Doç. Dr.ITIR ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ

 • İlgi Alanları
 • Multipl myelom
 • Lenfoma
 • Lösemi
 • Anemi
 • Trombofili

Eğitim ve Uzmanlık
1995 - 2001 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2002-2007 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları - Uzmanlık
2009-2013 Dr Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji - Yan Dal

Mesleki Deneyim
2008 Aralık - Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü )
2009 Aralık - 2013 Temmuz  Ankara Onkoloji E.A.H Erişkin Hematoloji Kliniği ve Kök Hücre transplantasyon ünitesi, Terapötik aferez laboratuarı
2013-2015 - Gaziantep Dr Ersin Arslan Devlet Hastanesi (yan dal DHY)
2015-2016 - Gaziantep Üniversitesi ( Yrd.Doç.Dr)
2016-2019 Ocak   Doçent doktor, SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH İç Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu
2016- 2020 Mart      Doçent doktor, SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH Hematoloji Kliniği Eğitim ve idari Sorumlusu

Mesleki Üyelikler
Türk Hematoloji̇ Derneğİ, Üye , 2010
Hematoloji̇K Onkoloji̇ Derneğİ, Üye , 2012
Türk Aferez Derneğİ, Üye , 2011
Thd Multipl Myelom Bilimsel Alt Komite, Üye, 2018
Thd Enfeksiyon Alt Komitesi ,Üye,2019
Hematoloji Uzmanlık Derneği, Üye, 2019

Kurs ve Sertifikalar
Terapötik Aferez Uygulama ve Yönetme Sertifikası, 2019
Türk Hematoloji Derneği, Türk Kan Bilim Akademisi; Multipl Myelom Ustalık Sınıfı, 2018

                   

 • ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Altuntaş Fevzi̇ (2014). 
Chronic Myeloid Leukemia As A Secondary Malignancy Following Treatment Of Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Turkish Journal Of Hematology, 31(1), 92-94., Doi: 10.4274/Tjh. 2013.0180, (Kontrol No: 1449937)
 • A.2  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Tekgündüz Emre,UğUr Bi̇Lge,Durgun Gamze,Koçubaba ŞEri̇Fe,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Predicting The Successful Peripheral Blood Stem Cell Harvesting. Transfusion And Apheresis Science, 48(3), 411-414., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1016/J.Transci.2013.04.028, (Kontrol No: 1449988)
 • A.3  NamdaroğLu Si̇Nem,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Gamze Durgun,Sarica Abdurrahman,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Koçubaba ŞEri̇Fe,İSkender GülşEn,Kayikçi Ömür, Altuntaş Fevzi̇ (2013). Microbial Contamination Of Hematopoietic Progenitor Cell Products. Transfusion And Apheresis Science, 48(3), 403-406., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1016/J. Transci.2013.04.026, (Kontrol No: 1450037)
 • A.4  Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Tekgündüz Emre,Durgun Gamze,Sarica Abdurrahman,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Koçubaba ŞEri̇Fe,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Which Regimen Is Better For Stem Cell Mobilization Of Lymphoma Patients?. Transfusion And Apheresis Science, 48(3), 407-410., Doi: 10.1016/J.Transci.2013.04.027, (Kontrol No: 1450121)
 • A.5  Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,NamdaroğLu Si̇Nem,Kayikçi Ömür,Kaygusuz GülşAh,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Çinarsoy Murat,Tekgündüz Emre,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Diagnosis Of Large Granular Lymphocytic Leukemia In A Patient Previously Treated For Acute Myeloblastic Leukemia. Hematology Reports, 5(4), 14, Doi: 10.4081/Hr.2013.E14, (Kontrol No: 1450170)
 • A.6  Arslan ŞEri̇Fe Hülya,Üyetürk Ümmügül,Tekgündüz Emre,Irkkan Sultan Çi̇ĞDem,Yüksel Meltem,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Altuntaş Fevzi̇ (2011). Primary Breast Mucosa- Associated Lymphoid Tissue (Malt) Lymphoma Transformation To Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Case Report. Turkish Journal Of Hematology, Doi: 10.5152/Tjh.2011.80, (Kontrol No: 1450229)
 • A.7  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Steroid Refractory Psoriasiform Cutaneous Graft Versus Host Disease Successfully Treated By Extracorporeal Photopheresis: A Case Report. Transfusion And Apheresis Science, 48(1), 109-111., Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1016/J.Transci.2012.07.018, (Kontrol No: 1450269)
 • A.8  Yüksel Meltem,Tekgündüz Emre,Sönmez Çi̇ĞDem,TopçuoğLu Pervi̇N,Yurtçu Arzu, ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,AyşEgül Teti̇K,Kayikçi Ömür (2012). A Feasible Shortcut For The Mobilization Outcome: Steady State Cd34 Positive Hematopoietic Stem Cells. Transfusion And Apheresis Science, 47(1), 67-75., Doi: 10.1016/J.Transci.2012.05.003, (Kontrol No: 1450322)
 • A.9  Tekgündüz Emre,Yüksel Meltem,Çi̇ĞDem Erbay,Aribaş Bi̇Lgi̇N,Özdi̇Lekcan Çi̇ĞDem, Arslan Hülya,Koçubaba ŞEri̇Fe,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Teti̇K AyşEgül,Arda Kemal, Altuntaş Fevzi̇ (2010). Pandemic 2009 H1n1 Influenza In Patients With Hematopoietic Stem Cell Transplantation And Hematologic Malignancy: Single Center Experience. Oncology, 79(5-6), 409-414., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1159/000320789, (Kontrol No: 1450381)
 • A.10  Esbah Onur,Tekgündüz Emre,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Kaya Ali̇, Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,Durgun Gamze,Koçubaba ŞEri̇Fe,Altuntaş Fevzi̇ Finding The Optimal Conditioning Regimen For Relapsed/Refractory Lymphoma Patients Undergoing Autologous Hematopoietic Cell Transplantation: A Retrospective Comparison Of Beam And High Dose Ice. Turkish Journal Of Haematology, Doi: 10.4274/Tjh. 2014.0214, (Kontrol No: 1450441)
 • A.11  Iskender Gulsen,Ceken Sabahat,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ertek Mustafa,Altuntaş Fevzi̇ (2015). Salmonella Bacteremia In A Patient With Aplastic Anemia Under Immunosuppressive Treatment. Pamukkale Medical Journal, 9(1), 79-82., Doi: 10.5505/Ptd. 2016.60566, (Kontrol No: 2695760)
 •  A12. ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Altuntaş Fevzi̇ (2012). What Is The Most Appropriate Source For Hematopoietic Stem Cell Transplantation? Peripheral Stem Cell/Bone Marrow/Cord Blood. Bone Marrow Research, 2012, 1-5., Doi: 10.1155/2012/834040, (Kontrol No: 1450727))
 • A13. Erişmiş Betül,Şişman Medine,Sever Nadiye,Yilmaz Deniz,Şirinoğlu Demiriz Itir (2018). Yüksek Eritrosit Sedimentasyon Hızı Ile Başvuran Yetişkin Hastalarda Etiyolojik Değerlendirme. Ortadoğu Tıp Dergisi / Ortadogu Medical Journal . Ortadogu Tıp Derg 2019; 11(2): 119-124. Https://Doi.Org/10.21601/Ortadogutipdergisi.427550

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B.1 ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Koçubaba ŞEri̇Fe,Genç Zeli̇Ha,Durgun Gamze,Çinarsoy Murat,Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,Altuntaş Fevzi̇ Predicting The Successful Peripheral Blood Stem Cell (Pbsc) Harvesting. World Apheresis Congress 2012 (Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 1456433)

B.2 ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Durgun Gamze,Teti̇K AyşEgül,Genç Zeli̇Ha, Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Koçubaba ŞEri̇Fe,Sarica Abdurrahman,Kilinç Ali̇,Altuntaş Fevzi̇ Bacterial Contamination Of Hematopietic Stem Cell Products During Collection And Cryopreservation. World Apheresis Congress 2012 (Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 1456495)

