satır arası

Jinekolojide Doğal Orifis Cerrahisi (İzsiz Cerrahi)

Jinekolojik ameliyatlar sonrası hastaların en büyük şikayeti kesi yerlerinden kaynaklanan ağrılardır. Bu kesi yerlerinde oluşan yara yeri enfeksiyonları, kanamalar ve yara yerlerinin ayrılması gibi sorunlar jinekolojik operasyonlardan sonra görülebilmekte ve hastalar için ciddi problemler oluşturabilmektedir. Operasyon geçiren hemen her hasta ameliyat yeri izinin az olması ve iz kalmamasını talep etmektedir. Ameliyat ne kadar başarılı olsa da ameliyat izi hastalar ile ömür boyu kalmaktadır. Bu nedenle uzun yüzyıllardır cerrahlar yara yeri komplikasyonlarını ve ameliyat izlerini azaltmak için sürekli bir uğraş ve arayış içinde olmuştur.

Son yıllarda halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ameliyatlar jinekolojide çok sık uygulanmaktadır. Rahim alınması, rahim sarkması, yumurtalık kistleri, çikolata kistleri, infertilite (kısırlık) ameliyatları ve kanser ameliyatları bu kapalı yöntem ile yapılabilmektedir. Kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik operasyonlarda; karın ön duvarında 3-4 adet küçük kesi mevcuttur.

Dünyaya baktığımızda son 3-4 yıldır yeni bir akım var. Karın ön duvarında hiçbir kesinin olmadığı ve doğal orifislerin kullanıldığı ‘’İzsiz cerrahi’’ operasyonlarında artış mevcut. Doğal orifis cerrahisi yani izsiz cerrahide; klasik laparoskopik (kapalı) ameliyatlarda karın ön duvarında bulunan küçük kesiler yok. Bu ameliyatlarda kullanılan iki temel doğal orifis yani iki temel açıklık var. Bunlardan biri göbek deliği, diğeri vajinal yol. Giriş yolu olarak göbek deliği kullanıldığında, dışarıdan görülmeyecek şekilde göbek deliğinden küçük kesi yapılarak, 'single port cerrahi' uygulanabilmektedir. Doğal orifis cerrahisinde diğer bir giriş yolu ise vajinal yoldur. Dünya tıp literatüründe V-NOTES olarak ifade edilen vajinal yoldan laparoskopik cerrahide ise sadece vajinal yol kullanılarak operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu teknikler hastalar için büyük bir konfor oluşturmaktadır.Hastalar daha çabuk iyileşmekte, normal iş hayatına daha çabuk dönebilmekte ve ameliyat sonrası ağrı çok daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Estetik kaygısı olan hastalar için ise büyük bir memnuniyet sağlamaktadır.

V-NOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) ‘’İzsiz Cerrahi’’ ile hangi jinekolojik operasyonlar yapılabilmektedir ?

Rahim alınması, yumurtalık kisti, dış gebelik, tüplerin bağlanması ya da alınması ve myom ameliyatları yapılabilmektedir.

Klasik laparoskopik (kapalı) ameliyatlar ile karşılaştırdığımızda izsiz cerrahinin avantajları var mıdır?

İzsiz ameliyatlardan sonra ağrının en önemli sebebi olan kesiler olmadığı için, ameliyat sonrası ağrı çok daha az olmaktadır. Hastada ömür boyu kalan kesi izleri bulunmaz ve hastalar normal hayatlarına daha hızlı dönebilmektedirler.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Hasan Terzi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
VM Medical Park Kocaeli
7918

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.