Yrd. Doc. Dr. Işıl Yurdaışık

  • Uzmanlık Alanları: Obstetrik Ultrason, Jinekolojik ultrason, Obstetrik Radyoloji, Jinekolojik Radyoloji, Muskuloskeletal MR

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Vakıf Gurebağ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji - Uzmanlık
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yardımcı Doçentlik   

İdari Görevler
Gaziosmanpaşa Medicalpark Hastanesi Mesul Müdür Yardımcısı

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği 
Türk Radyoloji Derneği
 

İntroital sonografi ile mesane posterior açı ölçümünün üriner inkontinanstaki yeri