Gamma Knife, ilk kez 1967’de İsveç’te kullanılmış, 1984’te Amerika’da da kullanıldıktan sonra tüm dünyada tanınır ve kullanılır hale gelmiştir. Türkiye’de ise ilk kez 1997 yılında Marmara Üniversitesi’nde BAU Tıp Fakültesi Dekanı ve Medical Park Göztepe Hastanesi Beyin Cerrahisi ABD Başkanı Prof. Dr. Türker Kılıç ve ekibi tarafından Göztepe Medical Park Hastanesi Kompleksi beyin-omurga merkezi bünyesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Navigasyon

Başarılı bir beyin cerrahisi için ameliyathanede tüm bu teknolojik sistemlerin aynı anda kullanılabiliyor olması hayati önem taşımaktadır. Beyin cerrahisi ameliyathanesinde intraoperatif MR, navigasyon, ultrason ve Gamma Knife yöntemlerinin bir arada kullanılması; ameliyat öncesi, ameliyat anı ve ameliyat sonrası için gerekli tüm görüntüleme yöntemlerinin hızlı ve eksiksiz yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu sistem içerisinde ameliyat öncesindeki hastanın görüntülerini ameliyat esnasında kullanılmasına navigasyon denir. Navigasyon sisteminde hastanın MR’ında elde edilen anatomik ya da fizyolojik görüntü (konuşma merkezinin nerede olduğunu) ameliyat esnasında kullanılabilir. Bu yöntemde, ameliyat öncesinde hastanın MR’ı çekilip navigasyon aletine aktarılmaktadır. Böylece ameliyat esnasında gerçek zamanlı navigasyonla hastanın beynindeki çeşitli riskli bölgeleri görülüp ona göre planlama yapılabilmektedir.

Tomoterapi

Radyasyon onkoloji hastalarının çeşitliliğine yönelik çok yönlü ve verimli “Kişiselleştirilmiş” tedaviler sunan tomoterapi cihazı Medical Park Bahçelievler Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde hizmetinizde.

Her hasta için hastaya özel planlamaya imkan veren tomoterapi, her tedavi öncesi tümörün yerini saptayarak en doğru tedavi alanını oluşturur. Radyoterapi dozunun tümörü tam olarak çevrelemesi ile sağlıklı dokuların yüksek doz radyasyon almasını engelleyerek hedefe yönelik tedavi yapılmasını sağlar.

Klasik Radyoterapi cihazları ile yapılması mümkün olmayan birden fazla bölgedeki tümörlerin aynı anda ışınlanmasına imkan sağlar. Örnek olarak birden fazla karaciğer veya kemik metastazı    olan olgularda tedavi zamanı azalmasına olanak sağlar.

Tomoterapi ile tedavinin avantajları

  • Hedefe yönelik tedavi
  • Daha az yan etki 
  • Tekrar ışınlama  imkanı 
  • Zaman kazanma 
  • Klinik Mükemmellik

Son derece şekillendirilmiş doz dağılımları planlamasına ve uygulamasına olanak verir. 

Hassas hasta konumlandırma, marj düşürme ve adaptif planlama için kusursuz günlük sistem içine entegre “Bilgisayarlı Tomografi” teknolojisi ile görüntü rehberliğini mükemmelleştirir.

  • Hasta Odaklılık

- Her hasta için “özelleştirilmiş” ve“ kişiselleştirilmiş” tedaviler sağlar.

- Daha fazla normal dokuyu koruyarak yan etkileri azaltmaya yardım eder.

  • Konfor

- Geleneksel zaman dilimlerinde programlamayı kolaylaştırır.

- Geleneksel lineer hızlandırıcılarda mümkün olmayan hasta tedavilerini sağlar.

- Her hasta için hızlı ve esnek tedavi planlamaya olanak verir.

- “Kalite” ve “güven” verimliliğini arttırır.


• TomoTerapi ile uygulanabilen teknikler

- Radyocerrahi
- Ark tedavisi
- Yoğunluk ayarlı radyoterapi 
- 3D-Konformal tedavi
- İmaj eşliğinde radyoterapi
- Adaptif radyoterapi