Uzm. Dr. İrfan Oğuz Şahin

  • Uzmanlık Alanları: Yenidoğan Kalp Hastalıkları, Çocuk Kalp Hastalıkları, Çocuk Ritim Problemleri, Tanısal Anjiyografi, Fetal Kardiyoloji

Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Kardiyolojisi - Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Sertifika ve kurs bilgileri:
1. Iron Toxicity in hemoglobin disorders meeting, 6 March 2010, Istanbul
2. Hemofili günleri, 27-28 Şubat 2010, Antalya.
3. Tıp ve sağlık eğitimi programları kalite ve akreditasyon Sempozyumu, 10-11 Mart 2012, Erzurum.
4. Winter Universiade Conference, Jan 24-27, Erzurum.
5. Palandöken Yenidoğan günleri, 14 Ocak 2012, Erzurum
6. 11. ulusal Pediatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahı Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir.
7. 46th Annual meeting of the association for european paediatric and congenital cardiology, 23-26 May 2012, Istanbul.
8. Pediatric and cpngenital interventional cardiology symposium, 6-8 Nov 2014, Istanbul.
9. 14. Ulusal Pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
10. Konjenital ve Pediatrik invaziv kardiyoloji Sempozyumu, 21-23 Kasım 2013, Eskişehir.
11. 1. Ulusal adölesan sağlığı Kongresi, 28 kasım-1 Aralık 2006, Ankara.
12.  3. Ankara Pediatri günleri, 13-14 Aralık 2007, Ankara.
13. Kalp yetersizliğinde güncellemeler, 24 Ocak 2015, Kayseri.
14. Fötal ekokardiyografi kursu ve sol ventrikül ve aorta patolojileri, 13 Mart 2015, Ankara.


SSCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Sahin IO, Dinlen Fettah N, Kara M, Demirelli Y, Tekgunduz KS, Yolcu C, Olgun H, Ceviz N. May we use ibuprofen as doses against courses in the treatment of patent ductus arteriosus in premature infants? Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 10.3109/14767058.2015.1066328.
2. Olgun H, Buyukavci M, Ceviz N, Sahin İO, Yildirim ZK, Colak A, Tekgunduz KS, Caner I. Clinical experience with recombinant tissue plasminogen activator in the management of intracardiac and arterrial thrombosis in children. Blood Coagul Fibrinolysis. 2014; 25 (7):726-30. 
3. Tekgunduz KS, Ceviz N, Demirelli Y, Olgun H, Caner I, Sahin IO, Yolcu C. Intravenous paracetamol for patent ductus arteriosus in premature infants - a lower dose is also effective. Concerning the article by M.Y. Oncel et al: Intravenous paracetamol treatment in the management of patent ductus arteriosus in extremely low birth weight infants. Neonatology. 2013;104 (1):6-7 
4. Tekgunduz KS, Ceviz N, Kantarci M, Demirelli Y, Olgun H, Caner I, Yolcu C, Sahin IO. A rare cause of absence of femoral arterial pulses: bilateral common iliac arteries hypoplasia. Pediatr Int. 2014; 56(6): 909-910 
5. Fettah N, Dilli D, Uçan B, Koç M, Ozyazıcı E, Ozgur S, Zenciroğlu A, Şahin İO, Okumuş N.  A case of congenital abdominal aortic aneurysm complicated with bilateral renal arterial and venous thromboses after surgery. Pediat Hematol Oncol. 2014: Sep 24; Epub 2014  
6. Tekgunduz KS, Ceviz N, Caner I, Olgun H,  Demirelli Y,  Yolcu C, Sahin IO, Kara M. Intravenous paracetamol with a lower dose  is also effective for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants. Cardiol Young. 2014 aug 27; 1-5

