Op. Dr.İlhan Akaslan

 • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1988 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak.
1997 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi – Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Cardiothoracic Surgery Network

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Akaslan S, Akaslan İ, 1989. Şanlı Urfa'da Şark Çıbanı Durumu.  Türkiye Parazitol Derg, 13(3-4):43-48 (1989)..
 2. Unat EK, Akaslan İ, Akaslan S, Midilli K, Kaymaz H, Şahin R, Ak M, Ergin S, Kaya Ş.  “Şanlıurfa'da dört ilkokuldaki öğrencilerin dışkılarının parazitoloji açısından incelenmesi  sonuçları,” Türkiye Parazitoloji Dergisi. 13(3-4):75-80 (1989).
 3. Alper TOKER, İlhan AKASLAN, Semih BARLAS, Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU, Cemil BARLAS Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız* GKD Cer. Derg. Ekim 1994, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 362-366
 4. H.ERYİĞİT, İ AKASLAN Periferdeki Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Edilen  Pnömotoraks Olguları: 11 Yıllık Sonuçlar J Kartal TR 2012;23(3):119-122doi: 10.5505/jkartaltr.2012.16056
 5. Tireli, E., S. Barlas, İ. Akaslan, A. Toker, M. Rahimi, E. Dayıoğlu ve C. Barlas,  “Bronşiektazi tanı ve tedavisindeki görüşlerimiz”,  GKD Cer Derg, 2, 385-387 (1994).
 6. Dayıoğlu, E., M. Rahimi, A. Toker, İ. Akaslan, S. Barlas, E. Tireli, K. Borteçen, K. Bostancı ve C. Barlas, “Bronş içi yabancı cisimler: Türban iğnesi komplikasyonları”,  GKD Cer Derg, 3, 82-85 (1995).
 7. İlhan AKASLAN, Alper TOKER, Musa RAHİMİ, Korkut BOSTANCI, Türkan ELMACI, Ertan ONURSAL Kongenaital Lober Amfizem Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Temmuz 1996, Cilt 4, Sayı 3
 8. Şerare  Mıkla, Ahmet  Aydın, Nügürt  Birtane, Halit  Çam, Can  Fıçıcıoğlu, Sema  Yılmazer, İlhan  Akaslan  Bir Kartagener Sendromu Olgusu[ Kartagener's Syndrome ] Turk Pediatri Arsivi 1996; 31(1):250-253 
 9. Akaslan I, Ertas A, Uzel M, Ozdol C, Aghayev K. Surgical Anatomy of the Posterior Intermuscular Approach to the Brachial Plexus. Hand (N Y). 2020 Jan 16:1558944719895619. doi: 10.1177/1558944719895619. Epub ahead of print. PMID: 31948270.
 10. Akaslan İ. Cutaneous Leishmaniasis in Harrankapı, Şanlıurfa. Turkiye Parazitol Derg. 2020 Jun 2;44(2):124-125. doi: 10.4274/tpd.galenos.2020.6750. PMID: 32482050.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Unat EK, Akaslan İ, Akaslan S, Midilli K, Kaymaz H, Şahin R, Ak M, Ergin S, Kaya Ş.  “Şanlıurfa'da dört ilkokuldaki öğrencilerin dışkılarının parazitoloji açısından inceleme sonuçları,” 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri özetleri, sayfa:8, 26-29 Eylül, İstanbul, Türkiye (1989
 2. Tireli, E., S. Barlas, İ. Akaslan, A. Toker, M. Rahimi, E. Dayıoğlu ve C. Barlas,  “Bronşiektazi tanı ve  tedavisindeki görüşlerimiz”, 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-23 ekim, Kuşadası, 1994.
 3. Toker, A., İ. Akaslan, S. Barlas, E. Tireli, E. Dayıoğlu ve C. Barlas, “Akciğer kanseri  cerrahi tedavi sonuçlarımız”. 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-23  ekim, Kuşadası, 1994
 4. Akaslan, İ., A. Toker, M. Rahimi, K. Bostancı, U. Alpagut, S. Barlas ve C. Barlas,  “Primer mediastinal tümörler ve kistler”. 20. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 758-765  (1995).
 5.  Dayıoğlu, E., M. Rahimi, A. Toker, İ. Akaslan, S. Barlas, E. Tireli ve C. Barlas, “Bronş içi yabancı cisimler; Türban iğnesi komplikasyonları”. 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-23 ekim, Kuşadası, 1994
 6. Toker, A., İ. Akaslan, M. Rahimi, E. Tireli, D. Yılmazbayhan ve C. Barlas, “İlginç bir akciğer tümörü olgusu: ”Sklerozan hemanjioma”” . 20. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 724-730, (1995).
 7. Akaslan, İ., A. Toker, M. Rahimi, K. Bostancı, T. Elmacı ve E. Onursal, “Konjenital lober amfizem”. 4. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 ekim-1 kasım, Marmaris, 1996.
 8. A Turna, Ö Öztürk, MA Bedirhan, İ Akaslan, O Taşçı: Bilateral pnömotoraks ve bronkial astma ile ortaya çıkan trakeal tümör olgusu. Toraks Derneği 2. Kongresi Bildiri Kitabı (Toraks Derneği 2. Kongresi, Antalya, 1998).
 9. İlhan Akaslan1, Oğuz Konukoğu2, Cemal Asım Kutlu3 Peroperastif Gerçek bir kanama öyküsü, Sol atrium duvarında total ayrılma . Poster Sunumu 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya,2017
 10. İlhan Akaslan1, Hakan Kilerci2  VATS Torasik Sempatik Blokaj 247 ardışık olgu, tek cerrah deneyimi, Poster Sunumu 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya,2017
 11. İlhan Akaslan, Subakut ampiyem tedavisinde negatif basınçlı yara tedavi sistemi (confort NPWT) uygulaması: Olgu sunumu. Poster Sunumu 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya,2017
 12. Ahmet Ertaş1, İlhan Akaslan2, Kamran Aghayev3 Torasik outlet sendromunda modifiye posterior kas koruyucu yaklaşımın cerrahi anatomisi SS-043 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi -2019
 13. İlhan Akaslan1, Ahmet Ertaş2, Kamran Aghayev3  Torasik outlet sendromunda modifiye posterior kas koruyucu yönteminin cerrahi tekniği ve sonuçları  SS-020 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi -2019
 14. Ilhan Akaslan   "Tavşanlarda deneysel pleurodesis oluşturulmasında vancomisin ile tetrasiklin karşılarştırıması." SS-157 Sözel Sunum  Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi – UASK 2020