sat─▒r aras─▒

─░lk Gece Korkusu Nas─▒l Yenilir?

─░nsanlar─▒n ilk cinsel deneyimden önce gergin hissetmeleri oldukça do─čal bir durumdur.

Ancak günlük hayat─▒ etkileyecek derecede, mevcut risklerden ba─č─▒ms─▒z olarak a┼č─▒r─▒ kayg─▒ ve korku hissetme durumu bir fobi olarak de─čerlendirilebilir.

─░lk gece fobisine sahip insanlar cinsel ili┼čkiden olabildi─čince kaç─▒n─▒rlar ve anksiyete tipi tepkiler verirler. Genel olarak tüm fobilerde oldu─ču gibi ilk gece korkusu da bireyi ciddi ┼čekilde etkiliyorsa profesyonel destek gerektirebilir.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Nedir?

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Nedir?

─░lk gece korkusu ilk cinsel deneyime kar┼č─▒ duyulan fobiyi ifade eder. ─░lk gece korkusuna sahip ki┼čiler cinsel ili┼čki öncesinde veya ili┼čki s─▒ras─▒nda yüksek kayg─▒ ve endi┼če hisseder.

Bu ki┼čiler ço─čunlukla ili┼čkiye girmekten kaç─▒n─▒r ve ili┼čkiye girme zaman─▒n─▒ olabildi─čince erteler. ─░lk gece korkusunun bilinenin aksine ya┼čla do─črudan bir ili┼čkisi yoktur. Bu fobi oldukça geç ba┼člang─▒çl─▒ olabildi─či gibi erken ya┼člarda da görülebilir.

─░lk gece korkusunun olu┼čumundan sorumlu faktörlerin cinsel i┼člev bozukluklar─▒, geçmi┼č dönemde ya┼čanan cinsel travmalar, fiziksel bozukluklar oldu─ču dü┼čünülmektedir.

─░lk gece korkusu farkl─▒ ┼čekillerde aç─▒─ča ç─▒kabilir. Normal düzey fobiye sahip ki┼čilerde ili┼čki an─▒ndan çekinme mevcutken ileri düzey vakalarda herhangi bir temastan dahi korku duyulabilir.

─░lk gece korkusu genellikle basit bir tiksinme veya kayg─▒ duyma düzeyi ile s─▒n─▒rl─▒ kalmaz.

Ki┼či gerçek bir tehlike faktörü ile kar┼č─▒ kar┼č─▒yaym─▒┼čças─▒na bedensel ve ruhsal tepkiler verebilir. Ayn─▒ zamanda bu fobi terk edilme korkusu, ba─članma korkusu gibi di─čer fobi türleri de ili┼čkilendirilmi┼čtir.

Hem di─čer fobilerle ili┼čkili olmas─▒ hem de ruhsal de─či┼čimlere yol açmas─▒ sebebiyle ilk gece korkusu psikoterapik yöntemlerle tedavi edilebilir.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Neden Olur?

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Neden Olur?

─░lk gece korkusunun genelde kad─▒nlarda ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ dü┼čünülse de asl─▒nda durum böyle de─čildir.

Hem kad─▒nlarda hem de erkeklerde görülebilen ilk gece fobisinin alt─▒nda yatan as─▒l etkenlerin çevreden gelen yanl─▒┼č bilgilendirme ve bask─▒lar, yeti┼čtirilme tarz─▒ gibi nedenler oldu─ču dü┼čünülmektedir.

─░lk gece korkusuna neden olan di─čer faktörler aras─▒nda ise ┼čunlar yer al─▒r:

