Op. Dr.İlkay Nafiye Topaloğlu

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - 2008 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-İngilizce (İstanbul)
2012 - 2016 - Doktora/S yeterlilik/Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi (İzmir)

Deneyim
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası
TSRM
Türk Alman Jinekoloji Obstetri Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği

Kurs ve Sertifikalar
2013- I. Ege Ultrason Günleri Fetal Anatomik Tarama
2013- 1. Ve 2. Trimesterde Ultrasonografi Taramaları
2014- Prenatal Tanı Uygulamaları- Katip Çelebi Üniversitesi
2014- II. Ege Ultrason Günleri- 3. Trimester Fetal Ultrason
2015- III. Ege Ultrason Günleri- Fetal Doppler Ultrason- Fetal İyilik Halinin     Değerlendirilmesi
2016- Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu
2016- Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği eğitim Günleri
2016- Türk Alman Jinekoloji Kongresi
2016- PCOS’da Güncel Durum Sempozyumu
2016- Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı-Ege Üniv.
2016- Neonatal Ressusitasyon Programı
2017- Asistan Çekirdek Eğitim Proğramı (ASÇEP)
2017- Antenatal Muayene Stratejileri – Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017- Acil Obstetrik Kanamalarda Tanı ve Tedavi- Dicle Üniversitesi
2017- Fetal Muayene Kursları
2017- 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi
2018- 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi