Op. Dr.Jeyhun Hasanov

  • İlgi Alanları
  • Üronkolojik ameliyatlar
  • Mesane tümörleri
  • Böbrek tümörleri
  • Prostat hastalıkları
  • Endoskopik prostat tedavisi
  • Endoskopik taş tedavisi
  • Perkütan nefrolitotomi
  • Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık
2007 - 2013 – Azerbaycan Tıp Üniversitesi – Tıp eğitimi
2015 - 2020 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD – Uzmanlık

Kurs ve Sertifikalar
5-6 Mayıs 2017 ASCO DIRECT Hıghlıghts of GU 2017
1 Nisan 2017 TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ –Her Yönü ile Böbrek Cerrahisi Sempozyumu
1-4 Mart 2018 5.Ulusal Minimal İnvaziv Üroloji Cerrahi Kongresi
4-5 Mayıs 2018 ASCO DIRECT Hıghlıghts 2018 Genitourinary Cancers Symposium
31 Ekim-4 Kasım 2018 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi
10-11 Mayıs 2019 ASCO DIRECT Hıghlıghts 2019 Genitourinary Cancers Symposium
7-15 Kasım 2020 5. Ürolojik Cerrahi Kongresi

Mesleki Üyelikler
Ürolojik Cerrahi Derneği Üyesi
Endoüroloji Derneği Üyesi
Ankara Tabip Odası Üyesi
Türk Üroloji Derneği