Prof. Dr.İlkay Koray Bayrak

  • İlgi Alanları
  • Meme hastalıklarında radyolojik görüntüleme
  • Meme hastalıklarında girişimsel işlemler
  • Ultrasonografi
  • Doppler ultrasonografi
  • Vasküler olmayan girişimsel işlemler

Eğitim ve Uzmanlık
2018 - 2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Prof. Dr.
2010 - 2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Doç. Dr.
2003 - 2010 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Yrd. Doç. Dr.
1998 - 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Uzmanlık Eğitimi
1990 - 1996  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2018-2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Prof. Dr.
2010-2018 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Doç. Dr.
(Meme Görüntülemesi Ünite Sorumlusu)
2003-2010 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Dr. Öğr. Üyesi
(Ultrasonografi ve Vasküler Olmayan Girişimsel Radyoloji Departmanı Sorumlusu)
2003-2003 Samsun Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü Uzman Dr.
1998-2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyoloji A.D. Arş. Gör. Dr.
1996-1998 Rize devlet hastanesi, Rize 112 Pratisyen Doktor

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Radyoloji Derneği – Meme alt çalışma grubu üyeliği
Samsun Meme Derneği
Tıbbi Ultrasonografi Derneği
European Society of Radiology

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 30 makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 24 makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 4 bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 25 bildiri
Yönetilen tezler: 2 Yüksek lisans, 5 Tıpta uzmanlık