Doç. Dr.Itır Şirinoğlu Demiriz

 • İlgi Alanları
 • Lenfoma
 • Lösemi
 • Multipl myelom
 • Kemik iliği transplantasyonu

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Uzm ; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Hematoloji Uzm ; Ankara Dr Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Deneyim
2009 - 2013  Ankara Onkoloji E.A.H Erişkin Hematoloji Kliniği ve Kök hücre transplantasyon ünitesi, Terapötik aferez laboratuarı
2015-2016  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD ( Yrd.Doç.Dr)
2016- 2019  Doçent doktor, SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Hematoloji Kliniği eğitim ve idari Sorumlusu
2019- halen   İAÜ Florya Medicalpark Hastanesi Hematoloji
2019- halen İAÜ Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD Başkanı

Kurs ve Sertifikalar
Terapötik Aferez Uygulama Sertifikası
Türk Hematoloji Derneği, Türk Kan Bilim Akademisi; Multipl Myelom

Mesleki Üyelikler
Türk Hematoloji̇ Derneği,
Hematoloji̇K Onkoloji̇ Derneği,
Türk Aferez Derneği
Thd Multipl Myelom Bilimsel Alt Komite
​​​​​​​Thd Enfeksiyon Alt Komitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • A.1  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Altuntaş Fevzi̇ (2014). 
Chronic Myeloid Leukemia As A Secondary Malignancy Following Treatment Of Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Turkish Journal Of Hematology, 31(1), 92-94., Doi: 10.4274/Tjh. 2013.0180, (Kontrol No: 1449937)

 • A.2  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Tekgündüz Emre,UğUr Bi̇Lge,Durgun Gamze,Koçubaba ŞEri̇Fe,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Predicting The Successful Peripheral Blood Stem Cell Harvesting. Transfusion And Apheresis Science, 48(3), 411-414., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1016/J.Transci.2013.04.028, (Kontrol No: 1449988)

 • A.3  NamdaroğLu Si̇Nem,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Gamze Durgun,Sarica Abdurrahman,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Koçubaba ŞEri̇Fe,İSkender GülşEn,Kayikçi Ömür, Altuntaş Fevzi̇ (2013). Microbial Contamination Of Hematopoietic Progenitor Cell Products. Transfusion And Apheresis Science, 48(3), 403-406., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1016/J. Transci.2013.04.026, (Kontrol No: 1450037)

 • A.4  Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Tekgündüz Emre,Durgun Gamze,Sarica Abdurrahman,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Koçubaba ŞEri̇Fe,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Which Regimen Is Better For Stem Cell Mobilization Of Lymphoma Patients?. Transfusion And Apheresis Science, 48(3), 407-410., Doi: 10.1016/J.Transci.2013.04.027, (Kontrol No: 1450121)

 • A.5  Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,NamdaroğLu Si̇Nem,Kayikçi Ömür,Kaygusuz GülşAh,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Çinarsoy Murat,Tekgündüz Emre,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Diagnosis Of Large Granular Lymphocytic Leukemia In A Patient Previously Treated For Acute Myeloblastic Leukemia. Hematology Reports, 5(4), 14, Doi: 10.4081/Hr.2013.E14, (Kontrol No: 1450170)

 • A.6  Arslan ŞEri̇Fe Hülya,Üyetürk Ümmügül,Tekgündüz Emre,Irkkan Sultan Çi̇ĞDem,Yüksel Meltem,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Altuntaş Fevzi̇ (2011). Primary Breast Mucosa- Associated Lymphoid Tissue (Malt) Lymphoma Transformation To Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Case Report. Turkish Journal Of Hematology, Doi: 10.5152/Tjh.2011.80, (Kontrol No: 1450229)

 • A.7  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Steroid Refractory Psoriasiform Cutaneous Graft Versus Host Disease Successfully Treated By Extracorporeal Photopheresis: A Case Report. Transfusion And Apheresis Science, 48(1), 109-111., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1016/J.Transci.2012.07.018, (Kontrol No: 1450269)

 • A.8  Yüksel Meltem,Tekgündüz Emre,Sönmez Çi̇ĞDem,TopçuoğLu Pervi̇N,Yurtçu Arzu, ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,AyşEgül Teti̇K,Kayikçi Ömür (2012). A Feasible Shortcut For The Mobilization Outcome: Steady State Cd34 Positive Hematopoietic Stem Cells. Transfusion And Apheresis Science, 47(1), 67-75., Doi: 10.1016/J.Transci.2012.05.003, (Kontrol No: 1450322)

 • A.9  Tekgündüz Emre,Yüksel Meltem,Çi̇ĞDem Erbay,Aribaş Bi̇Lgi̇N,Özdi̇Lekcan Çi̇ĞDem, Arslan Hülya,Koçubaba ŞEri̇Fe,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Teti̇K AyşEgül,Arda Kemal, Altuntaş Fevzi̇ (2010). Pandemic 2009 H1n1 Influenza In Patients With Hematopoietic Stem Cell Transplantation And Hematologic Malignancy: Single Center Experience. Oncology, 79(5-6), 409-414., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1159/000320789, (Kontrol No: 1450381)

 • A.10  Esbah Onur,Tekgündüz Emre,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Kaya Ali̇, Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,Durgun Gamze,Koçubaba ŞEri̇Fe,Altuntaş Fevzi̇ Finding The Optimal Conditioning Regimen For Relapsed/Refractory Lymphoma Patients Undergoing Autologous Hematopoietic Cell Transplantation: A Retrospective Comparison Of Beam And High Dose Ice. Turkish Journal Of Haematology, Doi: 10.4274/Tjh. 2014.0214, (Kontrol No: 1450441)

 • A.11  Iskender Gulsen,Ceken Sabahat,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ertek Mustafa,Altuntaş Fevzi̇ (2015). Salmonella Bacteremia In A Patient With Aplastic Anemia Under Immunosuppressive Treatment. Pamukkale Medical Journal, 9(1), 79-82., Doi: 10.5505/Ptd. 2016.60566, (Kontrol No: 2695760)

 •  A12. ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Altuntaş Fevzi̇ (2012). What Is The Most Appropriate Source For Hematopoietic Stem Cell Transplantation? Peripheral Stem Cell/Bone Marrow/Cord Blood. Bone Marrow Research, 2012, 1-5., Doi: 10.1155/2012/834040, (Kontrol No: 1450727))

 • A13. Erişmiş Betül,Şişman Medine,Sever Nadiye,Yilmaz Deniz,Şirinoğlu Demiriz Itir (2018). Yüksek Eritrosit Sedimentasyon Hızı Ile Başvuran Yetişkin Hastalarda Etiyolojik Değerlendirme. Ortadoğu Tıp Dergisi / Ortadogu Medical Journal . Ortadogu Tıp Derg 2019; 11(2): 119-124. Https://Doi.Org/10.21601/Ortadogutipdergisi.427550

A14. Itır Şirinoğlu Demiriz , A. Gülsan Türköz Sucak (2020) Dıssemıne Intravascular Coagulatıon May Be The Presentıng Feature For Chronıc Myelomonocytıc Leukemıa .İst Tıp Fak Derg/ J Ist Faculty Med 2020; 2020;83(4):307-8 .Doı: 10.26650/Iuıtfd.2019.0052

     A15. Yavuz Erişmiş Gül, Şirinoğlu Demiriz, Itir (2021). Covıd -19 Sürecinde Biyobelirteçlerin Klinik Pratikte Kullanımı. Biyobelirteç Tanımı Ve Önemi. Türkiye Klinikleri Covıd-19 2021;P 1-3.