Op. Dr.İrfan Özel

  • İlgi Alanları
  • Travma
  • Spor yaralanmaları
  • Artroskopik eklem cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği - Uzmanlık
 
Kongreler
1.XXI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009, Çeşme, İzmir.
2.I.İstanbul Buluşması, 4-7 Mayıs 2011, İstanbul.
3.XXII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim-5 Kasım 2011,Belek-Antalya.
4.XI. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,2-6 Ekim ,2012,Ankara
4.XXIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Ekim-3 Kasım 20013, Belek-Antalya.
5.XXIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 20014, Belek-Antalya
6.III.Monolateral Eksternal Fiksatör Kursu , 1 Nisan 2006
7.V.Temel Ortopedik Travma Kursu, 19-20 Eylül 2008 Ankara
8.IX. 0-6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Kursu , 20-21 Aralık 2008 İstanbul
9.XIV. İlizarov Kursu, 22-24 Mayıs 2009 Adana
10.III. Temel İntramedüller Çivileme Kursu, 21-23 Ocak 2010 Kuşadası-Aydın
11.IV. İleri Ortopedik Travma Kursu , 26-27 Şubat 2010 Ankara
12.AO Temel Travma Kursu, 21-24 Ocak 2012 Ankara
13.XXI. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 4-6 Nisan 2012
14.Biomet Knees Meeting , 15-16 Şubat 2013, Ankara
15.AO İleri Travma Kursu, 7-10 Haziran 2014, İzmir
16.II.Gaziantep Ortopedi Günleri 23-25 Ekim 2008,Gaziantep
 
Sertifikalar
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Travma Şubesi
 
 
 
 
1. Say F.,İltar S., Alemdaroğlu K.B., Özel İ., Aydoğan N.H. Değişik Tip Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kırık Kaynaması Üzerine Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Çalışma. XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi EP-312, Antalya 2011. (Elektronik poster olarak kabul edilmiştir).
2. Aydoğan N.H., Özel İ., Say F., İltar S., Astarcı M., Alemdaroğlu K.B. Bifosfanat ve D Vitamininin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkileri:Ratlarda Deneysel Çalışma. İstanbul Buluşması, SS-08, 2011.(Sözel bildiri olarak sunulmuştur).
3. Kara T., İltar S., Aydoğan N.H., Alemdaroğlu K.B., Özel İ., Tanoğlu O. Parçalı Proksimal Humerus Kırıklarının Cerrahi tedavisinde Kilitli Proksimal Humerus Plağı Kullanımı. XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-322, İzmir, 2009.(Poster olarak sunulmuştur).
4. İltar S., Kara T., Say F., Özel İ., Telli İ., Aydoğan N.H. Humerus Cisim Kırıklarında Tedavi. XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-259, İzmir, 2009. (Poster olarak sunulmuştur).
5. Say F.,İltar S., Alemdaroğlu K.B., Özel İ., Aydoğan N.H. Değişik Tip Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kırık Kaynaması Üzerine Etkisi: Sıçanlarda Deneysel Çalışma. Thromb Res,2013 Mar;131(3):e114-9
6. Aydoğan N.H., Özel İ., Say F., İltar S., Astarcı M., Alemdaroğlu K.B. Bifosfanat ve D Vitamininin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkileri:Ratlarda Deneysel Çalışma. Bitirme Tezi 2010 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği