Op. Dr.İsmail Merih Yılmaz

  • İlgi Alanları
  • Katarakt
  • Glokom
  • Tıbbi retina

Eğitim ve Uzmanlık
1982 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp Egitimi
1992 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı – Uzmalık Egitimi

Deneyim
1976 - 1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1982 - 1984 Tokat -Erbaa Doganyurt  Saglık Ocagı Hekimligi( mecburı hizmet)
1984 - 1986 Askerlik hizmeti
1987 - 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
1992 - 1993 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
1994 - 1995 Çerkezköy SSK Hastanesi
1995 - 2020 Eyüp Sultan Devlet  Hastanesı

Kurs ve Sertifikalar
1992 - 2019 - Ulusal Türk Oftolmoloji kongreleri
1999 - Ulusal Türk Oftolmoloji kongresi faksemülsifikasyon kursu
2001 - Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu
2002 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Katarakt Cerrahisinde Yenilikler Toplantısı
2003 - Koroideal Neovasküler membranlarda Fotodinamik tedavi toplantısı
2003 - ESCRS Membership Certificate
2003 - Pediatrik Kataraktlar Sempozyumu
2003 - 25.Kış Sempozyumu
2003 - Fako Cerrahisinde Yenilikler Ve Refraktif  İntraokular Lens Cerrahisi Sempozyumu
2004 - Refraktif Lensektomi Ve Preshispi Kongresi
2005 - 7. Canlı Cerrahi Günleri
2005 - İstanbul Göz Hastanesi , Canlı Cerrahi 2
2007 - Pediatrik Glokom, Pediatrik Katarakt Sempozyumu
2007 - İstanbul Göz Hastanesi, Canlı Cerrahi 4
2008 - Canlı Cerrahi Sempozyumu
2008 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bahar Sempozyumu
2009 - Canlı Cerrahi Sempozyumu
2010 - Okulo PastiK Canlı Cerrahi Sempozyumu
2011 -ESCRS 15. Winter Meeting
2011n - 34. Bahar Sempozyumu- Glokom

Mesleki Üyelikler
Türk Oftalmoloji Dernegi Üyeligi
İstanbul Tbip Odası Üyeligi