Uzm. Klnk. Psk.Işınsu Erbudak

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Kaygı bozuklukları
  • Zeka testleri
  • Oyun terapisi
  • Uyku bozuklukları
  • Yeme davranış bozukluğu

Eğitim ve Uzmanlık
2013:  Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lisans
2018: Yüksek lisans: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Tez konusu: Alopesi Areata ile Depresyon İlişkisi (Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği)

Deneyim
Klinik Psikolog- İstanbul/ Gaziantep
Hayat Ağacı Montessori Okulu, İstanbul - Okul Psikoloğu
Münife Güllüoğlu Montessori Kreş ve Anaokulu, Gaziantep - Okul Psikoloğu
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi, İstanbul
Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep

Eğitim
Rorschach testi ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi-Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Zabcı
Rorschach testi eğitimi (yetişkin)- Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz
Psikanalitik yönelimli psikoterapi süpervizyonu (çocuk ve yetişkin odaklı)- Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Zabcı
Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)- Doç. Dr. Zümra Atalay
Şema Terapi Eğitimi- Dr. Alp Karaosmanoğlu
MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi-Türk Psikologlar Derneği
Psikanalizle Tanışma Seminerleri- İstanbul Psikanaliz Derneği

Yetişkinler için uygulanan testler
Rorschach Mürekkep Testi
MMPI
Beck Depresyon Envanteri
MOXO Dikkat Testi

Çocuklar için uygulanan testler
Rorschach Mürekkep Testi
Bir İnsan Çiz
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler testi
MOXO Dikkat Testi