İleri Yaş Gebelik Nedir? Riskleri Nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.


Güvenlik Kodu :
Güvenlik Kodunu Giriniz:

satır arası

İleri Yaş Gebelik Nedir? Riskleri Nelerdir?

İleri yaş gebelik, genellikle 35 yaş ve üzerindeki kadınlarda meydana gelen gebelik durumunu ifade eder. Günümüzde, kadınların eğitim, kariyer ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle gebelik için karar verme yaşları genellikle yükselmektedir. Bu durum, modern toplumlarda ileri yaş gebeliklerin daha sık yaşanmasına neden olmaktadır. İleri yaş gebeliklerinde, genç yaşlara kıyasla bir dizi potansiyel risk faktörü ortaya çıkar. Yumurtalık rezervinin azalması, genetik anormalliklerin artan olasılığı, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunları, ileri yaş gebeliklerin beraberinde getirdiği riskler arasında yer alır.

Bu durum hem anne adayının hem de bebek sağlığının daha yakından takip edilmesini gerektirir. İleri yaş gebelik, tıbbi müdahale ve doğum sonrası bakım süreçlerinde daha dikkatli yapılır. Uzman doktor tarafından ileri yaş gebeliklerde anne ve bebek için daha özenli bir takip ve tedavi stratejileri uygulanır.

İleri Yaş Gebelik Nedir?

İleri yaş gebelik, doğum yapan kişinin 35 yaşın üzerinde olduğu bir gebelik anlamına gelir. Riskli gebelik yaşı olan 35 yaş üzeri gebeliklerde bazı komplikasyonların görülme riski artırabilir. Anne adayları düşük, doğumsal bozukluklar ve yüksek tansiyon gibi komplikasyonlar açısından daha fazla risk altındadır. Tarama testleri belirli konjenital (doğumsal) bozuklukların tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu risklere rağmen uzman doktor kontrolünde anne adayları 35 yaşından sonra sağlıklı gebelikler ve sağlıklı bebek sahibi olabilirler.

İleri Yaş Gebelik Riskleri Nelerdir?

Bir kadın, hayat boyu kullanacağı tüm yumurta hücreleri ile beraber doğar ve bu hücreler vücudunun geri kalanıyla birlikte yaşlanır. Yaşın ilerlemesi ile yumurtalarının döllenmesi zorlaşır ve zamanla bazıları zarar görür. Döllenmeye karşı oluşan bu direnç, gebe kalmayı geciktirebilir veya engelleyebilir. Yumurta hücrelerine gelebilecek olası hasar, doğum kusurlarının oranını artırır. İleri yaş gebelik riskleri şunlardır:

 • Genetik Anomaliler ve Doğum Kusurları: İleri yaş gebeliklerde, bebeğin genetik sağlığına ilişkin risk faktörleri artabilir. Down sendromu, trizomi 18 gibi kromozomal bozukluklar ve doğum kusurları, bu yaş grubundaki gebeliklerde daha fazla görülebilir.
 • Yumurtalık Rezervi Azalması: Kadınların yaşlandıkça, yumurtalıklarındaki folikül sayısı ve kalitesi azalır. Bu durum, yumurta rezervinin azalmasına ve doğal yollardan gebe kalma şansının düşmesine neden olabilir.
 • Diyabet ve Hipertansiyon: İleri yaş gebeliklerde, anne adaylarının diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla karşılaşma olasılığı artar. Bu durumlar, gebeliğin seyrini olumsuz etkileyebilir ve ek komplikasyonlara yol açabilir.
 • Fertilite Sorunları: Bu yaş grubundaki kadınların fertilite (doğurganlık) potansiyeli zamanla azalır. Yumurtalıklardaki folikül sayısı ve kalitesindeki düşüş, doğal yollardan gebe kalma şansını azaltabilir. Bu durum, çiftlerin hamilelik belirtileri gösterilmesi ardından planlamaların başlangıç sürecinde karşılaştıkları başlıca zorluklardan biridir. İleri yaş gebeliklerde, kadınların düşük yumurta kalitesi ve düşük yumurta rezervi nedeniyle doğal gebelik şansı düşer. Bu durumda, çiftler yardımcı üreme teknolojileri, özellikle in vitro fertilizasyon (IVF) gibi yöntemlere başvurabilirler.
 • Doğum Komplikasyonları: İleri yaş gebeliklerde, düşük, erken doğum ve sezaryen doğum riski artar. Bu hem anne hem de bebek sağlığı üzerinde etkili olabilir.
 • Plasenta Sorunları: İleri yaş gebeliklerde plasenta problemleri daha sık görülebilir. Erken ayrılma veya plasenta previa gibi durumlar, gebelik sürecini etkileyebilir.