 • B.3  Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Yurtçu Arzu,Kayikçi Ömür,Teti̇K AyşEgül,NamdaroğLu Si̇Nem,Bi̇Lge UğUr,Durgun Gamze,Altuntaş Fevzi̇ Systemic Chemotherapy And G-Csf Combination Method For The Hematopoietic Stem Cell Mobilization. World Apheresis Congress 2012 (Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 1456540)
 • B.4  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Durgun Gamze,Genç Zeli̇Ha,Koçubaba ŞEri̇Fe,Kayikçi Ömür,NamdaroğLu Si̇Nem,Bi̇Lge UğUr,Altuntaş Fevzi̇ Pretransplant Specific Comorbidity Index As An Outcome Predictor For Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients: Single Center Experince. World Apheresis Congress 2012 (Poster), (Kontrol No: 1456593)
 • B.5  Emre Tekgündüz,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Özkaymak AyşEgül,Uçar İClal,Fulya Ertem,Kayikçi Ömür,Teti̇K AyşEgül,Çinarsoy Murat,Altuntaş Fevzi̇ Is It Possible To Predict Relaps After Allogeneic Stem Cell Transplantation Via Bone Marrow Chimerism Analysis?. World Apheresis Congress 2012 (Poster), (Kontrol No: 1456654)
 • B.6  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Koçubaba ŞEri̇Fe,Tekgündüz Emre,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Teti̇K AyşEgül,Durgun Gamze,Genç Zeli̇Ha,Çinarsoy Murat,Kayikçi Ömür,Altuntaş Fevzi̇, Altuntaş Fevzi̇ Common Adverse Reactions During Hematopoietic Stem Cell Infusion. World Apheresis Congress 2012 (Poster), (Kontrol No: 1456700)
 • B.7  Tekgunduz Emre,Akpinar Seval,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Teti̇K AyşEgül,Koçubaba ŞEri̇Fe, Çinarsoy Murat,Durgun Gamze,NamdaroğLu Si̇Nem,Kayikçi Ömür,Bi̇Lge UğUr, ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Altuntaş Fevzi̇ Effectiveness Of Defibrotide In The Prevention Of Vod Among Patients Receiving Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: A Retrospective Single Center Ecperience. Ash Annual Meeting 2012 (Özet Bildiri), (Kontrol No: 1459750)
 • B.8  Göker Hakan,Tekgunduz Emre,Sari Hakan İSmai̇L,Pala Öztürk Çi̇ĞDem,Ozturk Erman, Korkmaz Serdal,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Philadelphia-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia In Daily Practice: A Multicenter Experience. Asco Annual Meeti̇Ng 2013 (Poster), (Kontrol No: 2696304)
 • B.9  Altuntaş Fevzi̇,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,Çinarsoy Murat,NamdaroğLu Si̇Nem,Bi̇Lge UğUr,Emre Tekgündüz (2013). Beam Or Ice ?.. Ebmt 2013 Tandem Meeti̇Ng (Poster), (Kontrol No: 2696390)
 • B.10  Teti̇K AyşEgül,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Tekgündüz Emre,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Kayikçi Ömür,Çinarsoy Murat,NamdaroğLu Si̇Nem,Bi̇Lge UğUr,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Mesenchymal Stem Cell Transplantation For Steroid Refractory Graft-Versus-Host Disease; Single Centre Experience. Ebmt 2013 (Poster), (Kontrol No: 2696444)
 • B11.Gulcicek Gamze,Sirinoglu Demiriz Itir (2019). Hematuria And Hematochezia; Could It Be The First Admission To A Case Of Multipl Myeloma?. Icllm 2019 (Poster). P-057
 • B12.Sirinoglu Demiriz Itir, Kaya Nazmiye Elif,Hindilerden Fehmi,Yegen Gulcin,Karaoglan Cagla (2019). The Very Rare Mast Cell Leukemia Presenting With Anasarca Edema. Icllm 2019 (Poster).P-043
 • B13.Hindilerden Fehmi,Yucel Mehmet Haluk,Sirinoglu Demiriz Itir (2019). Successful Treatment Of Acute Lymphoblastic Leukemia During Pregnancy Resulting In A Safe Delivery: Case Report. Icllm 2019 (Poster). P-036

 

