• Uzmanlık Alanları: Klinik Kardiyoloji, Girişimsel Kardiyoloji, Kalp pili, Hipertansiyon, Kalp yetmezliği, Aritmiler, Kalp kapak hastalıkları, Koroner Anjiyografi, Perküten koroner girişim, Stent

Eğitim ve Uzmanlık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar
Türk Tabipler Birliği
Türk Kardiyoloji Derneği

Başarılar
Nisan 2010 Tıpta Uzmanlık Sınavı On üçüncülüğü
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2012 Eğitim Yılı 'Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Özdeğerlendirme Sınavı Birinciliği

Kongreler
26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul
10. Kardiak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı
5.Atrial Fibrilasyon Zirvesi, İstanbul
28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
11. Metabolik Sendrom Kongresi, Bodrum
31. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
32. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul

 

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış 10'a yakın makale