Uluslararası hakemli tıp dergilerinde yayınlanan makaleler
1. Sahin IO, Sahin AE, Çayir A, Okdemir D, Gurbuz F, Fettah ND, Doger E. Indications of Collecting Blood Culture and Necessity of Educations [Kan Kulturu Alma Nedenleri ve Egitimin Gerekliligi]. Medicine Science.doi:10.5455/medscience.2014.03.8154
2. Bilginer Gurbuz B, Gurbuz F, Cayir A, Sahin IO, Okdemir D, Guven A, Degerliyurt A, Kose G. Evaluation of Neuroimaging and Electroencephalography Findings in Patients with Status Epilepticus [Status Epileptikus Tanısıyla İzlenen Hastaların Nörogörüntüleme ve EEG Bulgularının Değerlendirilmesi. Medicine Science. doi:10.5455/medscience.2015.04.8252
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
1. Cayir A, Sahin IO, Butun MF, Ozaydin E, Emir S.  Children Pilomatricoma (Calcifying epithelioma): A case of Atypical Placement. Adv Tech Biol Med. 2013 Sep 25. 1:110. doi: 10.4172/atbm.1000110

2. Çiftel M, Şahin İO, Yılmaz O. Göğüs ağrısı ile başvuran bir çocukta akut koroner sendrom ayırıcı tanısında miyoperikardit. İKSST Derg 2014; 6(3):155-158

Poster bildirileri, sözel sunumlar (uluslararası)
1. Naci Ceviz, Canan yolcu, Haşim olgun, Oğuz İrfan Şahin. Can the heart rate variability parameters during head-up tilt table test and the rhythm types recorded during positive response predicts the recurrences in children with vasovagal presyncope/syncope. Pedirhythm 6: Pediatric and Congenital Rhythm Congress, 2014
2. Naci Ceviz, Haşim Olgun, Elif Bilgiç, İrfan Oğuz Şahin, Canan Yolcu, Mehmet Karacan Clinical Characteristics Of Children With Supraventricular Tachycardia Diagnosed During The First Year Of Life  Pedirhythm 6: Pediatric and Congenital Rhythm Congress, 2014
3. Naci Ceviz, Haşim Olgun, Canan Yolcu, Oğuz İrfan Şahin. Sotalol and sinus arrest; an unreported side effect in children resulting in presyncope. 48th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 21-24 May Helsinki.
4. Olgun H., Sahin I., Ceviz N., Yolcu C., Caner I., Tekgündüz K., Demirelli Y. Dose efficiency of enterel ibuprofen in treatment of patent ductus arteriosus in premature infants. 48th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 21-24 May Helsinki.
5. Olgun H, Ceviz N, Yolcu C, Sahin I. Frequency Of Salicylate Hepatotoxicity In Children With Acute Rheumatic Fever. 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 23-26 May İstanbul 
6. Olgun H, Buyukavci M, Ceviz N, Yildirim ZK, Sahin IO. Thrombolysis in chıldren: our experiences wıth recombınant tıssue plasmınogen actıvator. 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 23-26 May İstanbul 
7. Haşim Olgun, Yolcu Canan, İrfan Oğuz Şahin, Naci Ceviz. Nonsustained VT in a child after lightning strike. Pedirhythm, 28-30 Kasım 2012, İstanbul

