Dr. Öğr. Üyesiİlhami Güllüoğlu

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Üroloji

Pediatrik inmemiş testislerin değerlendirilmesi. Stres İnkontrinans üzerine araştırması.