Uzm. Dr.Jamala Mammadova

  • İlgi Alanları
  • Büyüme geriliği
  • Diyabet
  • Şeker
  • Obezite
  • Tiroid
  • Guatr
  • İnmemiş testis

Eğitm ve Uzmanlık
1999 - 2005: Azerbaycan N.Narimanov Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011 - 2015: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi
2016-2019: Çocuk Endokrinolojisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Deneyim
2011 - 2015: Dr. Ar. Gör. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
2016-2019: Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Anabilim Dalı

Kurs ve Sertifikalar
Pratik Uygulamaları Alerji Kursu.23 Mayıs 2013,İzmir,Türkiye.
Ege Üniversitesi 2.Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu. 20-21 Eylül 2014,İzmir,Türkiye.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen  Neonatal Resüsitasyon  Kursu.
19-23 Ocak,İzmir,Türkiye.
Genetikte Temel Kavramlar Kursu.24 Şubat 2016,İzmir,Türkiye.
III.Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu.26-27 Nisan 2017,Antalya,Türkiye.
Azerbaycan-Türkiye Pediatrik Endokrinoloji Kursu. 2-3 Mart 2018,Baku,Azerbaycan.
XVII.Diyabet Ekibi Kursu.18-19 Nisan 2018,Antalya,Türkiye.
Olgular Eşiliğinde Endokrin Hastalıklarda Genetik Tanı Kursu. 7-9 Mart 2019 İzmir,Türkiye.
XVIII.Diyabet Ekibi Kursu.17-18 Nisan 2019,Antalya,Türkiye.
2.Diyabet Tedavisi İleri Teknoloji Kursu.3-4 Mayıs 2019,İzmir,Türkiye.

Mesleki Üyelikler
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.1.2.0.2.         J.Mammadova .Tiroid Fonksiyon Testleri.YH.Haspolat, R.Tekin, F.Aktar, M.Küçüköner(ed).Çocuklarda ve ergenlerde tiroid hastalıkları, 39-49 pp., Oriyent Yayınları. Ankara, 2018.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.2.5.0.2          Taskaya ET,Çaltepe G,Kalaycı AG,Mammadova J.Otoimmun Hepatit ile Birlikte Giden Graves Hastalığı Olgusu.Genc  Bakış Kongresi.28-30 Haziran 2019,Rize.P-03 2019

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Kara C, ,İzgi Güllü E,Aydın M. Ciddi Bir Hiperkalsemi Nedeni: Subkutan Yağ Nekrozu. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2019, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 329.PB-127     2019   

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Kara C,Çelebi Bitkin E,İzgi Güllü E,Aydın M.Hiporeninemik Hipoaldosteronizm ile Karışan Nefrojenik Uygunsuz Antidiürez Sendromu. XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2019, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 326.PB-123 2019

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Çelebi Bitkin E,İzgi Güllü E,Aydın M, Özkınay F, Onay H.46 XY Cinsiyyet Gelişim Bozukluğunun Nadir bir Nedeni:PersistanMüller Kanalı Sendromu. 3.Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu 7-9 Mart 2019.İzmir.Kongre kitabı ,sayfa 50.P-04 2019         

1.2.5.0.1.            IşıkE,OnayH,UnalE,ÖzenS,DağdevirenAÇ,YıldırımR,AcarS,MammadovaJ,DarcanŞ,ÖzkınayF.PersistanMuller Kanal Sendromu:AMH ve AMHR2 mutasyon Spekturumu.3.Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu 7-9 Mart 2019.İzmir.Kongre kitabı ,sayfa 25.S-11(Sözel bildiri) 2019   

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Çelebi Bitkin E, Aydın M.İzole Hipoaldosteronizim.9.Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları 19-20 Ekim 2018,İstanbul.Kongre Kitabı ,sayfa 66.P-11 2018

1.2.5.0.1.         Mammadova J, Çelebi Bitkin E, Aydın M.KaraciğerdeNöroendokrin Tümöre Bağlı Ektopik ACTH Sendromu.9.Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları 19-20 Ekim 2018,İstanbul.Kongre Kitabı ,sayfa 52.S-40 (Sözel bildiri)   2018

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M.Adolesan Döneminde SubakutTiroidit ve Graves Hastalığı Birlikteliği. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 184.P-218          2018

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Kara C, Çelebi Bitkin E, MolinA,  Kottler ML, Coudray N, Aydın M.GALNT3 Mutasyonu Saptanan Hiperfosfatemik Ailesel TümoralKalsinozis Olgusu. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 158.P-162         2018   

