Dr. Öğr. Üyesiİlhami Gültepe

  • İlgi Alanları
  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Obezite
  • Tanısı konulamamış hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
Liv Hospital Ulus
İSÜ Medicalpark Gop Hastanesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

  

A.1 Köroğlu Emine,Canbakan İkbal Billur,Atay Kadri,Hatemi Ali İbrahim,Tuncer Mehmet Murat,Dobrucalı Ahmet Merih,Sonsuz Abdullah,Gültepe İlhami,Şentürk Hakan (2016). Role Of Oxidative Stress And İnsulin Resistance İn The Disease Severity Of Non Alcoholic Fatty Liver Disease. The Turkish Journal Of Gastroenterology, Doi: 10.5152/Tjg. 2016.16106, (Kontrolno: 2755517)

  

A.2 Atay Kadri,Hatemi Ali İbrahim,Canbakan İkbal Billur,Köroğlu Emine,Durcan Emre, Yurttaş Berna,Gültepe İlhami,Özdemir Sebati,Tuncer Mehmet Murat,Sonsuz Abdullah (2016). Five-Year Results Of Oral Antiviral Therapy İn Hbeag-Negative Chronic Hepatitis B. The Turkish Journal Of Gastroenterology, Doi: 10.5152/Tjg.2016.16085, (Kontrol No: 2755690)

 

A.3 Halaç Gülistan,Kılıç Elif,Çıkrıkçıoğlu Mehmetali,Çelik Kenan,Erek Toprak Aybala, Çelik Rabia Sevda,Gültepe İlhami,Keskin Sıdıka,Özaras Nihal,Yıldız Abdulkadir,Aydınsenay,Onur Akan,Karatoprak Cumali,Seki N Yahya,Asıl Talip Serum Soluble Sectin-Like Low-Density Lipoprotein Receptor-1 Levels İn Patients With Restless Legs Syndrome. Bratislava Medical Journal (Yayın Kabul Edildibasım Aşamasında) , (Kontrol No: 2650334)

 

A.4 Zorlu Mehmet,Kıskaç Muharrem,Güler Eray Metin,Gültepe İlhami,Yavuz Erdinç,Çelik Kenan,Koçyiğit Abdürrahim Serum Obestatin And Omentin Levelsin Patients With Diabetic Nephropathy. Nıgerian Journal Of Clinical Practice (Yayınkabul Edildi Basım Aşamasında) , (Kontrol No: 2651639) 

 

A.5 Gültepe İlhami,Başaranoğlumetin,Zorlu Mehmet,Şenyiğit Abdulhalim,Taşkale Emine Zeynep,Zaralısibel,Atay Kadri,Köroğlu Emine (2016). Low Lipase Levels As An İndependent Marker Of Pancreatic Cancer: A Frequently Neglected Condition İn Clinical Setting. The Turkish Journal Of Gastroenterology, 27(2), 197-200., Doi: 10.5152/Tjg.2016.16056, (Kontrol No: 2620665) 

 

A.6 Gültepe İlhami,Başaranoğlumetin,Süleymanoğlu Yaser,Başaranoğlugökçen,Beyazıt Fatma (2016). Ovaries Are More Vulnerable Than Hepatocytes For İnsulin Resistance And Hyperinsulinemia. The Turkish Journal Of Gastroenterology, 27(1), 62-67., Doi: 10.5152/Tjg. 2015.150473, (Kontrol No: 2620620) 

 

A.7 Gültepe İlhami,Başaranoğlu Metin (2016). Two Cases With Plummer–Vinson Syndrome İn The 21st Century. The Turkish Journal Of Gastroenterology, 27(1), 81-82., Doi: 10.5152/Tjg. 2015.150435 , (Kontrolno: 2620543) 

 

A.8 Sümbül Ahmet Taner,Sezer Ahmet,Abalı Hüseyin,Dicel Umut,Gültepe İlhami,Besen Ali Ayberk,Özyılkan Özgür (2014). Continuous Distress İn An Oncology Clinic İn Turkey: Should We Make Use Of The Distress Thermometer Mandatory As A Precautionary Measure For Physicians?. Journal Of Balkan Union Of Oncology , 807-811., (Kontrol No: 2624153) 

 

