sat─▒r aras─▒

─░ncir, ficus a─čac─▒nda (Ficus Carica) büyüyen bir meyvedir. Ficus caria ise dut ailesi bitkilerinden biridir. Yüzy─▒llard─▒r sevilerek tüketilen incir dünyada da oldukça s─▒k üretilmesine ra─čmen en çok Türkiye'de üretilir. FAO verilerine göre dünyada 1.057.000 ton incir üretilmi┼čtir ve bunun 280.000 tonu ülkemiz topraklar─▒nda yeti┼čmi┼čtir. Ülkemizde özellikle Ege Bölgesi'nde yeti┼čtirilmekte olup, Ayd─▒n ilinde en yüksek oranda incir yeti┼čtirilir.

Her sebzeyi ve meyveyi oldu─ču gibi inciri de mevsiminde tüketmek önemlidir. Kuru incire y─▒l içerisinde devaml─▒  ula┼čabilirken, taze incir için ise A─čustos ve Eylül aylar─▒n─▒ beklememiz gerekir.

─░ncir tad─▒yla oldu─ču kadar insan sa─čl─▒─č─▒na sa─člad─▒─č─▒ faydalar─▒ ile de ön plana ç─▒kar. ─░çerisinde diyet lifi, mineral, vitamin, antioksidanlar bulundurdu─ču gibi orta boy incirin kalorisi ise yaln─▒zca 35-40 kaloridir. Sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan ciddi faydalar─▒ olan incir içeri─činde sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini ve C,B3, B6, B2, K vitaminlerini içerir ve ayn─▒ zamanda iyi bir lif kayna─č─▒d─▒r. Bu yaz─▒da incirin sa─čl─▒─ča faydalar─▒n─▒, zararlar─▒n─▒ ve tüketiminde dikkatli olunmas─▒ gereken durumlar─▒ inceleyece─čiz.

─░ncirin içeri─činde bulunan baz─▒ vitamin ve mineraller:

  • A vitamini
  • C vitamini
  • K vitamini
  • B vitaminleri
  • Potasyum
  • Magnezyum
  • Çinko
  • Bak─▒r
  • Manganez
  • Demir

─░ncirin faydalar─▒ nelerdir?

1) ─░ncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelli─či ile hücre yenilenmesini sa─člar.

2) Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. 100 gram kuru incir yenildi─činde vücudun günlük gereksinimi olan kalsiyumun %17'si, demir ile magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i, B2 vitaminin ise %4'ü kar┼č─▒lan─▒r.

3) Kan bas─▒nc─▒na fayda sa─člar. Kan bas─▒nc─▒n─▒ düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, i┼členmi┼č sodyum içeri─či yüksek g─▒dalar─▒ tüketen ki┼čiler potasyum eksikli─či ya┼čayabilir ve bu da hipertansiyona yol açabilir. 

4) Kilo kontrolü sa─člar ve obezite tedavisinde kullan─▒l─▒r. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. ─░ncir de diyet lifi aç─▒s─▒ndan oldukça zengindir. 1 orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktad─▒r ki bu da günlük ihtiyac─▒m─▒z olan lif miktar─▒n─▒n %6's─▒n─▒ kar┼č─▒lar. Ayn─▒ zamanda incir sayesinde tatl─▒ ihtiyac─▒n─▒z da giderilir ve böylece sak─▒ncal─▒ besinlerden de tüketmemi┼č veya daha az tüketmi┼č olursunuz. Bu özellikleri ile incir porsiyon kontrolü yap─▒ld─▒─č─▒ takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlar─▒nda kullan─▒labilir.

5) Zararl─▒ olan baz─▒ bakterilerden vücudu korur. ─░ncir sindirimi, içerdi─či liflerle kolayla┼čt─▒r─▒r ve bu özelli─či sayesinde bedeninizi zararl─▒ olan bakterilerden korumada rol oynar. 

6) Kemik ve di┼č sa─čl─▒─č─▒n─▒ olumlu etkiler. ─░çerdi─či yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve di┼člere iyi gelir. ─░ncirdeki kalsiyum di─čer besinlere oranla daha kolay sindirilir, bu sebeple süt içemeyen ki┼čilerin incir tüketmesi önerilir. 

7) Kanserden korur. ─░ncirde bulunan ‌benzaldehit adl─▒ madde, kanserli hücrelerin büyümesini önler ayr─▒ca içerisinde bulunan antioksidanlar da  kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir.

8) Müshil etkisi vard─▒r. Özellikle kuru incir ile haz─▒rlanm─▒┼č olan infüzyon, çocuklarda korkmadan kullan─▒labilen etkisi yüksek bir müshildir. Yap─▒l─▒┼č─▒ ┼čöyledir: 2-3 kuru incir do─čran─▒r ve üzerine kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlendirilir. Günde 2-3 bardak içilmesi önerilir.

9) Si─čil olu┼čumunu önler. Körpe olan incirin yapraklar─▒n─▒n içindeki süt si─čile kar┼č─▒ etkilidir. Bu etkiyi sa─člamak ad─▒na körpe olan incirin yapra─č─▒ndan ç─▒kan süt si─čile sürülür. Düzenli yap─▒ld─▒─č─▒nda si─čil ortadan kaybolur.

10) Ç─▒ban olgunla┼čmas─▒n─▒ ve basuru önler. Kurutulan incir yapraklar─▒ ile dekoksiyon haz─▒rlan─▒r. Bu dekoksiyon hemoroit (basur) ile ç─▒banlara kar┼č─▒ etki gösterir. 

Dekoksiyonun haz─▒rlan─▒┼č─▒ ┼čöyledir: Körpe olan incir yapraklar─▒, havadar ve güne┼č görmeyen bir yerde kurutulur, sonras─▒nda yapraklar parçalan─▒r. 2 veya 3 tatl─▒ ka┼č─▒─č─▒ kurutulmu┼č incir yapra─č─▒ bir bardak su içerisinde 30 dakika süre ile kaynat─▒l─▒r ve bu ┼čekilde haz─▒rlanm─▒┼č olan dekoksikasyon suyu ile ─▒slat─▒lan bez, basur memesine veya ç─▒bana sar─▒l─▒r. Basura kar┼č─▒ olan bu dekoksiyondan gün içerisinde 2-3 bardak kadar içilir.

11) Menapoz sonras─▒nda meme kanseri olu┼čmas─▒n─▒ önledi─či yap─▒lan ara┼čt─▒rmalarla görülmü┼čtür. Yakla┼č─▒k 8 senedir menopozda olan 52.823 kad─▒n ile yap─▒lan bir ara┼čt─▒rmada, beslenmesinde lifli meyvelere yer verenlerin di─čerlerine oranla meme kanserine yakalanma riskinin %34 oran─▒nda daha az oldu─ču görülmü┼čtür. Yanl─▒zca meyveler de─čil tah─▒llar─▒n da yüksek oranda lif içermesi onlar─▒n da kansere yakalanma riskini azalt─▒c─▒ etkileri oldu─čunu göstermektedir. 

12) Antioksidan, vitamin ve mineral deposudur: Özellikle koyu renkli olan taze incir; karoten, lutein, tanin gibi bir çok antioksidan bile┼čen ve A, E, K gibi sa─čl─▒─č─▒m─▒za faydal─▒ vitaminler içerir. ─░çeri─činde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunmas─▒ sayesinde bedeni zararl─▒ bile┼čenlerden korur ve ayn─▒ zamanda ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemimizin güçlü olmas─▒n─▒ sa─člar. 

13) ─░nsülin sal─▒n─▒m─▒n─▒ dengeler. ─░çinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum oldu─čundan, insülin sal─▒n─▒m─▒n─▒ dengelemektedir. Bu özelli─či sayesinde diyabetli hastalar da incir tüketebilir.

