sat─▒r aras─▒

─░TP Hastal─▒─č─▒ Nedir? ─░TP Hastal─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

─░diyopatik trombositopenik purpura (─░TP) nadir bir bozukluk olarak kabul edilse de hastalar─▒n sa─čl─▒─č─▒ ve ya┼čam kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Tan─▒s─▒ ve tedavisi zor olan bu otoimmün durum, altta yatan birçok sorun ile ili┼čkili olabilir. ─░TP'de, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi trombositleri yabanc─▒ istilac─▒lar olarak tan─▒mlar ve yok edilmesi için onlar─▒ hedefler. Bu da trombosit say─▒s─▒n─▒n azalmas─▒na yol açar. “─░TP hastal─▒─č─▒ nedir?” konusunu daha ayr─▒nt─▒l─▒ ö─črenmek için okumaya devam edebilirsiniz.

─░TP Hastal─▒─č─▒ Nedir?

─░diyopatik trombositopenik purpura, kan dola┼č─▒m─▒ndaki trombositlerin dü┼čük oldu─ču bir bozukluktur. Trombositler, kan─▒n p─▒ht─▒la┼čmas─▒na yard─▒mc─▒ olan küçük kan hücreleridir. ─░TP'de, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi yanl─▒┼čl─▒kla trombositlere sald─▒r─▒r ve yok eder, bu da say─▒lar─▒n─▒n azalmas─▒na neden olur. Bu durum, kan─▒n düzgün ┼čekilde p─▒ht─▒la┼čmas─▒n─▒ önleyerek anormal kanama ve morarmalara yol açabilir. ─░TP'nin kesin nedeni genellikle bilinmez (idiopatik), ancak ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi bozuklu─ču ile ili┼čkili oldu─čuna inan─▒l─▒r. ─░TP ani (akut) olarak ortaya ç─▒kabilir veya uzun süre (kronik) devam edebilir ve ┼čiddeti hastadan hastaya göre de─či┼čir.

─░TP Hastal─▒─č─▒n─▒n Belirtileri Nelerdir?

─░TP hastal─▒─č─▒ belirtileri ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir ve durumun ┼čiddetine ba─čl─▒d─▒r. ─░TP hastal─▒─č─▒ belirtileri ┼čunlard─▒r:

 • Pete┼či: Ciltte küçük, k─▒rm─▒z─▒ veya mor lekeler, derinin alt─▒nda hafif kanama nedeniyle olu┼čur.
 • Purpura: Ciltte daha büyük mor veya k─▒rm─▒z─▒ morluk lekeleri, derinin alt─▒nda kanama sonucu olu┼čur.
 • Kolay morarma: ─░TP'li ki┼čiler, genellikle küçük yaralanmalarla bile normalden daha kolay morarabilirler.
 • Burun kanamalar─▒: Dü┼čük trombosit say─▒lar─▒ndan dolay─▒ s─▒k veya uzun süreli burun kanamalar─▒ görülebilir.
 • Di┼č eti kanamas─▒: Özellikle di┼č f─▒rçalama veya di┼č ipi kullan─▒m─▒ s─▒ras─▒nda di┼č etlerinden kanama.
 • A─č─▒r adet kanamas─▒: ─░TP'li kad─▒nlar anormal derecede a─č─▒r veya uzun süren adet dönemleri ya┼čayabilirler.
 • D─▒┼čk─▒da veya idrarda kan: ┼×iddetli vakalarda, iç kanamaya ba─čl─▒ olarak d─▒┼čk─▒da veya idrarda kanama olabilir.
 • Ba┼č a─čr─▒lar─▒ veya görme de─či┼čiklikleri: ─░TP hastal─▒─č─▒ belirtileri aras─▒nda nadiren ba┼č a─čr─▒s─▒, görme de─či┼čiklikleri veya nörolojik bozukluklar ya┼čanabilir.

─░TP Hastal─▒─č─▒ Nedir?

─░TP Hastal─▒─č─▒n─▒n Nedenleri Nelerdir?