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D.1 ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,NamdaroğLu Si̇Nem,Altuntaş Fevzi̇ (2013). Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomaları. Türki̇Ye Kli̇Ni̇Kleri̇, (Kontrol No: 1450626)

D.2 Kutlu Mehmet,Osman Nesri̇N,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Çi̇Ltaş Aydin,DağTeki̇N Emi̇Ne Nur, Eren Yusuf,TaşKale Mustafa Gürkan,Kumbasar Abdulbaki̇,Gürsel Okan,Açikgöz Özgür,BaşAk Mesut (2005). Castleman Oldu Sunumu. Bakirköy Tip Dergi̇Si̇, (Kontrol No: 1450708)

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E.1 Arslan ŞEri̇Fe Hülya,Kurdal Mevlüde,Kocakaplan Eli̇F,Sarica Abdurrahman,Kayikçi Ömür,Çinarsoy Murat,Teti̇K AyşEgül,Bulut Mesudi̇Ye,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir, Tekgündüz Emre,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Trombosit Aferezi BağIşÇı Özellikleri. 6. Ulusal Aferez Kongresi 2011, (Kontrol No: 1458765)

E.2 Çinarsoy Murat,Arslan ŞEri̇Fe Hülya,Teti̇K AyşEgül,Kayikçi Ömür,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Sarica Abdurrahman,Kocakaplan Eli̇F,Nazlimlar Mustafa,Tekgündüz Emre, Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Akut Lösemi̇Ye Sekonder Lökostazda Terapöti̇K Lökoferez. 6.Ulusal Aferez Kongresi̇ 2011, (Kontrol No: 1458815)

E.3 Yüksel Meltem,Tekgündüz Emre,Atay Çi̇ĞDem,Yurtcu Arzu,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir, Kayikçi Ömür,Bulut Mesudi̇Ye,Çinarsoy Murat,TopçuoğLu Pervi̇N,Altuntaş Fevzi̇ Bazal Cd34 Sayisi Mobi̇Li̇Zasyon BaşArisini Öngörebi̇Li̇R Mi̇?. 6.Ulusal Aferez Kongresi̇ 2011, (Kontrol No: 1458855)

E.4 Arslan ŞEri̇Fe Hülya,Çinarsoy Murat,Kayikçi Ömür,Teti̇K AyşEgül,Sarica Abdurrahman,Kocakaplan Eli̇F,Bulut Mesudi̇Ye,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Donör Trombosi̇T Aferezi̇: Tek Doz Mu? Çi̇Ft Doz Mu?. 6.Ulusal Aferez Kongresi̇ 2011, (Kontrol No: 1458886)

E.5 ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Akarsu Menteş Fadi̇Me,Bulut Mesudi̇Ye, Kayikçi Ömür,Çinarsoy Murat,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Lenfomayi İZleyen Kroni̇K Myeloi̇D Lösemi̇: Nadi̇R Bi̇R İKi̇Nci̇L Mali̇Gni̇Te.. 37.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇ 2011, (Kontrol No: 1458920)

