Op. Dr.İlhami Güllüoğlu

  • İlgi Alanları
  • Çocuk ürolojisi
  • Ürojinokoloji

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Üroloji

Pediatrik inmemiş testislerin değerlendirilmesi. Stres İnkontrinans üzerine araştırması.