─░diyopatik trombositopenik purpuran─▒n kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak baz─▒ olas─▒ tetikleyici faktörler ve risk faktörleri ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • Otoimmün tepkiler: ─░TP'nin temel nedeni, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin kendi trombositleri gibi sa─čl─▒kl─▒ hücrelere sald─▒rmas─▒d─▒r. Bu otoimmün tepki sonucu trombositlerin anormal bir ┼čekilde hedef al─▒nmas─▒ ve yok edilmesi, trombosit say─▒s─▒nda azalmaya neden olur.
 • Genetik yatk─▒nl─▒k: Aile öyküsünde ─░TP olan ki┼čilerde, genetik faktörlerin rol oynamas─▒ muhtemeldir. Ancak bu konudaki ara┼čt─▒rmalar hala devam etmektedir.
 • Viral enfeksiyonlar: Baz─▒ viral enfeksiyonlar, özellikle hepatit C, HIV veya Helicobacter pylori gibi enfeksiyonlar, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi üzerinde etkileyici olabilir ve ─░TP'yi tetikleyebilir.
 • ─░laçlar: Heparin, kinin, sülfonamidler gibi belirli ilaçlar, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi ile etkile┼čime girerek ─░TP geli┼čimine yol açabilir.
 • Hamilelik: Nadiren, hamilelik s─▒ras─▒nda kad─▒nlarda ─░TP'nin ortaya ç─▒kmas─▒ mümkündür. Bu durum, gebelik s─▒ras─▒nda ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi de─či┼čiklikleriyle ili┼čkilendirilebilir.
 • Kronik hastal─▒klar: Baz─▒ kronik hastal─▒klar, özellikle otoimmün hastal─▒klar, lenfoproliferatif bozukluklar veya kronik karaci─čer hastal─▒─č─▒ gibi durumlar ─░TP hastal─▒─č─▒ riskini art─▒rabilir.

─░TP Hastal─▒─č─▒n─▒n Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konur?

─░TP'nin te┼čhisi için bir hematolog veya immünolog taraf─▒ndan kapsaml─▒ bir de─čerlendirme gereklidir. ─░TP hastal─▒─č─▒ te┼čhisi için yayg─▒n olarak kullan─▒lan yöntemler ┼čunlard─▒r:

 • T─▒bbi Geçmi┼č ve Fizik Muayene: Doktor, semptomlar─▒ de─čerlendirmek için hastan─▒n t─▒bbi geçmi┼čini ve semptomlar─▒n─▒ detayl─▒ olarak inceler. Ayr─▒ca fizik muayene s─▒ras─▒nda kanama belirtileri (pete┼či, purpura, di┼č eti kanamas─▒ vb.) aran─▒r.
 • Kan Testleri:
 • Tam Kan Say─▒m─▒ (CBC): Trombosit say─▒s─▒n─▒ belirlemek için CBC testi yap─▒l─▒r. Normalde, trombosit say─▒s─▒ 150.000 ila 450.000/mm³ aras─▒nda olmal─▒d─▒r. ─░TP hastalar─▒nda trombosit say─▒s─▒ dü┼čüktür.
 • Periferik Kan Yaymas─▒: Bu test, trombositlerin ┼čekil ve boyutunu de─čerlendirmek için kullan─▒l─▒r. Trombositlerin normalden küçük veya ┼čekilsiz olmas─▒, ─░TP'nin bir i┼čareti olabilir.
 • Kanama Zaman─▒ Testi: Bu test, kan─▒n p─▒ht─▒la┼čma süresini ölçer. ─░TP hastalar─▒nda p─▒ht─▒la┼čma süresi de─či┼čebilir.
 • Trombosit Antikor Testleri: Baz─▒ durumlarda, kan örnekleri ─░TP'ye özgü antikorlar─▒ tespit etmek için test edilir. Bu, ─░TP te┼čhisi için destekleyici bir bilgi sa─člayabilir.
 • Kemik ─░li─či Biyopsisi: Nadiren kemik ili─či biyopsisi yap─▒labilir. Bu test, trombosit üretiminde herhangi bir anormalli─či belirlemek için kullan─▒labilir, ancak rutin olarak yap─▒lmas─▒ gerekli de─čildir.

─░TP Hastal─▒─č─▒ Nas─▒l Tedavi Edilir?

─░TP Hastal─▒─č─▒ Nas─▒l Tedavi Edilir?

─░TP hastal─▒─č─▒ tedavisi, hastan─▒n semptomlar─▒n─▒n ┼čiddeti, trombosit say─▒s─▒, ya┼č, sa─čl─▒k durumu ve di─čer bireysel faktörlere ba─čl─▒ olarak belirlenir. ─░TP hastal─▒─č─▒ tedavisi ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • Gözlem ve Bekleme: Hafif ─░TP vakalar─▒nda veya semptomsuz hastalarda, doktorlar hastay─▒ düzenli olarak izleyebilir ve tedaviye gerek olup olmad─▒─č─▒n─▒ de─čerlendirebilirler.
 • Kortikosteroidler: Prednizon gibi kortikosteroidler, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin aktivitesini bask─▒layarak trombosit say─▒s─▒n─▒ art─▒rabilir. Bunlar genellikle akut ─░TP vakalar─▒nda ilk tedavi seçene─či olarak kullan─▒l─▒r.
 • ─░ntravenöz ─░mmünglobulin (IVIG): IVIG infüzyonlar─▒, trombosit say─▒s─▒n─▒ geçici olarak art─▒rabilir ve kanama riskini azaltabilir. Özellikle acil durumlarda veya cerrahi müdahale öncesinde kullan─▒labilir.
 • Trombopoetin Reseptör Agonistleri (TPO-RAs): Eltrombopag ve romiplostim gibi TPO-RA ilaçlar, kemik ili─činde trombosit üretimini uyararak trombosit say─▒s─▒n─▒ art─▒rabilir. Kronik ─░TP vakalar─▒nda etkili olabilirler.
 • Splenektomi: Dalak, trombositlerin yok edildi─či bir yer oldu─čundan dalak cerrahi olarak ç─▒kar─▒larak trombosit y─▒k─▒m─▒ azalt─▒labilir. Ancak splenektomi sadece belirli durumlarda ve di─čer tedavilere yan─▒t vermeyen hastalarda dü┼čünülmelidir.
 • ─░mmünsüpresif Tedaviler: Rituximab gibi hedefe yönelik etken maddesi içeren immünsupresif ilaçlar, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin aktivitesini bask─▒layarak trombosit y─▒k─▒m─▒n─▒ azaltabilir. Bu tedaviler özellikle di─čer tedavilere yan─▒t vermeyen kronik ─░TP vakalar─▒nda kullan─▒labilir.

