Dr. Öğr. ÜyesiIşıl Yurdaışık

  • İlgi Alanları
  • Emar
  • Ultrason

Eğitim ve Uzmanlık
1990 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
1996 İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Uzmanlık
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi

Deneyim
İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Mesul Müdür Yardımcısı
1996 İSU Medical Park Gaziosmanpaşa
2015 - 2016 yıllarında mesul  müdür,  2016 yılından itibaren mesul müdür yardımcılığı halen devam etmektedir.

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği 
Türk Radyoloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği

YAYINLAR

1- Yurdaisik I, Nurili F. Evaluation of Chest CT Findings in 50 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients Treated in Turkey. Cureus. May 2020. doi:10.7759/cureus.8252.

2- Yurdaisik I. Effectiveness of Computed Tomography in the Diagnosis of Novel Coronavirus-2019. Cureus. May 2020. doi:10.7759/cureus.8134.

3- Yurdaisik I. Comparison of two-dimensional shear wave elastography and point shear wave elastography techniques with magnetic resonance findings in detection of patellar tendinopathy. Joint Diseases and Related Surgery. 2019;30(3):275-281. doi:10.5606/ehc.2019.70076.

4- Yurdaisik I. Analysis of the Most Viewed First 50 Videos on YouTube about Breast Cancer. BioMed Research International. May 2020:1-7. doi:10.1155/2020/2750148.

5- Yurdaisik I, Nurili F. Accuracy of Multi-echo Dixon Sequence in Quantification of Hepatic Steatosis. Cureus. February 2020. doi:10.7759/cureus.7103.

6- Solgun HA, Yurdaışık I (2019) Distal Humeral Epiphyseal Separation on a Premature Newborn. Sch J Appl Sci Res Vol: 2, Issu: 1 (12-14).

7- Sumer A, Atasoy D, Barbaros U, Savas OA, Eren E, Yurdaisik I, Eker HH, Mercan S. Bridged Mini Gastric Bypass: A Novel Metabolic and Bariatric Operation. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2019;14(2):62-67. doi:10.1089/bari.2018.0053.

8- Yurdaisik I, Solgun HA. The diagnostic value of ultrasound elastography in acute cystitis. Il Giornale Italiano di Radiologia Medica. doi:https://doi.org/10.23736/S2283-8376.19.00222-5.

9- Yurdaisik I. Evaluation of the Efficacy of Computed Tomography Angiography in the Diagnosis of Brain Death. Selcuk Tip Dergisi. 2019;4(35):242-248. doi:10.30733/std.2019.01158.

 

 

SÖZLÜ SUNUM (BİLDİRİ)

 

1- Nurili F, Acar T, Derman S, Bas A, Caymaz I, Yuraisik I, Cakiroglu H, Ozkanli S, Aras O. Effectiveness and safety transarterial embolization with bleomycin-loaded PLA/PLGA (polylactic acid)(poly[lactic-co-glycolic acid]) microspheres for treatment of vascular malformation using a porcine spleen model. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2019; 30:3, S201-S202. doi.org/10.1016/j.jvir.2018.12.543

 

2- Nurili F, Bekaroglu G, Isci S, Caymaz I, Bas A, Ozkanlı S, Yurdaisik I, Cakiroglu H, Aras O. Multifunctional iron oxide nanoparticle-embedded PVP-HEC microparticles as a drug-eluting embolic material. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2019; 30:3, S168-S169. doi.org/10.1016/j.jvir.2018.12.458.

 

3- Nurili F, Bekaroglu GM, Isci S, Bas A, Caymaz I, Yurdaisik I, Ozkanli S, Cakiroglu H, Aras O. Embolization of Rabbit Renal Arteries to Test Feasibility and Effects of CT-visible doxorubicin-eluting montmorillonite microparticles. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2019; 30:3, S150. doi.org/10.1016/j.jvir.2018.12.410.