 • E.6  ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgündüz Emre,Koçubaba ŞEri̇Fe,Çinarsoy Murat,Kayikçi Ömür,Bulut Mesudi̇Ye,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Si̇Stemi̇K Kemoterapi̇ Ve G-Kuf İLe Çevresel Kök Hücre Mobi̇Li̇Zasyonu. 37.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇ 2011, (Kontrol No: 1458957)
 • E.7  Bi̇Lge UğUr,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Emre Tekgündüz,Murat Çinarsoy,Ömür Kayikçi,Si̇Nem NamdaroğLu,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,AyşEgül Teti̇K,Altuntaş Fevzi̇ Relaps/Refrakter T-All/T Lenfoblasti̇K Lenfoma Olgularinda Nelarabi̇N Deneyi̇Mi̇. 38.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459034)
 • E.8  AyşEgül Teti̇K,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Emre Tekgündüz,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Murat Çinarsoy,Bi̇Lge UğUr,Si̇Nem NamdaroğLu,Altuntaş Fevzi̇ Relaps/Refrakter Aml Olgularinda Klofarabi̇N/Ara-C Deneyi̇Mi̇. 38.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459064)
 • E.9  GülşEn İSkender,Ci̇Vri̇Z Bozdağ Si̇Nem,Emre Tekgündüz,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Ci̇Hat Ogan,Murat Çinarsoy,AyşEgül Teti̇K,Ömür Kayikçi,Bi̇Lge UğUr,Si̇Nem NamdaroğLu, Altuntaş Fevzi̇ Kanser Tanisi Almiş Hepati̇T B TaşIyicisi Hastalarda Lami̇Vudi̇N Profi̇Laksi̇Si̇. 38.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459127)
 • E.10  Tekgündüz Emre,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Koçubaba ŞEri̇Fe,Kayikçi Ömür,Bulut Mesudi̇Ye,Çinarsoy Murat,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Lenfoma Olgularinda Pleri̇Xafor İLe Peri̇Feri̇K Kök Hücre Mobi̇Li̇Zasyonu: Tek Merkez Deneyi̇Mi̇. 37. Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459150)
 • E.11  GülşEn İSkender,OğAn Ci̇Hat,Sema Bati,Ayla Yeni̇Gün,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Murat Çinarsoy,Tekgündüz Emre,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Hematoloji̇K Mali̇Gni̇Teli̇ Hepati̇T B TaşIyicilarinda Lami̇Vudi̇N Profi̇Laksi̇Si̇. 37.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459194)
 • E.12  Ömür Kayikçi,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Mesudi̇Ye Bulut,Murat Çinarsoy,Emre Tekgündüz,Yüksel Meltem,Altuntaş Fevzi̇ Relaps Ve Refrakter Lenfomada Kurtarma Tedavi̇Si̇ Olaral Vi̇Gepp İYi̇ Bi̇R Seçenek Mi̇?. 37.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459228)
 • E.13  GülşEn İSkender,OğAn Ci̇Hat,Müfi̇De Çi̇Mentepe,Ece Bi̇Len Di̇Ri̇M,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Murat Çinarsoy,Nuran Akay,Yi̇ĞİT YeşİM,Hürüye Özen,Emre Tekgündüz,Yüksel Meltem Hematoloji̇K Mali̇Gni̇Teli̇ Hastalarda Santral Venöz Kateter İLi̇ŞKi̇Li̇ Kan DolaşImi Enfeksi̇Yonlari. 37.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 1459286)
 • E.14  Çinarsoy Murat,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Özen Mehmet,Tekgündüz Emre,Altuntaş Fevzi̇ (2015). Kırk Yaş Altı Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Dana-Farber Ve Hyper Cvad Protokollerinin KarşIlaşTırılması. 41.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 2696028)
 • E.15  Yilmaz Mehmet,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Okyar Burak,Okan Vahap,Pehli̇Van Mustafa, Sari İBrahi̇M (2015). Altmış Beş Yaş Üzeri Multipl Myeloma Hastalarında Cyclin D1 Ekspresyonu Ve Klinik Parametrelerle IlişKisi. 4.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, (Kontrol No: 2695967)