1.2.5.0.2.         Çelebi Bitkin E, Kara C, Mammadova J, Can Yılmaz G, Aydın M.Nadir Bir Hiperkalsemi Nedeni: İdiyopatikİnfantilHiperkalsemi Tip-2. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 151.P-149        2018   

1.2.5.0.2.         Çelebi Bitkin E, Sanrı A, Kara C, Mammadova J, Oğur G, Aydın M. Nadir Görülen Bir Olgu: PallisterHall Sendromu. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 123.P-091 2018            

1.2.5.0.1.         Kara C, Çelebi Bilgin E, Mammadova J, Aydın M. Türkiye’de Yüksek Neonatal TSH Saptanan Bebeklerde İzlem ve Tedavi Ölçütü Ne Olmalı? 731 Olgunun Retrospektif Analizinden Elde Edilen Yanıtlar. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 18-22 Nisan 2018, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 64.S-014(Sözel Bildiri)  2018               

1.2.5.0.2.         Mammadova J,Kara C, Çelebi Bitkin E,ÖzyılmazB,GüvençMS,AydınM.Tiroid Hormon Alfa reseptör direnci saptanan olgu sunumu.3.Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu.11-13 Ekim 2017,Antalya.Kongre kitabı,Sayfa 67.P-22    2017   

1.2.5.0.2.         Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Mammadova J, Aydın M.Karadeniz Bölgesi’nde Yaşayan Çocuk ve Gençlerde Tiroid Kanseri Artıyor mu?XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Sözel Bildiri Kitabı, Sayfa 30.S-17(Sözel Bildiri)          2017   

1.2.5.0.2.         Mammadova J, Kara C, Atmaca S, Yılmaz GC, Bitkin EÇ, Çeçen A, Aydın M.Dikkat! LingualTiroid Tek Fonksiyonel Tiroid Dokusu Olabilir. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 210. P-166          2017   

1.2.5.0.2.         Bitkin EÇ, Kara C, Yılmaz GC, Mammadova J, Aydın M.GnRH Uyarı Testinde Örnek Zamanı ve Eşik Değerin Değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 200. P-157           2017               

1.2.5.0.2.         Bitkin EÇ, Kara C, Yılmaz GC, Mammadova J, Aydın M. Klinefelter Sendromlu Hastada Santral PubertePrekoks: Tedavi Gerekli mi? XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 199. P-156          2017   

1.2.5.0.2.         Can Yılmaz G, Kara C, Mammadova J, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Tip 2 Diyabetli İki AdölesandaSitagliptin Deneyimi. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 126. P-102           2017   

1.2.5.0.2.         Can Yılmaz G, Kara C, Albayrak HM, Çelebi Bitkin E, Mammadova J, Aydın M, Oğur G. Boy Kısalığının Eşlik Etmediği Bir Turner Sendromu Varyantı: 46,X,i(Xp). XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 60. P-048 2017    

1.2.5.0.2.         MammadovaJ,KaraC,Yılmaz GC, Bitkin EÇ, Aydın M.Konjenital Hiperinsülinizm, Primer Adrenal Yetmezlik ve Hashimoto Tiroidi Birlikteliği OlanBir Olgu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 13. P-010    2017   

1.2.5.0.2.         Bitkin EÇ, Kara C, Güran T, Yılmaz GC, Mammadova J, Aydın M. Yanıltıcı immünoassayler ve geciken tuz kaybıyla beraber 3β-hidroksisteroiddehidrogenaz tip 2 eksikliğine bağlı bir KAH olgusu. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 26-30 Nisan 2017, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 10-11. P-008         2017   

1.2.5.0.1.         MammadovaC,UyğurÖ,TanrıverdiS,KöroğluÖA,YalazM,Kültürsay N. Sağlıklı yenidoğanlarda yaşamın ilk saati içinde perfüzyon indeksi.51.Türk Pediatri kongresi 17-21 Mayıs 2015 Swissotel Büyük Efes,İzmir,Bildiri kitabı, sayfa 8.S-14(Sözel sunum)   2015   

1.2.5.0.1.         Ergin F,MammadovaC,Saz EU,Parasetamol zehirlenmesinde ''alındığı iddia edilen dozun'' kan düzeyleri ile karşılaştırılması.X.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Nisan 2013,Mardan Palace-Antalya.BildiriKitabı,Sayfa 8-10.S-10(Sözel Bildiri) 2015