sat覺r aras覺

襤mplant Tedavisi

H覺zla gelien teknoloji en çok modern t覺bb覺n iine yar覺yor. Di hekimlii de son y覺llarda bundan fazlas覺yla nasibini alm覺 durumda. Bu yaz覺m覺zda modern di hekimliinde kullan覺lmakta olan tedavi yöntemlerine deinmek istedik. 

Eksik diler hem sal覺k hemde kozmetik aç覺dan sorun oluturuyor. gelien teknoloji di hekimliinin de iine yarad覺. Geleneksel olarak kullan覺lan köprü ve proteze alternatif olarak implant di tedavisi gelitirildi. 

襤mplant Nedir?

襤mplant eksik dilerin tedavisinde kullan覺lan ve çene kemiinin içine yerletirilen titanyumdan yap覺lm覺 vidalard覺r. Bu vidalar覺n üzerine di protezi yerletirilir. 襤mplant tedavisinin dier tedavilere avantaj覺 komu dilere zarar verilmez. Yani komu dilerin kesilmesi gerekmez. 襤mplant di kök görevi görür ve doal di gibi rahatl覺kla yemek yiyebilir, konuabilir ve gülebilirsiniz. Di implant覺 cerrahisi, di köklerini metal, vida benzeri direklerle deitiren ve hasarl覺 veya eksik dilerin yerine gerçek dilere çok benzeyen ve ilev gören yapay diler yerletiren bir cerrahi süreci de içerir. Di implant覺, iyi oturmayan protez veya köprü dilere ho bir alternatif sunabilir ve bu nedenle geleneksel köprü gibi yöntemlere göre daha fazla tercih edilir. 

襤mplant Tedavisi

襤mplant Hangi Durumlarda Uygulan覺r?

Di implant覺, genellikle eksik dileri yerine koymak veya desteklemek amac覺yla kullan覺l覺r. Di implant覺, aa覺daki durumlarda uygulanabilir:

  • Tek di eksiklii: 襤mplant覺n yerletirilecei bölgedeki kemik yeterliyse, implant覺n üzerine di kaplamas覺 yap覺larak eksik diin yerine konulmas覺 için implant kullan覺labilir.
  • Tam veya k覺smi disizlik: Birden fazla diin eksik olmas覺 durumunda, implantlar kullan覺larak sabit veya hareketli protezler yap覺labilir. Sabit protezler, implantlara vidalanarak sabitlenir ve hareketli protezlere göre daha konforlu ve kullan覺l覺d覺r.
  • Çene ve yüz defektleri: Çene ve yüz bölgesindeki defektlerin tedavisinde, implantlar kullan覺larak estetik görünüm salanabilir.
  • Erimi çene kemii problemi: Di eksiklii zamanla çene kemiinde erime meydana getirebilir. Çene kemii erimise, implant tedavisi öncesinde kemik grefti yap覺lmas覺 gerekebilir.
  • Hareketli protez tercih etmeyen hastalar: 襤mplant, hareketli protez tercih etmeyen hastalar için ideal bir seçenektir. Hareketli protezlere göre daha konforlu ve kullan覺l覺d覺r.

襤mplant Tedavisi Nas覺l Yap覺l覺r?

襤mplant tedavisi hastaya hafif bir sedasyon verilerek yap覺l覺r. 襤lemden önce detayl覺 muayene ve röntgen gereklidir. Çene kemiklerinin ve kalan dilerin ölçüsü al覺n覺r. Dental implantlar覺n yerletirilmesi için iki seçenek vard覺r. Tek aamal覺 ilemde implant yerletirildikten sonra geçici bal覺k tak覺l覺r. 襤ki aamal覺 ilemde ise dental implant tak覺ld覺ktan sonra üzeri di eti ile kapat覺l覺r ve iyilemeye b覺rak覺l覺r. Protez bal覺klar daha sonra tak覺l覺r. Her iki durumda da geçici bir köprü yerletirilir ve alt çene için 3 ay, üst çene için alt覺 ay iyileme süreci beklenir. Bazen dental implantlar覺n üzerine yeni yap覺lan diler hemen tak覺labilir. Dental implantla hasta güvenle gülebilir ve yemek yiyebilir.

Zirkonyum implantlar, titanyumdan yap覺lm覺 implantlar覺n direncini art覺rmak için yap覺lm覺 yeni kuak implantlard覺r. Özellikle dar çene kemiinde dayan覺kl覺l覺覺 art覺rmak için kullan覺l覺r. Titanyumdan dayan覺kl覺l覺k haricinde fark覺 yoktur.

Zirkonyum ayn覺 zamanda di kaplamas覺nda da kullan覺lmaktad覺r. Zirkonyum doal die yak覺n beyazl覺ktad覺r ve 覺覺覺 yans覺t覺r. Bu nedenle dayan覺kl覺l覺k yan覺nda estetik aç覺dan da kullan覺l覺d覺r. A覺nma yapmaz ve a覺zda metal tad覺 b覺rakmaz. Zamanla renk deiikli覺 olumaz. Vücuda zarar覺 yoktur.

襤mplant Nasil Yapilir

襤mplant Fiyatlar覺 

Uygulanan di tedavi yöntemlerinden en çok tercih edilen olan implant di tedavisi hakk覺nda net bir fiyat bilgisi vermek mümkün deil. Di implant覺 fiyatlar覺 öncelikle uygulanacak implantlar覺n markas覺na, kiinin di yap覺s覺na ve eksik di say覺s覺na göre deikenlik göstermektedir. A覺z ve di sal覺覺 aç覺s覺ndan implant markalar覺 ayn覺 ileve sahip olsalar da kullan覺lan hammadde, uzun ömürlülük ve çou markan覺n yurtd覺覺ndan gelmesi nedenlerinden dolay覺 implant fiyatlar覺 belirlenirken birçok farkl覺l覺k ortaya ç覺kabilmektedir. En doru fiyat bilgisini ve akl覺n覺zdaki sorular覺n cevab覺n覺 uzman di hekimlerimiz ile görüerek alabilirsiniz.

襤mplant Hakk覺nda S覺k Sorulan Sorular

襤mplant ar覺l覺 bir ilem midir?

Di implantlar覺, lokal anestezi alt覺nda yerletirilir. Bu nedenle, implant tedavisi s覺ras覺nda hasta herhangi bir ar覺 hissetmez. Ancak, ilem sonras覺nda hafif bir ar覺 veya ilik olabilir. Doktor kontrolünde ar覺 kesici kullan覺labilir.

襤mplant tedavisi ne kadar sürer?

襤mplant tedavisinde süre, hastan覺n çene kemiine ve uygulanacak olan implant say覺s覺na bal覺d覺r. Tek bir implant için ilem süresi yakla覺k 15-20 dakikad覺r. Çok say覺da implant yap覺lmas覺 ve ileri cerrahi ilemlerin uygulanmas覺 sürenin uzamas覺nda etkilidir.

襤mplant tedavisinin ard覺ndan nelere dikkat edilmelidir?

襤mplant tedavisinden sonra implant覺n uzun ömürlü olabilmesi ve baar覺l覺 iyileme görülebilmesi için; implantlar覺n üzerine bask覺 uygulamay覺n, doktorunuzun önerilerine uyarak ilaçlar覺 düzenli ekilde kullan覺n, ve a覺z hijyenine dikkat edin.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dt.
Sel癟uk Mert z癟elik
A覺z ve Di Sal覺覺
Medical Park G繹ztepe
590329

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.