Prof. Dr.Ilgın Karaca

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel kardiyoloji
  • Balon işlemleri
  • Stent
  • İntrakoroner görüntüleme
  • Kronik total oklüzyon
  • Karotis
  • Perkütan koroner girişim
  • Pulmoner kapak hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Ankara
Fırat Üniversitesi Kardiyoloji AD - Uzmanlık

Deneyim
Fırat Üniversitesi Kardiyoloji AD Başkanı,
2016-2018 Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkan Yardımcısı
2018-2021 Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Genel Sekreterliği

Mesleki Üyelikler
Kardiovasküler Akademi Derneği (KVAK) üyesi,
Turk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi,
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) üyesi.