Riskli Gebelik Yaşı

İleri Yaş Gebeliklerde Bebeğe Ait Riskler Nelerdir?

İleri yaş gebelikler, bebeğin sağlığı üzerinde bazı potansiyel riskleri olabilir. Bu yaş grubunda genetik anormalliklerin artan olasılığı, kromozom bozuklukları ve diğer tıbbi komplikasyonların görülme daha yüksek olabilir. İleri yaş gebeliklerde ayrıca düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum ve gebelik diyabeti gibi riskler de artabilir. İleri yaş gebelikte bebeğe ait riskler şunlardır:

 • Düşük: Anne yaşının ilerlemesiyle birlikte, yumurtalıkların kalitesi ve sayısı azalabilir, bu da genetik anormalliklere ve düşük riskine yol açabilir. İleri yaş gebeliklerde düşük riski, kromozomal anormalliklerde artabilir. Yumurta hücreleri yaşlılıkla beraber genetik anormalliklere daha yatkın olabilir. Down sendromu gibi genetik bozuklukların sıklığı, anne yaşı arttıkça artar. İleri yaş gebeliklerde, yumurta hücreleri ile spermanın birleştiği embriyonik hücrelerde kromozomal hatalar daha yaygın olabilir. Ayrıca, ileri yaş gebeliklerde rahim ve plasenta ile ilgili komplikasyonlar da düşük riskini artırabilir. Ayrıca, ileri yaş gebeliklerde rahim ve plasenta ile ilgili komplikasyonlar da düşük riskini artırabilir
 • Erken Doğum: Genellikle yaşla birlikte artan kronik hastalıklar, hamilelik komplikasyonlarına ve erken doğum olasılığına yol açabilir. İleri yaş gebeliklerde görülen yüksek tansiyon, diyabet ve diğer sağlık sorunları, erken doğum riskini artırabilir. Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) ve progesteron eksikliği erken doğuma neden olabilir. İleri yaş gebeliklerde hormonal değişikliklerin etkisiyle progesteron seviyelerinde dalgalanmalar görülebilir. Progesteronun gebelikteki önemli rolü, rahmin iç tabakasının gebelikle uyumlu bir şekilde büyümesini desteklemektir. Progesteron eksikliği, düşük riskini artırabilir. Preeklampsi ise yüksek tansiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir gebelik hipertansiyon rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık yüksek tansiyonun yanı sıra idrarda protein artışı, böbrek fonksiyonlarında bozulma, karın bölgesinde ağrı ve ödem gibi belirtilere neden olabilir.
 • Gelişme Geriliği: İleri yaş gebeliklerde anne adaylarının vücutları, gebelik sürecine adaptasyon konusunda daha fazla zorlukla karşılaşabilir. Bu durum, bebeğin yeterince beslenememesine ve normal büyüme oranlarını yakalayamamasına neden olabilir. Gebelikte gelişme geriliğini etkileyen faktörler arasında annenin yaşının yanı sıra kronik hastalıklar, gebeliğin başında mevcut olan sağlık sorunları, düşük sosyoekonomik durum, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı bulunmaktadır. İleri yaş gebeliklerde düşük doğum ağırlığı ve prematüre doğum riski de artabilir.
 • Rahim İçi Fetal Ölüm ve Ölü Doğum: İleri yaş gebeliklerde rahim içi fetal ölüm ve ölü doğum riski genç gebeliklere kıyasla artabilir. Bu durum, plasental yetmezlik, genetik faktörler ve obstetrik komplikasyonlar gibi etkenlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Prenatal bakım ve düzenli izleme, bu riskleri azaltmada önemli bir rol oynayabilir.
 • Anomali: İleri yaş gebeliklerde doğan çocuklarda genellikle genetik anomali riskinde bir artış gözlemlenmektedir. Anne yaşının artması, doğacak çocuğun kromozomal anormalliklere sahip olma olasılığını artırabilir. Özellikle Down sendromu gibi trizomik durumlar, ileri anne yaşlarında görülme riski artabilir. Ancak, bu risk durumu kesin bir veri olmayıp kişilerin genel sağlık durumları, çevresel etkilere göre değişebilir.