A.9 Gültepe Bilge,Dülger Ahmet Cumhur,Gültepe İlhami,Karadaş Sevdegül,Ebinç Senar, Esen Ramazan (2014). Higher Seroprevalence Of Hepatitis B Virus Antigen İn Patients With Cystic Hydatid Disease Than İn Patients Referred To Internal Medicine Clinics İn Turkey. The Korean Journal Of Parasitology, 52(1), 47-49., Doi: 10.3347/Kjp.2014.52.1.47, (Kontrol No: 2620510) 

 

A.10 Sümbül Ahmet Taner,Sezer Ahmet,Abalı Hüseyin,Köse Fatih,Gültepe İlhami,Mertsoylu Hüseyin,Muallaoğlu Sadık,Özyılkan Özgür (2014). Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio Predicts Psa Response, But Not Outcomes İn Patients With Castration-Resistant Prostate Cancer Treated With Docetaxel. International Urology And Nephrology, 46(8), 1531-1535., Doi: 10.1007/S11255-014-0664-7, (Kontrol No: 2620238) 

 

A.11 Sümbül Ahmet Taner,Sezerahmet,Kavvasoğlu Gamze Hande,Batmacı Celalyücel,Yengil Erhan,Yağız Abdullah Erman,Gültepe İlhami,Abalı Hüseyin,Üstün İhsan (2014). Low Serum Levels Of Vitamin D İn Metastatic Cancer Patients: A Case–Control Study. Medical Oncology, 31(3), Doi: 10.1007/S12032-014-0861-3, (Kontrol No: 2618149) 

A.12 Zorlu M, Kiskac M, Cakirca M, Karatoprak C, Güler Em, Çelik K, Gültepe I, Cikrikcioglu Ma, Kocyigit A.(2016)Evaluation Of The Relation Between Vitamin D Andserum Omentin And Vaspin Levels İn Women.Exp Clinendocrinol Diabetes. 2016 Jul;124(7):440-3. Doi: 10.1055/S-0042-108853. Epub 2016 Jul 20.Pmıd:27437780

 

A.13. Senyigit A, Uzun H, Gultepe I, Konukoglu D.(2019)The Relationship Between Carotid İntima-Mediathickness And Serum Secreted Frizzled-Related Protein-4 Anddipeptidyl Peptidase-4 İn Diabetic Patients With Cardiovasculardiseases.

Bratisl Lek Listy. 2019;120(3):188-194. Doi: 10.4149/Bll_2019_032.Pmıd:31023036

  

A.14.Taşpınar Ö, Gültepe İ, Keskin Y, Aydın T, Kepekçi M, Mutluer As, Hocaoglu İt.

Evaluation İn Terms Of Dietary Habits Of Rheumatic Process: A Clinical Study.

J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Feb6;31(1):23-27. Doi: 10.3233/Bmr-150476.Pmıd:28655124

 

A.15could Heterozygous Beta Thalassemia Provideprotection Against Multiple Sclerosis?

Cikrikcioglu Ma, Ozcan Me, Halac G, Gultepe I, Celik K, Sekin Y, Eser Ee, Burhan S, Cetin G, Uysal O.Med Sci Monit. 2016 Dec 11;22:4854-4858. Pmıd:27941710

B. Uluslararasi Bilimsel Toplantilarda Sunulan Vebildiri Kitaplarinda (Proceedings) Basilan Bildiriler :

 

B.1 Çetin Güven,Ünsal Tuba,Turgutseda,Çevirme Nidal,Hamrad Jamshid,Ayermesut,Ekinci İskender,Dae Shute Aılıa,İsmailova Medine,Gültepeilhami,Çıkrıkçıoğlu Mehmetali (2015). Do We Really Treat Essential Thrombocythemia? -A Clinical Trial Of 148 Patients With Et-. Uluslararası Avrasya Hematolojikongresi (Poster), (Kontrol No: 2687792)

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

D.1 Gültepe İlhami,Özkan Tuba,Çetin Güven (2016). The Case Of Chronic Lymphocytic Leukemia İn Two Brothers. Bezmialem Science, Doi: 10.14235/Bs.2016.866, (Kontrol

 

D.2 Yüksel Salduz Zeynep İrem,Çetingüven,Karatoprak Cumali,Özder Aclan,Özder Aclan, Bilginç Mesut,Gültepeilhami (2015). Abo And Rh Blood Group Distribution İn İstanbul Province (Turkey). Istanbul Medical Journal, 16(3), 98-100., Doi: 10.5152/İmj.2015.14890, (Kontrol No: 2620416) Tarih: 27/04/2016 2 D. Ulusal Hakemli Dergilerdeyayımlanan Makaleler :