 • E.16  Özaslan İBrahi̇M,Gürbüz Hali̇L,Tosun İSa,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Bay Ali̇,Yilmaz Mehmet (2015). Gaziantep Üniversitesi ŞAhinbey AraşTırma Ve Uygulama Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi (01 Eylül 2014 – 31 Agustos 2015) 12 Aylık Deneyimi. 10. Ulusal Aferez Kongresi̇, (Kontrol No: 2715924)
 • E.17  Yilmaz Mehmet,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Seyyar Mustafa,Yilmaz Mustafa,Okan Vahap, Pehli̇Van Mustafa,Sari İBrahi̇M (2015). De Novo Hodgkin Lenfoma Olgularında Kemik IliğI Tutulumunun Tespitinde 18f-Fdg/Pet-Ct: Kemik IliğI Biyopsisi Gerekli Mi?. 2.Ulusal Hematoloji̇K Onkoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 2695931)
 • E.18  Çinarsoy Murat,Gemi̇Ci̇ Ali̇ İHsan,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tekgunduz Emre,Altuntaş Fevzi̇ (2015). Rituximab,Ibrutinib Ve Bortezomib Kombinasyonu Kullanan Bir Richter Transformasyonu Vakası. 41.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 2696070)
 • E.19  Pepedi̇L Tanrikulu Funda,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Tuncer Mehmet Tamer,Sari İBrahi̇M, Yilmaz Mehmet (2015). Primer Pankreas Tümörü Olarak Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Bir Olgu. 41.Ulusal Hematoloji̇ Kongresi̇, (Kontrol No: 2696099)
 • E.20  Seyyar Mustafa,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Bay Ali̇,Okyar Burak,Okan Vahap,Pehli̇Van Mustafa,Yilmaz Mehmet (2015). Granülosit Transfüzyon Tedavisi; 5 Hasta Ile Ilgili Deneyimimiz. 10.Ulusal Aferez Kongresi̇, (Kontrol No: 2715949)
 • E.21  Okyar Burak,ŞİRi̇NoğLu Demi̇Ri̇Z Itir,Seyyar Mustafa,Okan Vahap,Pehli̇Van Mustafa, Özaslan İBrahi̇M,Yilmaz Mehmet (2015). Multipl Miyelom Olgularında Terapötik Plazmaferez Uygulaması : Tek Merkez Deneyimi. 10.Ulusal Aferez Kongresi̇, (Kontrol No: 2715983)
 • E22   Şirinoğlu Demiriz Itır, Erişmiş Betül,Midi Kürsat Firuze,Kürsat Hakan,Hindilerden Fehmi, Osmanbaşoğlu Emre (2017). Gebelerde Trombositopeni Prevalansı Ve Etiyolojik Sınıflandırması; Tek Merkez Deneyimi. 43.Ulusal Hematoloji Kongresi, (P-073)
 • E23  Şirinoğlu Demiriz Itır, Şahin Tunahan,Hindilerden Fehmi, Osmanbaşoğlu Emre ,Ördekçi Seyhan (2017). Çok Nadir Bir Langerhans Dışı Histiyositik Hastalık; Erdheim –Chester Hastalığı Olgu Sunumu. 43.Ulusal Hematoloji Kongresi, (P-131)
 • E24  Kazancı Mehmet Hanifi, Erdoğdu Buğrahan, Şirinoğlu Demiriz Itır, Osmanbaşoğlu Emre, Hindilerden Fehmi,Yılmaz Deniz, Harmankaya Özlem,Okuturlar Yıldız; Erişkin Atipik Akut Lösemi Ve Sıtma Birlikteliği. (2017). 43.Ulusal Hematoloji Kongresi, (P-138)
 • E25. Şirinoğlu Demiriz Itır, Özdemir Bahar, Hindilerden Fehmi,Osmanbaşoğlu Emre, Okuturlar Yıldız (2017). Herediter Trombofiliyi Ne Kadar Etkin Tarıyoruz? Tek Merkez Deneyimi. 43.Ulusal Hematoloji Kongresi, (P-194)
 • E26. Girgin Sinem, Deniz Hatice,Erişmiş Betül,Erdem C.Gizem, Şirinoğlu Demiriz Itır,Kumbasar Abdülbaki. Edinsel İmmün Yetmezlikli Bir Pnömoni Olgusu.Sbü İç Hastalıkları Kongresi. (2018)(P-221).
 • E27. Girgin Sinem, Deniz Hatice,Erişmiş Betül,Bahtiyar İsmet, Şirinoğlu Demiriz Itır,Kumbasar Abdülbaki. Lenfadenopati Ile Başvuran Bir Mesane Ca Olgusu. Sbü İç Hastalıkları Kongresi. (2018)(P-204).

