelet Aktive Edici Faktör Asetil Hidrolaz (Paf-Ah), Okside Düşük Dansiteli Lipoprotein (Ox-Ldl), Paroksonaz 1 (Pon1), Arilesteraz (Are) Düzeylerine Etkisi", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 33-33, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E24. İ.Kaygusuz, H.Yuvacı, İ.İ.Gümüş, Ö.Sürgit, "Laparaskopik Histerektomi Sonrasarında Üreter Zedelenmesi Zannedilen Epiploik Apandisit Olgusu", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 34-34, Erzurum, Türkiye, Mart, 2014.

E25. S.Simavlı, İ.Kaygusuz, N.Turhan, "Semptomatik Servikal Ektopi/Erozyon Tedavisinde Vajinal Hiyalüronik Asit Ovül (Cicatridina®) Kullanımının Etkinliği Ve Güvenirliliği", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs, 2014.

E26. M.Yıldırım, S.Simavlı, A.U.Derbent, İ.Kaygusuz, S.Uysal, "Gestasyonel Diabetes Mellitus İle Maternal Kandaki Pentraxin 3 Seviyeleri Arasında Bir İlişki Var Mı ?", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs, 2014.

 

E27. İ.Kaygusuz, A. Köşüş, N.Köşüş, M.Duran, "Uzun Kemiklerin Tahmini Fetal Ağırlık Üzerine Etkisi", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs, 2014.

 

E28. A.Eser, İ.İ.Gümüş, H.Erdamar, İ.Kaygusuz, M.Yıldırım, B.Usluoğulları, M.Duran, S.Simavlı, R.Yiğitoğlu, " Levels of TAFI and PAF in Recurrence Pregnancy Loss Patients", Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi İstanbul, Türkiye, Eylül, 2014.

 

E29. H.İ.Aydın, A.Eser, İ.Kaygusuz, S.Yıldırım, T.Çelik, S.Gündüz, S.Kalman, "Correlation Between Endothelin-1 and Adropin Levels in Intrauterine Growth Restricted and Healthy Neonates and Their Mothers",  Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi İstanbul, Türkiye, Eylül, 2014.

 

E30. S.Erpolat, A.Eser, İ.Kaygusuz, H.balcı, A.Köşüş, N.Köşüş, " Gebelikte Tırnak Bulguları", Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi İstanbul, Türkiye, Eylül, 2014.

 

E31. A.Eser, A.Köşüş, S.Yıldırım, İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, D.Hızlı, C.I.Duvan, H.Kafalı, " Postpartum Kanamada Bacri Balon Uygulamasının Yeri; 6 Yıllık Postpartum Kanama Tecrübemiz", Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi İstanbul, Türkiye, Eylül, 2014.

 

E32. A.Eser, İ.Kaygusuz, H.Kafalı, S.Yıldırım, H.T.Çelik, İ.İ.Gümüş, S.Çiftçi, "Comparision of placental converting enzyme levels in intrauterine growth restricted fetuses and healty neonates", Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi İstanbul, Türkiye, Eylül, 2014.

 

E33. A.Eser, E.Yüce, İ.Kaygusuz, A.Köşüş, S.Yıldırım, "Cerrahi Menapozun Ortalama Trombosit Hacmi Ve Trombosit Dağılım Genişliği Üzerine Etkisi ",13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs, 2015.

 

E34. A.Eser, K.Ş.Uğur, İ.Kaygusuz, M.Gündüz, H.Kafalı, " Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İşitme Fonsiyonunun Objektif Ve Subjektif Değerlendirmesi: Prospektif Vaka Kontrol Çalışma ", 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs, 2015.

 

E35. A.Eser, İ.Kaygusuz, H.Balcı, S. Yenidünya, A.Köşüş, "Servikal Smear Alınması Sırasında Hastanın Ikınma Eforunun Smear Sonuçları Üzerine Etkisi", 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs, 2015.