 

D.3 Uyanıkoğlu Ahmet,Davutoğlu Can,Toganmustafa,Gültepe İlhami (2008). Ranitidin Bizmut Sitrat Ve Klaritromisinli İkili Kombinasyonla Alternatif Helikobakter Pylori Tedavisi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 71(3), 61-64., (Kontrol No: 2620146) 

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildirikitaplarında Basılan Bildiriler:

 

E.1 Keskin Yaşar,Taşpınar Özgür,Gültepeilhami,Özaras Nihal,Eroğlu Demir Saliha,Özer Poşul Sevde,Kılıç Gökhan,Aydın Teoman (2015). Fibromiyaljisendromunda Evlilik Sürecinin Önemi. 16. Ulusalromatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2640400) 

 

E.2 Özer Poşul Sevde,Aydın Teoman,Eroğlu Demir Saliha,Özaras Nihal,Taşpınar Özgür, Gültepe İlhami,Ürkmez Berna,Keskin Yaşar (2015). Fibromiyalji Sendromunda Fizik Tedavi Vefarmakolojik Tedavi Uygulamalarının Hastalık Üzerindeetkileri. 16.Ulusal Romatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2640682) 

 

E.3 Bedir Melike,Hacımurtazaoğlugülşah,Özesen Osman Sinan,Hasbahçecimustafa,Gültepe İlhami,Başaranoğlu Metin,Şentürk Hakan (2015). Nadir Bir Durum Olarak Karınağrısının Ayırıcı Tanısında Duedenaldivertikülit. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 2650150) 

 

E.4 Halaç Gülistan,Kılıç Elif,Çıkrıkçıoğlu Mehmetali,Çelik Kenan,Erek Toprak Aybala, Keskin Sıdıka,Gültepe İlhami,Çelik Rabia Sevda,Özaras Nihal,Yıldız Abdulkadir,Aydın Şenay,Onur Akan,Karatoprak Cumali,Keskin Yahya,Asıl Talip (2015). Huzursuz Bacak Sendromuhastalarında Serum Slox-1(Soluble Lectin -Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1) Seviyesi. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, (Kontrol No: 2640845) 

 

E.5 Gültepe İlhami,Taşpınar Özgür,Keskinyaşar,Aydın Teoman,Kepekçi Müge,Türk Hocaoğlu İlknur (2015). Romatoid Artrit Ve Ankilozanspondilitli Hastalarda Diyet Alışkanlıklarınınkarşılaştırılması. 16.Ulusal Romatoloji Kongresi, (Kontrolno: 2640443)

 

E.6 Gültepe İlhami,Davutoğlu Mihriban,Davutoğlucan,Trablus Sinan,Güney Mürselin,Erhan Nail, Bayraktaroğlu Taner,Uyanıkoğlu Ahmet,Büyükdevrim Ahmet Sevim,Beler Bedi(1998). Diyabetik İmpotansın Etyopatogenezininaraştırılması. 21.Ulusal Endokrinoloji Ve Metabolizmahastalıkları Kongresi, (Kontrol No: 2641413) 

 

E.7 Aydın Teoman,Taşpınar Özgür,Gültepeilhami,Keskin Yaşar,Özer Poşul Sevde,Eroğlu Demir Saliha,Özaras Nihal (2015). Kronik Ağrılı Süreçlerde Eğitim Düzeyininetkileri. 16. Ulusal Romatoloji Kongresi, (Kontrol No: 2640342) 

 

E.8 Davutoğlu Mihriban,Bayraktaroğlutaner,Davutoğlu Can,Boz Mustafa,Erha N Nail, Gültepe İlhami,Beler Bedi,Büyükdevrimahmet Sevim (1998). Tip 2 Diabetes Mellitustakombinasyon Tedavisinin Etkinliği. 21. Ulusalendokrinoloji Kongresi, (Kontrol No: 2641533) 

 

E.9 Davutoğlu Mihriban,Trablussinan,Davutoğlu Can,Bayraktaroğlu Taner,Yeşilkaya Hasan,Gültepeilhami,Erdoğmuş Mehmet,Sayarlıoğlumehmet,Erhan Nail,Büyükdevrim Ahmet Sevim,Beler Bedii (1998). Diabetesmellitusta Nefropatiprevalansı. 21. Ulusal Endokrinoloji Kongresi, (Kontrolno: 2641