Poster bildirileri, sözel sunumlar (ulusal)
1. Naci Ceviz, Canan yolcu, Haşim olgun, Oğuz İrfan Şahin Vazovagal senkoplu çocuklarda tilt testi sırasındaki kalp hızı değişkenlik parametrelerinin ve senkop sırasında kaydedilen ritm tiplerinin tekrarlamalar ile ilişkisinin araştırılması 13. Ulusal pediatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahi kongresi,16-19 nisan 2014 Diyarbakır
2. Naci Ceviz, Haşim Olgun, Elif Bilgiç, İrfan Oğuz Şahin, Canan Yolcu, Mehmet Karacan Bir Yaşın Altında Supraventriküler Taşikardi Tanısı Alan Hastalarımızın Klinik Özellikleri 13. Ulusal pediatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahi kongresi,16-19 nisan 2014 Diyarbakır
3. Naci Ceviz, Haşim Olgun, Elif Bilgiç, İrfan Oğuz Şahin, Canan Yolcu, Mehmet Karacan Wolf Parkinson Whıte Sendromu Tanısı Alan Hastalarımızın Klinik Özellikleri 13. Ulusal pediatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahi kongresi,16-19 nisan 2014 Diyarbakır
4. Olgun H.,  Ceviz N., Şahin I. O., Yolcu C., Caner I., Tekgündüz K. Ş., Demirelli Y. Prematüre Bebeklerde Patent Duktus Arteriyozus Tedavisi İçin Verilen Enteral İbuprofenin Her Doz Sonrasında Etkinliğinin Belirlenmesi 13. Ulusal pediatrik kardiyoloji ve kalp damar cerrahi kongresi,16-19 nisan 2014 Diyarbakır
5. Ceviz N., Yolcu C., Olgun H., Şahin I. O. Tedavi Edici Dozlarda Sotalol Kullanırken Sinüs Duraklamasına Bağlı Presenkop Gelişen Çocuk Olgu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
6. Haşim Olgun, Mustafa Büyükavcı, Naci Ceviz, Zuhal Keskin Yıldırım, İrfan Oğuz Şahin, İbrahim Caner, Canan Yolcu, Kadir Şerafettin Tekgündüz. Çocuklarda trombüs tedavisinde rekombinan doku plazminojen aktivatörü ile klinik deneyimlerimiz. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir. 
7. İbrahim Caner, Haşim Olgun, Kadir Şerafettin Tekgündüz, Necip Becit, Canan Yolcu, İrfan Oğuz Şahin, Ayhan Taştekin, Abdurrahim Çolak, Naci Ceviz. Semptomatik patent duktus arteriozusu olan prematüre bebeklerde cerrahi ligasyonun sonuçları. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir.
8. İrfan Oğuz Şahin, Canan Yolcu,  Haşim Olgun, Naci Ceviz, Ümmügülsüm Bayraktutan. Anjiokardiyografi sonrası çekilen sinoanjiografilerin üriner anomaliler açısından değerlendirilmesi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir.
9. Canan Yolcu, Haşim Olgun, Hakan Döneray, Atilla Çayır, İrfan Oğuz Şahin,  Naci Ceviz. Nutrisyonel riketsli bir infantta hipokalsemiye ikincil gelişen gelişen dilate kardiyomiyopati. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir.
10. Canan Yolcu, Akgün Oral, Haşim Olgun, İbrahim Caner, Naci Ceviz, Mehmet Karacan. Diyafragma hernilerine eşlik eden konjenital kalp hastalıkları. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir.
11. İrfan Oğuz Şahin, Mehmet Yeniterzi, Haşim Olgun, Ender Ödemiş,  Canan Yolcu, Naci Ceviz. Pulmoner vasküler rezistansı yüksek geniş ventriküler septal defektli hastada bosentan tedavisi sonucu vasküler rezistansta düşme ve başarılı cerrahi kapatma: Olgu sunumu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir.
12. Naci Ceviz, Haşim Olgun, İrfan Oğuz Şahin, Canan Yolcu, Mehmet Karacan, Abdurrahim Çolak. Kontrollü salınımlı cihazlarla transkatater patent duktus arteriozus kapatma deneyimlerimiz. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi  18– 21 Nisan 2012- İzmir.
13. Tülin Revide Şaylı, Vildan Çulha, Atilla Çayır, Irfan Oguz Şahin, Nurdan Dinlen, Nuri Solaz. Miks antikor kaplı otoimmun hemolizle prezente olan sistemik lupus eritematozus. Türk Çocuk Hematoloji Dergisi. 2007;1:94.
14. Tülin Revide Şaylı, Vildan Çulha, Nurdan Dinlen, Atilla Çayır, Irfan Oguz Şahin, Gülnar Şensoy, Serna Apaydın. Coombs' pozitifligi ve pansitopeni ile başvuran hastada visseral leishmaniasis. Türk Çocuk Hematoloji Dergisi. 2007;1:45.


 

Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.