sat─▒r aras─▒

Estetik uygulamalar─▒n tarihi, dü┼čünülenin aksine oldukça eskiye dayanmaktad─▒r. Antik ça─člardan itibaren çe┼čitli kültürlerde güzellik ve vücut modifikasyonuyla ilgili birçok uygulama yap─▒ld─▒─č─▒ gözlemlenmi┼čtir.

Antik ça─člarda gerçekle┼čtirilen estetik ameliyatlarla ilgili net bir tarih belirtmek zordur, çünkü bu tür bilgiler s─▒n─▒rl─▒d─▒r ve birço─ču zamanla kaybolmu┼čtur. Ancak, bilinen en eski estetik ameliyatlar─▒n M.Ö 6. Yüzy─▒lda, Hindistan'da, Susruta Samhita adl─▒ antik Hint t─▒bbi metni içinde belirtildi─či dü┼čünülmektedir.

Bu metin, burun ameliyat─▒ gibi cerrahi müdahalelerin yan─▒ s─▒ra estetik cerrahiye dair ilk yaz─▒l─▒ kaynaklardan da biri olarak kabul edilir. Antik Hint medeniyetinde, yaralanmalar─▒n tedavisinin yan─▒nda estetik bir görünüm elde etmek için de burun ameliyat─▒ gerçekle┼čtirildi─či bilinmektedir.

Ayr─▒ca, bu tür cerrahi uygulamalar─▒n di─čer antik medeniyetlerde de yap─▒ld─▒─č─▒na dair baz─▒ belgeler bulunmaktad─▒r. Örne─čin, antik Roma ─░mparatorlu─ču'nda gladyatör dövü┼čleri s─▒ras─▒nda yaralanan gladyatörleri tedavi etmek için cerrahi müdahalelerin yap─▒ld─▒─č─▒na dair kay─▒tlar mevcuttur.

Ya da Antik Çin'de, ayak bile─či k─▒r─▒klar─▒ sonucu ortaya ç─▒kan bacak uzunlu─ču farkl─▒l─▒klar─▒n─▒ düzeltmek için estetik ameliyatlar yap─▒ld─▒─č─▒na dair baz─▒ kay─▒tlar da bulunmaktad─▒r.

Antik ça─člarda, çe┼čitli kültürlerde estetik ameliyatlar modern estetik cerrahiyle k─▒yasland─▒─č─▒nda, bu uygulamalar daha çok ritüel, dini veya tedavi amac─▒yla gerçekle┼čtirilmi┼čtir.

Modern Estetik Cerrahi

Modern anlamda estetik cerrahi, 19. ve 20. yüzy─▒llarda, özellikle I. Dünya Sava┼č─▒ sonras─▒nda geli┼čmi┼čtir.

Modern estetik cerrahinin temelleri, I. Dünya Sava┼č─▒'ndan sonra yüz yaralanmalar─▒n─▒ tedavi etme çabalar─▒yla at─▒lm─▒┼čt─▒r. Özellikle Sir Harold Gillies gibi cerrahlar, yüz nakilleri ve rekonstrüktif cerrahi alanlar─▒nda önemli çal─▒┼čmalar yapm─▒┼člard─▒r.

Ancak, estetik cerrahinin popüler hale gelmesi ve güzellik amac─▒yla uygulanmaya ba┼članmas─▒ daha sonraki y─▒llarda gerçekle┼čmi┼čtir. Özellikle Hollywood'daki film endüstrisinin etkisiyle, estetik cerrahinin popülerli─či artt─▒.

  • Silikon Meme ─░mplantlar─▒: Meme büyütme ameliyatlar─▒nda kullan─▒lan ilk silikon meme implantlar─▒, 1962 y─▒l─▒nda Amerikal─▒ plastik cerrah Frank Gerow ve Thomas Cronin taraf─▒ndan geli┼čtirildi. Bu, estetik cerrahide bir dönüm noktas─▒yd─▒.
  • Botoksun Estetik Kullan─▒m─▒: Botulinum toksini, asl─▒nda t─▒pta kas spazmlar─▒n─▒ tedavi etmek için kullan─▒lan bir maddedir. Ancak 1980'lerde, estetik amaçlarla k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar─▒ azaltmak için kullan─▒lmaya ba┼članm─▒┼čt─▒r. Botoks, günümüzde yayg─▒n olarak kullan─▒lan kozmetik i┼člemlerden biridir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

1062

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.