 • Performans Kayg─▒s─▒: Pek çok insan, özellikle de cinsel aç─▒dan yeteri kadar tecrübesi olmayan ki┼čiler, partnerlerini memnun edemeyeceklerinden korkar. Bu korkular genellikle hafif ve kontrol edilebilir düzeyde olsa da, daha ┼čiddetli ┼čekillerde de aç─▒─ča ç─▒kabilir. Erkek bireylerin ilk gece korkusu genellikle bu sebebe ba─čl─▒ olarak aç─▒─ča ç─▒kar.
 • Yeti┼čtirilme tarz─▒, kültürel etkenler ve örfler: Yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalar kat─▒ ve kuralc─▒ bir çevrede büyüyen ki┼čilerde ilk gece korkusunun daha fazla aç─▒─ča ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ ortaya koymaktad─▒r. Cinsel deneyimin konu┼čulmamas─▒ gereken, ay─▒planacak bir durum olarak nitelendirildi─či toplumlarda ki┼čiler hem bilgi yönünden eksik kal─▒r hem de ilk gece fobisine yatk─▒nl─▒k kazan─▒r. Bu nedenle bu sosyal çevrelerde fobinin görülme s─▒kl─▒─č─▒ oldukça fazlad─▒r.
 • Fiziksel olarak zarar görece─čini dü┼čünme: Özellikle kad─▒nlarda cinsel ili┼čki s─▒ras─▒nda yo─čun bir ac─▒ duyulaca─č─▒na dair bir endi┼če bulunabilir. Cinsellik konusunda e─čitimsiz olan ya da bilgili oldu─čunu dü┼čünen fakat do─čru bilgi edinememi┼č ki┼čiler göreceklerini dü┼čündükleri fiziksel zarardan dolay─▒ ilk gece korkusu ya┼čayabilir.
 • Cinsel i┼člev bozukluklar─▒: Cinsel hastal─▒klara ya da eksikliklere sahip ki┼čilerde ilk gece korkusu meydana gelebilir. Bu cinsel bozukluklar aras─▒nda vajinismus, vulvodini, erektil disfonksiyon ve erken bo┼čalma gibi hastal─▒klar yer al─▒r. Cinsel i┼člev bozukluklar─▒n─▒n kimi tamamen psikolojik kaynakl─▒ olarak aç─▒─ča ç─▒karken kimisi ise bedensel fonksiyon bozukluklar─▒na ba─čl─▒ olarak olu┼čur ve genellikle tedavi edilebilir niteliktedir.
 • Be─čenilmeme korkusu: Ki┼či bedensel görünümünden rahats─▒zl─▒k duyuyor ve partnerinin de kendisini be─čenmeyece─činden endi┼če duyuyorsa ilk gece fobisi geli┼čebilir. Fobik ki┼čiler bu durumu partnerlerinin kendileriyle alay edebileceklerini dü┼čünecek kadar saplant─▒ haline getirmi┼č olabilir.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Belirtileri Nelerdir?

─░lk gece korkusunun temel belirtisi cinsel deneyim öncesi ya┼čanan yo─čun kayg─▒ ve endi┼če durumudur. Özellikle yeni evli çiftlerde olu┼čan bu korku her iki cinsiyette de benzer belirtilere sebep olur.

Erkeklerin ilk gece korkusu genellikle ili┼čkiden kaç─▒nma, partnerden uzakla┼čma gibi davran─▒┼člara sebep olur. Kad─▒nlarda ise daha çok fiziksel belirtiler meydana gelir. ─░lk gece korkusunun yayg─▒n belirtileri aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • Cinsel ili┼čkiyi tamamen olumsuz bir durum gibi görmek, olumlu yönlere odaklanamamak,
 • Kalp ritminde de─či┼čimler,
 • Terleme,
 • Panik atak,
 • Nefes al─▒p vermede h─▒zlanma,
 • Uyku sorunlar─▒,
 • Anksiyete ve kayg─▒,
 • Özgüven dü┼čüklü─čü.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Nas─▒l Yenilir?

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Nas─▒l Yenilir?

“─░lk gece korkusu nas─▒l yenilir?” sorusuna verilebilecek cevaplar aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • ─░lk gece korkusunun olu┼čma sebeplerinin ba┼č─▒nda özgüvensizli─če ba─čl─▒ olarak aç─▒─ča ç─▒kan bedene/fizi─če güvenmeme durumu gelir. Ki┼či kendini kabul etmeye ve kusur olarak nitelendirdi─či özelliklerini kabullenmeye ba┼člad─▒─č─▒nda ilk gece korkusunun yenilmesi noktas─▒nda da bir ilerleme kaydedilebilir.
 • ─░lk gece korkusunun olu┼čumunda rol oynayan faktörlerden biri de yanl─▒┼č bilgilendirilmi┼č olmakt─▒r. Ki┼či cinsel ili┼čki ile alakal─▒ e─čitimler alarak ve yanl─▒┼č bildi─či noktalar─▒ düzelterek fobisini yenebilir.
 • Dü┼čük benlik sayg─▒s─▒n─▒n dolayl─▒ yoldan aç─▒─ča ç─▒kan bir sonucu olan ilk gece korkusunu yenmenin yollar─▒ndan biri de meditasyon yapmakt─▒r. Meditasyon ki┼činin, zihnini ar─▒nd─▒r─▒r ve kendisine yönelik suçlay─▒c─▒, yarg─▒lay─▒c─▒ duygular─▒ gözden geçirmesini sa─člar. Meditasyon tek ba┼č─▒na yap─▒labildi─či gibi bir rehber e┼čli─činde de yap─▒labilir.
 • ─░lk gece korkusuna sahip di─čer insanlarla bir arada bulunup bilgi payla┼č─▒m─▒ yapmak veya direkt olarak grup terapisi almak fobinin giderilmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Fobiye sahip birey bu sorunu ya┼čayan di─čer ki┼čilerle bir araya geldi─činde yaln─▒z olmad─▒─č─▒n─▒ hisseder ve bu durumda bireyin korkular─▒n─▒ a┼čmas─▒ daha kolay olabilir.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Tedavisi