 

Sözlü Sunum/ Kongrede Konuşma

 

 1. Lenfoma Olgularında Plerixafor İle Periferik Kök Hücre Mobilizasyonu: Tek Merkez Deneyimi ; 37.Ulusal Hematoloji Kongresi ,2011; Ali İrfan Emre Tekgündüz, Itır Şirinoğlu Demiriz, Şerife Koçubaba, Ömür Kayıkçı, Mesudiye Bulut, Murat Çınarsoy, Meltem Yüksel, Fevzi Altuntaş. Ankara Dr.Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Hematoloji Ve Kit Ünitesi,Ankara
 2. Predicting The Successful Peripheral Blood Stem Cell (Pbsc) Harvesting. Demiriz Is, Tekgunduz Aıe, Bozdag Sc, Kocubaba S, Genc Z, Durgun G, Cinarsoy M, Tetik A, Kayikci O, Altuntas F. Transfus Apher Sci. 2012; 47 (Suppl 1): S3. (World Apheresis Congress- Oral Presentation İn English)
 3. Demir Eksikliği Anemisinde Tedavideki Son Gelişmeler. Anadolu Grubu Eğitim Toplantısı.(2013)
 4. Anemisi Olan Hastaya Yaklaşım. Taeder 2.İç Hastalıkları Akademisi. (2018)
 5. Trombositopeniye Pratik Yaklaşım. Sbü İç Hastalıkları Kongresi ,İstanbul 2018
 6. Aplastik Anemi Tanı Ve Tedavisi. Sbü Hematoloji Sempozyumu, İstanbul Ekim 2018 ( Kongre Sekterliği Görevi Ve Konuşmacı Ve Oturum Başkanı)
 7. “Amiloidozlu Hastam Kanadı” Sunumu. Thd 12.Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi Kursu, 30.10.2018,Antalya
 8.  Transfüzyon Ve Kök Hücre Nakil Hemşireliği, Transfüzyon Oturumu. I.Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi.  Oturum Başkanlığı. (8-10 Şubat 2019)
 9. Aml Tedavisinde Monoklonal Antikorların Yeri. Iı.Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi Aml Oturumunda Konuşmacı (7-10 Şubat 2019)
 10.  2019 Da B Hücreli Agresif Lenfomalar. 5.Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi. Lenfoma Oturumunda Konuşmacı ( 15-17 Mart 2019)
 11.  Itp De Patofizyolojik Tedavi Yaklaşımı. 6.Akdeniz Hematoloji Sempozyumu. Kanama Diyatezi Oturumunda Konuşmacı (5-17 Nisan 2019)
 12. Nötropeni Ve Trombositopeni Yönetimi . Taeder 3.İç Hastalıkları Akademisi ( 4-7 Nisan 2019)
 13. Foliküler Lenfomada Ne Zaman Dur Ne Zaman Tedavi Et. 6.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi (19-21 Nisan 2019)

F. DiğEr /Tez Danışmanlıkları

F.1.Lenfadenopatiler; Sbü Tıp Fakültesi Semptomlar Kitabı, Bölüm 84.

F.2. Demir Eksikliği Anemisi Olan Hastalarda Lenfosit Alt Grup Analizi Ile Immün Yanıtın Değerlendirilmesi; İç Hastalıkları Asistan Tezi Danışmanı

F.3. Dispeptik Yakınmaları (Bulantı,Mide Yanması,Reflü Vb) Olan Ve /Veya Demir Eksikliği Saptanmış Hastalarda Endoskopik Biyopsi Bulguları Ile Hastanın Anemi Derinliği Ve Demir Parametrelerinin Tanı Ve Tedavi Sürecindeki Ilişkisi, Tedaviye Yanıt Analizi, İç Hastalıkları Asistan Tezi Danışmanı

F.4. Yeni Tanı Multipl Myelom Hastalarında Demografik Özellikler,Tedavi Farklılıkları Ve Moleküler Prognostik Belirteçler Arasında Sağ Kalım Etkisinin Karşılaştırılması. İç Hastalıkları Asistan Tez Danışmanı

F.5. Philadelphia Negatif Kronik Myeloproliferatif Neoplazili (Kmpn) Hastalarda Jak-2 V617f Allel Yükünün, Tedavi Sürecinde Hematolojik Parametreler Ve Dalak Boyutu Yanıtı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. İç Hastalıkları Asistan Tez Danışmanı

F.6. Türk Hematoloji Derneği Multipl Myelom Ulusal Rehberi, Yazar, 2019-2020

G. Ödüller:

G.1 Bilimsel Poster Üçüncülük Ödülü, Ulusal Geriatrik Hematoloji, 2015

G.2.Bilimsel Poster Birincilik Ödülü, 5.Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi ,2019

