Uzm. Dr.İRFAN ESEN

 • İlgi Alanları
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Kolesterol
 • Kan hastalıkları
 • Böbrek hastalıkları
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Obezite

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2006 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2007 - 2012 - Uludağ Üniversitesi İç hastalıkları Anabilim dalı

Deneyim
Pratisyen hekimlik: Ağrı Tutak Devlet Hastanesi 15.11.2006-15.08.2007
Araştırma Görevlisi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 15.08.2007-15.05.2012
İç Hastalıkları Uzmanlığı: Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi 21.05.2012-05.09.2012
Mardin Mazıdağı İlçe Hastanesi 05.09.2012-27.03.2013
Bursa Devlet Hastanesi 29.03.2013-28.02.2014
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 28.02.2014- 28.10.2019
Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 28.10.2019-28.09.2020

Kurs ve Sertifikalar
Kardiyometabolik Risk Yönetim Kursu V. Metabolik Sendrom Sempozyumu 2008 Antalya
Travmalı Hastaya Acil Yaklaşım Kursu Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2009 Bursa
Klinik Laboratuar İlişkileri Kursu Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2009 Bursa
’’Kan Ürünleri Kullanım Kursu’’ Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2009 Bursa
“Enteral Ve Parenteral Beslenme Kursu’’ Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2009 Bursa
’’Temel Ve İleri Yaşam Desteği Kursu’’ Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2009 Bursa
’’Hastane Enfeksiyonları Kursu’’ Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2009 Bursa
’’Klinik Uygulamalarda Temel Hekimlik Yaklaşımları Kursu’’ 7. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi 2011 Bursa
’’Klinik Araştırma Eğitim Programı’’ Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi 2012 Bursa
 ’’Tiroid Hastalıkları Kursu’’ Türkiye Endokrin Ve Metabolizma Derneği 2014 Bursa
 ’’İnteraktif Diyaliz Kursu’’ 3. Güncel Böbrek Hastalıları ,Hipertansiyon Ve Transplantasyon Toplantısı 2014 Sapanca
 ’’3. Lipid Metabolizması Ve Bozukluklukları Eğitim Kursu’’ Türkiye Endokrin Ve Metabolizma Derneği 2015 Bursa
’’İntroction To Clinıcal Trıals Plannıng-Analyzıng-Reportıng MedicReS’’ 2015 Bursa
’’A’ dan Z’ye Diyabet Klinik Araştırmaları Eğitimi ’’ Türkiye Endokrin Ve Metabolizma Derneği 2019 İzmir

Mesleki Üyelikler
AnkaraTabip Odası Üyesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.Irak K, Esen I, Keskın M, Emınler AT, Ayyildiz T, Kaya E, Kiyici M, Gürel S, Nak SG, Gülten M, Dolar E. A case of torsion of the wandering spleen presenting as hypersplenism and gastric fundal varices. Turk J Gastroenterol. 2011 Feb;22(1):93-7.

2.Avcı N, Balcı MA, Esen İ, Merter M, Çubukçu E, Ölmez F. General characteristics of male breast cancer patients in bursa region. The Journal of Breast Health 2012; 8(3):126-129

3. Kahvecioglu S, Guclu M, Ustundag Y, Gul CB, Dogan I, Dagel T, Esen B, Akturk Esen   S, Celik H, Esen I. Evaluation of serum Spondin 2 levels in the different stages of Type 2 diabetic nephropathy. Nephrology (Carlton). 2015 Oct;20(10):721-726. doi: 10.1111/nep.12507.

4.Esen SA, Karabulut Y, Esen I, Atmış V. Effects of the Disease Characteristics and the Treatment on Psychological Status in Patients with Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis. Curr Rheumatol Rev. 2018;14(3):271-278. doi: 10.2174/1573397113666170728123518.

5.Aktürk Esen S, Kahvecioğlu S, Üstündağ Y, Neselioğlu S, Yurt EF, Esen İ, Hunuk A. Thiol/Disulphide Homeostasis in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: A Single Center, Cross-Sectional Study. Turk Neph Dial Transpl 2018; 27 (1): 87-92

6.Aktürk Esen S, Gül CB, Kahvecioğlu S, Aktaş N, Esen İ. Acute Urinary Retention and Acute Kidney Injury After Duloxetine Treatment: A Rare Case Report. J Clin Psychopharmacol. 2019;39(3):279-281.doi:10.1097/JCP.0000000000001020.

7.Koca N, Güçlü M, Esen İ, Emlek G, Kıyıcı S, Kısakol G. Physical Activity, Insulin Sensitivity, and Metabolic Control in Type 1 Diabetes Mellitus. Turk J Endocrinol MetabTurk J Endocrinol Metab 2019;23:8-18 Doi: 10.25179/tjem.2018-61916

8.Ucar G , Ergun Y, Aktürk Esen S ,Acikgoz Y, Dirikoc M, Esen İ, Bal Ö, Uncu D. Prognostic and predictive value of KRAS mutation number in metastatic colorectal cancer Medicine: September 25, 2020 - Volume 99 - Issue 39 - p e22407 doi: 10.1097/MD.0000000000022407

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Esen I, Koç AO, Aktaş N, Güllülü M, Akut Böbrek Yetersizliği ile Prezente Olan         İzole Retrovezikal Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu. Turkiye Klinikleri J Nephrol. 2009;4(1):43-6

 2. Ertürk E, Ünal OK, Gül ÖÖ, Cander S, Esen İ,  Imamoğlu Ş. Prolaktinomalı Olgularda Medikal ve Cerrahi Tedavinin Retrospektif Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (1) 29-33, 2012

 3. Keni N , Özkocaman V , Özkalemkaş F, Ali R, Irmak G , Esen İ. Evans Sendromlu Olguda Tekrarlayan Derin Ven Trombozu Atakları ve Faktör V Leiden Heterozigot Mutasyon Birlikteliği: Nadir Bir Olgu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (3) 207-209, 2012

 4. Esen İ, Akturk Esen S, Cander S, Oz Gul Ö, Ocakoglu G, Erturk E. Causes of elevated parathyroid hormone levels in postmenopausal women. Eur Res J 2017;3(3):234-242. DOI: 10.18621/eurj.278518

 5. Esen İ, Demirci H, Guclu M, Aktürk Esen S, Simsek EE. TheRelationship Between Health Literacy,Diabetic Control, and Disease Specific Complications in Patients with Type Diabetes Mellitus. South. Clin. Ist. Euras. 2018;29(3):151-156 DOI: 10.14744/scie.2018.77200

Aktürk Esen S , Kahvecioğlu S,  Gül  CB, Aktaş N , Esen İ Toxic effects of herbal medicines: Teucrium polium and acute kidney injury. The European Research Journal 2019 (Early Online); DOI: 10.18621/eurj.461829