 

4- Nurili F, Acar T, Derman S, Bas A, Caymaz I, Ozkanli S, Cakiroglu H, Yurdaisik I, Aras O. Catheter-directed gastric artery embolization with octreotide acetate loaded PLA/PLGA (poly(Lactide-coGlycolide) acid) microspheres with slow sustained release properties suppresses the plasma concentration of ghrelin, which results in weight loss. Journal of Vascular and Interventional Radiology. Volume 30, ISSUE 3, SUPPLEMENT , S14-S15, March 01, 2019. doi.org/10.1016/j.jvir.2018.12.062

 

5- Nurili F, Acar T, Derman S, Bas A, Yurdaisik I, Ozkanli S, Caymaz I, Cakiroglu H, Aras O. Trans-arterial Embolization of Prostate with Biodegradable Flutamide-Loaded PLA/PLGA microspheres for Benign Prostate Hyperplasia: Preliminary Study in Normal Swine Model. Journal of Vascular and Interventional Radiology. Volume 30, ISSUE 3, SUPPLEMENT, S9, March 01, 2019. doi.org/10.1016/j.jvir.2018.12.048

 

6-  Gök M, Akber MT, Yurdaışık I, Yılmaz N. Ca 19-9 Yüksekliği ve Pnömoni Birlikteliği. Türk Gastroenteroloji Derneği, 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2017.

 

7- Gök M, Akber MT, Yurdaışık I, Yılmaz N, Toprak M. Crohn Hastasında Adalimumab Kullanımına Bağlı Gelişen Hodgkin Lenfoma Olgusu. Türk Gastroenteroloji Derneği, 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2018.  

 

 

8- Gök M, Akber MT, Yurdaışık I. Crohn Hastalığı Seyrinde Gelişen Hodgkin Lenfoma Olgusu: Suçlu, Kullanılan İlaçlar mı? Epstein Barr Virüsü mü?      Türk Gastroenteroloji Derneği, 35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2018.

 

 

9-   Işıl Yurdaışık. "Transvajinal Sonografinin Vajinismuslu Hastalarda Uygulanabilmesinin Şifreleri”. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, (Sözel Bildiri) 18-21 Nisan 2019, Antalya.

 

10- Işıl Yurdaışık. Çocuklarda Adenoid Doku Büyümesi  ve Nazofarenks Hava Sütununu Daraltma Oranlarının Değerlendirilmesinde, Lateral Nazofarenks Grafisinin Önemi ve Yeri.  4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 7-9 Şubat 2019 İzmir.(Sözel Bildiri)

 

11- Işıl Yurdaışık, M. Yılmaz Salman. İntroital Sonografi ile Stres İnkontinansda Posterior Vezikouretral Açı Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi. (Uzmanlık Tezinin Sözel Bildirisi). 28-30 Haziran 2019 İstanbul.

12- Nurgül Elbaşı, Duygu Korkem, Yasemin Çırak, Işıl Yurdaışık, Kübra Köçe, Yunus Emre Tütüneken, Burcu Pamukçu, Mehmet Salih Baran. Nonspesifik Bel Ağrılı Bireylerde Torakolumbal Fasya Germe Uygulamasının Lumbal Stabilizatör Kasların Elastikiyeti Üzerine Etkisi. (Sözel Bildiri) Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2019;Sup (2) 

13- Yasemin Çırak, Nurgül Elbaşı, Işıl Yurdaışık, Duygu Körkem, Kübra Köçe, Yunus Emre Tütüneker, Betül Çınar. Nonspesifik Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Bireylerde Lumbal Stabilizatör Kasların Elastikiyetenin ve Postural Stabilizasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi Spor Fizyoterapistleri Derneği, Şehitkaml Kültür ve Kongre Merkezi, Gaziantep, 6-9 Kasım 2019.

 

14- Osman Anıl Savaş, Çağhan Pekşen, Işıl Yurdaışık, Hüseyin Yetiş, Özgür Güngör, Aziz Sümer. Safra Yolu Yaralanmasına Laparoskopik  Yaklaşım. Uluslararası Katılımlı 12. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 9-13 Ekim 2019, Antalya

 

15- Hüseyin Çakıroğlu, Fuat Nurili, Işıl Yurdaışık, Ünal Yavuz, Nihat Yumuşak, Ebru Gökşahin, Ömer Aras. Ultrasonografi Rehberliği ile Seldinger Tekniği Kullanılarak Domuzdan Sığırlarda Oküler ve Perioküler Tekrarlayan Kan Örneklemesi için Uzun Tümörlerin Klinik ve Histopatolojik Süreli Santral Venöz Giriş. XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & II. International Vetarinary Surgery Congress of Turkey.

 

Chapter

Işıl Yurdaışık. Chapter 1, Functional Magnetic Resonance Imaging.Current Research in Internal Medical Research. Ed. Ellie Abdi, Firat Bektas. Livre De Lyon, Lyon, 2019.

 

 

Dergi Editörlüğü

Eurasian Journal of Critical Care