Uzm. Dr. İnci Kızıldağ Yırgın

  • Uzmanlık Alanları: Radyoloji

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - 2009 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
2010 - 2014 - Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık 

Deneyim
Bakirköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştirma Hastanesi-Uzmanlik Eğitimi
İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Tip Fakültesi/Radyoloji Bölümü/Meme Ünitesi-(3 Ay Süre İle  Rotasyoner Olarak)
Batman Bölge Devlet Hastanesi-Mecburi Hizmet
Sakarya/Hendek Devlet Hastanesi 

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği(TRD)
Avrupa Radyoloji Derneği(ESR)
Türk Tabipleri Birliği (İstanbul Tabip Odası)

YURTİÇİ YAYINLAR
1- İnci Kızıldağ  Yırgın, Elif Hocaoğlu, Hakan Yırgın, Arda Kayhan, Nurten Turan  Güner, Serpil Kalkan Gömeç, Sibel Bayramoğlu, Tan Cimilli . Akut pankreatitli hastalarda, hastalığın şiddetini belirlemede bilgisayarlı tomografi ve modifiye bilgisayarlı tomografi şiddet indekslerinin karşılaştırılması. Marmara Medical Journal 2014; 27: 190-4DOI: 10.5472/MMJ.2014.03530.1
2- Ayşegül Akdoğan Gemici, Gözde Arslan, İnci Kızıldağ Yırgın. Graf  metoduna göre tip 2a kalçalarda takip bulgularimiz ve ultrasonografik ilerleme gösteren olgularda risk faktörleri.Bozok Tıp Derg 2013;3(3):11-18 Bozok Med J 2013;3(3):11-18 

YURTDIŞI YAYINLAR
1-İnci Kızıldağ Yırgın, Gözde Arslan, Enis Öztürk, Hakan Yırgın, Nihat Taşdemir, Ayşegül Akdoğan Gemici, Fatma Çelik Yabul, Eyüp Kaya Diffusion Weighted MR Imaging of Breast and Correlation of Prognostic Factors in Breast Cancer(Balkan Med J 2016; 33: 301-307) DOI:10.5152/balkanmedj.2016.140555
2-Gozde Arslan,  Kubra Murzoglu Altintoprak,  Inci Kizildag Yirgin, Mehmet Mahir Atasoy,            Levent Celik.  Diagnostic accuracy  of metastatic axillary lymph nodes in breast MRI. Springer Plus    2016 5:735 DOI: 10.1186/s40064-016-2419-7
3- Elif Hocaoglu, Inci Kizildag Yirgin, Sema Aksoy, İrem Erdil, Ercan Inci, Gokhan Adas . Computed tomography findings of acute abdomen: a pictorial essay Journal of Biomedical Graphics and Computing, 2015, Vol. 5, No. 1-DOI: 10.5430/jbgc.v5n1p11.
4- Gozde ARSLAN, İnci Kızıldag Yırgın.Correlatıon of Color Doppler Sonography and Perıpheral Thyroıd Hormone Levels ın Thyrotoxıcosıs. PJR January - March 2014; 24(1): 12-16
5- Hocaoglu E, Yirgin IK, Aksoy S, Arslan G, Inci E, Cimilli T. Computed tomography imaging findings of craniofacial fibrous dysplasia .J Craniofac Surg. 2014 Jul;25(4):1175-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000000808.
6- Gozde Arslan,  Inci  Kızıldağ Yirgin,  Ayşegül Tasguzen. A measuremental approach to calcaneal fractures.European Journal of Trauma and Emergency Surgery. October 2014, Volume 40, Issue 5, pp 593-599 Date: 13 Dec 2013 
7-Gozde Arslan, Aysegul Akdogan Gemici, Inci Kizildag Yirgin, Esma Gulsen, Ercan Inci. Liver trauma grading and biochemistry tests. Emergency Radiology October 2013, Volume 20, Issue 5, pp 379-384  Date: 23 Jun 2013 

BİLDİRİLER
YURTİÇİ BİLDİRİLER
Yurtiçi Sözlü Bildiriler
1- Filiz İslim, Fatma Aysun Erbahçeci Salık, Cevher Akarsu, İnci Kızıldağ Yırgın, Hakan Yırgın, Ahmet Cem Dural.Apendektomi Sonrası Gelişen İntraabdominal Apselerde Perkütan Tedavinin Etkinliği.Ulusal Radyoloji Kongresi-2013
2-Hocaoglu E, Yirgin IK, Aksoy S, Arslan G, Inci E, Cimilli T. Kraniofasiyal Fibröz Displazi:Kranial BT Görüntüleme Bulguları ve Dağılımı.Ulusal Radyoloji Kongresi-2013

