Doç. Dr.İsa Özyılmaz

  • Çocuk Kardiyolojisi
  • İstinye Üniversitesi Hastanesi Bahçeşehir
  • İlgi Alanları: Doğumsal Kalp Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Transtorasik Ekokardiyografi, Transözafagial Ekokardiyografi, İntraoperatif Ekokardiyografi, Çocukluk Çağı Ritim Bozuklukları Tanı ve Tedavisi, Çocuk Edinsel Kalp Hastalıkları Tanı ve Tedavisi, Erişkin Yaş Doğuştan Kalp Hastalık Tanı-Tedavisi, Çocukluk Çağında Elektrofizyoloji, Çocukluk Çağında Kalp Pili, Çocukluk Çağı Genetik Aritmi Sendromları, Ani Kardiyak Ölüm Nedenleri, Marfan Sendromu, Loeys–Dietz Sendromu, Biküspit Aorta Sendromu, Hipertrofik, Dilate ve Noncompaction Kardiyomiyopatisi, Sporcu Kalbi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları- Uzmanlık
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi - Yandal Uzmanlık

Deneyim
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği 

50’den fazla yurtdışında yayımlanan makale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=isa+%C3%B6zy%C4%B1lmaz