Dr. Öğr. Üyesiİsmail Ateş

  • İlgi Alanları
  • Aort genişlemesi
  • Karotis
  • Anjiyografi
  • Aritmi
  • Kalp yetmezliği
  • Radyofrekans ablasyon tedavisi
  • Kalp pili
  • Hipertansiyon

Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kardiyoloji - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği (Avrupa Kardiyoloji Derneği kardeş kuruluşu)
Avrupa Kalp Ritim Derneği

Kurs ve Sertifikalar
29-31 Ekim 2008 İleri düzey girişimsel teknikler- Cleveland Clinic
04 Mart 2010 Girişimsel Ekokardiyografi kursu-Istanbul
17-20 Mayıs 2011 Eoru PCR Toplantısı-Paris
28-29 Ocak 2013 Perkütan Mitral Valf Tamir Programı
17-18 Haziran 2014 Edwards Sapien3 THV Eğitimi (Transkateter Kalp Kapağı Teknik ve Klinik Yönleri)
22 Mayıs 2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği üyeliği
Transkateter Kardiyovasküler Terapötik Toplantıları ( TCT )
Çocuk ve Yetişkin Girişimsel Kalp Sempozyumu ( PICS )
Konjenital ve Yapısal Müdahaleler Toplantıları ( CSI )
Kardiyoloji Toplantıları Avrupa Derneği ( ESC )
Kardiyoloji Toplantıları Türkiye Derneği