Dr. Öğr. Üyesiİrfan Botan Güneş

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Çocuk göz hastalıkları
  • Şaşılık
  • Prematüre retinopatisi
  • Göz kapağı cerrahisi
  • Kornea hastalıkları
  • Retina hastalıkları
  • Glokom

Eğitim ve Uzmanlık
Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler
American Academy of Ophthalmology
Türk Oftalmoloji Derneği

A.   Uluslararası hakemli dergilerde ( SCI Expanded, SSCI kapsamındaki dergiler )

yayımlanmış özgün araştırma, makale

A1.  MR Imaging of the Anterior Visual Pathway in Primary Open-Angle Glaucoma: Correlation with Octopus 101 Perimetry and Spectralis Optical Coherence Tomography Findings. Curr Eye Res. 2017 Jul;42(7):995-1001. Ersoz MG, Pekcevik Y, Ayintap E, Gunes İB, Mart DK, Yucel E, Türe G.
A2. The factors influencing peripapillary choroidal thickness in primary open-angle glaucoma. Int Ophthalmol. 2017 Aug;37(4):827-833. Ersoz MG, Mart DK, Ayintap E, Hazar L, Gunes IB, Adiyeke SK, Dogan B. 

B.   Uluslararası hakemli dergilerde ( SCI Expanded, SSCI kapsamı dışındaki dergiler )yayımlanmış özgün araştırma, makale

B1. Ocular surface epithelial thickness changes with SD-OCT in patients treated with oral   isotretinoin. Int Eye Sci. 2018;18 (1):7-11. Ersoz MG, Gunes IB, Hazar L, Balci DD, Oman B

D. Hakemli Uluslararası dergilerde (SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergiler) hakemlik

D1. The Influence of Mitomycin C  Concentration on the Outcome of Trabeculectomy for Uveitic Glaucoma. INTE-D-17-00484R1

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma, makale

C1.  Psödoeksfoliatif glokomda prelaminer bölge ve lamina kribrozanın arttırılmış derinlik optik koherens tomografi görüntüleme ile değerlendirilmesi. TJO – 05882 : Orjinal Makale  (Kabul edildi basım aşamasında) Ersöz MG, Mart DK, Hazar L, Ayıntap E, Güneş İB, Konya HÖ.

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan tam metni veya özeti yayınlanan bildiriler, poster


E1. Talay E, Ersoz MG, Ture G, Gunes IB, Adıyeke S. Retinal artery occlusion in two female carriers of Fabry Disease. Congress of the European Society of Ophthalmology, 2013 Copenha- gen,  Denmark. (EP-RET-668)

E2.  S. Kadayifcilar, I.B. Güneş, G. Türe Choroidal neovascularization in Best’s Disease possibly induced by MEWDS. Asia- Australia Congress on Controversies in Ophthalmology, 2016

Bankok, Thailand (RET - 18)


F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan tam metni veya özeti yayınlanan bildiriler, poster

F1. Güneş İB, Ersöz MG, Özdemir İ, Men G, Atalay S. Kandidemi Sonrası Endojen Fungal Endoftalmi-Olgu Sunumu. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Girne, Kıbrıs. (POS-OE /340) 

F2. Güneş İB, Adıyeke SK, Men G, Aydın D, Gül S. Nadir Görülen Bir Kornea Yabancı Cismi: Tırtıl Tüyü. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Girne, Kıbrıs. (POS-KO / 252)

F3. Güneş İB, Canbeyli İ, Erkat R. Bilateral Konjenital Entropionlu Olgu ve Cerrahi Tedavisi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2013, Antalya, Türkiye.  (PS-0565)

F4. Güneş İB, Öztürk H, Türe G, Ersöz MG. Latanoprost ve Latanoprost Timolol Kombinasy- onunun Oküler Yüzey Epitel Kalınlığı Üzerine Etkisi, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Bahar Sem- pozyumu, 2016, İstanbul, Türkiye

F5. Güneş İB, Öztürk H, Türe G. Latanoprpst ve Latanoprpst Timolol Kombinasyonunun Mer kezi Korneal Kalınlığa Etkisi. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,   2016, Antalya , Türkiye (PS –0008)

F6. Güneş İB, Öztürk H, Türe G. Erkek ve Kadınlarda Oküler Yüzey Epitel Kalınlığı Ölçümü.  50. Ulusal oftalmoloji Kongresi, 2016, Antalya, Türkiye (PS – 0196)


F7. Yücel E, Güneş İB, Türe G, Talay E, Konya HÖ, Yöyler G. Retinal Ven Tıkanıklıklarına İkincil Olarak Gelişen Makula Ödemi Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantı Erken Dönem Sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye. (PS – 0907)


F8. Özdemir İ, Erkat R, Men G, Talay E, Zengin MÖ, Güneş İB. Koroid Osteomu İle Birlikte Koroid Neovaskülarizasyonu - Bir Olgu Sunumu. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Girne, Kıbrıs. (POS-TR / 587) 

F9. Parlak Umut C, Adıyeke S, Güneş İB, Gürbüz AE, Men G. İdiopatik Orbital Miyozit

Tedavisinde Sistemik Nonsteroidal Anti - İnflamatuar İlaç Kullanımı. 45. Ulusal Oftalmoloji

Kongresi, 2011, Girne, Kıbrıs (POS-OE / 339 )  

F10. Yücel E, Öztürk H, Canbeyli İ, Güneş İB, Altundal E, Gürbüz AE, Konya HÖ, Türe G. Or- bitanın Ateşli Silah Yaralanması ve Hasta Yönetimi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2013, An- talya, Türkiye. (PS – 0533)