İleri Yaş Gebelik Hakkında Sık Sorulan Sorular

İleri yaş gebelik günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durum olup bu dönemde anne ve bebek sağlığı açısından riskler barındırmaktadır.

Riskli Gebelik Yaşı Nedir?

Gebelik yaşının ilerlemesi, bir dizi potansiyel riski beraberinde getirebilir. Riskli gebelik yaşı genellikle 35 yaş ve üzerindeki gebelikleri ifade eder. Bu yaş grubundaki gebelikler, bazı sağlık riskleri taşıdığı için daha yakından izlenmelidir. Kromozomal anormallikler, gebelik diyabeti ve preeklampsi gibi komplikasyonların görülme olasılığı artabilir.

İleri Yaş Gebelikte Yapılan Testler Nelerdir?

İleri yaş gebeliklerinde anne ve bebek sağlığını izlemek amacıyla bir dizi test uygulanabilir. Anne adayının kan basıncı, kan şekeri ve genel sağlık durumu değerlendirilir. Ayrıca genetik testler, özellikle kromozomal anormallikleri tespit etmek için yapılan tarama testleri, ileri yaş gebeliklerinde daha sık uygulanır. Ultrasonografi, bebeğin gelişimini gözlemlemek için kullanılırken, amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi invaziv testler, genetik problemleri daha net bir şekilde belirlemek amacıyla tercih edilebilir.

İleri Yaş Gebelik Riskleri

40 Yaş Gebelik Riskleri Nelerdir?

40 yaş gebelik beraberinde bazı sağlık riskleri taşıyabilir. İleri yaş gebelikleri, genellikle düşük yapma riski arttığı için daha dikkatli bir izleme gerektirir. Kromozomal anormallikler, özellikle Down sendromu riski, ileri yaş gebeliklerinde yükselebilir. Gebelik diyabeti ve preeklamps (gebelik zehirlenmesi)i gibi komplikasyonlar da daha sık görülebilir. İleri yaşta gebeliklerde düşük doğum kilosu ve prematüre doğum riski de artabilir. Uzman doktorlar tarafından, bu riskleri minimize etmek ve sağlıklı bir gebelik süreci sağlamak için sıkı kontroller yapılır.

Gebelik anne adayları için çok önemli bir dönem olup bu dönemde komplikasyonlar meydana gelebilir. İleri yaş gebelik döneminde komplikasyon olasılığı daha yüksek olabilir. Anne ve bebeklerin sağlığı için takip ve kontrolü uzman doktor kontrolünde yapılmalıdır. Gebelik belirtileri bulunan anne adaylarının hastanelerin Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinden randevu alarak erken kontrollere başlamaları önemlidir.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
İkbal Kaygusuz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
VM Medical Park Ankara (Keçiören)
4580

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.