Prof. Dr.İrfan Serdar Arda

  • İlgi Alanları
  • Kasık fıtığı
  • İnmemiş testis
  • Sünnet
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Üretra darlıkları
  • Yumurtalık kistleri
  • Onkolojik cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (lisans)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Pediatrik Kontinans Derneği
European Paediatric Surgeons' Association
British Association of Pediatric Surgeons
World Federation of Associations of Pediatric Surgeons
Ankara Tabip Odası
Türk Tabipleri Birliği
Lions Club
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Onursal Başkan)