MLPCARE

İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“aydınlatma metni”) veri sorumlusu sıfatıyla MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere diğer tüm bağlı iştirakleri, bünyesindeki diğer şirketler ve hastanelere (“MLPCARE”) ait https://www.medicalpark.com.tr/ internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki zorunlu çerezler ve performans çerezleri yoluyla MLPCARE tarafından işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca reklam ve hedefleme çerezleri aynı amaçlarla ve bize çerez yönetim platformu üzerinden verdiğiniz rızanız ile işlenecektir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerez ayarlarını değiştirmek için: Buraya Tıklayınız

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde (*) çerezleri kullanılmaktadır.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

ÇEREZ

İSİM

AÇIKLAMA, SÜRE ve TERCİHLER

Zorunlu çerez

ASP.NET_SessionID

www.medicalpark.com.tr Maksimum Tutulan Süre: 30 Dk

Reklam ve hedefleme çerezi

Consent

Youtube.com

Maksimum Tutulan Süre: 1 Yıl

Zorunlu Çerez

SessionCookie

www.medicalpark.com.tr Maksimum Tutulan Süre: 30 Dk

Reklam ve hedefleme çerezi

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

Maksimum Tutulan Süre: 6 Ay

Performans çerezi

YSC

Youtube.com

Maksimum Tutulan Süre: 30 Dk

 

Çerezlerin Kontrolü: (2 Yıl)

 

Zorunlu çerez

_dc_gtm_UA-241530

31-1

Medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: 1 Dk

Reklam ve hedefleme çerezi

_fbp

Medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: 3 Ay

Zorunlu çerez

_ga

Medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: 2 Yıl

Performans çerezi

_gat_UA-24153031-1

Medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: 30 Dk

Reklam ve hedefleme çerezi

_gat_gtag_UA_24153

031_1

Medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: 1 Dk

Zorunlu çerez

_gcl_au

medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: (3 Ay)

Zorunlu çerez

_gid

medicalpark.com.tr

Maksimum Tutulan Süre: 1 Gün

Reklam ve hedefleme çerezi

fr

Facebook.com

Maksimum Tutulan Süre: 3 Ay

Zorunlu çerez

ins-BookingPageVisi ted

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

ins-storage-version

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insBeslenmeVeDiyet Users

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insCheckUpUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insCocukUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insDermatolojiUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insKadinHastaliklari Users

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insKalpSagligiUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insOnkolojiUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insSaglikRehberiUser s

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insTupBebekUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Zorunlu çerez

insUrolojiUsers

Medicalpark.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Reklam ve hedefleme çerezi

insdrPushCookieStat us

medicalpark.api.useinsider.com Maksimum Tutulan Süre: 1 Gün

Reklam ve

Hedefleme çerezi

personalization_id

Twitter.com

Maksimum Tutulan Süre: (*Kalıcı)

Reklam ve hedefleme çerezi

Test_cookie

.doubleclick.net

Maksimum Tutulan Süre: 1 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag e-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak MLPCARE’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni [22.07.2022] tarihinde güncellenmiş olup, beyanın MLPCARE tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.