─░lk gece korkusu çok karma┼č─▒k bir fobi oldu─čundan profesyonel yard─▒m al─▒nmas─▒ önerilir. “─░lk gece korkusu nas─▒l geçer?” sorusuna cevap olarak psikolog ve psikiyatrlar taraf─▒ndan de─čerlendirme yap─▒lmas─▒ gerekti─či söylenebilir. Görü┼čme sonras─▒nda ilaç ve psikoterapi gibi tedavi yöntemlerinden hangisi veya hangilerinin gerekli oldu─ču belirlenir. ─░lk gece korkusunun tedavisinde tercih edilen yöntemler aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

 • ─░laçl─▒ tedavi: Baz─▒ fobik ki┼čilerde ilk gece korkusunun semptomlar─▒n─▒ azaltabilecek kayg─▒ ve anksiyete giderici ilaçlar kullan─▒labilir. Bu amaçla antidepresanlar veya tansiyon dü┼čürücü, antiaritmik özelli─če sahip beta blokerler kullan─▒labilir.
 • Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi: Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi ki┼činin hayat─▒n─▒ olumsuz yönde etkileyen dü┼čünce kal─▒plar─▒n─▒ tan─▒mlamay─▒ ve bunlar─▒ olumlular─▒yla de─či┼čtirmeyi içeren bir tür psikoterapidir.
 • Grup terapisi: Ayn─▒ korkuya sahip insanlarla ba─člant─▒ kurmak güven verici ve motive edici olabilir. Grup terapileri, ilk gece korkusuna sahip bireylerin tecrübelerini, stratejilerini ve ba┼ča ç─▒kma yollar─▒n─▒ payla┼čabilecekleri etkile┼čim ortam─▒n─▒n olu┼čmas─▒n─▒ sa─člar. ─░lk gece korkusundan kurtulan insanlardan haberdar olmak ki┼či için umut verici olabilir.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Hastal─▒─č─▒ ─░çin Hangi Bölüme Gidilir?

Partnerlerin cinsel ili┼čkiye olan ilgi düzeyi birbirlerinden farkl─▒ ise bu durum ili┼čkilerin gidi┼čat─▒na zarar verebilir. Bu yüzden korkunun tedavi edilmesi büyük önem ta┼č─▒r. “─░lk gece korkusu nas─▒l geçer?” sorusuna cevap olarak travma odakl─▒ çe┼čitli terapi yakla┼č─▒mlar─▒n─▒n potansiyel olarak yard─▒mc─▒ olabilece─či cevab─▒ verilebilir. Destek için bir terapiste veya psikiyatriste dan─▒┼č─▒labilir.

─░lk Gece Korkusu (─░lk Gece Fobisi) Yenmek ─░çin Ne Yapmal─▒y─▒m?

─░lk gece korkusuna dair ya┼čanan kayg─▒, endi┼če durumunu ve konuya dair dü┼čünceleri günlük tutma yoluyla kay─▒t alt─▒na almak ki┼činin ilk gece korkusunu yenmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Günlük tutmak bu fobinin yenilmesine iki aç─▒dan katk─▒da bulunur.

Bunlardan ilki günlük tutman─▒n profesyonel yard─▒m s─▒ras─▒nda fobiye ili┼čkin dü┼čünce ve tutumlar─▒n terapiste tam olarak aktar─▒labilmesini sa─člamas─▒d─▒r. ─░kinci olarak ise fobinin aç─▒─ča ç─▒kma mekanizmalar─▒ hem birey hem de terapist taraf─▒ndan daha iyi saptanabilir.

Siz de ilk gece korkusu nas─▒l yenilir sorusuna yan─▒t ar─▒yorsan─▒z psikolo─čunuza dan─▒┼čabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Psk.
Fatmanur Ta┼čk─▒n
Psikoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
569

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.