• Uzmanlık Alanları: Çocuk takibi ve izlemi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) - Uzmanlık