14) Kalp sa─čl─▒─č─▒n─▒ korur. Potasyum mineralleri bulundurmas─▒ ile tansiyon dengesini korur ve böylece kalp sa─čl─▒─č─▒n─▒ olumlu etkiler. 

15) Vücudu temizler.

Bulundurmu┼č oldu─ču antioksidanlar sayesinde incir, kan ile ba─č─▒rsaklar─▒n temizlenmesinde etkin rol oynar ve ayn─▒ zamanda yeti┼čkin bireylerde olu┼čabilecek göz ve solunum yolu rahats─▒zl─▒klar─▒na kar┼č─▒ direnç olu┼čturur.

16) Mide rahats─▒zl─▒klar─▒na iyi gelir. Yüksek orandaki lif içeri─či sayesinde mideye olumlu etkileri vard─▒r. Yap─▒lan çal─▒┼čmalarla ülser, reflü, gastrit gibi mide rahats─▒zl─▒klar─▒na iyi geldi─či görülmü┼čtür.

17) Cilt hastal─▒klar─▒na iyi gelir. ─░ncirin de bar─▒nd─▒rm─▒┼č oldu─ču antioksidanlar─▒n cilt sa─čl─▒─č─▒nda olumlu etkileri bulunur. 

 Akne sorunu ya┼čanlar inciri püre haline getirip, 20 dakika süre ile yüzüne uygulad─▒─č─▒nda cildi temizlenecektir. 

18) Saç─▒ besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir, saç ve saç köklerini besler ve saça do─čal bir görünüm kazand─▒r─▒r.

19) Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastal─▒klar─▒nda olumlu etkileri vard─▒r. Uygun porsiyonlarda tüketildi─či takdirde içeri─čindeki lif ve tatl─▒ iste─činin giderilmesi ile ┼čeker hastal─▒─č─▒na iyi geldi─či görülmü┼čtür.

20) Kab─▒zl─▒─ča iyi gelir. ─░ncirin bulundurmu┼č oldu─ču yüksek oranda lif ile ba─č─▒rsaklar─▒ temizler ve kab─▒zl─▒─ča iyi gelir.

21) Tansiyonu dü┼čürür. Yüksek tansiyon hastal─▒─č─▒ olanlar─▒n diyetlerine inciri eklemesi tavsiye edilir.

─░ncirin zararlar─▒ var m─▒d─▒r?

─░ncire kar┼č─▒ alerji ve negatif ilaç etkile┼čimi dü┼čük oranlarda görülmektedir. Bu sebeple diyetinize ─▒l─▒ml─▒ olarak endi┼čelenmeden ekleyebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:

2010 y─▒l─▒nda yap─▒lm─▒┼č olan bir çal─▒┼čmaya göre, kauçuk ya da hu┼č polenine alerjisi olan bireylerde incire de alerjik reaksiyon verebilece─či ön görülmü┼čtür. ─░ncir dut familyas─▒n─▒n bir ürünü oldu─čundan dut ailesi içerisinde bulunan dut, portakal, ┼čekerli elma gibi meyvelere vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir.

Kurutulmu┼č ve çi─č olan incir K vitamini bak─▒m─▒ndan zengin bir meyvedir. K vitamininin do─čal bir kan kal─▒nla┼čt─▒r─▒c─▒ etkisi bulunur. Vafarin (Coumadin) gibi kan─▒ inceltici etkileri bulunan ilaçlar─▒ kullan─▒yorsan─▒z, K vitamini tüketiminizi günlük olarak takip etmeniz gerekir. 

─░ncir do─čal bir müshil etkisi bulundurur bu özelli─či kab─▒zl─▒─č─▒n tedavisinde olumlu etki gösterirken, fazla incir tüketimi ise ishale neden olabilir. ─░nciri tükettikten sonra tuvalete çok s─▒k gidiyorsan─▒z tüketiminizi kesmeniz gerekir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet├╝l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
289465

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.