H. EğItim-ÖğRetim Faaliyeti

 • H.1  Non-Hodgkin Lenfomalar Lisans/Türkçe(2015-2016;Gaziantep Üniversitesi)
 • H.2  Anemili Hastaya YaklaşIm Lisans/Türkçe(2015-2016;Gü)
 • H.3  Periferik Yayma DeğErlendirilmesi Lisans Ve Yüksek Lisans (Gü)
 • H.4  Tam Kan Sayımı DeğErlendirilmesi (2015-2016;Gü)
 • H.5  Dic Lisans/Türkçe(2015-2016;Gü)
 • H.6  Kemik IliğI Aspirasyonu DeğErlendirilmesi (2015-2016;Gü)
 • H.7  Kanama Diyatezi Olan Hastaya YaklaşIm (2015-2016;Gü)
 • H.8  Trombofili Lisans/Türkçe(2015-2016;Gü)
 • H.9  Non-Cml Myeloproliferative Neoplasms Lisans/İNgilizce  (2015-2016;Gü)
 • H.10 Chronic Myeloid Leukemia Lisans/İNgilizce(2015-2016;Gü)
 • H.11 Lenfadenopatiye Yaklaşım Lisans /Türkçe (2018-2019;Dönem 3,2019-2020 Dönem 3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
 • H.12 Anemia, İron Deficiency Anemia Lisans/İngilizce (2018-2019; Dönem 4,2019-2020 Dönem 4 Altınbaş Üniversitesi)
 • H.13 Acute Leukemias Lisans /İngilizce (2018-2019; Dönem 4,2019-2020 Dönem 4 Altınbaş Üniversitesi)
 • H.14 Paraproteinemia And Multipl Myeloma, (2018-2019; Dönem 4,2019-2020 Dönem 4 Altınbaş Üniversitesi)
 • H.15 Plasma Hücre Hastalıkları (2019-2020 Dönem 4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
 • H.16 Lösemiler (2019-2020 Dönem 4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
 • H.17 Chronic Myeloid Leukemia And Other Mpn Lisans /İngilizce (2018-2019; Dönem 4,2019-2020 Dönem 4 Altınbaş Üniversitesi)
 • H.18 Blood Transfusion Practice, Lisans /İngilizce (2018-2019; Dönem 4,2019-2020 Dönem 4 Altınbaş Üniversitesi)
 • H.19. Dic  Lisans/Ingilizce (2018-2019; Dönem 4,2019-2020 Dönem 4 Altınbaş Üniversitesi)

 

I.Asistan Eğitim Seminerleri

I.1 Olgu Sunumu, B-Akut Lenfoblastik Lenfoma (18.12.2017)

I.2 Seminer, Plasma Hücre Diskrazileri (19.12.2017)

I.3 Literatür, Oiha Ayırıcı Tanısı (13.03.2018)

I.4 Seminer, Hemolitik Sendromlar (20.03.2018)

I.5 Olgu Sunumu, Pansitopenik Hasta (08.10.2018)

I.6 Seminer, Trombositopenili Hastaya Yaklaşım (20.11.2018)

I.7 Literatür, Dic Tanı Ve Ayırıcı Tanısı (24.12.2018)

I.8 Seminer, Myelodisplastik Sendromlar (19.03.2019)

I.9 Literatür, (20.05.2019)

I.10 Seminer, Multipl Myelom (04.06.2019)

 

Çeviri Editörlüğü

 1. Diabetes Mellitus El Kitabı
 2. Braunwald Kalp Hastalıkları
 3. Endokrin Sırları
 4. Romatolojinin Sırları
 5. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri
 6. Harrison Board Review
 7. Topol ‘Un Kardiyoloji El Kitabı
 8. Kardiyoloji,Kendi Kendini Değerlendirme Rosen,Sharma,Oakley
 9. Haematopoietic Stem Cell Mobilisation And Apheresis Handbook
 10. Bethesda Handbook Of Clinical Oncology
 11. Hematology At A Glance Fourth Edition