Op. Dr.İrfan Başoğlu

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Fıtık cerrahisi
  • Anal fissür
  • Hemoroid
  • Kıl dönmesi
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Tiroid
  • Guatr

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Bakırköy Dr.Sadi KONUK Eğitim Araştırma Hastanesi

Deneyim
Bakırköy Dr.Sadi KONUK Eğitim Araştırma Hastanesi
Iğdır Devlet Hastanesi
Özel Anadolu Sağlı Merkezi Hastanesi (In Affiliation with JOHNS HOPKINS MEDICINE)
Özel Gebze Medicalpark Hasanesi

irfan Başoğlu1, Muhammet Ferhat Çelik2, Ahmet Cem Dural1, Mustafa Gökhan Ünsal1, Cevher Akarsu1,  Halil Fırat Baytekin3,elin Kapan1, Halil Alış1 1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye2Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

''Sentinel Lenf Nodu Metastazı Olan Meme KanserliHastalarda Sentinel Dışı Lenf Nodu Metastaz Olasılığının İki Farklı Model ile Retrospektif Değerlendirilmesi''   ''Evaluation of the Probability of Non-sentinel Lymph Node Metastasis in Breast Cancer Patients with Sentinel Lymph Node Metastasis using Two Different Methods'' J Breast Health 2015; 11: 172-9  DOI: 10.5152/tjbh.2015.2686

Ünsal MG1, Dural AC1, Çelik MF1, Akarsu C1, Başoğlu İ1, Dilege ME2, Kapan S1, Alış H1. ''The adaptation process of a teaching and research hospital to changing trends in modern breast surgery.''Ulus Cerrahi Derg. 2014 Oct 20;31(1):34-8. doi: 10.5152/UCD.2014.2670. eCollection 2015

Bozkurt MA1, Köneş O, Başoğlu I, Alış H. ''Gastropleural fistula: a rare complication of ewing sarcoma'' Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Aug;46(4):293-4. doi: 10.5090/kjtcs.2013.46.4.293. Epub 2013 Aug 6.