Yurtiçi Poster Bildiriler
1- İnci Kızıldağ Yırgın, Eyüp Kaya, Nurten Turan Güner .Parankimal Organ Tutulumu Olmadan İntraabdominal ve Müsküler Tutulumlu Kist Hidatik Olgusu.Ulusal Radyoloji kongresi-2012
2- İnci Kızıldağ Yırgın, Aylin Karahasanoğlu, Serpil Kalkan Gömeç, Ahmet Tan Cimilli, Sibel Bayramoğlu .Kronik Otitis Media 'nın Nadir Bir Komplikasyonu: Lateral Sinüs Trombofilebiti.Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.
3- Eyüp Kaya, Nurten Turan Güner, İnci Kızıldağ Yırgın . İnfantil Olguda İnguinal Herni Kesesi İçerisinde İnvajinasyon.Ulusal Radyoloji Kongresi-2012
4- Nurten Turan Güner, Eyüp Kaya, İnci Kızıldağ Yırgın, Sibel Bayramoğlu, Ahmet Tan Cimilli, Payam Maulid.  HYPERLINK \l "javascript:pub('PS-0546')" Nadir Bir Olgu ile Yenidoğan Böbrek Kitlelerine Radyolojik Yaklaşım: Renal Jüvenil Ksantogranülom. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012
5- Burak Musa Ayhan, Elif Hocaoğlu, Dilek Hacer Çeşme, İnci Kızıldağ Yırgın, Selin Kapan. Meckel Divertikülünün Axial Torsiyonuna Bağlı Gelişen Mezenterik Volvulus ve İnce Bağırsak Obstrüksiyonu. Ulusal Radyoloji Kongresi-2013
6- İnci Kızıldağ Yırgın, Filiz İslim, Fatma Aysun Erbahçeci Salık, Hakan Yırgın Rüptüre Hepatoselüler Karsinom Olgularında Transarteryel Embolizasyon:İki Olgu Sunumu.Ulusal Radyoloji Kongresi-2013
7- İnci Kızıldağ Yırgın, Elif Hocaoğlu, Gözde Arslan, Hakan Yırgın.Bilateral Hidronefroza Neden Olan Retroperitoneal Fibrozis Olgusu.Ulusal Radyoloji  Kongresi-2013
8- İnci Kızıldağ Yırgın, Elif Hocaoğlu, Hakan Yırgın.Umblikal Herni Operasyonu Öykülü Olguda İnsizyon Hattında Kitlesel Lezyon: Dezmoid Reaksiyon.Ulusal Radyoloji Kongresi-2013
9-İnci Kızıldağ Yırgın, Elif Hocaoğlu, Hakan Yırgın, Gözde Arslan, Burak Musa Ayhan, Burak Kankaya.Nadir Bir Gastrointestinal Perforasyon Nedeni:Obturator Herni.Ulusal Radyoloji Kongresi-2013

YURTDIŞI BİLDİRİLER
Yurtdışı Poster Bildiriler
1- İnci Kızıldağ Yırgın, Gözde Arslan, Enis Öztürk, Hakan Yırgın, Nihat Taşdemir, Ayşegül Akdoğan Gemici, Fatma Çelik Yabul, Eyüp Kaya.Diffusion Weighted MR Imaging of Breast and Correlation of Prognostic Factors in Breast Cancer. 12th Balkan Congress of Radiology 

KONGRE KATILIMLARI
Ulusal Radyoloji Kongresi, 07- 12 Kasım 2010, Antalya
European Congress of Radiology, 2012, Vienna
Ulusal Radyoloji Kongresi, 06- 10 Kasım 2013, Antalya
Balkan Radyoloji Kongresi,3-6 Ekim 2014,İstanbul
Ulusal Radyoloji Kongresi, 21- 25 EKİM  2015, Antalya

KURS-SEMPOZYUM KATILIMLARI
Meme Radyolojisi Alanında
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar –Eğitim Toplantısı- 16, 17 ocak 2016,İstanbul
Meme MR Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 13 Eylül 2015, İstanbul
Meme Radyolojisi  Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 13 Nisan 2014, İstanbul
Meme    Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 28 Nisan 2013, İstanbul
Meme  Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 26 Şubat 2012, İstanbul
3.Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu. 5-6 mayıs 2012. Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı. 19-20 ocak 2013,İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul
Meme Görüntüleme Kursu. 19-20 ocak 2013,İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul
Breast MRI Academy. European Society of Breast Imagıng. April 12-13 2013, İstanbul

Diğer Alanlar
Radyoloji Kış Okulları Kursu 1. ve 2. Bölüm , Türk Radyoloji Derneği-2012
Nöroradyoloji Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 16 Şubat 2014, İstanbul
Endokrin, Obstetrik, Genital Radyoloji Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 25 Ağustos 2013, İstanbul
Toraks  Radyolojisi  Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği-İstanbul Şubesi. 23 Eylül 2012, İstanbul
Elastografi ve Ultrasonografi Alanındaki Yeni Gelişmeler Sempozyumu, Tıbbi Ultrasonografi Derneği ,7-8 Nisan 2012,İstanbul
Çok Kesitli BT Kursu, Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Sürekli Eğitim Programı,1-2 Haziran 2012, Ankara
Hasta ile İletişim Becerileri ,Sağlık Bakanlığı,10-11 Ekim 2011,İstanbul
DICOM Görüntüleyici Kullanıcı Eğitimi, Tumap Bilişim Teknolojileri. 4 ocak 2010, İstanbul