─░TP Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tedavi edilmemi┼č ─░diyopatik trombositopenik purpura çe┼čitli komplikasyonlara yol açabilir ve bunlardan baz─▒lar─▒ ciddi veya hayati tehlike olu┼čturabilir. ─░TP, dü┼čük trombosit say─▒s─▒ ve bozulmu┼č kan p─▒ht─▒la┼čmas─▒ ile karakterize edildi─činden, tedavi edilmemi┼č hastalar uzun süreli veya kontrolsüz kanamalar riski alt─▒ndad─▒r. Müdahale edilmezse, iç kanama meydana gelebilir ve bu da d─▒┼čk─▒da veya idrarda kanama gibi belirtilere veya hatta beyin gibi hayati organlara kanama riskine yol açabilir.

Ayr─▒ca tedavi edilmemi┼č ─░TP'li ki┼čiler, spontan kanama ataklar─▒ riski nedeniyle günlük ya┼čamlar─▒nda zorluklarla kar┼č─▒la┼čabilirler. Spor gibi yaralanmalara neden olabilecek etkinlikler veya hatta küçük kazalar bile kanama komplikasyonlar─▒ için artan bir risk olu┼čturabilir.

Ciddi vakalarda ─░TP önemli ölçüde morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Beyin gibi kritik organlara kanama, nörolojik bozukluklara veya hatta felce yol açabilir. Bu nedenle, ─░TP hastalar─▒n─▒n t─▒bbi yard─▒m ve uygun tedavi aray─▒┼č─▒nda olmalar─▒, durumlar─▒n─▒ etkili ┼čekilde yönetmek ve komplikasyon riskini en aza indirmek için önemlidir. Optimal sonuçlar─▒ elde etmek ve ya┼čam kalitesini korumak için düzenli takip ve sa─čl─▒k uzmanlar─▒yla i┼čbirli─či hayati önem ta┼č─▒r.

S─▒k Sorulan Sorular

─░TP Hastal─▒─č─▒ Ölümcül müdür?

─░TP genellikle ölümcül de─čildir, ancak nadir durumlarda ciddi kanama komplikasyonlar─▒ ya┼čanabilir. Özellikle intrakraniyal kanama gibi vakalar hayati risk olu┼čturabilir. Ancak uygun tedavi ve yönetimle ço─ču durumda ölüm riski azal─▒r. Erken te┼čhis, t─▒bbi müdahale ve düzenli izleme, ─░TP ile ili┼čkilendirilen ölüm riskini en aza indirmeye yard─▒mc─▒ olabilir.

─░TP Hastal─▒─č─▒na Sahip Olan Biri Nelere Dikkat Etmeli?

─░TP hastalar─▒ herhangi bir ola─čan d─▒┼č─▒ kanama ataklar─▒n─▒ derhal sa─čl─▒k uzman─▒na bildirmesi de─čerlendirme ve yönetim için önemlidir. Ayr─▒ca ─░TP hastalar─▒, temas sporlar─▒ veya dikkatsizce keskin nesneler kullanma gibi yaralanma veya kanama riskini art─▒ran etkinliklerden kaç─▒nmal─▒d─▒r. Trombosit say─▒s─▒n─▒ izlemek ve gerekti─činde tedaviyi ayarlamak için hematolog veya immünolog ile düzenli takip randevular─▒ da önemlidir. Öngörülen ilaçlara ve tedavi planlar─▒na uyum sa─člamak, sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam tarz─▒n─▒ sürdürmek ve stres seviyelerini yönetmek, ─░TP'yi etkili bir ┼čekilde yönetmeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Siz de ─░TP hastal─▒─č─▒na sahip oldu─čunuzu dü┼čünüyorsan─▒z kapsaml─▒ bir de─čerlendirme için size en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Elif Esra Arpa─č
Dermatoloji (Cildiye)
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
2083

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.